Carigradski drum

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Područje Balkana u 6. vijeku sa vidljivim putevima tog vremena

Carigradski drum je najvažnija saobraćajnica Balkanskog poluostrva. Taj put su trasirali Rimljani, a spajao je Singidunum (Beograd) sa Carigradom (Istanbul). Rimljani su ga nazvali Via militaris (Vojnički put).

Ovo je putna komunikacija kojom su se odvijale skoro sve seobe preko balkanskog poluostrva. Tuda su prodirali Goti, Avari i Slaveni. U isto vrijeme to je bio glavni put za Bizant i kojm su branjene granice Bizantskog carstva. Većina puteva iz Bosne je imala svoje putne krakove koji su se nadovezivali na Carigradski drum. Ovaj put je bio od strateškog interesa i u osmansko doba. Poslije mira u Hadrianopolju 1828. Carigradski drum se smatrao neutralnim zemljištem, dostupnim svim prolaznicima.