Et-Tekvir

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
سورة التكوير
Et-Takvir
Prestanak sjaja
Prikaz sure Et-Takvir
KlasifikacijaMekanska
Džuz30.
Red. br. u Kur'anu81.
Br. ajeta u suri29
Br. riječi104
Br. slova425

Sura Et-Takvir (arapski: سورة التكوير; bosanski: Prestanak sjaja) jest 81. sura Kur'ana. Sadrži 29 ajeta i spada u mekanske sure (sure objavljene u Meki).

Sadržaj[uredi | uredi izvor]

Sura je kraća i može se podijeliti na dva dijela. U prvom dijelu (prvih 14 ajeta) govori se o Sudnjem danu i njegovim znakovima kada će: sunce sjaj izgubiti, zvijezde popadati, mora vatrom napuniti itd. O tome se u ovom dijelu sure kaže:

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!"

1. "Kada se Sunce smota i izgubi sjaj",
2. "i kada zvijezde popadaju",
3. "i kada se planine pokrenu"
4. "i kada steone kamile bez pastira ostanu"
5. "i kada se divlje životinje saberu",
6. "i kada se mora vatrom napune"
7. "i kada se duše s tijelima spoje",
8. "i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana"
9. "zbog kakve krivice je umorena!"
10. "i kada se listovi razdijele",
11. "i kada se nebo ukloni"
12 "i kada se Džehennem raspali"
13. "i kada se Džennet približi",

14. "svako će saznati ono što je pripremio.

– Kur'an, sura Et-Takvir, prvih 14. ajeta[1]

U drugom dijelu sure, Allah se zaklinje pojedinim znamenjima (zvijezdama koje se skrivaju, noću, zorom i dr) da je Kur'an dostavljen preko izaslanika plemenitog, odnosno meleka Džibrila. Osim toga, u ovom dijelu sure govori se istina o posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu (jer je poznato da su mušrici pokušavali da mu pripišu različite neistine). Nakon što je Muhammed vidio Džibrila, njegovi sunarodnjaci koji su bili nevjernici, proglasili su ga ludim. O tome se u dva ajeta kaže:

22. "A drug vaš nije lud":
23. "on ga je na obzorju jasnom vidio"

– Kur'an, sura Et-Takvir, 22. i 23. ajet[1]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ a b Ibn Kesirov tefsir sure Et-Takvir. Pristupljeno 28. 12. 2016.

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]