Idi na sadržaj

1. mješoviti artiljerijski puk

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
1. mješoviti artiljerijski puk
Osnovana28. januar 1995.
DržavaRepublika Bosna i Hercegovina
GranaKopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrstaartiljerija
DioPrvog korpusa Armije RBiH

1. mješoviti artiljerijski puk vojna je jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Na početku rata grupisanje artiljerijskih oruđa na prostoru Igmana i Visokog dovelo je fomiranja artiljerijskih jedinica. Nakon predaje kasarne JNA u Pazariću snagama Teritorijalne odbrane, dolazi do formiranja artiljerijskog diviziona u okviru Združenog odreda "Igman". Oslobođenjem Trnova 31. jula 1992. divizion je znatno ojačan, te 18. augusta biva preimenovan u Mješoviti artiljerijski puk "Igman". Rasformiranjem Taktičke grupe Igman MAP ulazi u sastav 8. brdske brigade. Padom Igmana i Trnova u ljeto 1993. i podjelom zone odgovornosti između 1. i 6. korpusa, dijelom oružja i ljudstva koji je ostao u sastavu 1. korpusa formiran je 1. MAD Pazarić.

U Visokom je djelovao MAD u okviru 2. srednjobosanske brigade TO. Transformacijama visočkih jedinica MAD je nosio nazive MAD 4. brdske brigade i Haubičko-artiljerijski divizion 302. motorizovane brigade. Podjelom 302. brigade na dvije brdske brigade, našao se van formacije. Formiranje samostalnog diviziona u okviru 6. korpusa obustavljeno je nakon što se visočko područje vratilo u zonu odgovornosti 1. korpusa. MAD je za to vrijeme djelovao u okviru 316. brdske brigade. 18. marta 1994. dobija ime 2. MAD.

28. januara 1995. naređeno je formiranje 1. mješovitog artiljerijskog puka od ljudstva i tehnike iz 1. i 2. MAD-a kao i ostalih artiljerijskih formacija 1. korpusa.

Jedan pripadnik 1. MAP-a nagrađen je najvišim ratnim priznanjem, Zlatnim ljiljanom.

Literatura

[uredi | uredi izvor]
  • Smail Čekić i grupa autora (2017). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0.