Duplikacija Xp11.2

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Regija duplikacija Xp11.2.

Duplikacija Xp11.2 je genomska varijacija označena kao duplikacija regije hromosoma X na kratkom kraku p, na poziciji 11.2, definisana standardnom kariotipizacijom (G-pruganjem). Ova genski bogata regija sklona preuređivanju može se dalje podijeliti na tri lokusa – Xp11.21, Xp11.22 i Xp11.23. Duplikacija može uključivati bilo koju kombinaciju ova tri lokusa. Dok dužina dupliranja može varirati od 0,5 Mb do 55 Mb, većina ih je oko 4,5 Mb i obično se dešava u području od 11,22 do11,23.[1] Većina oboljelih žena pokazuje preferencijsku aktivaciju dupliranog X-hromosoma.[2] Osobine oboljelih osoba značajno se razlikuju, čak i među članovima iste porodice. Duplikacija Xp11.2 može biti 'tiha' – bez očitih simptoma kod nositelja – što je poznato od asimptomskih roditelja oboljele djece koja nose duplikaciju.[3][4] Uobičajeni simptomi uključuju intelektualne smetnje, kašnjenje govora i poteškoće u učenju, dok u rijetkim slučajevima djeca imaju napade i prepoznatljiv obrazac moždanih talasa kada se procijeni EEG-om (elektroencefalografija).

Simptomi i znaci[uredi | uredi izvor]

Informacije o kliničkim simptomima i karakteristikama preuzete su iz baze podataka Ontologija ljudskog fenotipa.[5] and the Unique database.[1] Sve pogođene osobe ne moraju pokazati sve simptome. Neke od najistaknutijih karakteristika su:

Intelektualne smetnje i smetnje u učenju[uredi | uredi izvor]

Među ljudima kojima je potrebna podrška u učenju, vjeruje se da najmanje 3% nosi duplikaciju.[3] Primjećuje se da pogođeni članovi iste porodice sa istom mikroduplikacijom Xp11.2 općenito imaju slične profile učenja. Čini se da djeca s malim duplikacijama od 0,5-1,3 Mb imaju blage poteškoće u učenju, dok druga s tipičnim dupliranjem od oko 4,5 Mb općenito imaju granične, blage ili umjerene smetnje u učenju. Ekstremni slučaj sa veoma velikim dupliranjem od 55 Mb pokazao je da ima ozbiljan intelektualni nedostatak.[3][6]

Kašnjenje govora[uredi | uredi izvor]

Govor je vrlo često zahvaćen i obično prvi znak. Čini se da su pogođeni i govor i razumijevanje, u različitim stepenima. Nizak tonus mišića lica leži u pozadini poteškoća u stvaranju određenih zvukova govora. Također se primjećuju nazalni ili promukli glas. Poznato je da bebe ne mogu sisati iz dojke u ranom djetinjstvu zbog slabih mišića lica.

Rani pubertet[uredi | uredi izvor]

Rani pubertet javlja se kod 80% oboljele djece ili odraslih, pri čemu djevojčice počinju s menstrualnim ciklusom već u dobi od 9 godina, a dječaci pokazuju znakove puberteta u dobi od 8,5 godina. Jedan dječak iz Uniquea je pubertet završio do 13. godine.[1]

Problemi sa težinom[uredi | uredi izvor]

Pogođena djeca pokazuju sklonost ka prekomjernoj težini. Ovo može ukazivati na probleme s metabolizmom.

Anomalije donjih ekstremiteta[uredi | uredi izvor]

Anomalije donjih udova ili stopala su česte kod ljudi sa duplikacijom Xp11.2, pogađajući oko 71% slučajeva. Karakteristike uključuju ravna stopala, zakrivljena stopala (pes cavus), klupsko stopalo (talipe), uska stopala, prepletene ili spojene ručne/stopalne prste (sindaktilija), klinodfaktiliju i hipoplaziju petog prstai prste koji se sužavaju.[3][7]

Neobičan obrazac EEG[uredi | uredi izvor]

Zabilježen je tipski obrazac električne aktivnosti u mozgu oboljele djece, opisan kao „subklinički napadi“. Neobičan elektroencefalografski obrazac karakteriziran rolandskim šiljcima i/ili kontinuiranim šiljcima tokom sporog sna (CSWS), koji se također nazivaju centro-sljepoočni žarišni šiljak, koji postoji u djetinjstvu.[3]

Manje crte lica[uredi | uredi izvor]

Uobičajene neobične karakteristike uključuju kratku ili ravnu brazdu između nosa i gornje usne (filtrum), veliki, visoki ili duboki nosni most, guste i/ili jednolične obrve (spojene obrve) , i tanke usne.[1][3][5]

Uzrok[uredi | uredi izvor]

Koristeći komparativnu genomsku hibridizaciju (aCGH) za skrining 2.400 osoba sa izolovanom ili sindromskom mentalnom retardacijom na varijaciju broja kopija, Giorda et al. (2009) identifikovali su 8 (0,33%) nepovezanih pojedinaca, 2 muškarca i 6 žena, sa mikroduplikacijom na hromosomskom segmentu Xp11.23-p11.22. Preuređenje je bilo porodično kod 3 pacijenta. Pacijentkinja je podijelila duplikat od 4,5 Mb sa svojom zahvaćenom majkom i sestrom, a nepovezani pacijent dijelio je duplikat od 4,5 Mb sa svojom zahvaćenom majkom i sestrom. Treći nepovezani muškarac naslijedio je manju kopiju od 0,8 Mb od svoje majke koja nije bila pogođena. Tri dodatne osobe imale su de novo 4,5-Mb duplikate, a još 2 su imale djelimično preklapajuće de novo 6,0- i 9,2-Mb duplikacije. Duplikacije očevog porijekla dokazane su u svim de novo ženskim slučajevima. Šest oboljelih žena imalo je selektivnu inaktivaciju normalnog hromosoma X, dok su 3 imale slučajnu inaktivaciju X. Prelomne tačke su identifikovane kod 8 osoba. Ponavljajuća duplikacija je distalno praćena segmentnom duplikacijom (D-REP na 47,8-48,2 Mb), koja sadrži klaster gena i pseudogena sinovijski sarkom X tačka preloma (SSX) i proksimalno kompleksno ponavljanje (P-REP na 52,1-53,1 Mb) bogato genima SSX, melanomskog antigena i X antigena (XAGE). Analiza sekvence spojeva je pokazala da su rekurentne 4,5-Mb duplikacije bile posredovane nealelnom homolognom rekombinacijom (NAHR) ili Alu-posredovanom rekombinacijom. Većina ovih rekombinacija dogodila se između bočnih kompleksnih segmentnih duplikacija.[3] Regija duplikacije i varijacije broja kopija mogu se dalje potvrditi fluorescentnom in-situ hibridizacijom (FISH) i PCR-om.

Genetika[uredi | uredi izvor]

Duplikacija na Xp11.2, posebno regiji Xp11.22-11.23 je sindromna i implicirana je u X-vezanoj mentalnoj nesposobnosti.[4][8] Duplikacija hromosoma može biti de novo ili porodična. Porodični nositelji male duplikacije (<1 Mb) pokazuju X-vezano recesivno nasljeđivanje. Sve ostale oboljele osobe s većom duplikacijom imaju dominantnu ekspresiju i uporedive kliničke fenotipove, bez obzira na spol, veličinu duplikacije i obrazac X-inaktivacija.[3]

Xp11.22 sadrži približno 5 Mb DNK (chrX:49,800,001–54,800,000, hg19). Brojne patogene delecije i duplikacije koje uključuju Xp11.22 su opisane kod osoba sa zaostatkom u razvoju, intelektualnom invalidnošću i/ili autizmom.[9] Ovi fenotipovi se pripisuju promjenama u broju kopija nekoliko gena uključujući HUWE1, KDM5C, IQSEC2, TSPYL2, SHROOM4, PHF8 i FAM120C.[10][11]

HUWE1[uredi | uredi izvor]

Protein 1 koji sadrži domene HECT, UBA i WWE (HUWE1) je ubikvitin ligaza porodice HECT koja se nalazi na hromosomu X, pozicija Xp11.22 sa rastućom genetičkom vezom sa rakom [12] i intelektualnom nesposobnošću.[13] Ekspresija gena HUWE1 nalazi se u nekoliko mišjih tkiva, uključujući korteks, hipokampus, jezik, oči, bubrege, jetru, nadbubrežnu žlijezdu i fibroblaste.[14] Povećani broj kopija "HUWE1" povezan je s nesindromskom intelektualnom invalidnošću.[14][15] Misens mutacije u HUWE1 javljaju se u više porodica sa intelektualnim poteškoćama, uključujući porodice sa Juberg-Marsidi-Brooksovim sindromom.[13][15][16] Pacijenti s misens mutacijama u HUWE1 dijele kliničke karakteristike s pacijentima s duplikacijom HUWE1. Ovo sugerira da bi i povećana i smanjena funkcija HUWE1 mogla biti povezana s intelektualnim invaliditetom, ali dokazi iz sistema modela in vivo koji podržavaju ili pobijaju ovu mogućnost i dalje nedostaju.

KDM5C[uredi | uredi izvor]

KDM5C (lizin-specifična demetilaza 5C) također poznat kao jumonji, A/T-bogati interaktivni domen 1C (JARID1C) nalazi se na X hromosomu na sekvenci Xp11.22-p11.21 . Gen kodira protein od 1.560 aminokiselina koji pripada potporodici proteina JARID1, koji se vezuju za DNK.[17] Protein posjeduje H3K4me3-specifičnu aktivnost demetilaze i pokazalo se da funkcionira kao represor transkripcije kao RE-1-utišavajući komleksni transkripcijski faktor (REST).[18]

Mutacije u KDM5C uzrokuju Claes-Jensenov tip [19][20] sindromskog X-vezane intelektualne invalidnosti karakteriziran umjerenim do teškim ID-om, abnormalnostima govora i drugim kliničkim nalazima kao što su napadi i agresivno ponašanje kod nekih osoba.[11][21] Postoji i izvještaj o mutaciji kod pacijenta s poremećajem iz autističnog spektra.[22] Studija je pokazala da "Kdm5c"-nokaut miševi pokazuju adaptivne i kognitivne abnormalnosti slične onima kod ljudskih X-vezanih intelektualnih invalidnosti i zaključila da dinamika metilacija histona oblikuje neuronsku mrežu.[23]

IQSEC2[uredi | uredi izvor]

IQ motiv i Sec7 domen 2 (IQSEC2), također poznat i kao BRAG1 ili IQ-ARFGEF, nalazi se na X hromosomu, regija Xp11.22 i kodira guaninski faktor izmjene nukleotida za ARF porodicu GTP-vezujućih proteina (ARFGEF).[24] Eksprimira se u neuronima i uključen je u organizaciju citoskeleta, dendritsku morfologiju kičmene moždine i ekscitatornu sinapsnu organizaciju.[25]

Mutacije u IQSEC2 su široko povezane u slučajevima X-vezane nesindromske mentalne zaostalosti, pri čemu su neke žene nositeljice prijavljene s teškoćama u učenju.[26] Poznato je da ovaj gen ima značajnu ulogu u održavanju homeostaze unutar neuronskog okruženja ljudskog mozga. Promjena aktivnosti faktora izmjene guaninskih nukleotida može uticati na regulaciju organizacije aktinskog citoskeleta i neuronskog razvoja u mozgu, smanjenom aktivacijom ARF6 supstrata ili defektom u aktivnosti vezivanja GTP-a.[26]

Dvije intragenske duplikacije za koje se predviđa da će uzrokovati terminacijske mutacije na X-hromosomu koje uključuju "IQSEC2" identificirane su u dva "de novo" slučaja, a jedna nonsens mutacija opisana je kod tri dodatna muška pacijenta s teškom intelektualnom invalidnošću i dodatnim kliničkim karakteristikama, uključujući hipotoniju novorođenčadi, odgođene motorne vještine, napade, strabizam, autistično ponašanje, stereotipne pokrete ruke po sredini, mikrocefaliju, malo-nema hodanja, malo-nema jezične vještine, značajni problemi u ponašanju i blago abnormalne crte lica.[27] Nova "de novo" mutacija u genu "IQSEC2", identifikovana dijagnostičkim sekvenciranjem egzoma, pokazala je značajno kašnjenje u razvoju, napade, hipotoniju, oštećenje vida, plagiocefaliju, osobine slične autistima, odsutne jezičke vještine i abnormalni nalazi MR.[28] Gen "IQSEC2" ima veću ulogu u uzroku X-vezanog kognitivnog oštećenja nego što se ranije mislilo. Dodatno razmatranje je opravdano s obzirom na sindromsku prirodu njegove fenotipske povezanosti.

TSPYL2[uredi | uredi izvor]

Testis-specifični Y-kodirani protein (TSPY) Like 2 (TSPYL2) kodira člana TSPY-like/SET/nukleosoma sklopa natporodice proteina-1 i nalazi se na X hromosomu na Xp11.22. Kodirani protein je lokaliziran na jedarcetu gdje funkcionira u remodeliranju hromatina i kao inhibitor progresije ćelijskog ciklusa.[29] U skladu s mogućom ulogom Tspyl2 puteva u neurorazvoju, mikroduplikacija Xp11.2 koja uključuje lokus TSPYL2 prijavljena je kod muških pacijenata sa poremećajima hiperaktivnosti i deficita pažnje.[11]

SHROOM4[uredi | uredi izvor]

Član porodice Shroom 4 (SHROOM4), također poznat kao KIAA1202, kodira člana APX/Shroom porodice, koji sadrži N-terminalni PDZ domen i C-terminalni motiv ASD2. Nalazi se na X hromosomu na Xp11.22 i uglavnom je povezan sa Stocco dos Santos X-povezanim sindromom mentalne retardacije koji karakteriziraju kognitivni poremećaji.[30] Kodirani protein može imati ulogu u arhitekturi citoskeleta. Simptomi mutacije gena SHROOM4 u originalnoj porodici koju je opisao Stocco dos Santos uključuju tešku intelektualnu nesposobnost, bilateralnu kongenitalnu luksaciju kuka i nizak rast. Također je otkriveno da je gen SHROOM4 poremećen kod dvije nepovezane žene s blagim do umjerenim intelektualnim invaliditetom. Ostale karakteristike uključivale su kašnjenje ili nikakav govor, napade, kifozu i hiperaktivnost. Žene nositeljice pokazale su napade i depresiju. U više od 1000 kontrolnih X hromosoma, nisu identifikovane mutacije u SHROOM4.[30][31]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

X-vezana intelektualna nesposobnost

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b c d "Unique The Rare Chromosome Disorder Support Group". www.rarechromo.org. Pristupljeno 28. 2. 2018.
 2. ^ "Microduplication Xp11.22-p11.23 syndrome | Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD) – an NCATS Program". rarediseases.info.nih.gov (jezik: engleski). Arhivirano s originala, 21. 3. 2021. Pristupljeno 28. 2. 2018.
 3. ^ a b c d e f g h Giorda R, Bonaglia MC, Beri S, Fichera M, Novara F, Magini P, et al. (septembar 2009). "Complex segmental duplications mediate a recurrent dup(X)(p11.22-p11.23) associated with mental retardation, speech delay, and EEG anomalies in males and females". American Journal of Human Genetics. 85 (3): 394–400. doi:10.1016/j.ajhg.2009.08.001. PMC 2771536. PMID 19716111.
 4. ^ a b Honda S, Hayashi S, Imoto I, Toyama J, Okazawa H, Nakagawa E, Goto Y, Inazawa J (septembar 2010). "Copy-number variations on the X chromosome in Japanese patients with mental retardation detected by array-based comparative genomic hybridization analysis". Journal of Human Genetics (jezik: engleski). 55 (9): 590–9. doi:10.1038/jhg.2010.74. PMID 20613765.
 5. ^ a b "Home". Human Phenotype Ontology. Pristupljeno 28. 2. 2018.
 6. ^ Nizon M, Andrieux J, Rooryck C, de Blois MC, Bourel-Ponchel E, Bourgois B, et al. (januar 2015). "Phenotype-genotype correlations in 17 new patients with an Xp11.23p11.22 microduplication and review of the literature". American Journal of Medical Genetics. Part A. 167A (1): 111–22. doi:10.1002/ajmg.a.36807. PMID 25425167. S2CID 32958511.
 7. ^ Firth HV, Richards SM, Bevan AP, Clayton S, Corpas M, Rajan D, Van Vooren S, Moreau Y, Pettett RM, Carter NP (april 2009). "DECIPHER: Database of Chromosomal Imbalance and Phenotype in Humans Using Ensembl Resources". American Journal of Human Genetics. 84 (4): 524–33. doi:10.1016/j.ajhg.2009.03.010. PMC 2667985. PMID 19344873.
 8. ^ OMIM: Chromosome Xp11.22 Duplication Syndrome -300705
 9. ^ Grau C, Starkovich M, Azamian MS, Xia F, Cheung SW, Evans P, Henderson A, Lalani SR, Scott DA (17. 4. 2017). "Xp11.22 deletions encompassing CENPVL1, CENPVL2, MAGED1 and GSPT2 as a cause of syndromic X-linked intellectual disability". PLOS ONE. 12 (4): e0175962. Bibcode:2017PLoSO..1275962G. doi:10.1371/journal.pone.0175962. PMC 5393878. PMID 28414775.
 10. ^ Orivoli S, Pavlidis E, Cantalupo G, Pezzella M, Zara F, Garavelli L, Pisani F, Piccolo B (januar 2016). "Xp11.22 Microduplications Including HUWE1: Case Report and Literature Review". Neuropediatrics. 47 (1): 51–6. doi:10.1055/s-0035-1566233. PMID 26587761.
 11. ^ a b c Moey C, Hinze SJ, Brueton L, Morton J, McMullan DJ, Kamien B, Barnett CP, Brunetti-Pierri N, Nicholl J, Gecz J, Shoubridge C (mart 2016). "Xp11.2 microduplications including IQSEC2, TSPYL2 and KDM5C genes in patients with neurodevelopmental disorders". European Journal of Human Genetics. 24 (3): 373–80. doi:10.1038/ejhg.2015.123. PMC 4757771. PMID 26059843.
 12. ^ Zhong Q, Gao W, Du F, Wang X (juli 2005). "Mule/ARF-BP1, a BH3-only E3 ubiquitin ligase, catalyzes the polyubiquitination of Mcl-1 and regulates apoptosis". Cell. 121 (7): 1085–95. doi:10.1016/j.cell.2005.06.009. PMID 15989957.
 13. ^ a b Froyen G, Corbett M, Vandewalle J, Jarvela I, Lawrence O, Meldrum C, et al. (februar 2008). "Submicroscopic duplications of the hydroxysteroid dehydrogenase HSD17B10 and the E3 ubiquitin ligase HUWE1 are associated with mental retardation". American Journal of Human Genetics. 82 (2): 432–43. doi:10.1016/j.ajhg.2007.11.002. PMC 2426915. PMID 18252223.
 14. ^ a b Froyen G, Belet S, Martinez F, Santos-Rebouças CB, Declercq M, Verbeeck J, et al. (august 2012). "Copy-number gains of HUWE1 due to replication- and recombination-based rearrangements". American Journal of Human Genetics. 91 (2): 252–64. doi:10.1016/j.ajhg.2012.06.010. PMC 3415555. PMID 22840365.
 15. ^ a b Friez MJ, Brooks SS, Stevenson RE, Field M, Basehore MJ, Adès LC, et al. (april 2016). "HUWE1 mutations in Juberg-Marsidi and Brooks syndromes: the results of an X-chromosome exome sequencing study". BMJ Open. 6 (4): e009537. doi:10.1136/bmjopen-2015-009537. PMC 4854010. PMID 27130160.
 16. ^ Isrie M, Kalscheuer VM, Holvoet M, Fieremans N, Van Esch H, Devriendt K (juli 2013). "HUWE1 mutation explains phenotypic severity in a case of familial idiopathic intellectual disability". European Journal of Medical Genetics. 56 (7): 379–82. doi:10.1016/j.ejmg.2013.05.005. hdl:11858/00-001M-0000-0018-EE0C-9. PMID 23721686.
 17. ^ Kortschak RD, Tucker PW, Saint R (juni 2000). "ARID proteins come in from the desert". Trends in Biochemical Sciences. 25 (6): 294–9. doi:10.1016/S0968-0004(00)01597-8. PMID 10838570.
 18. ^ Iwase S, Lan F, Bayliss P, de la Torre-Ubieta L, Huarte M, Qi HH, Whetstine JR, Bonni A, Roberts TM, Shi Y (mart 2007). "The X-linked mental retardation gene SMCX/JARID1C defines a family of histone H3 lysine 4 demethylases". Cell. 128 (6): 1077–88. doi:10.1016/j.cell.2007.02.017. PMID 17320160.
 19. ^ Claes S, Devriendt K, Van Goethem G, Roelen L, Meireleire J, Raeymaekers P, Cassiman JJ, Fryns JP (septembar 2000). "Novel syndromic form of X-linked complicated spastic paraplegia". American Journal of Medical Genetics. 94 (1): 1–4. doi:10.1002/1096-8628(20000904)94:1<1::AID-AJMG1>3.0.CO;2-V. PMID 10982473.
 20. ^ Jensen LR, Amende M, Gurok U, Moser B, Gimmel V, Tzschach A, et al. (februar 2005). "Mutations in the JARID1C gene, which is involved in transcriptional regulation and chromatin remodeling, cause X-linked mental retardation". American Journal of Human Genetics. 76 (2): 227–36. doi:10.1086/427563. PMC 1196368. PMID 15586325.
 21. ^ Rujirabanjerd S, Nelson J, Tarpey PS, Hackett A, Edkins S, Raymond FL, Schwartz CE, Turner G, Iwase S, Shi Y, Futreal PA, Stratton MR, Gecz J (mart 2010). "Identification and characterization of two novel JARID1C mutations: suggestion of an emerging genotype-phenotype correlation". European Journal of Human Genetics. 18 (3): 330–5. doi:10.1038/ejhg.2009.175. PMC 2987212. PMID 19826449.
 22. ^ Adegbola A, Gao H, Sommer S, Browning M (februar 2008). "A novel mutation in JARID1C/SMCX in a patient with autism spectrum disorder (ASD)". American Journal of Medical Genetics. Part A. 146A (4): 505–11. doi:10.1002/ajmg.a.32142. PMID 18203167. S2CID 31730709.
 23. ^ Iwase S, Brookes E, Agarwal S, Badeaux AI, Ito H, Vallianatos CN, Tomassy GS, Kasza T, Lin G, Thompson A, Gu L, Kwan KY, Chen C, Sartor MA, Egan B, Xu J, Shi Y (februar 2016). "A Mouse Model of X-linked Intellectual Disability Associated with Impaired Removal of Histone Methylation". Cell Reports. 14 (5): 1000–1009. doi:10.1016/j.celrep.2015.12.091. PMC 4749408. PMID 26804915.
 24. ^ Nagase T, Ishikawa K, Suyama M, Kikuno R, Hirosawa M, Miyajima N, Tanaka A, Kotani H, Nomura N, Ohara O (februar 1999). "Prediction of the coding sequences of unidentified human genes. XIII. The complete sequences of 100 new cDNA clones from brain which code for large proteins in vitro". DNA Research. 6 (1): 63–70. doi:10.1093/dnares/6.1.63. PMID 10231032.
 25. ^ Kalscheuer VM, James VM, Himelright ML, Long P, Oegema R, Jensen C, Bienek M, Hu H, Haas SA, Topf M, Hoogeboom AJ, Harvey K, Walikonis R, Harvey RJ (2015). "Novel Missense Mutation A789V in IQSEC2 Underlies X-Linked Intellectual Disability in the MRX78 Family". Frontiers in Molecular Neuroscience. 8: 85. doi:10.3389/fnmol.2015.00085. PMC 4707274. PMID 26793055.
 26. ^ a b Shoubridge C, Tarpey PS, Abidi F, Ramsden SL, Rujirabanjerd S, Murphy JA, et al. (juni 2010). "Mutations in the guanine nucleotide exchange factor gene IQSEC2 cause nonsyndromic intellectual disability". Nature Genetics. 42 (6): 486–8. doi:10.1038/ng.588. PMC 3632837. PMID 20473311.
 27. ^ Tran Mau-Them F, Willems M, Albrecht B, Sanchez E, Puechberty J, Endele S, Schneider A, Ruiz Pallares N, Missirian C, Rivier F, Girard M, Holder M, Manouvrier S, Touitou I, Lefort G, Sarda P, Moncla A, Drunat S, Wieczorek D, Genevieve D (februar 2014). "Expanding the phenotype of IQSEC2 mutations: truncating mutations in severe intellectual disability". European Journal of Human Genetics. 22 (2): 289–92. doi:10.1038/ejhg.2013.113. PMC 3895633. PMID 23674175.
 28. ^ Gandomi SK, Farwell Gonzalez KD, Parra M, Shahmirzadi L, Mancuso J, Pichurin P, Temme R, Dugan S, Zeng W, Tang S (juni 2014). "Diagnostic exome sequencing identifies two novel IQSEC2 mutations associated with X-linked intellectual disability with seizures: implications for genetic counseling and clinical diagnosis". Journal of Genetic Counseling. 23 (3): 289–98. doi:10.1007/s10897-013-9671-6. PMID 24306141. S2CID 17850707.
 29. ^ "TSPYL2 TSPY like 2 [Homo sapiens (human)] - Gene - NCBI". www.ncbi.nlm.nih.gov. Pristupljeno 1. 3. 2018.
 30. ^ a b dos Santos RC, Barretto OC, Nonoyama K, Castro NH, Ferraz OP, Walter-Moura J, Vescio CC, Beçak W (maj 1991). "X-linked syndrome: mental retardation, hip luxation, and G6PD variant [Gd(+) Butantan]". American Journal of Medical Genetics. 39 (2): 133–6. doi:10.1002/ajmg.1320390204. PMID 2063914.
 31. ^ Stocco dos Santos RC, Castro NH, Lillia Holmes A, Beçak W, Tackels-Horne D, Lindsey CJ, Lubs HA, Stevenson RE, Schwartz CE (april 2003). "Stocco dos Santos X-linked mental retardation syndrome: clinical elucidation and localization to Xp11.3-Xq21.3". American Journal of Medical Genetics. Part A. 118A (3): 255–9. doi:10.1002/ajmg.a.20021. PMID 12673656. S2CID 32244491.

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]