Donja mrtva tačka

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Prikaz DMT unutar cilindra

Donja mrtva točka (DMT) je pojam koji se koristi u mašinstvu, tačnije kod sistema klipnih mehanizama. Donja mrtva tačka klipnog mehanizma je ona tačka kada klip dostigne svoj krajnji hod prema donjem kraju cilindra. U tom trenutku brzina kretanja klipa je jednaka 0, odnosno kad klip dostigne DMT on se zaustavlja u svom kretanju prema dnu cilindra i započinje kretanje u suprotnom pravcu, tj. prema prema gornjoj mrtvoj tački (GMT). Kretanje klipa od jedne do druge mrtve tačke se poklapa sa vremenskim trajanjem jednog radnog ciklusa kod četverotaktnih SUS motora. Kretanjem klipa iz DMT ka GMT otpočinje radni takt sabijanja ili pak takt izduvavanja. Kada je klip u DMT tada je zapremina unutar cilindra najveća. Udaljenost između DMT i GMT se naziva hod klipa (s) i dvaput je veća u odnosu na rastojanje između centara glavng ležaja klipa i letećeg ležaja (r).