Arsenat

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Struktura arsenat iona

Arsenat je anion čija je formula AsO43-. Arsenati su soli koje sadrže ovaj anion. U kiseloj sredini arsenat daje arsenatnu kiselinu H3AsO4.

Ioni[uredi | uredi izvor]

  • u jako kiselim uslovima, egzistira kao arsenatna kiselina: H3AsO4;
  • u slabo kiselim uslovima, postoji kao ion dihidrogen arsenat, H2AsO4;
  • u slabo bazičnim uslovima postoji kao ion hidrogen arsenat HAsO42−;
  • i, najzad, u jako bazičnim uslovima, postoji kao arsenatni ion AsO43−.