17. muslimanska lahka brigada

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
17. muslimanska lahka brigada
Osnovana17. aprila 1994. kao 1. muslimanska lahka brigada
DržavaRepublika Bosna i Hercegovina
GranaKopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrstapješadija
DioPrvog korpusa Armije RBiH
Glavno sjedištePazarić

17. muslimanska lahka brigada vojna je jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Krajem 1993. Komanda 1. korpusa i Štab Vrhovne komande pokušali su stabilizirati liniju odbrane na Igmanu formiranjem brigade od domicilnog i protjeranog istočnobosanskog stanovništva. Ova ideja ukomponovana je sa idejom formiranja muslimanske brigade u okviru 1. korpusa, pa je odlučeno da se formira 1. muslimanska brdska brigada od 82. brdske brigade i ljudstva s područja općina Foča i Trnovo koje se nalazilo u sarajevskim jedinicama. Od ove ideje se odustalo nakon nekoliko mjeseci. Na Igmanu je formirana 1. bošnjačka brdska brigada, a u Pazariću 1. muslimanska lahka brigada od dijela ljudstva 9. brdske brigade i jedinica "Fatih" i "Sultan Fatih" iz dobrinjske 5. motorizovane brigade. Početkom 1995. ulazi u sastav 14. divizije, a 23. januara dobija naziv 117. muslimanska lahka brigada. Na kraju rata postala je direktno potčinjena Komandi 1. korpusa, a 25. decembra dobila je naziv 17. muslimanska lahka brigada.

Zlatnim ljiljanom, najvišim ratnim priznanjem, odlikovana su dva pripadnika brigade.

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Smail Čekić i grupa autora (2017). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0.