BDNF

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
BDNF
Brain-derived neurotrophic factor - PDB id 1BND.png
Dostupne strukture
PDBPretraga ortologa: PDBe RCSB
Spisak PDB ID kodova

1BND, 1B8M

Identifikatori
AliasiBDNF
Vanjski ID-jeviOMIM: 113505 MGI: 88145 HomoloGene: 7245 GeneCards: BDNF
Lokacija gena (čovjek)
Hromosom 11 (čovjek)
Hrom.Hromosom 11 (čovjek)[1]
Hromosom 11 (čovjek)
Genomska lokacija za BDNF
Genomska lokacija za BDNF
Bend11p14.1Početak27,654,893 bp[1]
Kraj27,722,058 bp[1]
Lokacija gena (miš)
Hromosom 2 (miš)
Hrom.Hromosom 2 (miš)[2]
Hromosom 2 (miš)
Genomska lokacija za BDNF
Genomska lokacija za BDNF
Bend2 E3|2 56.63 cMPočetak109,505,045 bp[2]
Kraj109,557,352 bp[2]
Obrazac RNK ekspresije
PBB GE BDNF 206382 s at fs.png
Više referentnih podataka o ekspresiji
Ontologija gena
Molekularna funkcija signaling receptor binding
neurotrophin TRKB receptor binding
growth factor activity
GO:0001948, GO:0016582 protein binding
Ćelijska komponenta citoplazma
perinuklearno područje citoplazme
mitohondrija
nuclear speck
GO:0016023 citoplazmatska vezikula
extracellular region
Vanćelijsko
Sinapsna vezikula
Akson
dendrit
Biološki proces brain-derived neurotrophic factor receptor signaling pathway
GO:1904089 negative regulation of neuron apoptotic process
synapse assembly
cell-cell signaling
positive regulation of brain-derived neurotrophic factor receptor signaling pathway
collateral sprouting
positive regulation of synapse assembly
positive regulation of collateral sprouting
nervous system development
axon guidance
negative regulation of myotube differentiation
positive regulation of receptor binding
regulation of protein localization to cell surface
regulation of signaling receptor activity
activation of phospholipase C activity
neurotrophin TRK receptor signaling pathway
positive regulation of non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
peripheral nervous system development
Memorija
nerve development
nerve growth factor signaling pathway
regulation of neuron differentiation
neuron projection morphogenesis
modulation of chemical synaptic transmission
positive regulation of neuron projection development
negative regulation of apoptotic signaling pathway
Izvori:Amigo / QuickGO
Ortolozi
VrsteČovjekMiš
Entrez
Ensembl
UniProt
RefSeq (mRNK)
NM_001143805
NM_001143806
NM_001143807
NM_001143808
NM_001143809

NM_001143810
NM_001143811
NM_001143812
NM_001143813
NM_001143814
NM_001143815
NM_001143816
NM_001709
NM_170731
NM_170732
NM_170733
NM_170734
NM_170735

NM_001048139
NM_001048141
NM_001048142
NM_007540
NM_001285416

NM_001285417
NM_001285418
NM_001285419
NM_001285420
NM_001285421
NM_001285422
NM_001316310

RefSeq (bjelančevina)
NP_001137277
NP_001137278
NP_001137279
NP_001137280
NP_001137281

NP_001137282
NP_001137283
NP_001137284
NP_001137285
NP_001137286
NP_001137288
NP_001700
NP_733927
NP_733928
NP_733929
NP_733930
NP_733931

NP_001041604
NP_001041606
NP_001041607
NP_001272345
NP_001272346

NP_001272347
NP_001272348
NP_001272349
NP_001272350
NP_001272351
NP_001303239
NP_031566

Lokacija (UCSC)Chr 11: 27.65 – 27.72 MbChr 2: 109.51 – 109.56 Mb
PubMed pretraga[3][4]
Wikipodaci
Pogledaj/uredi – čovjekPogledaj/uredi – miš

Moždano izvedeni neurotrofni faktor (BDNF) ili abrineurin,[5] je protein[6] koji je kod ljudi kodiran genom BDNF.[7][8]

BDNF je član porodice neurotropinskih faktora rasta, koji su povezani sa kanonskim nervnim faktorom rasta. Neurotrofni faktori nalaze se u mozgu i na periferiji. BDNF su prvi put izolirali Yves-Alain Barde i Hans Thoenen iz svinjskog mozga, 1982.[9]

Funkcija[uredi | uredi izvor]

BDNF djeluje na određene neurone centralnog nervnog sistema i periferni nervni sistem, pomažući da se podrži preživljavanje postojećih neurona i podstiče rast i diferencijacija novih neurona i sinapsi.[10][11] U mozgu je aktivan u hipokampusu, korteksu i baznom dijelu prednjeg mozga – područjima od vitalnog značaja za učenje, pamćenje i više umne sposobnosti.[12] Također je eksprimiran u mrežnjači, bubrezima, prostati, motornim neuronima i skeletnim mišićima, a t nalazi se i u pljuvački. [13][14]

Sam BDNF je važan za dugoročnu memoriju.[15]

Iako je velika većina neurona u mozgu sisara nastala prenatalno, dijelovi mozga odraslih zadržavaju sposobnost rasta novih neurona iz neuronskih matičnih ćelija u procesu poznatom kao neurogeneza. Neurotropini su proteini koji pomažu u stimulaciji i kontroli neurogeneze, a BDNF je jedan od najaktivnijih.[16][17][18] Miševi rođeni bez sposobnosti stvaranja BDNF -a pate od razvojnih defekata u mozgu i čulnom nervnom sistemu i obično umiru ubrzo nakon rođenja, što ukazuje na to da BDNF ima važnu ulogu u normalnom neuronskom razvoju.[19] Ostali važni neurotropini strukturno povezani sa BDNF-om uključuju NT-3, NT-4 i NGF.

BDNF se proizvodi u endoplazmatskom retikulumu i izlučuje iz vezikula sa gustim jezgrom. Veže se s karboksipeptidazom E (CPE), a predloženo je da prekidanje tog vezanja izazove gubitak razvrstavanja BDNF u vezikule s gustim jezgrom. Fenotip BDNF nokaut-miševa može biti ozbiljan, uključujući postnatalnu smrtnost. Ostale osobine uključuju gubitke čunih neurona koji utiču na koordinaciju, ravnotežu, sluh, okus i disanje. Nokaut-miševi također pokazuju cerebelarne abnormalnosti i povećanje broja simpatičkih neurona.[20]

Određene vrste tjelesnih vježbi pokazalo se da značajno (trostruko) povećavaju sintezu BDNF-a u ljudskom mozgu, fenomen koji je djelomično odgovoran za neurogenezu uzrokovanu vježbom i poboljšanje kognitivnih funkcija.[14][21][22][23][24] Čini se da niacin također povećava ekspresiju BDNF i receptora kinaze B za tromiozin (TrkB).[25]

Mehanizam djelovanja[uredi | uredi izvor]

BDNF na površini ćelija veže najmanje dva receptora, koji su sposobni reagirati na ovaj faktor rasta, TrkB (izgovara se "Trak B") i LNGFR (receptor nervnog faktora rasta niskog afiniteta), poznat i kao p75).[26] Također može modulirati aktivnost različitih neurotransmiterskih receptora, uključujući Alfa-7 nikotinski receptor.[27] Takođe je pokazano da BDNF stupa u interakciju sa rilinskim signalnim lancem. <!- -->[28]

TrkB[uredi | uredi izvor]

Receptor TrkB kodiran je genom NTRK2 i član je receptorske porodice tirozin-kinaza koja uključuje TrkA i TrkC. Autofosforilacija TrkB ovisi o povezanosti specifičnoj za ligand s BDNF-om, široko izraženim neurvnim faktorom ovisnim o aktivnosti, koji regulira plastičnost i nije reguliran nakon povrede hipoksijom . Aktivacija puta BDNF-TrkB važna je za razvoj kratkotrajne memorije i rast neurona.

LNGFR[uredi | uredi izvor]

Uloga drugog BDNF receptora, receptora nervnog faktora rasta sa niskim afinitetom ( p75), je manje jasna. Dok TrkB receptor stupa u interakciju s BDNF-om na specifičan način za ligand, svi neurotrofini mogu stupiti u interakciju s receptorom p75.[29] Kada je p75 receptor aktiviran, to dovodi do aktivacije receptora NFkB. Stoga, neurotrofna signalizacija može pokrenuti apoptozu, a ne puteve preživljavanja u ćelijama koje eksprimiraju p75 receptor u odsustvo receptora Trk. Nedavna istraživanja otkrila su da skraćena izoforma receptora TrkB (t-TrkB) može djelovati kao dominantni negativan faktor na receptor neurotrofina p75, inhibirajući aktivnost p75 i sprječavajući ćelijsku smrt posredovanu BDNF-om.[30]

Ekspresija[uredi | uredi izvor]

Protein BDNF kodiran je genom koji se naziva i BDNF, a nalazi se u ljudi na hromosomu 11. Strukturno, transkripciju BDNF kontrolira osam različitih promotora, a svaki vodi do različitih transkripata koji sadrže jedan od osam neprevedenih 5' egzona (I do VIII) spojenih na 3' kodirajući egzon. Aktivnost promotora IV, koja dovodi do translacije iRNK koja sadrži egzon IV, snažno je stimulirana kalcijem i primarno je pod kontrolom regulatorne komponente Cre, što ukazuje na pretpostavljenu ulogu transkripcijskog faktora CREB i izvor efekata ovisnih o aktivnosti BDNF-a.[31] Postoji više mehanizama kroz koje neuronska aktivnost može povećati specifičnu ekspresiju BDNF egzona IV. Pobuđujuća neuronska ekscitacija može dovesti do aktivacije NMDA receptora, izazivajući priliv kalcija. Kroz signalnu kaskadu proteina koja zahtijeva Erk, CaM KII/IV, PI3K i PLC, aktivacija NMDA receptora može pokrenuti transkripciju BDNF egzona IV. Čini se da je ekspresija BDNF egzona IV sposobna dodatno stimulirati vlastitu ekspresiju, aktivacijom TrkB. BDNF se oslobađa iz postsinapsne membrane na način ovisan o aktivnosti, omogućavajući mu da djeluje na lokalne TrkB receptore i posreduje u učincima dovodeći do signalnih kaskada koje također uključuju Erk i CaM KII/IV.[31][32] Oba ova puta vjerovatno uključuju kalci posredovanu fosforilaciju CREB-a na Ser133, omogućavajući mu tako interakciju sa BDNF-ovim regulatornim domenom i povećavajući transkripciju.[33] Međutim, signaliziranje receptora posredovano NMDA-om vjerojatno je potrebno za pokretanje povećane ekspresije BDNF egzona IV jer je normalno interakcija CREB-a s CRE-om i naknadna translacija BDNF-transkripta blokirana transkripcijskim faktorom heliks-petlja-heliks proteina 2 (BHLHB2).[34] Aktivacija NMDA receptora pokreće oslobađanje regulatornog inhibitora, dopuštajući da se pojača regulacija BDNF egzona IV, kao odgovor na unos kalcija pokrenutog djelovanjem.[34] Aktivacija dopaminskog receptora D5 također podstiče ekspresija BDNF -a u neuronima prefrontalnog korteksa.[35]

Uobičajeni SNP-ovi u genu BDNF[uredi | uredi izvor]

BDNF ima nekoliko poznatih jednonukleotidnih polimorfizama (SNP), uključujući, ali bez ograničenja, rs6265, C270T, rs7103411, rs2030324, rs2203877, rs2049045 i rs7124442. Od 2008., rs6265 je najistraženiji SNP gena BDNF.[36][37]

Uloga u sinapsnom prenosu[uredi | uredi izvor]

Glutamatergična signalizacija[uredi | uredi izvor]

Glutamat je glavni moždani pokretač neurotransmitera mozga u mozgu i njegovo oslobađanje može pokrenuti polarizacijadepolarizaciju postsinapsnih neurona. AMPA i NMDA receptori su dva ionotropna receptora za glutamat, koji su uključeni u glutamatergični neurotransmiter i bitni su za učenje i pamćenje putem dugoročnog potenciranja. Dok aktivacija AMPA receptora dovodi do depolarizacije prilivom natrija, NMDA receptorska aktivacija brzim uzastopnim paljenjem omogućava priliv kalcija, pored natrija. Priliv kalcija izazvan NMDA receptorima može dovesti do ekspresije BDNF-a, kao i drugih gena za koje se smatra da su uključeni u LTP, dendritogenezu i stabilizaciju sinapsi.

Aktivnost receptora NMDA[uredi | uredi izvor]

Aktiviranje receptora NMDA bitno je za stvaranje molekularnih promjena ovisnih o aktivnosti uključenih u stvaranje novih sjećanja. Nakon izlaganja obogaćenom okolišu, nivoi fosforilacije BDNF i NR1 istovremeno se povećavaju, vjerojatno zato što je BDNF sposoban fosforilirati podjedinice NR1, pored mnogih drugih učinaka.[38][39] Jedan od primarnih načina na koji BDNF može modulirati aktivnost receptora NMDA je fosforilacija i aktivacija jedne podjedinice receptora NMDA, posebno na mjestu PKC Ser-897.[38] Mehanizam koji stoji u osnovi ove aktivnosti ovisi o signalnim putevima ERK i PKC, svaki djeluje pojedinačno i sva aktivnost fosforilacije NR1 je izgubljena ako je TrKB receptor blokiran . [38] PI3 kinaza i Akt su također bitni u BDNF-induciranom potenciranju funkcije receptora NMDA i inhibicija bilo kojeg molekula potpuno eliminiranog receptora acBDNF također može povećati aktivnost receptora NMDA, fosforilacijom podjedinica NR2B. Signalizacija BDNF-a dovodi do autofosforilacije unutarćelijskog domena receptora TrkB (ICD-TrkB). Nakon autofosforilacije, Fyn se povezuje s pICD-TrkB kroz Src homologni domen 2 (SH2) i fosforilira se na svom mjestu Y416.[40][41] Nakon što se aktivira, Fyn se može vezati za NR2B putem svog domena SH2 i posredovati u fosforilaciji svog mjesta Tyr-1472.[42] Similar studies have suggested Fyn is also capable of activating NR2A although this was not found in the hippocampus.[43][44] Dakle, BDNF može povećati aktivnost receptora NMDA putem aktivacije Fyn-a. Pokazalo se da je to važno za procese poput prostorne memorije u hipokampusu, pokazujući terapijsku i funkcionalnu važnost aktivacije NMDA receptora posredovane BDNF-om.[43]

Stabilnost sinapse[uredi | uredi izvor]

Osim posredovanja privremenih učinaka na aktivaciju NMDAR-a radi promicanja molekulskih promjena povezanih s pamćenjem, BDNF bi također trebao pokrenuti stabilnije učinke koji bi se mogli održati u njegovom odsustvu i ne ovisiti o njegovoj ekspresiji za dugoročnu sinapsnu podršku.[45] Ranije je pomenuto da je ekspresija receptora AMPA bitna za učenje i formiranje memorije, jer su to komponente sinapse koje će redovito komunicirati i održavati strukturu i funkciju sinapse dugo nakon početne aktivacije NMDA kanala. BDNF je sposoban povećati ekspresiju iRNK GluR1 i GluR2 kroz svoju interakciju s TrkB receptorom i promovirati sinapsnu lokalizaciju GluR1 putem PKC- i CaMKII posredovane fosforilacije Ser-831.[46] Također se čini da BDNF može utjecati na aktivnost Gl1, svojim efektima na aktivnost receptora NMDA.[47] BDNF značajno pojačava aktivaciju GluR1 fosforilacijom tirozina830, učinak koji je spriječen bilo u prisutnosti specifičnog NR2B antagonista ili inhibitora tirozin-kinaznog receptora trk.[47] Prema tome, čini se da BDNF može pojačati ekspresiju i sinapsnu lokalizaciju AMPA receptora, kao i povećati njihovu aktivnost putem svojih postsinapsnih interakcija s podjedinicom NR2B. Ovo sugerira da BDNF ne samo da može pokrenuti stvaranje sinapse svojim efektima na aktivnost receptora NMDA, već može podržati i redovnu svakodnevnu signalizaciju neophodnu za stabilnu memorijsku funkciju.

GABAergična signalizacija[uredi | uredi izvor]

Jedan mehanizam putem kojeg se čini da BDNF održava povišene razine neuronske ekscitacije je sprječavanje GABAergičnih signalnih aktivnosti.[48] Dok je glutamat glavni pobuđujući neurotransmiter mozga, a fosforilacija normalno aktivira receptore, GABA je primarni inhibitorni neurotransmiter mozga i fosforilacija GABAA receptora smanjuje njihovu aktivnost. { Blokiranje signalizacije BDNF-a inhibitorom tirozin-kinaze ili inhibitorom PKC kod miševa divljeg tipa dovelo je do značajnog smanjenja spontanih frekvencija akcijskih potencijala, posredovanih povećanjem amplitude GABAergične inhibitorne postsinaptičke struje (IPSC).[48] Slični efekti mogli su se postići kod BDNF nokaut-miševa, ali su ti učinci poništeni lokalnom primjenom BDNF-a.[48]Ovo sugerira da BDNF povećava ekscitacijsko sinapsno signaliziranje djelimično putem postsinapsnog potiskivanja GABAergične signalizacije, aktiviranjem PKC-a kroz njegovu povezanost s TrkB.[48] Aktivirani PKC može smanjiti amplitudu IPSC-a do fosforilacije GABAA receptora i inhibicija.[48] U prilog ovom pretpostavljenom mehanizmu, aktivacija PKCε dovodi do fosforilacije N-etilmaleimid-osjetljivog faktora (NSF) na serinu 460 i treoninu 461, povećavajući njegovu aktivnost ATPaza, koja snižava GABA-receptorsku površinsku ekspresiju, a zatim umanjuje inhibitorne struje.[49]

Sinaptogeneza[uredi | uredi izvor]

BDNF također poboljšava sinaptogenezu. Sinaptogeneza ovisi o sastavljanju novih sinapsi i rastavljanju starih pomoću β-adducina. [50] Adducini su membransko-skeletni proteini koji pokrivaju rastuće krajeve aktinskih vlakana i podstiču njihovu povezanost sa spektrinom, drugim citoskeletnim proteinom, za stvaranje stabilnih i integriranih citoskeletnih mreža.[51]

Aktini imaju različite uloge u funkcioniranju sinapsi. U predsinapsnim neuronima aktini su uključeni u regrutiranje sinapsnih vezikula i njihov oporavak nakon oslobađanja neurotransmitera.[52] U possinapsnim neuronima mogu utjecati na formiranje i povlačenje dendritskee kičme, kao i na umetanje i uklanjanje receptora AMPA.[52] Na svom C-kraju, adducini imaju supstancu C-kinaze bogatu miristoiliranom alaninom (MARCKS), domen koji regulira njihovu aktivnost zatvaranja. [51] BDNF može smanjiti aktivnosti ograničavanja, povećanjem regulacije PKC-a, koji se može vezati za nadolazeći domen MRCKS, inhibirati aktivnost zatvaranja i promovirati sinaptogenezu putem rasta i rastavljanja kičme i drugih aktivnosti .[50][52]

Dendritogeneza[uredi | uredi izvor]

Lokalna interakcija BDNF-a s receptorom TrkB na jednom dendritskom segmentu može podstaknuti povećanje prometa PSD-95 na druge odvojene dendrite, kao i na sinapse lokalno stimuliranih neurona.[53] PSD-95 lokalizira aktin-remodelirajuće GTPaze, Rac i Rho, u sinapse, vezivanjem svog domena PDZ za kalirin, povećavajući broj i veličini grana.[54] Prema tome, promet PSD-95 induciran BDNF-om, dendritima podstiče remodeliranje aktina i uzrokuje rast dendrita kao odgovor na BDNF.

Neurogeneza[uredi | uredi izvor]

BDNF ima značajnu ulogu i u neurogenezi. Može promovirati zaštitne puteve i inhibirati štetne puteve u NSC i NPC koji doprinose neurogenom odgovoru mozga, povećavajući preživljavanje ćelija. To postaje posebno evidentno nakon potiskivanja aktivnosti TrkB-a.[29] Inhibicija TrkB rezultira 2-3 puta povećanjem korteksnih prekursora koji prikazuju EGFP-pozitivne kondenzirane apoptotska jedra i 2-4 puta povećanjem koreksnih prekursora, koji su obojili imunopozitiv za cijepanje kaspaza-3. [29] BDNF također može promovirati proliferaciju NSC-a i NP-a, aktivacijom Akt i inaktivacijom PTEN-a.[55] Bilo je mnogo studija in vivo, koje pokazuju da je BDNF snažan promotor neuronske diferencijacije.[29][56] Infuzija BDNF -a u bočne komore udvostručila je populaciju novorođenih neurona u olfaktornom bulbusu, odraslih pavova, a prekomjerna ekspresija virusa BDNF-a može na sličan način poboljšati neurogenezu SVZ-a.[16][17][56] BDNF bi također mogao imati ulogu u migraciji NSC/NPC-a. Stabilizacijom p35 (CDK5R1), in utero elektroporacijske studije otkrile su da je BDNF bio u stanju podstaknuti korteksnu radijalnu migraciju za ~230% kod embrionskih pacova, što je uticalo na aktivnost receptora trkB.[57]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b c GRCh38: Ensembl release 89: ENSG00000176697 - Ensembl, maj 2017
 2. ^ a b c GRCm38: Ensembl release 89: ENSMUSG00000048482 - Ensembl, maj 2017
 3. ^ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
 4. ^ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
 5. ^ https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/mm/ab5613p
 6. ^ Binder DK, Scharfman HE (September 2004). "Brain-derived neurotrophic factor". Growth Factors. 22 (3): 123–31. doi:10.1080/08977190410001723308. PMC 2504526. PMID 15518235.
 7. ^ Jones KR, Reichardt LF (October 1990). "Molecular cloning of a human gene that is a member of the nerve growth factor family". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 87 (20): 8060–64. Bibcode:1990PNAS...87.8060J. doi:10.1073/pnas.87.20.8060. PMC 54892. PMID 2236018.
 8. ^ Maisonpierre PC, Le Beau MM, Espinosa R, Ip NY, Belluscio L, de la Monte SM, Squinto S, Furth ME, Yancopoulos GD (July 1991). "Human and rat brain-derived neurotrophic factor and neurotrophin-3: gene structures, distributions, and chromosomal localizations". Genomics. 10 (3): 558–68. doi:10.1016/0888-7543(91)90436-I. PMID 1889806.
 9. ^ Kowiański P, Lietzau G, Czuba E, Waśkow M, Steliga A, Moryś J (April 2018). "BDNF: A Key Factor with Multipotent Impact on Brain Signaling and Synaptic Plasticity". Cellular and Molecular Neurobiology. 38 (3): 579–593. doi:10.1007/s10571-017-0510-4. PMC 5835061. PMID 28623429.
 10. ^ Acheson A, Conover JC, Fandl JP, DeChiara TM, Russell M, Thadani A, Squinto SP, Yancopoulos GD, Lindsay RM (March 1995). "A BDNF autocrine loop in adult sensory neurons prevents cell death". Nature. 374 (6521): 450–53. Bibcode:1995Natur.374..450A. doi:10.1038/374450a0. PMID 7700353. S2CID 4316241.
 11. ^ Huang EJ, Reichardt LF (2001). "Neurotrophins: roles in neuronal development and function". Annual Review of Neuroscience. 24: 677–736. doi:10.1146/annurev.neuro.24.1.677. PMC 2758233. PMID 11520916.
 12. ^ Yamada K, Nabeshima T (April 2003). "Brain-derived neurotrophic factor/TrkB signaling in memory processes". Journal of Pharmacological Sciences. 91 (4): 267–70. doi:10.1254/jphs.91.267. PMID 12719654.
 13. ^ Mandel AL, Ozdener H, Utermohlen V (July 2009). "Identification of pro- and mature brain-derived neurotrophic factor in human saliva". Archives of Oral Biology. 54 (7): 689–95. doi:10.1016/j.archoralbio.2009.04.005. PMC 2716651. PMID 19467646.
 14. ^ a b Delezie J, Handschin C (2018). "Endocrine Crosstalk Between Skeletal Muscle and the Brain". Frontiers in Neurology. 9: 698. doi:10.3389/fneur.2018.00698. PMC 6117390. PMID 30197620.
 15. ^ Bekinschtein P, Cammarota M, Katche C, Slipczuk L, Rossato JI, Goldin A, Izquierdo I, Medina JH (February 2008). "BDNF is essential to promote persistence of long-term memory storage". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 105 (7): 2711–16. Bibcode:2008PNAS..105.2711B. doi:10.1073/pnas.0711863105. PMC 2268201. PMID 18263738.
 16. ^ a b Zigova T, Pencea V, Wiegand SJ, Luskin MB (July 1998). "Intraventricular administration of BDNF increases the number of newly generated neurons in the adult olfactory bulb". Molecular and Cellular Neurosciences. 11 (4): 234–45. doi:10.1006/mcne.1998.0684. PMID 9675054. S2CID 35630924.
 17. ^ a b Benraiss A, Chmielnicki E, Lerner K, Roh D, Goldman SA (September 2001). "Adenoviral brain-derived neurotrophic factor induces both neostriatal and olfactory neuronal recruitment from endogenous progenitor cells in the adult forebrain". The Journal of Neuroscience. 21 (17): 6718–31. doi:10.1523/JNEUROSCI.21-17-06718.2001. PMC 6763117. PMID 11517261.
 18. ^ Pencea V, Bingaman KD, Wiegand SJ, Luskin MB (September 2001). "Infusion of brain-derived neurotrophic factor into the lateral ventricle of the adult rat leads to new neurons in the parenchyma of the striatum, septum, thalamus, and hypothalamus". The Journal of Neuroscience. 21 (17): 6706–17. doi:10.1523/JNEUROSCI.21-17-06706.2001. PMC 6763082. PMID 11517260.
 19. ^ Ernfors P, Kucera J, Lee KF, Loring J, Jaenisch R (October 1995). "Studies on the physiological role of brain-derived neurotrophic factor and neurotrophin-3 in knockout mice". The International Journal of Developmental Biology. 39 (5): 799–807. PMID 8645564.
 20. ^ MGI database: phenotypes for BDNF homozygous null mice. http://www.informatics.jax.org/searches/allele_report.cgi?_Marker_key=537&int:_Set_key=847156
 21. ^ Szuhany KL, Bugatti M, Otto MW (January 2015). "A meta-analytic review of the effects of exercise on brain-derived neurotrophic factor". Journal of Psychiatric Research. 60: 56–64. doi:10.1016/j.jpsychires.2014.10.003. PMC 4314337. PMID 25455510.
 22. ^ Denham J, Marques FZ, O'Brien BJ, Charchar FJ (February 2014). "Exercise: putting action into our epigenome". Sports Medicine. 44 (2): 189–209. doi:10.1007/s40279-013-0114-1. PMID 24163284. S2CID 30210091.
 23. ^ Phillips C, Baktir MA, Srivatsan M, Salehi A (2014). "Neuroprotective effects of physical activity on the brain: a closer look at trophic factor signaling". Frontiers in Cellular Neuroscience. 8: 170. doi:10.3389/fncel.2014.00170. PMC 4064707. PMID 24999318.
 24. ^ Heinonen I, Kalliokoski KK, Hannukainen JC, Duncker DJ, Nuutila P, Knuuti J (November 2014). "Organ-specific physiological responses to acute physical exercise and long-term training in humans". Physiology. 29 (6): 421–36. doi:10.1152/physiol.00067.2013. PMID 25362636.
 25. ^ Fu L, Doreswamy V, Prakash R (August 2014). "The biochemical pathways of central nervous system neural degeneration in niacin deficiency". Neural Regeneration Research. 9 (16): 1509–13. doi:10.4103/1673-5374.139475. PMC 4192966. PMID 25317166.
 26. ^ Patapoutian A, Reichardt LF (June 2001). "Trk receptors: mediators of neurotrophin action". Current Opinion in Neurobiology. 11 (3): 272–80. doi:10.1016/S0959-4388(00)00208-7. PMID 11399424. S2CID 8000523.
 27. ^ Fernandes CC, Pinto-Duarte A, Ribeiro JA, Sebastião AM (May 2008). "Postsynaptic action of brain-derived neurotrophic factor attenuates alpha7 nicotinic acetylcholine receptor-mediated responses in hippocampal interneurons". The Journal of Neuroscience. 28 (21): 5611–18. doi:10.1523/JNEUROSCI.5378-07.2008. PMC 6670615. PMID 18495895.
 28. ^ Fatemi, S. Hossein (2008). Reelin Glycoprotein: Structure, Biology and Roles in Health and Disease. Molecular Psychiatry. 10. Berlin: Springer. str. 251–7. doi:10.1038/sj.mp.4001613. ISBN 978-0-387-76760-4. PMID 15583703. S2CID 21206951.; see the chapter "A Tale of Two Genes: Reelin and BDNF"; pp. 237–45
 29. ^ a b c d Bartkowska K, Paquin A, Gauthier AS, Kaplan DR, Miller FD (December 2007). "Trk signaling regulates neural precursor cell proliferation and differentiation during cortical development". Development. 134 (24): 4369–80. doi:10.1242/dev.008227. PMID 18003743.
 30. ^ Michaelsen K, Zagrebelsky M, Berndt-Huch J, Polack M, Buschler A, Sendtner M, Korte M (December 2010). "Neurotrophin receptors TrkB.T1 and p75NTR cooperate in modulating both functional and structural plasticity in mature hippocampal neurons". The European Journal of Neuroscience. 32 (11): 1854–65. doi:10.1111/j.1460-9568.2010.07460.x. PMID 20955473. S2CID 23496332.
 31. ^ a b Zheng F, Wang H (2009). "NMDA-mediated and self-induced bdnf exon IV transcriptions are differentially regulated in cultured cortical neurons". Neurochemistry International. 54 (5–6): 385–92. doi:10.1016/j.neuint.2009.01.006. PMC 2722960. PMID 19418634.
 32. ^ Kuzumaki N, Ikegami D, Tamura R, Hareyama N, Imai S, Narita M, Torigoe K, Niikura K, Takeshima H, Ando T, Igarashi K, Kanno J, Ushijima T, Suzuki T, Narita M (February 2011). "Hippocampal epigenetic modification at the brain-derived neurotrophic factor gene induced by an enriched environment". Hippocampus. 21 (2): 127–32. doi:10.1002/hipo.20775. PMID 20232397. S2CID 205912003.
 33. ^ Tao X, Finkbeiner S, Arnold DB, Shaywitz AJ, Greenberg ME (April 1998). "Ca2+ influx regulates BDNF transcription by a CREB family transcription factor-dependent mechanism". Neuron. 20 (4): 709–26. doi:10.1016/s0896-6273(00)81010-7. PMID 9581763. S2CID 770523.
 34. ^ a b Jiang X, Tian F, Du Y, Copeland NG, Jenkins NA, Tessarollo L, et al. (January 2008). "BHLHB2 controls Bdnf promoter 4 activity and neuronal excitability". The Journal of Neuroscience. 28 (5): 1118–30. doi:10.1523/JNEUROSCI.2262-07.2008. PMC 6671398. PMID 18234890.
 35. ^ Perreault ML, Jones-Tabah J, O'Dowd BF, George SR (March 2013). "A physiological role for the dopamine D5 receptor as a regulator of BDNF and Akt signalling in rodent prefrontal cortex". The International Journal of Neuropsychopharmacology. 16 (2): 477–83. doi:10.1017/S1461145712000685. PMC 3802523. PMID 22827965.
 36. ^ Egan MF, Kojima M, Callicott JH, Goldberg TE, Kolachana BS, Bertolino A, Zaitsev E, Gold B, Goldman D, Dean M, Lu B, Weinberger DR (January 2003). "The BDNF val66met polymorphism affects activity-dependent secretion of BDNF and human memory and hippocampal function". Cell. 112 (2): 257–69. doi:10.1016/S0092-8674(03)00035-7. PMID 12553913. S2CID 12748901.
 37. ^ Bath KG, Lee FS (March 2006). "Variant BDNF (Val66Met) impact on brain structure and function". Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience. 6 (1): 79–85. doi:10.3758/CABN.6.1.79. PMID 16869232.
 38. ^ a b c Slack SE, Pezet S, McMahon SB, Thompson SW, Malcangio M (October 2004). "Brain-derived neurotrophic factor induces NMDA receptor subunit one phosphorylation via ERK and PKC in the rat spinal cord". The European Journal of Neuroscience. 20 (7): 1769–78. doi:10.1111/j.1460-9568.2004.03656.x. PMID 15379998. S2CID 23108942.
 39. ^ Xu X, Ye L, Ruan Q (March 2009). "Environmental enrichment induces synaptic structural modification after transient focal cerebral ischemia in rats". Experimental Biology and Medicine. 234 (3): 296–305. doi:10.3181/0804-RM-128. PMID 19244205. S2CID 39825785.
 40. ^ Namekata K, Harada C, Taya C, Guo X, Kimura H, Parada LF, Harada T (April 2010). "Dock3 induces axonal outgrowth by stimulating membrane recruitment of the WAVE complex". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 107 (16): 7586–91. Bibcode:2010PNAS..107.7586N. doi:10.1073/pnas.0914514107. PMC 2867726. PMID 20368433.
 41. ^ Iwasaki Y, Gay B, Wada K, Koizumi S (July 1998). "Association of the Src family tyrosine kinase Fyn with TrkB". Journal of Neurochemistry. 71 (1): 106–11. doi:10.1046/j.1471-4159.1998.71010106.x. PMID 9648856. S2CID 9012343.
 42. ^ Nakazawa T, Komai S, Tezuka T, Hisatsune C, Umemori H, Semba K, Mishina M, Manabe T, Yamamoto T (January 2001). "Characterization of Fyn-mediated tyrosine phosphorylation sites on GluR epsilon 2 (NR2B) subunit of the N-methyl-D-aspartate receptor". The Journal of Biological Chemistry. 276 (1): 693–99. doi:10.1074/jbc.M008085200. PMID 11024032.
 43. ^ a b Mizuno M, Yamada K, He J, Nakajima A, Nabeshima T (2003). "Involvement of BDNF receptor TrkB in spatial memory formation". Learning & Memory. 10 (2): 108–15. doi:10.1101/lm.56003. PMC 196664. PMID 12663749.
 44. ^ Tezuka T, Umemori H, Akiyama T, Nakanishi S, Yamamoto T (January 1999). "PSD-95 promotes Fyn-mediated tyrosine phosphorylation of the N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR2A". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 96 (2): 435–40. Bibcode:1999PNAS...96..435T. doi:10.1073/pnas.96.2.435. PMC 15154. PMID 9892651.
 45. ^ Briones TL, Suh E, Jozsa L, Hattar H, Chai J, Wadowska M (February 2004). "Behaviorally-induced ultrastructural plasticity in the hippocampal region after cerebral ischemia". Brain Research. 997 (2): 137–46. doi:10.1016/j.brainres.2003.10.030. PMID 14706865. S2CID 34763792.
 46. ^ Caldeira MV, Melo CV, Pereira DB, Carvalho R, Correia SS, Backos DS, Carvalho AL, Esteban JA, Duarte CB (April 2007). "Brain-derived neurotrophic factor regulates the expression and synaptic delivery of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid receptor subunits in hippocampal neurons". The Journal of Biological Chemistry. 282 (17): 12619–28. doi:10.1074/jbc.M700607200. PMID 17337442.
 47. ^ a b Wu K, Len GW, McAuliffe G, Ma C, Tai JP, Xu F, Black IB (November 2004). "Brain-derived neurotrophic factor acutely enhances tyrosine phosphorylation of the AMPA receptor subunit GluR1 via NMDA receptor-dependent mechanisms". Brain Research. Molecular Brain Research. 130 (1–2): 178–86. doi:10.1016/j.molbrainres.2004.07.019. PMID 15519688.
 48. ^ a b c d e Henneberger C, Jüttner R, Rothe T, Grantyn R (August 2002). "Postsynaptic action of BDNF on GABAergic synaptic transmission in the superficial layers of the mouse superior colliculus". Journal of Neurophysiology. 88 (2): 595–603. doi:10.1152/jn.2002.88.2.595. PMID 12163512.
 49. ^ Chou WH, Wang D, McMahon T, Qi ZH, Song M, Zhang C, Shokat KM, Messing RO (October 2010). "GABAA receptor trafficking is regulated by protein kinase C(epsilon) and the N-ethylmaleimide-sensitive factor". The Journal of Neuroscience. 30 (42): 13955–65. doi:10.1523/JNEUROSCI.0270-10.2010. PMC 2994917. PMID 20962217.
 50. ^ a b Bednarek E, Caroni P (March 2011). "β-Adducin is required for stable assembly of new synapses and improved memory upon environmental enrichment". Neuron. 69 (6): 1132–46. doi:10.1016/j.neuron.2011.02.034. PMID 21435558. S2CID 15373477.
 51. ^ a b Matsuoka Y, Li X, Bennett V (June 2000). "Adducin: structure, function and regulation". Cellular and Molecular Life Sciences. 57 (6): 884–95. doi:10.1007/pl00000731. PMID 10950304. S2CID 29317393.
 52. ^ a b c Stevens RJ, Littleton JT (May 2011). "Synaptic growth: dancing with adducin". Current Biology. 21 (10): R402–5. doi:10.1016/j.cub.2011.04.020. hdl:1721.1/92025. PMID 21601803. S2CID 3182599.
 53. ^ Yoshii A, Constantine-Paton M (June 2007). "BDNF induces transport of PSD-95 to dendrites through PI3K-AKT signaling after NMDA receptor activation". Nature Neuroscience. 10 (6): 702–11. doi:10.1038/nn1903. PMID 17515902. S2CID 6486137.
 54. ^ Penzes P, Johnson RC, Sattler R, Zhang X, Huganir RL, Kambampati V, Mains RE, Eipper BA (January 2001). "The neuronal Rho-GEF Kalirin-7 interacts with PDZ domain-containing proteins and regulates dendritic morphogenesis". Neuron. 29 (1): 229–42. doi:10.1016/s0896-6273(01)00193-3. PMID 11182094. S2CID 7014018.
 55. ^ Tamura M, Gu J, Danen EH, Takino T, Miyamoto S, Yamada KM (July 1999). "PTEN interactions with focal adhesion kinase and suppression of the extracellular matrix-dependent phosphatidylinositol 3-kinase/Akt cell survival pathway". The Journal of Biological Chemistry. 274 (29): 20693–703. doi:10.1074/jbc.274.29.20693. PMID 10400703.
 56. ^ a b Bath KG, Akins MR, Lee FS (September 2012). "BDNF control of adult SVZ neurogenesis". Developmental Psychobiology. 54 (6): 578–89. doi:10.1002/dev.20546. PMC 3139728. PMID 21432850.
 57. ^ Zhao CT, Li K, Li JT, Zheng W, Liang XJ, Geng AQ, Li N, Yuan XB (December 2009). "PKCdelta regulates cortical radial migration by stabilizing the Cdk5 activator p35". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 106 (50): 21353–58. Bibcode:2009PNAS..10621353Z. doi:10.1073/pnas.0812872106. PMC 2781735. PMID 19965374.

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]