Idi na sadržaj

Forssman sistem antigena

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Forssman sistem antigena je, od prvog opisa, izazivao mnoge rasprave u vezi sa prirodom odgovornih proteina i gena, koje, izgleda, još uvijek nisu usaglašene.

Danas se, međutim, zna da je supstanca zvana Forssman glikolipid, α3-N-acetilgalaktozamin na H supstanci antigen A u ABO sistemu krvnih grupa, α3-N-acetilgalaktozamin na P (globozidnoj) supstanci Forssman glikolipida (otkrivenog 1911.). Imaju ga svi primati, uključujući i čovjeka. Nedostatak aktivnosti Forssman se prirodno ispoljava u pojavi antitijela Forssman u plazmi.[1]Apae fenotip je opisan kod tri engleske porodice. U početku se mislilo da je to slaba podgrupa A. Nova istraživanja (2012). ovakvih osoba upitno ga opisuju kao O/O genotip. Nije bilo antigena na eritrocitima ali se ispoljavao na Forssman glikolipidu što bi moglo objasniti unakrsnu reakciju sa nekim anti-Forssman antigenima u slučajevima rijetke grupe Apae, sa genom za Forssman sinthazu (GBGT1), koja kodira izmjenu Arg296Gln. Gln296 mutacija je prisutna kod nižih sisara.

Gen GBGT1 aktivira kodiranje enzima za sintezu Forssman antigena. U analogiji sa A antigenom histo-krvne grupe, Forssman (Fs) antigen prestaje sa 3-N-acetylgalactosamine i može se koristiti od strane patogena kao domaćin receptora u mnogim sisara. Međutim, primata uključujući i ljude nedostaju Fs sintaze aktivnosti i prirodno se javljaju Fs antitijela u plazmi. Istraživalanja agonetne ABO podgrupe Apae otkriveno je da je homozigotna za zajednički I0 alel. Njihovi eritrociti nisu imaali A antigen, nego ekspresiju Fs glikolipida. Neočekivani Fs antigen potvrđen je u strukturnim, serološkim analizama i u studijama protočne citometrija. Genom za FS sintazu, GBGT1, u Apae kodiran je arginin da promjeni glutamin na ostatku 296. Gln296 je prisutan u nižih sisara, dok je Arg296 pronađen u šet drugih primata,> 250 davalaca krvi i Apae porodičnih srodnikam bez Apae.

Transfekcijski eksperimenati i molekulsko modeliranje su pokazali da Agr296Gln reaktivira ljudsku Fs sintazu. Uropatogena E. coli, koja sadrži plazmide za prsg-adhesin-kodiranje aglutinirao je Apae, ali ne i ćelije grupe O, što ukazuje na biološku implikacije. Predikcijski testovi za intravaskularne hemolize sa crossmatch-nekompatibilne (unakrsnog poklapanja) seruma upućuju na medijaciju komplementa u destrukciji Fs pozitivnih eritrocita. Uzeto zajedno, pruženi su novi podaci o ispoljavanju Fs antigena, što je bio prilog dokazima ispoljavanja Fs antigena u normalnom krvotvornom ljudskom tkivu. To je bila osnova za definiranje novog sistema histo-krvnih grupa – FORS.[2]

Ispoljavanje Forssman (Fs) antigena na eritrocitima varira među vrstama. Iako je biološka funkcija polimorfnih ugljikohidrata na crveniim krvnim zrnacima nije objašnjena, mogu koristiti kao receptori patogena (8 -11), a moguće je da ispoljavanje Fs u tkivu i tjelesnim izlučevinama odražavaju mikrobnu selekciju.

Arg296 (divljeg tipa) se nalazi kod primata. uključujući i ljude. Mutacija 296Gln Forssman antigena mutacija reaktivira sintazu Forssman glikolipida na ljudskim crvenim krvniim zrncima. Forssman glikolipid su uvijek prisutni ali se izuzetno može naći na neki ljudskim crvenih krvnih zrnacima Forssman je sada smatra RBC antigenom Forssman sistema krvnih grupa.

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ Stamps R. et al. (1987): A(pae) blod type: The key to discovery of the Forssman blood group.
  2. ^
    Svensson L. et al (2013):Forssman expression on human erythrocytes: biochemical and genetic evidence of a new histo-blood group system. Blood, 121(8):1459-1468.

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]