Brzina

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Dinamika
Brzina
US Navy 040501-N-1336S-037 The U.S. Navy sponsored Chevy Monte Carlo NASCAR leads a pack into turn four at California Speedway.jpg
Dok se automobil vozi po zakrivljenoj stazi javlja se promjena smjera, pa njegova brzina nije konstantna.
Opći simboli v, v
SI jedinica m/s

Brzina je promjena položaja objekta, jednaka specifikaciji njene putne brzine i smjera kretanja, npr. 60 km/h ka sjeveru. Brzina je važan koncept u kinematici, grani klasične mehanike koja opisuje kretanje tijela.

Brzina je vektorska mjerna veličina; da bi je definirali potrebni su pravac, smjer i intenzitet. skalarna apsolutna vrijednost (veličina) brzine se naziva "putna brzina", veličina koja se mjeri u metrima u sekundi (m/s ili m·s−1) po SI (metričkom) sistemu. Na primjer, "5 metara u sekundi" je skalar (ne vektor), dok je "5 metara u sekundi ka istoku" vektor.

Ukoliko dođe do promjene u putnoj brzini, pravcu, smjeru, ili svemu, tada objekat mijenja brzinu i kaže se da ima ubrzanje.