Spisak hrvatskih banova

Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigacija, traži

Banovi jedinstvene Hrvatske[uredi | uredi izvor]

Banovi Dalmacije i Hrvatske[uredi | uredi izvor]

  • Vojink 1225.
  • Valegin 1226.
  • Stjepan 1243. - 1251.
  • Butko 1259.
  • Pavao I Šubić Bribirski 1273. - 1312.
  • Mladen II Šubić Bribirski 1312. - 1322.
  • Ivan Ćuz 1356. - 1358.
  • Nikola Széchy 1358. - 1366.
  • Konja Széchényi 1366. - 1367.
  • Emerik Lacković 1368.
  • Šimun Mauricijev 1369. - 1371.
  • Karlo Drački 1371. - 1376.
  • Nikola Széchy 1377. - 1380.
  • Emerik Bubek 1380. - 1383.
  • Stjepan Lacković 1383. - 1384.
  • Toma od Sv. Jurja 1384. - 1385.
  • Ladislav od Lučenca 1387.
  • Dionizij od Lučenca 1387. - 1389.
  • Ivan 1389. - 1392.
  • Nikola Gorjanski 1392.
  • Butko Kurjaković 1394.
  • Nikola Gorjanski 1394. - 1397.
  • Pavao i Ivan Kurjaković 1410. - 1411.
  • Petar de Alben 1412. - 1419.
  • Albert de Ungh 1419. - 1426
  • Nikola IV Frankopan 1426. - 1432.
  • Ivan i Stjepan Frankopan 1434. - 1436.
  • Stjepan Frankopan 1437.
  • Perko Talovac 1438. - 1453.
  • Ladislav Hunyadi 1453.
  • Pavao Špirančić 1459. - 1463.
  • Damjan Horvat 1473. - 1476.

Banovi Cijele Slavonije[uredi | uredi izvor]

  • Aladar 1225.
  • Šalamon 1226.
  • Đula (treći put) 1229. - 1234.
  • Opoj 1235. - 1238.
  • Nikola 1240.
  • Dionizije od plem. Türje 1241. - 1245.
  • Ladislav od plem. Kán 1245.
  • Ratislav Halički 1247.
  • Stjepan od plem. Gutkeled 1248. - 1260.
  • Roland od plem. Ratold 1261. - 1267.
  • Henrik Gisingovac 1267. - 1270.
  • Joakim Pektar 1270. - 1272.
  • Mojs 1272.
  • Matija Čak 1272. - 1273.
  • Dioniz od plem. Pécz 1274. - 1275.
  • Ivan Gisingovac 1275.
  • Toma od plem. Hontpázmán 1275. - 1276.
  • Ivan Gisingovac 1276. - 1277.
  • Nikola od plem. Gutkeled 1278. - 1279.
  • Nikola Gisingovac 1279. - 1281.
  • Petar Pakrački 1281. - 1283.
  • Radoslav Babonić 1290. - 1293.
  • Henrik Gisingovac 1291.)
  • Jakov Kopas 1298. - 1299.
  • Ladislav od plem. Ratold 1300.
  • Henrik Gisingovac 1301. - 1309.
  • Stjepan Babonić 1310. - 1316.
  • Ivan Babonić 1316. - 1322.
  • Nikola Omodejev 1322. - 1324.
  • Mikac Mihaljević 1325. - 1343.
  • Nikola Bánffy 1343. - 1345.
  • Leustahije Ratold 1356. - 1361.
  • Stjepan Kaniški 1362. - 1366.
  • Nikola Széchy 1366. - 1368.
  • Petar Cudar 1368. - 1380.
  • Stjepan i Ivan Bánffy 1381. - 1385.
  • Ladislav od Lučenca 1387. - 1389.
  • Detrik Bubek 1389. - 1392.
  • Ladislav Petrov 1392.
  • Detrik Bubek 1394. - 1397.
  • Pavao Čupor 1412. - 1415.
  • David Lacković 1416. - 1418.
  • Dionizije Marcali 1419. - 1421.
  • Herman II Celjski 1423. - 1435.
  • Matko Talovac 1436. - 1444.
  • Fridrik i Ulrik Celjski 1445. - 1454.
  • Ulrik Celjski 1454. - 1456.
  • Ivan Marcali 1457.
  • Ivan Vitovec i Nikola Iločki 1457. - 1463.
  • Ivan Thuz od Laka 1468. - 1469.
  • Ivan Česmički 1469. - 1470.
  • Ivan Ernušt 1473. - 1476.

Banovi Dalmacije, Hrvatske i Slavonije[uredi | uredi izvor]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]