Dubravka Šoljan

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Dubravka Šoljan
Rođenje28. maj 1945.
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
DržavljanstvoBosna i Hercegovina
NarodnostHrvatica
PoljeBiologija, Biosistematika
Alma materDoktorat bioloških nauka na Prirodno–matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 1987.

Prof emeritus dr. Dubravka Šoljan (Sarajevo 28, maja 1945.) pripada skupini najeminentnijih bosanskohercegovačkih botaničara srednje generacije.

Biografija[uredi | uredi izvor]

Dubravka Šoljan rođena je 28. maja 1945. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovno i srednješkolsko obrazovanje. Studij Biologije na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu upisuje akademske 1964/65 godine i završava ga 1967/68. Nakon završetka Postdiplomskog studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (1969. – 1972.) promovirana je u zvanje magistra bioloških nauka 1978., nakon odbrane magistarskog rada pod naslovom "Ekološko-anatomska diferencijacija populacija vrste Edraianthus jugoslavicus Lakušić na jugoistočnim Dinaridima", pod mentorstvom prof. dr. Radomira Lakušića.

Na matičnom Fakultetu, 1987. godine stiče zvanje doktora bioloških nauka, odbranivši doktorsku disertaciju "Diferencijacija populacija i vrsta roda Edraianthus DC. na području planine Biokovo", također pod mentorstvom profesora Radomira Lakušića.

U dugogodišnjoj akademskoj karijeri, Dubravka Šoljan dala je izuzetan doprinos kao u oblastima [Biosistematika|[sistematike]], anatomije biljaka i idioekologije. U nastavničkoj karijeri također ostavila je neizbrisiv pečat na generacije studenata, kao izuzetan pedagog koji se posebno afirmirao u oblasti metodike nastave biologije.

Prof. dr. Dubravka Šoljan je nakon završetka studija (1968. godine) prvih godina radila kao profesor biologije u Centru vojnih škola u Sarajevu; ovo iskustvo se pokazalo kao neprocjenjivo kod kasnijeg uspostavljanja i razvoja do tada slabo razvijene oblasti Metodike nastave na Odsjeku za biologiju. Svoju akademsku karijeru prof. dr. Dubravka Šoljan je započela izborom u zvanje asistenta 1980. godine na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Na matičnom fakultetu je potom izabrana u nastavnička zvanja: docent (1988.), vanrednoi (1994.) i redovni profesor (2000.). Zbog izuzetno predanog i plodonosnog višedecenijskog naučno-nastavnog doprinosa akademskoj zajednici, prof. Šoljan je 14. decembra 2013. godine promovirana u počasno zvanje profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu.[1]

Od izbora u nastavnička zvanja vodila je praktičnu, teoretsku i terensku nastavu na Odsjeku za Biologiju Prirodno-matematičkog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu iz velikog broja predmeta iz oblasti: Sistematike biljaka, Anatomije i morfologije biljaka, Ekologija i Metodike nastave biologije. Također je bila je aktivan saradnik u realizaciji nastavno-naučnog procesa iz oblasti Metodike nastave biologije na Univerzitetu u Tuzli. Ostvarila je veći broj studijskih boravaka i seminara u: Americi, Kanadi, Finskoj, Danskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj, Italiji, Austriji, Njemačkoj, Španiji, Sloveniji i Hrvatskoj.

Osim radnog iskustva u okviru stečenih akademskih zvanja, prof. Šoljan je godinama obavljala i niz rukovodećih funkcija na Prirodno-matematičkom fakultetu i to kao što su: prodekanesa za nastavu, Šefica Odsjeka za biologiju, Voditeljica Postdiplomskog studija bioloških nauka i Nastavnog smjera I i II ciklusa studija biologije, te Šefica Katedre za biosistematiku i morfologiju.

Prof. dr. Dubravka Šoljan je objavila oko 200 stotine djela: preko 40 naučnih radova i 40 kongresnih priopćenja, oko 100 stručnih radova te 14 knjiga, udžbenika, monografija, priručnika ili praktikuma. Aktivno je sudjelovala u radu preko 40 domaćih i internacionlnih naučnih skupova. Najveći broj naučnih radova vezan je za veći broj vrsta i rodova viših biljaka koje su sagledane u svjetlu njihove sistematike, morfologije, anatomije, horologije i idiekologije, a značajno mjesto zauzimaju i floristička istraživanja. Profesorica Šoljan, u svom naučnom opusu, posebnu pažnju obratila je rodovima: Edraianthus, Campanula, Ambrosia, Lilium, Abies, Picea, Juniperus, Alnus, Valeriana, Anemone, Camelina, Adenofora, Sedum, te porodici Orchidaceae. Sada, kao glavni editor radi na pripremi i izdavanju prvog Indeksa flore Bosne i Hercegovne. Kao kreator, voditeljica, savjetnica ili saradnik dala je značajan doprinos u realizaciji 24 naučnoistraživačka i stručna projekta (elaborata) od lokalnog i međunarodnog značaja.[2]

Svoju izuzetnu saradnju sa mladim istraživačima, prof. Šoljan je posebno iskazala kao mentorica više doktorskih disertacija te magistarskih i diplomskih radova.

Posebno značajno i neposredno djelovala je u oblasti Metodike nastave biologije, gdje je objavila niz radova i dala vrstan doprinos u usavršavanju nastavnika i profesora biologije, u Sarajevu i drugim bosanskohercegovačkim centrima, putem predavanja i neposredne pomoći u nastavi. Njen društveni rad je uvijek prožet edukacijom i podizanjanjem svijesti o zaštiti prirode, bioraznolikosti i promoviranju održivog razvoja, pa je tako objavila niz stručnih i popularnih radova na ovu temu, učestvovala u radio i televizijskoim emisijama i praktično djelovala u školama i sredinama koje su pokazale interes za ovu problematiku. Ova zalaganja su rezultirala i javnim priznanjima, pa je tako prof. Šoljan dobitnica prve nagrade Udruženja izdavača i knjižničara za najbolje naučno-stručno djelo u 2009. godini i to za izdavački projekat: “Biljke planina Bosne i Hercegovine” i dobitnica srebrnog broša u akciji izbora najuspješnije žene Bosne i Hercegovine u 1997.

Prof. Šoljan je predsjednica ili član više bosanskohercegovačih i međunarodnih naučnih i stručnih asocijacija, (su)organizator više konferencija i drugih naučnih skupova, te urednica i član redakcijskih odbora više domaćih i internacionalnih edicija. Recenzent je preko 20 zapaženih naučnih radova i knjiga.

Odabrana djela[uredi | uredi izvor]

Originalni naučni radovi[uredi | uredi izvor]

 • Šoljan, D. (1978) Jedan pokušaj primjene i sagledavanja vrijednosti međusobnog ocjenjivanja učenika. Naša škola, 1: 55-58, Sarajevo.
 • Šoljan, D. (1982) Anatomija vegetativnih organa vrste Edraianthus jugoslavicus Lakušić. / The anatomy of the vegetative organs of the species Edraianthus jugoslavicus Lakušić./ GZM (PN) NS 21: 73-85, Sarajevo.
 • Šoljan, D. (1983) Ekološko-morfološka diferencijacija populacija vrste Edraianthus serpyllifolius (Visiani) DC. /Ecological-morphological differentiation of the species Edraianthus serpyllifolius (Visiani) DC./ God. Biol. inst. Univ. u Sarajevu, Vol. 36: 249-258, Sarajevo.
 • Šoljan, D. (1983) Ekološko-morfološka diferencijacija vrste Edraianthus caricinus Schott N.K. na Biokovu. /Ecological-morphological differentiation of the populations of the species Edraianthus caricinus Schott N.K. on the mountain Biokovo./ Acta Biokovica, Vol. 2: 183-196, Makarska.
 • Šoljan, D. (1984) Ekološko-anatomska diferencijacija populacija vrste Anemone nemorosa L. /Ecological-anatomical differentiation of the populations of the species Anemone nemorosa L./ Bilten SDEJ, god. 3, ser. B: 69-74, Sarajevo.
 • Šoljan, D. (1987) Ekološko-morfološka diferencijacija populacija vrste Campanula portenschlagiana R.S. /Ecological-morphological differentiation of the populations of the species Campanula portenschlagiana R.S./ Acta Biokovica, Vol. 4: 55-64, Makarska.
 • Šoljan, D. (1987) Varijabilnost morfoloških karaktera lista crne johe (Alnus glutinosa /L./ Geartn.) /Variability of morphological characteristics of the leaf of sticky alder (Alnus glutinosa /L./ Gearten)./ God. Biol. ints. Univ. u Sarajevu, Vol. 40: 100-115, Sarajevo.
 • Šoljan, D. & Abadžić, S. (1988) Novi varijeteti dviju vrsta roda Edraianthus DC. /New varieties of two species of the genus Edraianthus DC./ Zbornik referata na naučnom skupu “Minerali, stijene, izumrli i živi svijet”, Sarajevo, Zemaljski muzej, str. 273-277, Sarajevo.
 • Šoljan, D. (1990) Morfološka diferencijacija populacija vrste Campanula portenschlagiana Schultes in Roemer et Schultes. /Morphological differentiation of the species Campanula portenschlagiana Schultes in Roemer et Schultes./ GZM (PN) NS 29: 39-50, Sarajevo.
 • Šoljan, D. (1991) Neke morfo-anatomske karakteristike iglica smrče (Picea abies /L./ Karsten) na sfagnumskom tresetištu. /Some morpho-anatomical characteristics of needles of common spruce (Picea abies /L./ Karsten) on sphagnum bog./ Bilten Društva ekologa BiH, Ekološke monografije, Ser.A, Vol.7: 85-90, Sarajevo.
 • Šoljan, D. (2001) Distribution of rare and endangered species of genus Campanula L. in Bosnia and Herzegovina. Razprave IV. razreda SAZU, XLII-2: 229-241, Ljubljana.
 • Šoljan, D. & Muratović, E. (2004) Rasprostranjenost vrste Ambrosia artemisiifolia L. u Bosni i Hercegovini (II). (Spreading of species Amrosia artemisiifolia L. on the area of Bosnia and Herzegovina II.) Herbologija, Vol. 5, No 1: 1-5, Sarajevo.
 • Muratović, E., Robin, O., Bogunić, F., Soljan, D. & Siljak-Yakovlev, S. (2010) Karyotype evolution and speciation of Europaean lilies from section Lyriotipus.Taxon 59 (1): 165-175.
 • Šoljan, D. (2011) Sedum sarmentosum Bunge (Crassulaceae), an allochthonous species in the flora of Bosnia and Herzegovina. Herbologia Vol. 12, No. 3: 15-21.
 • Šoljan, D., Muratović, E. & Abadžić, S. (2012) A new site of the species Astragalus fialae Degen. GZM (PN) NS 33: 63-66.
 • Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2013) Orchidaceae u flori planine Ozren kod Sarajeva (Orchidaceae in the flora of Mt. Ozren by Sarajevo). GZM NS 34: 51-64..
 • Šilić, Č., Šoljan D. (2017) Index florae Bosnae et Herzegovinae. GZM NS 37: 51-57.

Knjige i monografije[uredi | uredi izvor]

 • Sofradžija, A., Hadžiselimović, R., Šoljan, D. (1995,1997, 2005) Udžbenik biologije za prvi razred gimnazije (u koautorstvu). Izdavač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta R/F BiH, Pedagoški zavod Sarajevo.
 • Šoljan, D. & Redžić, S. (1996) Uravnoteženi razvoj – put u budućnost. Mala biblioteka Fondeko. Sarajevo.
 • Šoljan, D. et al. (1998) Sistematika viših biljaka - zbirka grafoskopskih folija za V. razred osnovne škole. Izdavač: "Jež", Sarajevo.
 • Šoljan, D. (2000): Kormofiti kao biološki resursi. Univerzitetska knjiga, Sarajevo.
 • Šoljan, D. et al (2000) Testovi znanja iz biologije za učenike osnovnih škola . Izdavač: NIK, "Sezam", Sarajevo.
 • Šoljan, D. et al. (2002) Djeca imaju pravo na zdrav okoliš. Izdavač: Institucija ombudsmana Federacije BiH, Odjel za prava djeteta u Mostaru.
 • Kutleša L., Muratović E., Šoljan D. (2003) Biosistematika kormofita, praktikum i radna bilježnica. PMF, Sarajevo.
 • Šoljan, D., Abadžić, S., Muratović, E. (2003) Privlačne biljke (jednog sarajevskog izletišta/botanički vodič). Turistička zajednica Općine Centar, Sarajevo.
 • Hažibegić, Z., Tanović, L., Babić-Avdispahić, J., Mavrak, M., Muminović, H., Pušina, A., Jajatović, A., Doub,T K., Jaganjac, A. Šoljan, D. (2005) Prilozi za pedagoško-andragošku praksu na univerzitetu Izdavač: DES Sarajevo.
 • Šoljan, D, et al. (2006) Okoliš Idavač: Fondeko – Fndacija za podsticanje uravnoteženog razvoja i kvalitet života, Sarajevo.
 • Šoljan, D. (2008) Raznolikost vaskularne flore. U: Bosna i Hercegovina - zemlja raznolikosti (Redžić, S., Barudanović, Radević M., eds.). Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sarajevo.
 • Šoljan, D., Muratović, E., abadžić, S. (2009) Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondeko Sarajevo.
 • Bilz, M., Kell, S.P., Maxted, N., Lansdown, R.V. (2011) European red list of vascular plants. Luxemburg:Publications Office of the European Union
 • Muratović E. , Šoljan D. (2011) Sistematika kormofita-Priručnik i praktikum sa radnom sveskom. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo (univerzitetski priručnik).
 • Šilić, Č., Abadžić, S. & Šoljan, D. (2013) Flora i vegetacija. U: Prirodoslovno-povijesna baština općine Tomislavgrad (eds. Ozimec, R. & Radoš, M. M.). Udruga naša baština, Zagreb & Udruga naša baština, Tomislavgrad.
 • Šoljan, D., Muratović, E., abadžić, S. (2014) Orhideje planina oko Sarajeva. Dobra knjga. Sarajevo.

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Prvih 56 godina - Monografija PMF UNSA. Sarajevo: Prirodno-matematički fakultet Sarajevo. 2016. ISBN 978-9958-592-84-3. Nepoznati parametar |editors= zanemaren (prijedlog zamjene: |editor=) (pomoć)
 2. ^ https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2003590727_Dubravka_Soljan

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]