Dispozitiv

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Dispozitiv je srž upravnog akta. Dispozitivom se rješava o predmetu postupka u cijelosti i o svim zahtjevima stranaka o kojima u toku postupka nije posebno riješeno. Dispozitiv mora biti kratak i određen, a, kad je potrebno, može se podijeliti i na više tačaka. Dispozitivom se može riješiti i o troškovima postupka, ako ih je bilo, određujući njihov iznos, ko ih je dužan platiti, kome i u kojem roku. Ako se u dispozitivu ne rješava o troškovima, navest će se da će se o njima donijeti poseban zaključak. Ako se rješenjem nalaze izvršenje kakve radnje, u dispozitivu će se odrediti i rok u kome se ta radnja ima izvrsiti. Kad je propisano da žalba ne odgađa izvršenje rješenja, to mora biti navedeno u dispozitivu.