Avijan

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Avianove basne, manuskript iz 10. vijeka

Avian (Avianus) je bio pisac basni na latinskom jeziku. Smatra se da je živio u V stoljeću i da je bio pagan.

42 basne sa Avianovim potpisom su posvećene određenom Teodosiju. Moguće je da se radi o Makrobiju Teodosiju, autoru Saturnalija, tj. postoje mišljenja da je riječ upravo o njemu. Avian je svoju inspiraciju vjerovatno crpio iz djela Babrija, samo što je Babrije pisao na grčkom jeziku. Jezik i metrika su uglavnom tačni, usprkos devijaciji od klasične upotrebe, prvenstveno u pentametru. Njegove basne su ubrzo postale poularne u školskim udžbenicima. Vrlo često su kasnije upotrebljavaju kao uvodi, pouke, parafraze i imitacije u djelima drugih autora kao što je Novi Avian i Alexander Neckam.