Edin Šarčević

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Edin Šarčević
Rođenje (1958-06-16) 16. juni 1958 (65 godina)
Zanimanjepravnik

Dr. iur. habil. Edin Šarčević je bosanskohercegovački pravnik, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Leipzigu i direktor Fondacija Centar za javno pravo.[1][2]

Biografija[uredi | uredi izvor]

Rođen je 16. 06. 1958. u Sanskom Mostu (Jugoslavija), gdje je i maturirao 1977. Iste godine je započeo studij na Pravnom fakultetu u Sarajevu i završio ga u redovnom roku, juna 1981. U toku studija je bio angažiran kao demonstrator na predmetu Istorija države i prava naroda SFRJ, a nagrađivan je studentskim nagradama za uspjehe postignute tokom studija.

1981. se zaposlio, najprije kao novinar, a zatim kao urednik u redakciji Aktualno-informativnog programa na Radio Sarajevu. Kratko nakon toga, polovinom 1982. je dobio posao u Sanskom Mostu kao pripravnik u općinskoj službi zajedničkih poslova. Ovdje je vodio više referata iz nadležnosti sekretara općine. Po odsluženju vojnog roka (april 1993.) dobio je mjesto u redakciji Trećeg programa Radio Sarajeva na mjestu urednika za područja pravnih i ekonomskih nauka i za područje likovne kritike. Ovdje je u časopisu Treći program, kao urednik, od 1984. do 1988. bio odgovoran za navedena područja i aktivno je radio na uredničkom profiliranju časopisa.

Na postdipomski studij pravnoteorijskog smjera Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu upisao se 1984. i odbranom magistarskog rada 26. 12. 1988. stekao zvanje "magistra pravnih nauka".

Na Pravnom fakultetu u Sarajevu se zaposlio na katedri državnog prava u ljetnom semestru 1988, najprije u zvanju asistenta, a nakon sticanja zvanja magistra izabran je, krajem iste godine, u višeg asistenta. Njemačka zaklada za akademsku razmjenu (DAAD) je odobrila finansijska sredstva za naučno-istraživački program o pravnoj državi od školske 1988/89.

Stipendiju je preuzeo na Pravnom i ekonomskom fakultetu Saarlanda (Saarbrücken) septembra 1988, gdje je započeo sa istraživanjima. Iste godine je upisao doktorski studij i pristupio, pod mentorstvom prof. dr. Joachima Burmeistera i prof. dr. Ulfrida Neumanna, pripremama za izradu disertacije. Potrebne ispite je položio do ljetnog semestra 1990, krajem istog semestra je predao manuskript disertacije.

Uslijedio je povratak na Pravni fakultet u Sarajevo početkom zimskog semestra 1990/91, gdje je nastavio sa radom kao viši asistent na predmetima Uvod u pravo i Teorija prava sa prof. dr. Zdravkom Grebom. U ovom periodu je aktivno učestvovao u radu nekoliko sesija Grupe za teoriju prava SANU i koncipirao izmjene studija prava, koje su tek 1998. preuzete na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

Mjesto gostujućeg docenta na Pravnom fakultetu Univerziteta Helsinki (Finska) dobio je na evropskom konkursu finskog Ministarstva za nauku. Docenturu je, prema vlastitoj želji, preuzeo početkom ljetnog semestra 1992. Ovdje je na njemačkom jeziku držao predavanja iz teorije prava i pravne argumentacije, a paralelno je proučavao uticaj njemačke filozofije prava na finske pravne škole. Na odbranu disertacije je pozvan za juni iste godine. Disertacija je zajedno sa ispitima dobila najviše ocjene i nagrađena je univerzitetskom nagradom kao najbolja disertacija sa područja pravnih nauka u akademskoj 1992. Krajem iste godine se takmičio za mjesto asistenta na Pravnom fakultetu u Leipzigu. Ovdje je nakon angažmana u Helsinkiju krajem zimskog semestra 1992/93. započeo sa radom u statusu asistenta.

Na Pravnom fakultetu u Leipzigu je od prvog dana bio uključen u obrazovni proces, najprije u nastavi u radnim grupama, a zatim kao predavač u punom obimu. Nakon habilitacije za područja državnog prava, opće teorije države, evropskog i međunarodnog prava (1999/2002.) preuzeo je rukovođenje postiplomskog studija Pravo evropskih integracija, gdje je do zimskog semstra 2004/05. organizirao studij i provodio ispite. U zvanje „vanrednog Profesora“ je izabran juna 2004. i u tom zvanju danas predaje različite javnopravne i teorijske discipline dodiplomskog i postdiplomskog studija.

Njegov angažman na pravnom fakultetu u Leipzigu obuhvata rad u akademskim tijelima, rukovođenje katedrama i institutima, kao i rad na različitim projektima, uključivši i ekspertize za različita područja javnog i privatnog prava. Paralelno je, kao strani predavač, bio angažiran u postdiplomskoj nastavi na pravnim fakultetima u Skopju, Mostaru i Sarajevu.

Bibliografija objavljenih naučnih radova[uredi | uredi izvor]

Knjige[uredi | uredi izvor]

 • Rechtsstaat. Modernität und Universalitätsanspruch der klassischen Rechtsstaatstheorien - eine Bilanz der Rechtsstaatslehren zwischen aufgeklärtem Liberalismus und Nationalsozialismus, Leipziger Juristische Studien, tom 1, Leipzig 1996. (ISBN 3-929031-88-4 362 strana: 343, 19); (prikaz: M. Nierhaus, DÖV 1998, s. 349 i dalje).
 • Die Schlussphase der Verfassunggebung in Bosnien und Herzegowina, Leipziger Juristische Vorträge, tom 28, Leipzig 1996. (ISBN 3-931922-31-6 strana: 60);(prikaz: H. Hecker, WGO-MfOR 1996, s. 317 i dalje).
 • Ustav i politika. Kritika etničkih ustava i postrepubličkog ustavotvorstva u Bosni i Hercegovini, Ljubljana/Sarajevo, 1997. ([UDK: 342.4323.1/342.2(497.6) strana 168: 151, 4, 6], recenzenti: prof. dr. Z. Grebo, prof. dr. O. Ibrahimagić;(prikaz: S. Kurtčehajić, Pravna misao, 3-4/1998, s. 92-95).
 • Das Bundesstaatsprinzip, Jus Publicum – tom 55, Mohr Siebeck, Tübingen 2000. (ISBN 3-16-147263-2 strana: 283);(prikazi: H. Bauer, Der Staat, tom 40 [2000], s. 623 i dalje.; R. Winkler, Journal für Rechtspolitik 3/2002, s. 209 i dalje).
 • Religionsfreiheit und der Streit um den Ruf des Muezzins, Leipziger Juristische Vorträge, tom 46, Leipzig, 2000. (ISBN 3.-934565-43-3 strana: 34).
 • Edin Šarčević/Ralf Brinktrine, Fallsammlung zum Staatsrecht, Juristische Examensklausuren, Springer Verlag – Berlin/Heidelberg 2004. 6 od 12 slučajeva u knjizi autorstvo E. Šarčević (ISBN 3-540-00013-5, 252 strane);
 • Osnove njemačkog Državnog prava (s prevodom njemačkog Ustava), Sarajevo 2005. (ISBN 9958-9318-4-2 342 strane: XV, 188, 87, 78); recenzenti: prof. dr. Z. Grebo, prof. dr. S. Bosto.
 • Dejtonski ustav: Karakteristike i karakteristični problemi, Sarajevo 2009. (ISBN 978-9958-9963-1-3 strana: 98).
 • Ustav iz nužde: Prilog konsolidaciji ustavnog prava Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2010, 450 strana; ISBN 978-9958-33-032-2.

Zbornici radova[uredi | uredi izvor]

 • Rolf Hanusch/Edin Šarčević/ Hans Thomä-Venske (pripremili i uredili), Flüchtlinge, Verfassungsrecht und Menschenrechte, Siegburg 1997. (ISBN 0948-9010 pogrešan ISBN strana: 193). vlastiti prilog (51 strana): Schlußphase der Verfassunggebung in Bosnien und Herzegowina, s. 21-72.
 • Edin Šarčević (pripremio i uredio), Ustavno zaokruživanje države, Beograd/Podgorica 2007. (ISBN 978-86-86793-00-3 strana: 166). vlastiti prilog (61 strana): Podjela vlasti u ekspertskom tekstu Ustava Crne Gore, s.21-82.

Prilozi u naučnim časopisima[uredi | uredi izvor]

 • Pravo između ideje i stvarnosti, Pregled, Sarajevo 3/1987, s. 341-354;
 • Pravna filozofija – tri teze o pravnofilozofskom i filozofskom obrazovanju, Pravna misao. Časopis za pravnu teoriju i praksu, Sarajevo 3-4/1987, s. 51-61; (pregledni rad).
 • Pojam pravne države. Ka razumijevanju pravne države, Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd 4/1989, s. 409-446;
 • Pravna država u Kantovoj filozofiji prava. Ranoliberlana teorija pravne države, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, 1990, s. 285-200
 • Ka sistematizaciji teorije pravne države, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1990, s. 418-428
 • Fenomenologija pravne države. Sinteza pravnodržavnih elemenata, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, 1991, s. 185-200
 • Mißbrauch eines Begriffs – Rechtsstaat und Nationalsozialismus, Rechtstheorie, tom 24, 1993, s. 205-223;
 • Suverenitet - pojam i modeli, Pravna misao, Sarajevo 7-12/1995, s. 50-68;
 • Odgovornost kolektiva: Pravnofilozofska skica, KULT B, časopis za kulturu, nauku i politiku, Sarajevo/München/Wien/Praha/London, 1/1996, s. 78-86 (neklasificirana pravnofilozofska analiza).
 • Ústava, politika a multikulturalismus, Politologick’y časopis Nr. 4, Brno 1996, s. 355-367;
 • Auflösung der „Kroatischen Republik Herzeg-Bosna“, WGO - Monatshefte für Osteuropäisches Recht 1997, s. 326-330; (pregledni rad).
 • Das neue bosnische Staatsangehörigkeitsgesetz, WGO - MfOR 5/1998, S. 331-336 (komentar zakona).
 • Kako pisati udžbenik Ustavnog prava, Pravna misao, Sarajevo 9-12/1998, s. 105-116 (rasprava u formi recenzija).
 • Das Rechtsstaatsprinzip (Themenklausur zur Vorbereitung auf die Erste Juristische Staatsprüfung), SächsVBl 11/1999, s. 218-258 (tematska klauzura/ispitno pitanje, sa rješenjem, za polaganje prvog državnog ispita).
 • Pravni akti Evropske zajednice, Pravna misao, Sarajevo 1-2/1999, s. 8-23;
 • Državnost saveznih zemalja u njemačkom ustavnom sistemu: o jednom uspješnom ustavnom modelu savezne države - povodom 50. godišnjice njemačkog Ustava, Pravna misao, Sarajevo 9-10/1999, s. 5-25;
 • Religionsfreiheit und der Streit um den Ruf des Muezzins, u: DVBl. 8/2000, s. 519-528;
 • Der EuGH als gesetzlicher Richter (Art. 101 I GG): Zwischenbilanz über den Streit um Inhalt und Form des Kooperationsverhältnisses von BVerfG und EuGH, DÖV 22/2000, s. 941-949;
 • Das Subsidiaritätsprinzip im positiven Verfassungsrecht und seine Relevanz für die Gesetzgebung im Bundesstaat, ZG 4/2000, s. 328-344;
 • Völkerrechtlicher Vertrag als „Gestaltungsinstrument“ der Verfassunggebung: Das Daytoner Verfassungsexperiment mit Präzedenzwirkung?, AVR tom 39 (2001), s. 297-339; (izvorni naučni rad – članak).
 • Verfassunggebung und „konstitutives Volk“: Bosnien-Herzegowina zwischen Natur- und Rechtszustand, JöR, tom 2001, s. 493-532; (izvorni znanstveni rad – članak).
 • EU-Erweiterung nach Art. 49 EUV: Ermessensentscheidungen und Beitrittsrecht, EuR 4/2002, s. 461-482;
 • Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EGV: Eine besondere Form des Rechtstransfers?, DÖV 2007, s. 593-600;
 • Postupak prethodnog odlučivanja – posebna vrsta pravnog transfera (prenošenje pravnog standarda sa evropskog na nacionlani nivo, objavljen u: Pravna misao, Sarajevo, Nr. 9-10/2006, s. 5-15;. isto, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 44/2007, s. 463-476;
 • Bosnia and Herzegovina and Controversies of the EU Integration Processes (Constitutional View) ZöR 2/2009. s. 237-249. Prevod: Bosna i Hercegovina i protuvrječnosti procesa evropskih intagracija - ustavnopravni pogled, Dijalog, Sarajevo 1/2008, s. 123-136;
 • Princip „neutralnost“: Odnos religije i države u njemačkom Državnom pravu, Društvena istraživanja – Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Zenica, 3/2008, S. 17-27;
 • Dejtonski ustav: karakteristike i problemi (Die Daytoner Verfassung: Charakteristiken und Probleme), Status, Mostar 13/2008, s. 153-168; (izvorni naučni rad – članak); elektronska verzija: IFIMES – International Institute for Middle East and Balkan Studies, prerađena i dopunjena verzija: Karakteriziranje dejtonskog ustavnog modela – o jednom neuspješnom ustavnom eksperimentu, prihvaćen za prvi broj novopokrenutog časopisa Thesaurus Iuris, Beograd 2010, ca 35 strana, u štampi.

Prilozi u zbornicima radova[uredi | uredi izvor]

 • Mißbrauch eines Begriffs - Rechtsstaat und Nationalsozialismus, u: Müller/Basta (Hrsg.), Rechtsstaat: Ursprung und Zukunft einer Idee, Beograd, 1991, s. 157-169;
 • Odgovornost kolektiva: Pravnofilozofska skica, u: Genocid u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova Međunarodnog kongresa za dokumentaciju genocida u BiH 1991. -1995, održanog u Bonu od 31. augusta do 4. septembra 1995, Sarajevo 1997, s. 612-622, (ISBN 9958-740-00-1;
 • Länderteil Bosnien-Herzegowina. Einführung, u: G. Brunner (Hrsg.), Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Staaten Osteuropas – VSO, Loseblatt, 14. Lieferung, prosinac 1997, s. 1-25; (pregledni rad).
 • C. Degenhart/E. Šarčević, Landesstaatlichkeit im Rahmen bundesstaatlicher Rechtsordnung des Grundgesetzes, u: Degenhart/Meissner (Hrsg.), Handbuch der Verfassung des Freistaates Sachsen, 1997, s. 81-99;
 • Diplomatie als Verfassunggeber: Negative Lehren aus dem Abkommen von Dayton, u: Diesner/Rochtus (Hrsg.), Verfassunggebungsprozesse im Vergleich, 2000, s. 41 i dalje;
 • Transformation durch Verfassungsrecht: Grenzen realpolitischer Intervention in das nationale Rechtssystem, u: C. Boulanger (Hrsg.), Recht in der Transformation. Rechts- und Verfassungswandel in Mittel- und Osteuropa, 2002, s. 233-255;
 • Notstand und völkerrechtliches Verfassungsexperiment: Völkervertragsrechtliche Verfassunggebung auf dem Prüfstand, u: Stern/Grupp (Hrsg.), Gedächtnisschrift f. J. Burmeister, 2005, S. 359-376;
 • Bosnia and Herzegovina and Controversies of the EU Integration Processes (Constitutional View)/ Bosna i Hercegovina i proturiječnosti procesa EU integracija (ustavnopravni pogled), u: Bosnia and Herzegovina and Controversies of the integration Process/Bosna i Hercegovina i proturiječnosti procesa EU integracija, dvojezično izdanje bosanski/engleski, Heinrich-Böll-Fonadacija, Sarajevo 2008, s. 93-104 (ISBN 978-9958-9889-5-0 127 strana: 63, 61,3);
 • Savezni ustavni sud: ustavni položaj i nadležnosti, u:Izabrane odluke njemačkog Saveznog ustavnog suda, jubilarno izdanje, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2009, s. 31-61; (pregledni rad).

Prijevodi[uredi | uredi izvor]

 • Bosnien-Herzegowina: Amnestiegesetz vom 12. 02. 1996, prevod na njemački Zakona o amnestiji BiH, sa popratnim komentarom, WGO-MfOR 1996, s. 111-113.
 • Zakon o državljanstvu BiH (Das neue bosnische Staatsangehörigkeitsgesetz), prevod na njemački bosanskohercegovačkog zakona o državljanstvu,WGO - MfOR 5/1998, s. 337-348.
 • Izbor i prevod odluka Saveznog ustavnog suda SR Njemačke o slobodi religije, Društvena istraživanja – Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Zenica, 3/2008, s. 28-58.
 • Izabrane odluke njemačkog Saveznog ustavnog suda, jubilarno izdanje, prevod odluka Saveznog ustavnog suda SR Njemačke, obrada, dopuna i prevod odluka, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V, Skopje 2009 (ISBN 978-9989-2241-5-7 prevedene odluke s.69-663).

Prikazi knjiga/recenzije (izbor)[uredi | uredi izvor]

 • Wilhelm Hennis, Politik und praktische Philosophie, Odjek, Sarajevo 9/1984, s. 26.
 • Alexander Kojéve, Esquisse d’une Phenomenologie du Droit, Odjek, Sarajevo 5/1985, S. 29.
 • Chaim Perelman, Recht, Moral und Philosophie, Treći Program, Sarajevo 1984, (tom 46), s. 372-375.
 • Marian Sawer, Marxism and the question of the Asiatic mode of produktion, Odjek, Sarajevo 7/1985, s. 22.
 • Fritz Fischer, Savez elita, Odjek, Sarajevo 19/1985, s. 24.
 • Leszek Kolakowski, Glavni tokovi marksizma, Grafički zavod, Beograd 1985, Odjek, Sarajevo 9/1986, s. 27.
 • Noel Malcolm, Povijest Bosne, kratki pregled, Erasmus - Zagreb/Sarajevo 1995, WGO-MfOR 1995, S. 372-374.
 • Christian Starck, Die Verfassung der neuen deutschen Länder. Eine vergleichende Untersuchung, C.F.Müller-Verl., Heidelberg 1994, SächsVBl 3/1996, s. 76.
 • Katharina Sobota, Das Prinzip Rechtsstaat. Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Aspekte, Mohr Siebeck, 1997, ARSP Bd. 84 (1998), S. 593-596.
 • Guido Burger, Staatskirchenrecht in Sachsen. Das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften im sächsischen Landesrecht, Leipziger Universitätsverlag 1998, SächsVBl 1999, S. 120.
 • Erhard Denninger, Menschenrechte und Grundgesetz. Zwei Essays. Einheim: Beltz Athenäum Verl, 1994, Rechtstheorie tom 30 (1999), s. 258-261.
 • Oliver Suhr, Europäische Presse-Selbstkontrolle. Nomos Verl., 1998, TV Diskurs, 13/2000, s. 106/7.
 • Osvrt na udžbenik Ustavnog prava Rajka Kuzmanovića, Banja Luka, knjiga I. i II. Pravna misao, Sarajevo, 3-4/2000, s. 71-89;
 • Smail Balić, Zaboravljeni islam, Wien 2000, Odjek 1/2001, S. 106-108;
 • Daniel Beisel, Die Kunstfreiheitsgarantie des Grundgesetzes und ihre strafrechtlichen Grenzen. R.v.Decker’s Verlag, TV Diskurs, 16/2001, S. 98-100.
 • Tarik Haverić, Ethnos i demokratija, Rabic, Sarajevo 2006, Most, 208/2007, s. 74-77.
 • Vodič kroz bosanske politike (T. Haverić, ethnos i demokratija, Rabic, Sarajevo, 2006), Anali hrvatskog politološkog društva 2007, s. 399-405.
 • Sociološko-pravne doktrine: Duško Vrban, Sociologija prava. Uvod i izvršne osnove, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb 2006, Društvena istraživanja, časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, 2/2007, s. 183-186.

Ostalo[uredi | uredi izvor]

 • Moderner Nationalstaat und ethnisches Prinzip, Perspektiven 23/1995, s. 26.
 • Die Wahl in Bosnien-Herzegowina, u: Menschenrechte, Frankfurt a.M., September/Oktober 1996, s. 3.
 • Die Fallen der aktuellen Verfassunggesetzgebung in Bosnien und Herzegowina, Juropean, Nr. 10/1996, s. 17-18.
 • Gesetzgebung in Bosnien-Herzegowina, redovni prikaz zakonodavstva između 1994-1999, u: WGO Monatshefte für Osteuropäisches Recht; objavljivano u: tomovima 37, s. 137 i dalje.; 38, s. 68 i dalje; 39, s. 136 i dalje itd.
 • Ustavnopravni paradoksi Bosne i Hercegovine, u: Evropska unija i BiH između upravljanja krizom i izgradnje države, Zbornik radova i izbor iz diskusije s konferencije održane u Sarajevu 9. septebra 2004, Sarajevo 2005, s. 21-26 i 50-51

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ "Kontakt". www.fcjp.ba. Pristupljeno 7. 12. 2023.
 2. ^ "Prof. dr. Edin Šarčević: Dodikovi koraci su ilustracija političkog divljanja i nemaju pravno utemeljenje". www.aa.com.tr. Pristupljeno 7. 12. 2023.

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]

Zvanična web stranica Centra za javno pravo (CJP)