Ekonomski univerzitet u Pragu

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
logo

Ekonomski univerzitet u Pragu (Vysoká škola ekonomická v Praze - VŠE) je najveći državni ekonomski univerzitet Češke Republike. U okviru univerziteta postoji 6 različitih ekonomskih fakulteta koji studentima nude bakalarske, magistarske i doktorske programe. Pet fakulteta se nalazi u Pragu: Fakultet finansija i računovodstva, Fakultet međunarodnih odnosa, Fakultet ekonomije i javnog sektora, Fakultet poduzetništva i menadžmenta i Fakultet informatike i statistike. Šesti fakultet, Fakultet menadžmenta je smješten u mjestu Hradec Kralove.

Univerzitet broji više od 19 000 studenta, 650 profesora i akademskih radnika te 500 neakademskog osoblja.

Historija univerziteta[uredi | uredi izvor]

Godine 1919. današnji univerzitet ekonomije je bio nezavisni član Češkog tehničkog univerziteta (ČVUT) specijaliziran na edukaciju iz oblasti veleprodaje, bankarstva i industrijske organizacione strukture. Deset godina poslije, 1929. je postao član ČVUT a studij je produžen na četiri godine. Godine 1934. je univerzitet dobio pravo na doktorski studij iz oblasti društvenih ekonomskih nauka. U razdoblju 1939.-1945. univerzitet je bio zatvoren usljed Drugog svjetskog rata, da bi 1949. osnovan Univerzitet društvenih i političkih nauka sa fakultetima ekonomije, političkih nauka, diplomatije i društvenih nauka. Današnji VŠE je osnovan 1953. godine sa 5 fakulteta iz oblasti ekonomije, menadžmenta, proizvodne ekonomije. U okviru Plišane revolucije tokom 1990. i 1991. univerzitet je potpuno reorganiziran i zadržao je to uređenje do danas. 1998. godine je VŠE postao članom sistema CEMS (Community of European Management Schools) a godinu poslije i PIM-a (Partnership in International Managemement). Od 2005. godine VŠE koristi ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System). Centar za hendikepirane studente je otvoren 2007. godine i svake godine se broj studenata povećava. 2008. a zatim i sljedeće dvije godine je EDUNIVERSAL projekat proglasio VŠE najboljim ekonomskim univerzitetom Istočne Evrope.

Fakultet finansija i računovodstva[uredi | uredi izvor]

Fakultet finansija i računovodstva je nastao prilikom reorganizacije 1991. godine i tada je imao dvije katedre: finansije i računovodstvo, dok danas fakultet ima 7 različitih katedri: bankarstvo i osiguranje, didaktika ekonomskih predmeta, finansije i procjena poduzetništva, finansijsko računovodstvo i auditing, teorije i politika valuta, menadžersko računovodstvo i državne finansije. Na fakultetu finansija i računovodstva je moguće studirati bakalarski, magistarski i doktorski studij u različitim oblastima. Bakalarski studij traje 3 godine i dijeli se na 5 smjerova:

 1. Finansije
 2. Računovodstvo i finansije u poduzetništvu
 3. Bankarstvo i osiguranje
 4. Porez i porezna politika
 5. Nastava praktičnog učenja u ekonomskom studiju

Magistarski studij traje 2 godine i dijeli se na sljedeće smjerove:

 1. Finansije
 2. Bankarstvo i osiguranje
 3. Računovodstvo i finansije u poduzetništvu
 4. Porez i porezna politika
 5. Finansije i procjena poduzetništva
 6. Ekonomski predmeti za srednje škole

Doktorski studij se dijeli na tri smjera od toga dva mogu biti na engleskom jeziku:

 1. Finansije (češki i engleski)
 2. Računovodstvo i finansije u poduzetništvu (češki i engleski)
 3. Nastava ekonomskih predmeta (češki)

Fakultet broji više od 2500 studenata.

Fakultet međunarodnih odnosa[uredi | uredi izvor]

Fakultet međunarodnih odnosa VŠE-a je nastao 1991. godine kao nastavak fakulteta trgovine koji je bio aktuelan do reorganizacije obrazovnog sistema. Fakultet međunarodnih odnosa nudi mogućnost studiranja različitih smjerova koji kombinuju znanje ekonomije sa znanjem politologije, diplomatije i jezika. Fakultet međunarodnih odnosa ima 5 smjerova: međunarodni ekonomski odnosi, turizam, međunarodna politika i diplomatija, politologija i međunarodno trgovinsko pravo. Studij također zahtjeva određeni nivo znanja iz najmanje dva svjetska jezika. Ponuđeni jezici su: engleski, francuski, njemački, ruski, talijanski i španski jezik. Zahvaljujući programu "free movers" studenti fakulteta međunarodnih odnosa imaju mogućnost studirati jedan semestar u inostranstvu te također nastaviti magistarski studij na engleskom jeziku ili na nekim od svjetskih univerziteta širom svijeta zahvaljujući odličnoj saradnji Fakulteta međunarodnih odnosa sa fakultetima širom Evrope, SAD-a i Azije.

Fakultet poduzetništva i menadžmenta[uredi | uredi izvor]

Fakultet je nastao 1953. godine, ali je također prošao reorganizaciju 1991. godine kada je promijenio način nastave, studija i proširio svoje mogućnosti. Cilj fakulteta je edukacija studenata iz svih sfera ekonomije i dobijanje potrebnih znanja i vještina iz oblasti menadžmenta svih odsijeka poduzetništva, ali i rada u neprofitnim organizacijama te javnom sektoru. Fakultet poduzetništva i menadžmenta je centar ekonomskog i menadžerskog obrazovanja zahvaljujući mnogobrojnim članstvima u svjetskim međunarodnim ekonomskim organizacijama, integraciji sa univerzitetima širom svijeta i čestim internacionalnim seminarima. Fakultet ima tri smjera:

 1. Ekonomija i menadžment poduzetništva
 2. Art management
 3. Međunarodni menadžment

Smjer Ekonomije i menadžmenta poduzetništva nudi bakalarske, magistarske i doktorske studije, s tim da magistarski i doktorski studij mogu biti na češkom i engleskom jeziku. Art management je smjer uveden 2007. godine koji ima bakalarski i magistarski studij, a smjer Međunarodnog menadžmenta je magistarski smjer.

Ono što razlikuje ovaj fakultet od ostalih je mogućnost odabira izbornih predmeta na nekom od ponuđenih stranih jezika (engleski, francuski, njemački, ruski, španski i talijanski jezik). Pored specijalizacije iz Ekonomije i menadžmenta poduzetništva, Fakultet poduzetništva i menadžmenta također nudi mogućnost dodatne, uže specijalizacije iz jedne od ponuđenih oblasti:

 1. Analitičar finansijskog sektora
 2. Savjetnik auditoringa
 3. Sigurnost radnog mjesta
 4. Ekonomija neprofitnih nevladinih organizacija
 5. Ekonomija sporta
 6. Finansijski menadžer
 7. Logistika međunarodnog nivoa
 8. Marketing
 9. Menadžment (za studente drugih fakulteta)
 10. Menadžer kvalitete
 11. Tržište malih i srednjih firmi
 12. Menadžerska psihologija i sociologija
 13. Personalni menadžment

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]