Šablon:Fizikaclanci

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Sile

Sila -- Njutn -- Moment -- Gravitacija -- Rad -- Snaga -- Vat


Mehanika i termodinamika

Mehanika -- Klasična mehanika -- Kretanje -- Jednoliko kretanje po pravcu -- Putanja -- Brzina -- Ubrzanje -- Ugaona brzina -- Ugaono ubrzanje -- Inercija -- Moment inercije -- Slobodni pad -- Impuls sile -- Pritisak -- Newtonovi zakoni kretanja -- Količina kretanja -- Krutost -- Sila potiska -- Mehanički valovi -- Teorija relativnosti -- Opća teorija relativnosti -- Posebna teorija relativnosti -- Brzina svjetlosti -- Lorentzov faktor -- Kosmološka konstanta -- Paradoks blizanaca -- Paradoks ljestava -- Vremenska_dilatacija -- Inercijski referentni okvir -- Termodinamika -- Energija -- Kinetička energija -- Potencijalna energija -- Energija biomase -- Entropija -- Luminozitet -- Kalorija -- Tehnička mehanika


Elektromagnetizam

Elektricitet -- Električna struja -- Amper -- Volt -- Kulon -- Magnetizam -- Magnetna indukcija -- Elektromagnetno zračenje


Optika i valovi

Optika -- Svjetlost -- Fokus -- Lupa -- Mikroskop -- Val -- Foton -- Frekvencija -- Talasna funkcija -- Boja -- Dopplerov efekt -- Crveni pomak -- Plavi pomak


Elementarna fizika

Nuklearna fizika -- Materija -- Teorija čestica -- Atom -- Proton -- Elektron -- Neutron -- Neutrino -- Jedinica atomske mase -- Antimaterija -- Vakuum -- Kvark -- Radioaktivnost -- Spin -- Agregatna stanja -- Plin -- Tekućine


SI mjerne jedinice

SI sistem -- SI osnovne jedinice -- SI izvedene jedinice -- Prefiksi mjernih jedinica -- Pretvorba mjernih jedinica -- Jard -- Metar -- Milja -- Morska milja -- Ångstrom -- Acre -- Barn -- Bohrov radijus -- Fermi -- Palac -- Stopa -- Kvadratni kilometar -- Galon -- Litar -- Kilogram -- Tona-- Funta -- Karat -- Unca -- Sekunda -- Celzijus


Ostalo

Astrofizika -- Fizičar -- Historija fizike -- Mjerenja -- Fizikalne konstante -- Masa -- Težina -- Vrijeme -- Temperatura -- Gustoća -- Duktilnost -- Galaksija -- Talište -- Zakon održanja -- Zvuk -- Isparavanje