Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigacija, traži
Dom naroda Parlamenta FBiH 2010.

Bošnjaci (17)      SDA (9)      SDP BiH (5)      SBB (2)      NSRzB (1)
Srbi (17)      SDP BiH (9)      SNSD (3)      LDS (1)      NS (1)      HDZ BiH (1)      NSRzB (1)      Nezavisni (1)

Hrvati (17)      HDZ BiH (9)      SDP BiH (4)      DNZ (1)      HDZ 1990 (1)      HSP BiH (1)      NSRzB (1)
Ostali (7)      SDP BiH (3)      BOSS (1)      NSRzB (1)      SBB (1)      Nezavisni (1)

 p  r  u 

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je pored Predstavničkog doma, jedan od dva doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Dom naroda se sastoji od 58 poslanika, od kojih po 17 izaslanika iz reda svakog od konstitutivnih naroda i sedam izaslanika iz reda ostalih, koji se biraju demokratskim putem na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na teritoriji cijele Federacije, u skladu sa Ustavom Federacije i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.[1]

Predsjednik[uredi | uredi izvor]

Dom naroda Parlamenta FBiH iz reda svojih članova bira predsjedatelja i 2 potpredsjedatelja, koji ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.[1]

Kolegij[uredi | uredi izvor]

Kolegij Doma naroda Parlamenta FBiH sačinjavaju: predsjedatelj, 2 potpredsjedatelja, predsjednici klubova i tajnik Doma.[1] Dom naroda ima Kolegij koji se sastoji od: predsjedavajućeg, dva potpredsjedavajuća, predsjednika Kluba bošnjačkih delegata, predsjednika Kluba hrvatskih delegata, predsjednika Kluba srpskih delegata i sekretara Doma naroda.

Kolegij Doma naroda:[1]

 1. koordinira aktivnosti u pripremama sjednica Doma naroda i utvrđivanju dnevnih redova na tim sjednicama;
 2. stara se o ostvarivanju prava i dužnosti delegata u vezi sa vršenjem njihove funkcije;
 3. stara se o ostvarivanju saradnje sa Predstavničkim domom;
 4. stara se o ostvarivanju prava i dužnosti Doma naroda prema predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Vladi Federacije u skladu sa Ustavom Federacije;
 5. razmatra pitanja ostvarivanja odnosa i saradnje sa skupštinama kantona, grada i općine;
 6. stara se o ostvarivanju prava i dužnosti Doma naroda prema sudovima Federacije u skladu sa Ustavom Federacije;
 7. stara se o ostvarivanju međuparlamentarne saradnje entiteta i države BiH i organa Brčko Distrikta BiH;
 8. razmatra pitanja parlamentarne procedure i primjene poslovnika;
 9. razmatra inicijative i prijedloge upućene Domu naroda;
 10. utvrđuje nacrt i prijedlog poslovnika i program rada Doma naroda i stara se o njegovom provođenju.

Klubovi izaslanika[uredi | uredi izvor]

U Domu naroda su utemeljeni klubovi izaslanika i to: Klub izaslanika bošnjačkog naroda, Klub izaslanika hrvatskog naroda i Klub izaslanika srpskog naroda.[1] Klubovi naroda obrazuju se kao oblik djelovanja delegata u Domu naroda, posebno u pripremama sjednica Doma naroda, utvrđivanju prijedloga dnevnog reda sjednica i rješavanju sporova u postupku donošenja akata Parlamenta Federacije i Doma naroda. Klubovi naroda imaju predsjednika a mogu imati i zamjenika predsjednika koji rukovode klubovima i usklađuju njihov rad. U radu sjednica klubova naroda učestvuju članovi Vlade Federacije na poziv predsjednika kluba.[2]

Radna tijela[uredi | uredi izvor]

Dom naroda ima 19 radnih tijela koja svoje sjednice održavaju u službi rada Doma i doprinose njegovom učinkovitijem radu.[1]

Radna tijela Doma naroda zadužena su za razmatranje pitanja iz nadležnosti Doma naroda, za razmatranje nacrta i prijedloga zakona i drugih općih akata, za pripremu i obavljanje drugih poslova. Radna tijela daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju Dom naroda o pitanjima iz svog djelokruga, a odlučuju samo o pitanjima koja su im Poslovnikom ili Odlukom Doma naroda data u neposrednu nadležnost. Radna tijela Doma naroda razmatraju prijedloge za donošenje zakona, nacrte zakona, prijedloge zakona, druge propise ili opće akte te na sjednici Doma naroda podnose izvještaje Domu naroda. Radna tijela raspravljaju i o izvještajima tijela i ustanova koji se na osnovu zakona podnose Domu naroda. Nakon provedene rasprave radno tijelo zauzima stav, odnosno utvrđuje prijedlog akta i o tome obavještava Dom naroda.

Radna tijela Doma naroda su: [3]

 1. Komisija za ustavna pitanja
 2. Zakonodavno-pravna komisija
 3. Administrativna komisija
 4. Komisija za ljudska prava i slobode
 5. Komisija za sigurnost
 6. Komisija za izbor i imenovanja
 7. Komisija za informiranje
 8. Komisija za jezička pitanja
 9. Komisija za jednakopravnost spolova
 10. Mandatno-imunitetska komisija
 11. Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet
 12. Odbor za privredu
 13. Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove
 14. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 15. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju
 16. Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu
 17. Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih lica
 18. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih
 19. Odbor za boračka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu

Reference[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]