Fajtovačka pećina

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Fajtovačka pećina se nalazi u naselju Fajtovci u općini Sanski Most, Bosna i Hercegovina. Pećina se nalazi na desnoj strani rijeke Blihe iznad vodopada.

Geologija[uredi | uredi izvor]

Pećina je formirana u jurskim krečnjacima i njeno stvaranje predisponirano je međuslojnom pukotinom na kojoj je nastala današnja velika urušena dvorana. Pored međuslojne pukotine formiranju su doprinijele i pukotine sa pravcem pružanja od sjeveroistoka prema jugozapadu i u manjoj mjeri ona sa pravcem pružanja od istoka prema zapadu.[1]

Morfologija[uredi | uredi izvor]

Fajtovačka pećina ima jednu prostoriju čije su dimenzije: dužina oko 40 m, širina oko 25 m i visina oko 30 m. Povezana je sa hodnikom dužine oko 30 metara i visinom koja se povećava od 1 m na ulazu do 4 metra na mjestu spajanja sa dvoranom. Pri desnom kraju velike prostorije nalaze se i dvije manje prostorije od kojih je jedna odvojena gomilom urušenog kamenja, a druga se nalazi pri kraju hodnika.[1]

Dno je prekriveno pećinskom ilovačom. Lijeva strana dvorane je prekrivena blatom i manjim baricama zbog količina vode koja se procjeudje.

U pećini nema dosta pećinskih ukrasa. Na stropu velike dvorane ima nekoliko stalaktita, a u prostoriji pri kraju hodnika zidovi prostorije su prekriveni sigama.

Arheološki i paleontološki tragovi[uredi | uredi izvor]

U pećini nisu otkriveni nikakvi tragovi boravka čovjeka u prahistoriji niti paleontološki nalazi. Položaj pećine i prostorija pri kraju hodnika bila je pogodna za boravak pećinskog medvjeda.[1]

Flora i fauna[uredi | uredi izvor]

U pećini se pored pećinskih zrikavca, pauka, leptira i drugih insekata nalazi ogromna kolonija šišmiša. Tokom istraživanja 2017. otkriveno je 16 primjeraka šišmiša vrste R. hipposideros, 148 primjeraka vrste veliki potkovnjak i 255 primjeraka vrste Miniopterus schreibersii.[2]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ a b c Mulaomerović, Jasminko. Speleološka istraživanja nekoliko potencijalnih turističkih pećina u okolini Sanskog Mosta (PDF). Sarajevo: Speleološko društvo "Bosanskohercegovački krš". str. 155–160.
  2. ^ Mulaomerović, Jasminko; Pašić, Jasmin; Husanović, Miralem; Dervović, Tarik; Hodžić, Maja; Milanolo, Simone; Napotnik, Ivan; Presetnik, Primož (2018). Rezultati pregleda potencijalnih zimskih skloništa šišmiša u Bosni i Hercegovini u zimu 2017/18. str. 26.