Adiponektin

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
ADIPOQ adiponektin, C1Q koji sadrži domene kolagena
PBB Protein ADIPOQ image.jpg
Identifikatori
SimbolADIPOQ
Alt. simboliACDC; ADPN; APM1; APM-1; GBP28; ACRP30; adiponektin
Entrez9370
HUGO13633
OMIM605441
RefSeqNM_004797
UniProtQ15848
Ostali podaci
LokusChr. 3 q27
Adiponektinski receptor 1
Identifikatori
SimbolADIPOR1
Alt. simboliPAQR1, ACDCR1
Entrez51094
HUGO24040
OMIM607945
RefSeqNM_015999
UniProtQ96A54
Ostali podaci
LokusChr. 1 q32.1
Adiponektinski receptor 2
Identifikatori
SimbolADIPOR2
Alt. simboliPAQR2, ACDCR2
Entrez79602
HUGO24041
OMIM607946
RefSeqNM_024551
UniProtQ86V24
Ostali podaci
LokusChr. 12 p13
Ideogram human chromosome 3.svg
Kod čovjeka, genski lokus ADIPOQ je na dugom (q) kraku hromosoma 3; pozicija:3q27

Adiponektin (sa skraćenicama GBP-28, apM1, AdipoQ and Acrp30) je proteinski hormon i adipokin, koji je uključen u regulaciju razine glukoze, kao i razgradnje masnih kiselina. Kod ljudi ga kodira gen ADIPOQ, a proizvodi se prvenstveno u masnom tkivu, ali i u mišićima, pa čak i u mozgu.[1][2]

Struktura[uredi | uredi izvor]

Adiponektin je polipeptid dug 244 aminokiseline. Postoje četiri različita područja adiponektina. Prva je kratka signalna sekvenca koja usmjerava sekreciju hormona izvan ćelije; sljedeća je kratka regija koja se razlikuje od vrste do vrste; treća je 65-aminokiselinska regija sa sličnošću s kolagenim proteinima; posljednja je globuloidni (loptasti) domen. Sve u svemu, ovaj protein ispoljava sličnost sa faktorima komplementa 1Q (C1Q). Međutim, kada je utvrđena trodimenzijska struktura globulske regije, uočena je zapanjujuća sličnost sa TNFα, unatoč nepovezanim proteinskim.[3]

Funkcija[uredi | uredi izvor]

Adiponektin je proteinski hormon koji modulira brojne metaboličke procese, uključujući regulaciju glukoze i oksidaciju masnih kiselina.[4] Adiponektin se izlučuje iz masnog tkiva (a također i iz placente u trudnoći[5]) u krvotok i vrlo je bogat plazmom u odnosu na mnoge hormone. Mnoge studije su pokazale da je adiponektin u obrnutoj korelaciji s indeksom tjelesne mase u populaciji pacijenata.[6] Međutim, metaanaliza nije uspjela potvrditi ovu povezanost kod zdravih odraslih osoba.[7] Koncentracije adiponektina u cirkulaciji povećavaju se tokom kalorijskih ograničenja kod životinja i ljudi, kao što su pacijenti sa anorexia nervosa. Ovo zapažanje je iznenađujuće, s obzirom na to da je adiponektin proizvod masnog tkiva. Međutim, nedavna studija sugerira da masno tkivo u kostnoj srži, koje se povećava tokom ograničenja kalorija, doprinosi povišenom razinom adiponektina u cirkulaciji, u ovom kontekstu.[8]

Transgeni miševi sa povećanim adiponektinom pokazuju smanjen broj diferenciranih adipocita i povećani utrošak energije, povezan sa mitohondrijskim neuparivanjem.[9] Hormon ima ulogu u suzbijanju metaboličkih poremećaja koji mogu rezultirati dijabetesom tipa 2,[6] gojaznošću, aterosklerozom,[4] a i bolesti zvane bezalkoholna masnoća u jetri (NAFLD) i neovisni faktor rizika za metabolički sindrom.[10] Pokazalo se da adiponektin u kombinaciji s leptinom u potpunosti preokreće otpornost na insulin kod miševa.[11]

Adiponektin se izlučuje u krvotok, gdje na njega otpada približno 0,01% svih proteina u plazmi, sa oko 5-10 μg/mL (mg / L). U odraslih je koncentracija u plazmi veća kod žena nego kod muškaraca, a kod dijabetičara je smanjena u odnosu na one koji nisu dijabetičari. Smanjenje težine značajno povećava koncentraciju u cirkulaciji.[12]

Adiponektin se automatski povezuje u veće strukture. U početku se vežu tri molekule, da bi stvorile homotrimer. Proteinski trimeri nastavljaju se samostalno udruživati i formirati heksamere ili dodekamere. Poput koncentracije u plazmi, relativni nivoi struktura višeg reda su spolno dimorfni, gdje ženke imaju veći udio oblika visoke molekularne težine. Nedavna istraživanja pokazala su da je oblik visoke molekularne težine možda biološki najaktivniji oblik glukozne homeostaze.[13] Nadalje je utvrđeno da je adiponektin velike molekulske težine povezan sa manjim rizikom od dijabetesa, slične veličine povezivanja kao i ukupni.[14] Međutim, utvrđeno je da je bolest koronarnih arterija pozitivno povezana sa adiponektinom velike, ali ne i sa adiponektinom male molekulske težine.[15]

Adiponektin obavlja neke od svojih efekata smanjenja težine putem mozga. Ovo je slično djelovanju leptina;[16] > adiponektin i leptin mogu djelovati sinergijski.

Adiponektin promovira sinapsnu i memorijsku funkciju u mozgu.[17] Ljudi sa nižim nivoima adiponektina imaju smanjenu kognitivnu funkciju.[17]

Receptori[uredi | uredi izvor]

Adiponektin se veže za brojne receptore. Do sada su dentificirana dva receptora i sa homologijom sa G-protein sppregnutim receptorom, a jedan receptor sličan je porodici kaderina:[18][19]

Oni imaju različite tkivne specifičnosti u tijelu i različite afinitete prema različitim oblicima adiponektina. AdipoR1 je bogato zastupljen u skeletnim mišićima, dok je AdipoR2 takav u jetri.[2] Pokazano je da šest mjeseci vježbanja kod pacova udvostruči mišić AdipoR1.[2]

Receptori utiču na nizvodni cilj AMP kinaze, važne kontrolne tačke ćelijskog metabolizma. Ekspresija receptora korelira sa nivoom insulina, kao i sa smanjenim u mišjim modelima dijabetesa, posebno u skeletnim mišićima i masnom tkivu.[20][21] Univerzitet u Tokiju je, 2016. godine objavio da pokreće istragu o anonimnim tvrdnjama o izmišljenim i falsifikovanim podacima o identifikaciji AdipoR1 i AdipoR2.[22]

Otkriće[uredi | uredi izvor]

Adiponektin je prvi put okarakteriziran 1995. godine u razlikovanju adipocita 3T3-L1 (Scherer PE et al.).[23] U 1996., nađeno je da je kod miševa iRNK transkript najjače izražen u adipocitima,[1] a 2007. adiponektin je identificiran kao iRNK transkript koji je visoko eksprimiran u preadipocitima,[24] > (prekursori masnih ćelija) koji se diferenciraju u adipocite.[24][25]

Ljudski homolog je identificiran kao najzastupljeniji transkript u masnom tkivu. Suprotno očekivanjima, utvrđeno je da je adiponektin, iako se proizvodi u masnom tkivu, smanjen u gojaznih osoba.[4][6][16]Ova podregulacije nije u potpunosti objašnjena. Gen je lokaliziran u hromosomu, pozicija 3q27, regiji koja je istaknuta kao ona koja utiče na genetičku osjetljivost na dijabetes tipa 2 i gojaznost. Suplementacija različitim oblicima adiponektina uspjela je poboljšati kontrolu insulina, razinu glukoze u krvi i triglicerida na modelima miša.

Gen je istražen za varijante koje predisponiraju za dijabetes tipa 2.[16][24][26][27][28][29] Nekoliko jednonukleotidnih polimorfizama u kodnom regionu i okolnoj sekvenci identificirano je iz nekoliko različitih populacija, sa različitim prevalencijama, stepenom povezanosti i snagom efekta na dijabetes tipa 2. Pokazalo se da berberin, izohinolinski alkaloid, povećava ekspresiju adiponektina,[30] što delimično objašnjava njegove blagotvorne efekte na metaboličke poremećaje. Miševi koji su se hranili omega-3 masnom kiselinom eikosapentaenojskom (EPA) i dokozaheksaenojsko kiselinom  (DHA) pokazali su povišen adiponektin u plazmi.[31] Također je utvrđeno da kurkumin, kapsaicin, gingerol i katehini povećavaju ekspresiju adiponektina.[32]

Filogenetska distribucija uključuje ekspresiju kod ptica[33] i riba.[34]

Metabolički efekti[uredi | uredi izvor]

Efekti adiponektina:
Promet glukoze
katabolizam lipida[27]
Zaštita od disfunkcije endotela

Adiponektinska regulacija

  • Gojaznost je povezana sa smanjenim adiponektinom.
    • Tačan mehanizam regulacije je nepoznat, ali adiponektin se može regulirati posttranslacijskim mehanizmima u ćelijama.[36]

Hipoadiponektinemija[uredi | uredi izvor]

Nizak nivo adiponektina je nezavisni faktor rizika za razvoj:

Ostalo[uredi | uredi izvor]

Niži nivoi adiponektina povezani su sa ADHD kod odraslih osoba.[37]

Utvrđeno je da je nivo adiponektina povišen kod reumatoidnog artritisa, pacijenata koji reaguju na terapiju DMARD ili TNF inhibitor.[38]

Oslobađanje adiponektina izazvano vježbama povećalo je rast hipokampusa i dovelo do antidepresivnih simptoma kod miševa.[39]

Kao cilj lijekova

Nivoi adiponektina u cirkulaciji mogu se indirektno povećati putem modifikacija načina života i određenih lijekova kao što su statini.[40]

Ojavljeni su podaci o malim molekulanma receptora adiponektina AdipoR1 i AdipoR2 agonista, AdipoRon.[41] Univerzitet u Tokiju je, 2016. godine objavio da pokreće istragu protiv anonimnih tvrdnji o izmišljenim i krivotvorenim podacima o AdipoR1, AdipoR2 i AdipoRon. .[22]

Izviješteno je da ekstrakti slatkog krompira povećavaju nivo adiponektina i time poboljšavaju kontrolu glikemije kod ljudi.[42] Međutim, sistematski pregled zaključio je da nema dovoljno dokaza koji podržavaju konzumaciju slatkog krompira za liječenje dijabetes melitus tipa 2.[43]

Adiponektin je očigledno u stanju da pređe krvno-moždanu barijeru.[39] Međutim, o ovom pitanju postoje neusaglašeni podaci.[44] Kod čovjeka, poluživot adiponektina traje 2,5 sata.[45]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ a b Maeda K, Okubo K, Shimomura I, Funahashi T, Matsuzawa Y, Matsubara K (April 1996). "cDNA cloning and expression of a novel adipose specific collagen-like factor, apM1 (AdiPose Most abundant Gene transcript 1)". Biochemical and Biophysical Research Communications. 221 (2): 286–9. doi:10.1006/bbrc.1996.0587. PMID 8619847.
  2. ^ a b c Martinez-Huenchullan SF, Tam CS, Ban LA, Ehrenfeld-Slater P, Mclennan SV, Twigg SM (2020). "Skeletal muscle adiponectin induction in obesity and exercise". Metabolism: Clinical and Experimenta. 102: 154008. doi:10.1016/j.metabol.2019.154008. PMID 31706980.
  3. ^ Shapiro L, Scherer PE (March 1998). "The crystal structure of a complement-1q family protein suggests an evolutionary link to tumor necrosis factor". Current Biology. 8 (6): 335–8. doi:10.1016/S0960-9822(98)70133-2. PMID 9512423.
  4. ^ a b c d Díez JJ, Iglesias P (March 2003). "The role of the novel adipocyte-derived hormone adiponectin in human disease". European Journal of Endocrinology. 148 (3): 293–300. doi:10.1530/eje.0.1480293. PMID 12611609.
  5. ^ Chen J, Tan B, Karteris E, Zervou S, Digby J, Hillhouse EW, Vatish M, Randeva HS (June 2006). "Secretion of adiponectin by human placenta: differential modulation of adiponectin and its receptors by cytokines". Diabetologia. 49 (6): 1292–302. doi:10.1007/s00125-006-0194-7. PMID 16570162.
  6. ^ a b c Ukkola O, Santaniemi M (November 2002). "Adiponectin: a link between excess adiposity and associated comorbidities?". Journal of Molecular Medicine. 80 (11): 696–702. doi:10.1007/s00109-002-0378-7. PMID 12436346.
  7. ^ Kuo SM, Halpern MM (December 2011). "Lack of association between body mass index and plasma adiponectin levels in healthy adults". International Journal of Obesity. 35 (12): 1487–94. doi:10.1038/ijo.2011.20. PMID 21364526.
  8. ^ Cawthorn WP, Scheller EL, Learman BS, Parlee SD, Simon BR, Mori H, Ning X, Bree AJ, Schell B, Broome DT, Soliman SS, DelProposto JL, Lumeng CN, Mitra A, Pandit SV, Gallagher KA, Miller JD, Krishnan V, Hui SK, Bredella MA, Fazeli PK, Klibanski A, Horowitz MC, Rosen CJ, MacDougald OA (August 2014). "Bone marrow adipose tissue is an endocrine organ that contributes to increased circulating adiponectin during caloric restriction". Cell Metabolism. 20 (2): 368–75. doi:10.1016/j.cmet.2014.06.003. PMC 4126847. PMID 24998914.
  9. ^ a b Bauche IB, El Mkadem SA, Pottier AM, Senou M, Many MC, Rezsohazy R, Penicaud L, Maeda N, Funahashi T, Brichard SM (April 2007). "Overexpression of adiponectin targeted to adipose tissue in transgenic mice: impaired adipocyte differentiation". Endocrinology. 148 (4): 1539–49. doi:10.1210/en.2006-0838. PMID 17204560.
  10. ^ a b Renaldi O, Pramono B, Sinorita H, Purnomo LB, Asdie RH, Asdie AH (January 2009). "Hypoadiponectinemia: a risk factor for metabolic syndrome". Acta Medica Indonesiana. 41 (1): 20–4. PMID 19258676.
  11. ^ Yamauchi T, Kamon J, Waki H, Terauchi Y, Kubota N, Hara K, Mori Y, Ide T, Murakami K, Tsuboyama-Kasaoka N, Ezaki O, Akanuma Y, Gavrilova O, Vinson C, Reitman ML, Kagechika H, Shudo K, Yoda M, Nakano Y, Tobe K, Nagai R, Kimura S, Tomita M, Froguel P, Kadowaki T (August 2001). "The fat-derived hormone adiponectin reverses insulin resistance associated with both lipoatrophy and obesity". Nature Medicine. 7 (8): 941–6. doi:10.1038/90984. PMID 11479627.
  12. ^ Coppola A, Marfella R, Coppola L, Tagliamonte E, Fontana D, Liguori E, Cirillo T, Cafiero M, Natale S, Astarita C (May 2009). "Effect of weight loss on coronary circulation and adiponectin levels in obese women". International Journal of Cardiology. 134 (3): 414–6. doi:10.1016/j.ijcard.2007.12.087. PMID 18378021.
  13. ^ Oh DK, Ciaraldi T, Henry RR (May 2007). "Adiponectin in health and disease". Diabetes, Obesity & Metabolism. 9 (3): 282–9. doi:10.1111/j.1463-1326.2006.00610.x. PMID 17391153.
  14. ^ Zhu N, Pankow JS, Ballantyne CM, Couper D, Hoogeveen RC, Pereira M, Duncan BB, Schmidt MI (November 2010). "High-molecular-weight adiponectin and the risk of type 2 diabetes in the ARIC study". The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 95 (11): 5097–104. doi:10.1210/jc.2010-0716. PMC 2968724. PMID 20719834.
  15. ^ Rizza S, Gigli F, Galli A, Micchelini B, Lauro D, Lauro R, Federici M (April 2010). "Adiponectin isoforms in elderly patients with or without coronary artery disease". Journal of the American Geriatrics Society. 58 (4): 702–6. doi:10.1111/j.1532-5415.2010.02773.x. PMID 20398150.
  16. ^ a b c d e f g Nedvídková J, Smitka K, Kopský V, Hainer V (2005). "Adiponectin, an adipocyte-derived protein" (PDF). Physiological Research. 54 (2): 133–40. PMID 15544426.
  17. ^ a b Forny-Germano L, De Felice FG, Vieira M (2019). "The Role of Leptin and Adiponectin in Obesity-Associated Cognitive Decline and Alzheimer's Disease". Frontiers in Neuroscience. 12: 1027. doi:10.3389/fnins.2018.01027. PMC 6340072. PMID 30692905.
  18. ^ Yamauchi T, Kamon J, Ito Y, Tsuchida A, Yokomizo T, Kita S, Sugiyama T, Miyagishi M, Hara K, Tsunoda M, Murakami K, Ohteki T, Uchida S, Takekawa S, Waki H, Tsuno NH, Shibata Y, Terauchi Y, Froguel P, Tobe K, Koyasu S, Taira K, Kitamura T, Shimizu T, Nagai R, Kadowaki T (June 2003). "Cloning of adiponectin receptors that mediate antidiabetic metabolic effects". Nature]. 423 (6941): 762–9. Bibcode:2003Natur.423..762Y. doi:10.1038/nature01705. PMID 12802337.
  19. ^ Hug C, Wang J, Ahmad NS, Bogan JS, Tsao TS, Lodish HF (July 2004). "T-cadherin is a receptor for hexameric and high-molecular-weight forms of Acrp30/adiponectin". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 101 (28): 10308–13. Bibcode:2004PNAS..10110308H. doi:10.1073/pnas.0403382101. PMC 478568. PMID 15210937.
  20. ^ Fang X, Sweeney G (November 2006). "Mechanisms regulating energy metabolism by adiponectin in obesity and diabetes". Biochemical Society Transactions. 34 (Pt 5): 798–801. doi:10.1042/BST0340798. PMID 17052201.
  21. ^ Bonnard C, Durand A, Vidal H, Rieusset J (February 2008). "Changes in adiponectin, its receptors and AMPK activity in tissues of diet-induced diabetic mice". Diabetes & Metabolism. 34 (1): 52–61. doi:10.1016/j.diabet.2007.09.006. PMID 18222103.
  22. ^ a b University of Tokyo to investigate data manipulation charges against six prominent research groups ScienceInsider, Dennis Normile, Sep 20, 2016
  23. ^ Scherer PE, Williams S, Fogliano M, Baldini G, Lodish HF (November 1995). "A novel serum protein similar to C1q, produced exclusively in adipocytes". The Journal of Biological Chemistry. 270 (45): 26746–9. doi:10.1074/jbc.270.45.26746. PMID 7592907.
  24. ^ a b c d Lara-Castro C, Fu Y, Chung BH, Garvey WT (June 2007). "Adiponectin and the metabolic syndrome: mechanisms mediating risk for metabolic and cardiovascular disease". Current Opinion in Lipidology. 18 (3): 263–70. doi:10.1097/MOL.0b013e32814a645f. PMID 17495599.
  25. ^ Matsuzawa Y, Funahashi T, Kihara S, Shimomura I (January 2004). "Adiponectin and metabolic syndrome". Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 24 (1): 29–33. doi:10.1161/01.ATV.0000099786.99623.EF. PMID 14551151.
  26. ^ a b Hara K, Yamauchi T, Kadowaki T (April 2005). "Adiponectin: an adipokine linking adipocytes and type 2 diabetes in humans". Current Diabetes Reports. 5 (2): 136–40. doi:10.1007/s11892-005-0041-0. PMID 15794918.
  27. ^ a b c d Vasseur F, Leprêtre F, Lacquemant C, Froguel P (April 2003). "The genetics of adiponectin". Current Diabetes Reports. 3 (2): 151–8. doi:10.1007/s11892-003-0039-4. PMID 12728641.
  28. ^ a b Hug C, Lodish HF (April 2005). "The role of the adipocyte hormone adiponectin in cardiovascular disease". Current Opinion in Pharmacology. 5 (2): 129–34. doi:10.1016/j.coph.2005.01.001. PMID 15780820.
  29. ^ a b Vasseur F, Meyre D, Froguel P (November 2006). "Adiponectin, type 2 diabetes and the metabolic syndrome: lessons from human genetic studies". Expert Reviews in Molecular Medicine. 8 (27): 1–12. doi:10.1017/S1462399406000147. PMID 17112391.
  30. ^ Choi BH, Kim YH, Ahn IS, Ha JH, Byun JM, Do MS (2009). "The inhibition of inflammatory molecule expression on 3T3-L1 adipocytes by berberine is not mediated by leptin signaling". Nutrition Research and Practice. 3 (2): 84–8. doi:10.4162/nrp.2009.3.2.84. PMC 2788178. PMID 20016706.
  31. ^ Grimshaw CE, Matthews DA, Varughese KI, Skinner M, Xuong NH, Bray T, Hoch J, Whiteley JM (August 1992). "Characterization and nucleotide binding properties of a mutant dihydropteridine reductase containing an aspartate 37-isoleucine replacement". The Journal of Biological Chemistry. 267 (22): 15334–9. PMID 1639779.
  32. ^ Nigro E, Scudiero O, Monaco ML, Palmieri A, Mazzarella G, Costagliola C, Bianco A, Daniele A (2014). "New insight into adiponectin role in obesity and obesity-related diseases". BioMed Research International. 2014: 1–14. doi:10.1155/2014/658913. PMC 4109424. PMID 25110685.
  33. ^ Yuan J, Liu W, Liu ZL, Li N (2006). "cDNA cloning, genomic structure, chromosomal mapping and expression analysis of ADIPOQ (adiponectin) in chicken". Cytogenetic and Genome Research. 112 (1–2): 148–51. doi:10.1159/000087527. PMID 16276104.
  34. ^ Nishio S, Gibert Y, Bernard L, Brunet F, Triqueneaux G, Laudet V (June 2008). "Adiponectin and adiponectin receptor genes are coexpressed during zebrafish embryogenesis and regulated by food deprivation". Developmental Dynamics. 237 (6): 1682–90. doi:10.1002/dvdy.21559. PMID 18489000.
  35. ^ Hafiane A, Gasbarrino K, Daskalopoulou SS (2019). "The role of adiponectin in cholesterol efflux and HDL biogenesis and metabolism". Metabolism: Clinical and Experimental. 100: 153953. doi:10.1016/j.metabol.2019.153953. PMID 31377319.
  36. ^ Liu M, Liu F (October 2012). "Up- and down-regulation of adiponectin expression and multimerization: mechanisms and therapeutic implication". Biochimie. 94 (10): 2126–30. doi:10.1016/j.biochi.2012.01.008. PMC 3542391. PMID 22342903.
  37. ^ Mavroconstanti T, Halmøy A, Haavik J (April 2014). "Decreased serum levels of adiponectin in adult attention deficit hyperactivity disorder". Psychiatry Research. 216 (1): 123–30. doi:10.1016/j.psychres.2014.01.025. PMID 24559850.
  38. ^ Kim KS, Choi HM, Ji HI, Song R, Yang HI, Lee SK, Yoo MC, Park YB (January 2014). "Serum adipokine levels in rheumatoid arthritis patients and their contributions to the resistance to treatment". Molecular Medicine Reports. 9 (1): 255–60. doi:10.3892/mmr.2013.1764. PMID 24173909.
  39. ^ a b Yau SY, Li A, Hoo RL, Ching YP, Christie BR, Lee TM, Xu A, So KF (November 2014). "Physical exercise-induced hippocampal neurogenesis and antidepressant effects are mediated by the adipocyte hormone adiponectin". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 111 (44): 15810–5. Bibcode:2014PNAS..11115810Y. doi:10.1073/pnas.1415219111. PMC 4226125. PMID 25331877.
  40. ^ Lim S, Quon MJ, Koh KK (April 2014). "Modulation of adiponectin as a potential therapeutic strategy". Atherosclerosis. 233 (2): 721–8. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2014.01.051. PMID 24603219.
  41. ^ Okada-Iwabu M, Yamauchi T, Iwabu M, Honma T, Hamagami K, Matsuda K, Yamaguchi M, Tanabe H, Kimura-Someya T, Shirouzu M, Ogata H, Tokuyama K, Ueki K, Nagano T, Tanaka A, Yokoyama S, Kadowaki T (November 2013). "A small-molecule AdipoR agonist for type 2 diabetes and short life in obesity". Nature. 503 (7477): 493–9. Bibcode:2013Natur.503..493O. doi:10.1038/nature12656. PMID 24172895.
  42. ^ Ludvik B, Hanefeld M, Pacini G (July 2008). "Improved metabolic control by Ipomoea batatas (Caiapo) is associated with increased adiponectin and decreased fibrinogen levels in type 2 diabetic subjects". Diabetes, Obesity & Metabolism. 10 (7): 586–92. doi:10.1111/j.1463-1326.2007.00752.x. PMID 17645559.
  43. ^ Ooi CP, Loke SC (September 2013). "Sweet potato for type 2 diabetes mellitus". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 9 (9): CD009128. doi:10.1002/14651858.CD009128.pub3. PMC 6486146. PMID 24000051.
  44. ^ Spranger J, Verma S, Göhring I, Bobbert T, Seifert J, Sindler AL, Pfeiffer A, Hileman SM, Tschöp M, Banks WA (January 2006). "Adiponectin does not cross the blood-brain barrier but modifies cytokine expression of brain endothelial cells". Diabetes. 55 (1): 141–7. doi:10.2337/diabetes.55.1.141. PMID 16380487.
  45. ^ Hoffstedt J, Arvidsson E, Sjölin E, Wåhlén K, Arner P (March 2004). "Adipose tissue adiponectin production and adiponectin serum concentration in human obesity and insulin resistance". The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 89 (3): 1391–6. doi:10.1210/jc.2003-031458. PMID 15001639.

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]