Idi na sadržaj

Red dužinskih veličina

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
(Preusmjereno sa Gigametar)
Grafički pregled veličina

Slijede primjeri redova veličine za različite dužine.

Pregled

[uredi | uredi izvor]
Skala Raspon (m) Jedinica Primjeri stavki
<
Subatomska 0 Gravitacijska singularnost
10−36 10−33 P Fiksna vrijednost (ne raspon). Kvantna pjena, string
10−18 10−15 am Proton, neutron, pion
Od atomske do ćelijske 10−15 10−12 fm Atomsko jezgro
10−12 10−9 pm Talasna dužina gama-zraka i X-zraka, atom vodonika
10−9 10−6 nm DNK heliks, virus, talasna dužina optičkog spektra, tranzistori koji se koriste u CPU-ima
Od ćelije do čovjeka 10−6 10−3 μm Bakterija, maglena kapljica vode, prečnik ljudske kose[note 1]
10−3 1 mm Komarac, loptica za golf, domaća mačka, violina, fudbal
Od ljudske do astronomske 1 103 m Klavir, ljudi, automobil, kitov spermatozoid, fudbalsko igralište, Ajfelov toranj
103 106 km Mount Everest, dužina Pansmskog kanala i Transsibirska željeznica, veči asteroid
Astronomska 106 109 Mm Mjesec, Zemlja, jedna svjetlosna sekunda
109 1012 Gm Sunce, jedna svjetlosna minuta, Zemljina orbita
1012 1015 Tm Orbite vanjskih planeta, Sunčev sistem
1015 1018 Pm Svjetlosna godina, udaljenost do Proksima Centauri
1018 1021 Em Galaksijski krak
1021 1024 Zm Mliječni put, udaljenost do galaksije Andromeda
1024 1027 Ym Huge-LQG, Hercules–Corona Borealis Veliki zid, Uočljivi svemir

Detaljna lista

[uredi | uredi izvor]

Kako bismo pomogli u poređenju različitih redova veličina, sljedeća lista opisuje različite dužine između metara.

Subatomska skala

[uredi | uredi izvor]
Faktor (m) Multiplikator Vrijednost Tačka
0 0 0 Gravitacijska singularnost
10−35 1 Planckova dužina 0.0000162 qm  Planckova dužina; tipska skala hipotetske kvantne gravitacije petlje ili veličina hipotetske stringoskih i brana; prema teoriji struna, dužine manje od ove nemaju fizički smisao.[1] Smatra se da Kvantna pjena postoji na ovoj skali.
10−24 1 joktometar (ym) 142 ym Efektivni poprečni presjek radijusa od 1 MeV neutrina [2]
10−21 1 zeptometar (zm) Preoni, hipotetske čestice predložene kao potkomponente kvarkova i leptona; gornja granica za širinu kosmičke žice u teoriji struna
7 zm Efektivni radijus poprečnog presjeka visokoenergetskih neutrina [3]
310 zm De Broljeva talasna dužina protona na Velikom hadronskom sudaraču (4 TeV Šablon:Od)
10−18 1 atometar (am) Gornja granica za veličinu kvarkova i elektrona
Osetljivost LIGO detektora za gravitacijski talass[4]
Gornja granica tipskog raspona veličina za "osnovne stringove"[1]
10−17 10 am Raspon slabe sile
10−16 100 am 850 am Približni protonski radijus[5]

Atomska do ćelijska skala

[uredi | uredi izvor]
Faktor (m) Multiplikator Vrijednost Tačka
10−15 1 femtometar (fm, fermi) 1 fm Približna granica gluonski posredovane sile boje između kvarkova[6][7]
1,5 fm Efektivni radijus poprečnog presjeka od 11 MeV protona[8]
2,81794 fm Klasični elektronski radijus[9]
3 fm Približna granica mezonski posredovane nuklearna sila vezivanja[6][7]
1,75 do 15 fm Raspon promjera atomskog jezgra[1][10]
10−12 1 pikometar (pm) 0,75 do 0,8225 pm Najduža talasna dužina gama zraka
1 pm Udaljenost između atomskih jezgara u bijelom patuljku
2,4 popodne Komptonova talasna dužina elektrona
5 popodne Talasna dužina najkraćih X-zraka
10−11 22 h
28 sati Radijus atoma helija.
53 pm Bohrov radijus (radijus atoma vodika)
10−10 22:00 100 pm 1 ångström (također kovalentni poluprečnik atoma sumpora [11])
154 pm Dužina tipske kovalentne veze (C–C)
280 pm Prosječna veličina molekula vode (stvarne dužine mogu varirati)
500 pm Širina proteinskog α-heliksa
10−9 1 nanometar (nm) 1 nm Prečnik karbonske nanocijevi[12] Diameter of smallest transistor gate (as of 2016)[13]
2 nm Prečnik DNK heliksa[14]
2,5 nm Najmanji mikroprocesorski tranzistorski ulaz debljina oksida
3,4 nm Dužina DNK okreta (10 bp)[15]
6–10 nm Debljina plazmamembrane
10−8 10 nm 10 nm Debljina ćelijskog zida u Gram-negativnim bakterijama
10 nm Šablon:Od, 10 nanometara je bio najmanji u prizvodnji poluprovodničkih uređaja čvor[16]
40 nm Ekstremna ultraljubičasta talasna dužina
50 nm Visina letenja glave tvrdog diska[17]
10−7 100 nm 121.6 nm Talasna dužina Lyman-alfa linija[18]
120 nm Tipski prečnik virus ljudske imunodeficijencije (HIV)[19]
400–700 nm Približan raspon talasnih dužina vidljive svjetlosti[20]

Ćelijska do ljudska skala

[uredi | uredi izvor]
Faktor (m) Multiplikacija Vrijednost Tačka
10−6 1 mikrometar (μm)

(also called 1 micron)

1–4 μm Tipska dužina bakterije[21]
4 μm Tipski prečnik paukove niti[22]
7 μm Tipska veličina crvenih krvnih zrnaca[23]
10−5 10 μm 10 μm Tipiska veličina vodene kapljice magle ili oblaka
10 μm Širina tranzistora u Intel 4004, prvom komercijalnom mikroprocesoru na svijetu
12 μm Širina akrilnih vlakana
17-181 μm Raspon širine ljudskih dlaka[24]
10−4 100 μm 340 μm Veličina piksela na 17-inčnom monitoru rezolucije 1024×768
560 μm Debljina središnjeg područja čovjekove rožnjače[25]
750 μm Maksimalni prečnik Thiomargarita namibiensis, najveće ikada otkrivene bakterije (Šablon:Od)
10−3 1 milimetar (mm) ~5 mm Dužina prosječnih buha je 1–10 mm (obično <5 mm)[26]
2,54 mm 1/10t inča; udaljenost između pinova u DIP (dvolinijskom pakovanju) elektronskik komponenti
5,70 mm Prečnik projektila u 5,56×45mm NATO municije
10−2 1 centimetar (cm) 20 mm Približna širina prsta odraslog čovjeka
54 mm × 86 mm Dimenzije kreditne kartice, prema ISO/IEC 7810 ID-1 standardu
73–75 mm Prečnik bejzbol, prema smernicama Major League Baseball [27]
10−1 1 decimetar (dm) 120 mm Dijametar kompakd diska
660 mm Dužina najdužih borovih češera, proizvedenih od šećernog bora[28]
900 mm Prosječna dužina rapija, mačevalačkog mača[29]

Ljudska do astronomska skala

[uredi | uredi izvor]
Faktor (m) Višestrukost Vrijednost Tačka
1 metre 1 metar (m) 1 m (tačno) Od 1983., definisano kao dužina putanje koju pređe svjetlost u vakuumu
u vremenskom intervalu od 1/299,792,458 sekunda. Pogledajte historija metra za prethodne definicije.
2,72 m Visina Roberta Wadlowa, najvišeg poznatog čovjeka.[30]
8,38 m Dužina londonskog autobusa (AEC Routemaster)
101 1 decametar (dam) 33 m Dužina najdužeg poznatog plavog kita[31]
52 m Visina Nijagarinih vodopada[32]
93,47 m Visina Kipa slobode
102 1 hektometar (hm) 105 m Dužina tipskog fudbalskog terena
137 m (147 m) Visina (sadašnja i originalna) Velike piramide u Gizi
300 m Visina Ajfelovog tornja, jednog od poznatih spomenika Pariza
979 m Visina Salto Angel, najvišeg vodopada na svijetu koji slobodno pada (Venecuela)
103 1 kilometar (km) 2,3 km Dužina brane Tri klisure, najveće brane na svijetu[33][34]
3,1 km Najuža širina Mesinskog tjesnaca, koji razdvaja Apeninsko poluostrvo i Siciliju
8.848 km Visina Mont Everesta, najviše planine na Zemlji
104 10 km 10,9 km Dubina Challenger Deepa u Marijanskoj brfazdi, najdublja poznata tačka na Zemljinoj površini
27 km Obim Velikog hadronskog sudarača, Šablon:Od najvećeg akceleratora čestica
42.195 km Dužina maratona
105 100 km 100 km Udaljenost koju IAU smatra granicom do prostora, zvana Karmanova linija
163 km Dužina Sueckog kanala, koji povezuje Sredozemno more sa Crvenim morem
491 km Dužina Pireneja, planinskog lanca koji razdvaja Španiju i Francusku
974,6 km Najveći prečnik patuljaste planete Ceres.[35]
106 1 megametar (Mm) 2.38 Mm Prečnik patuljaste planete Pluton, nekada najmanja planetna kategorija[note 2] u Sunčevom sistemu
3,48 mm Prečnik Mjeseca
5,2 mm Tipska udaljenost koju je prešao pobjednik 24 sata Le Mansa automobilske utrke izdržljivosti
6.371 Mm Prosjek Polumjera Zemlje
6.378 Mm Ekvatorski poluprečnik Zemlje
6,4 mm Dužina Velikog kineskog zida
6,6 mm Približna dužina dvije najduže rijeke, Nil i Amazon
7.821 Mm Dužina Transkanadskog autoputa
9.288 Mm Dužina Transsibirske željeznice, najduže na svijetu

Astronomska skala

[uredi | uredi izvor]
Faktor (m) Višestrukost Vrijednost Tačka
107 10 Mm 12.756 Mm Ekvatorski prečnik Zemlje
20.004 Mm Dužina meridijana na Zemlji (udaljenost između Zemljinih polova duž površine)[36]
40.075 Mm Dužina Zemljinog ekvatora
108 100 Mm 142.984 Mm Prečnik Jupitera
299.792 Mm Udaljenost koju svjetlost pređe u vakuumu u jednoj sekundi (svjetlosna sekunda, tačno 299,792,458 m po definiciji brzine svjetlosti)
384.4 Mm Mjesečeva orbitna udaljenost od Zemlje
109 1 gigametar (Gm) 1,39 Gm Prečnik Sunca
5,15 Gm Najveća kilometraža ikada zabilježena automobilom (3,2 miliona milja od 1966. Volvo P-1800S)[37]
1010 10 Gm 18 Gm Otprilike jedna svjetlosna minuta
1011 100 Gm 150 Gm 1 astronomska jedinica (au); srednja udaljenost između Zemlje i Sunca
1012 1 terametar (Tm) 1.3 Tm Optički prečnik Betelgeusa
1.4 Tm Orbitna udaljenost Saturna od Sunca
2 Tm Procijenjeni optički prečnik VY Canis Majoris, jedne od najvećih poznatih zvijezda
5,9 Tm Orbitna udaljenost Plutona od Sunca
~ 7,5 Tm Spoljna granica Kuiperovog pojasa
1013 10 Tm Prečnik Sunčevog sistema kao cjeline[1]
21.49 Tm Udaljenost svemirske letjelice Voyager 1 od Sunca (Od oktobra 2018.), do sada najudaljenijeg objekta koji je napravio čovjek[38]
62.03 Tm Procijenjeni radijus horizonta događaja supermasivne crne rupe u NGC 4889, najvećoj poznatoj crnoj rupi do danas
1014 100 Tm 180 Tm Veličina diska krhotina oko zvijezde 51 Pegasi[39]
200 Tm Ukupna dužina molekula DNK u svim ćelijama organizma odraslog čoveka
1015 1 pentametarn (Pm) ~7.5 Pm Pretpostavljena vanjska granica Oortovog oblaka (~ 50,000 au)
9.461 Pm Udaljenost prijeđena svjetlošću u vakuumu u jednoj godini; pri svojoj sadašnjoj brzini, Voyageru 1 bi trebalo 17.500 godina da pređe ovu udaljenost
1016 10 Pm 30.857 Pm 1 parsek
39.9 Pm Udaljenost do najbliže zvijezde (Proxima Centauri)
41.3 pm Od marta 2013, udaljenost do najbliže otkrivene ekstrasolarne planete (Alpha Centauri Bc)
1017 100 Pm 193 Pm Od oktobra 2010, udaljenost do najbliže otkrivene ekstrasolarne planete s potencijalom da podrži život kakav poznajemo (Gliese 581 d)
615 Pm Približni radijus ljudskog radio balona, uzrokovanog televizijskim emisijama velike snage koje cure kroz atmosferu u svemir
1018 1 egzametar (Em) 1.9 Em Udaljenost do obližnjeg solarnog blizanca (HIP 56948), zvijezde sa svojstvima gotovo identičnim našem Suncu[40]
1019 10 Em 9.46 Em Prosječna debljina Mliječnog puta[41] (1,000 to 3,000 ly by Hydrogen line[42])
1020 100 Em 113.5 Em Debljina plinovitog diska Mliječnog puta.[43]
1021 1 zetametar (Zm)
1.54 Zm Distanca do SN 1987A, najnovija supernova golim okom
1,62 Zm Udaljenost do Velikog maglenog oblaka (patuljasta galaksija orbita u Mliječnom putu)
1,66 Zm Udaljenost do Malog Magelanovog oblaka (još jedna patuljasta galaksija koja kruži oko Mliječnog puta)
1.9 Zm Prečnik galaksijskg diska Galaksije Mliječni put[44][45][46][47]
6.15 Zm Prečnik diska oreola niske površinske svjetline gigantske spiralne galaksije Malin 1
1022 10 Zm 13.25 Zm Radijus difuznog zvjezdanog oreola IC 1101, jedne od najvećih poznatih galaksija
24 Zm Udaljenost do Andromede
30.857 Zm 1 megaparsec
50 Zm Prečnik Lokalne grupe galaksija
100 Zm 300–600 Zm Udaljenost do jato Djevice od galaksije
1024 1 jotametar (Ym) 2,19 Ym Prečnik za Lokalni Superklaster i najveće šupljine i filamenta
2,8 Ym Kraj veličine
~5 Ym Prečnik superklastera Hologija[48]
9.461 Ym Prečnik Kompleksa superjata Riba-Cetus, kompleksa superjata u kojem živimo
1025 10 Ym 13 Ym Dužina Sloan Great Walla, džinovskog zida od galaksija (galaksijski filament)[49]
30.857 Ym 1 Gigaparsec
37.84 Ym Dužina Huge-LQG, grupe od 73 kvazara
1026 100 Ym 95 Ym Procijenjena razdaljina putovanja svjetlosti do određenih kvazara. Dužina velikog zida Hercules–Korona Borealis, kolosalni zid galaksija, najveća i najmasivnija struktura u vidljivom svemiru od 2014.
127 Ym Procijenjena udaljenost putovanja svjetlosti do GN-z11, najudaljenijih objekata ikada posmatranih
870 Ym Približni promjer (udaljenost kretanja) vidljivog svemira[1]
1027 1 Rm 1.2 Rm Donja granica (moguće beskonačnog) radijusa univerzuma, ako je 3-sfera, prema jednoj procjeni koristeći WMAP podatke sa 95% pouzdanosti[50] To ekvivalentno implicira da postoji najmanje 21 volumen veličine horizonta čestica u svemiru.
[note 3] Qm Qm Prema zakonima vjerovatnoće, udaljenost koja se mora preći dok ne naiđe na volumen prostora identičan našem uočljivom svemiru sa uslovima identičnim našim.[51][52]
Qm Qm Maksimalna veličina svemira nakon kosmološke inflacije, implicirana jednom rezolucijom Predloga bez granica[53]


Manje od 1 zeptometra

[uredi | uredi izvor]

joktometar (SI simbol: ym) je jedinica dužine u metričkom sistemu jednako 10−24 metara. Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine kraće od 10−21 m (1 zm).

1 zeptometar

[uredi | uredi izvor]

zeptometar (SI simbol: zm) je jedinica dužina u metričkom sistemu jednak 10−21 metara. Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10−21 m i 10−20 m (1 zm i 10 zm).

10 zeptometara

[uredi | uredi izvor]

Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužina između 10−20 m i 10−19 m (10 zm i 100 zm).

100 zeptometara

[uredi | uredi izvor]

Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10−19 m i 10−18 m (100 zm i 1 am).

1 atometar

[uredi | uredi izvor]

Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10−19 m i 10−18 m (100 zm i 1 am).

1 atometar

[uredi | uredi izvor]

atometar (SI simbol: am) je jedinica dužina u metrički sistem jednak 10−18 metars. Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužinas između 10−18 m i 10−17 m (1h i 10h).

10 atometara

[uredi | uredi izvor]

Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužinas između 10−17 m i 10−16 m (10 am i 100 ujutro).

 • 10 ujutro – domet slabe sile

100 atometara

[uredi | uredi izvor]

Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10−16 m i 10−15 m (100 am i 1 fm).

 • 100 ujutro – sve dužine kraće od ove udaljenosti nisu potvrđene u smislu veličine.
 • 850 ujutro – približni radijus protona

1 femtometar

[uredi | uredi izvor]

femtometar (SI simbol: fm) je jedinica od dužina u metričkom sistemu jednako 10−15 metars. U fizici čestica, ova jedinica se češće naziva fermi, također sa skraćenicom "fm". Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10−15 metara i 10−14 metara (1 femtometar i 10 fm).

10 femtometara

[uredi | uredi izvor]

Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10−14 m i 10−13 m (10 fm i 100 fm).

100 femtometara

[uredi | uredi izvor]

Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10−13 m i 10−12 m (100 fm i 1 pm).

 • 570 fm – tipska udaljenost od atomskog jezgra dva najunutrašnjija elektrona (elektrona u 1s ljusci) u atomu uranija, najtežem prirodnom atomu

1 pikometar

[uredi | uredi izvor]

pikometar (SI simbol: pm) je jedinica od dužina u metričkom sistemu jednako 10−12 metara (1/1000000000000 m = 0.000000000001 m) . Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužina između 10−12 i 10−11 m (13 sati i 22 sata).

Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10−13 m i 10−12 m (100 fm i 1 pm).

10 pikometara

[uredi | uredi izvor]

Da bi se pomoglo u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10−11 i 10−10 m (22 h i 22 h).

100 pikometara

[uredi | uredi izvor]

Da bi se pomoglo u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10−10 i 10−9 m (100 pm i 1 nm; 1 Å i 10 Å).

1 nanometar

[uredi | uredi izvor]

nanometar (simbol: nm) je jedinica dužina u metričkom sistemu jednaka 10−9 m (1/1000000000} m = 0.000000001 m). Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10−9 i 10−8 m (1 nm i 10  nm).

10 nanometara

Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10−8 i 10−7 m (10 nm i 100 nm).

100 nanometara

Poređenje veličina čvorova procesa proizvodnje poluvodiča sa nekim mikroskopskim objektima i talasim dužinama vidljive svjetlosti. Na ovoj skali, širine ljudske dlake je oko 10 puta veća od slike.[61]

Da bismo pomogli u poređenju različitih edova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10−7 i 10−6 m (100 nm i 1 μm).

 • 100 nm – najveća veličina čestica koja može proći kroz hiruršku masku[62]
 • 100 nm – 90% čestica u drvenom dimu je manje od ovoga.
 • 120 nm – najveća veličina čestica koja može proći kroz ULPA filter
 • 120 nm – prečnik virusa ljudske imunodeficijencije (HIV)[63]
 • 120 nm – približni prečnik SARS-CoV-2[64]
 • 125 nm – standardna dubina udubljenja na kompakt diskovima (širina: 500 nm, dužina: 850 nm do 3,5 μm)
 • 180 nm – tipska dužina virusa bjesnila
 • 200 nm – tipska veličina bakterije Mycoplasma, među najmanjim bakterijama
 • 300–400 nm – blizu ultraljubičaste talasne dužine
 • 300 nm – najveća veličina čestica koja može proći kroz HEPA (visoko efikasan filter čestica zraka) filter (N100 uklanja do 99,97% na 0,3 mikrometra, N95 uklanja do 95% na 0,3 mikrometra)
 • 400–420 nm – talasna dužina ljubičaste svjetlosti (pogledajte Boja i Vidljivi spektar)
 • 420–440 nm – talasna dužina indigo svjetlosti
 • 440–500 nm – talasna dužina plave svjetlosti
 • 500–520 nm – talasna dužina cijan svjetlosti
 • 520–565 nm – talasna dužina zelene svjetlosti
 • 565–590 nm – talasna dužina žute svjetlosti
 • 590–625 nm – talasna dužina narandžasta svetlosti
 • 625–700 nm – talasna dužina crvene svjetlosti
 • 700–1,4 μm – talasna dužina blizu infracrveog zračenja

1 mikrometar

Svila za paukovu mrežu široka je 5–7 μm

mikrometar (SI simbol: μm) je jedinica od dužina u metričkom sistemu jednako 10−6 metars (1/1000000 m = 0.000001 m). Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi neke stavke dužine između 10−6 i 10−5 m (između 1 i 10 mikrometara s, ili μm).

10 mikrometara

Čestice magle su dugačke oko Šablon:Convert/μm.

Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužina između 10−5 m i 10−4 m (10 μm i 100 μm).

100 mikrometara

Paramecij je dug oko 300 μm.

Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužinas između 10−4 m i 10−3 m (100 μm i 1 mm). Izraz miriometar (skraćeno mama, ekvivalentno 100 mikrometara; često se brka sa mirijametrom, 10 kilometara)[76] je zastarjelo; decimalni metrički prefiks myria-, myrio-[77] je zastario [78][79][80] i nije bio uključen među prefikse kada je uveden Međunarodni sistem jedinica 1960. godine.

1 milimetar

Prosječan crveni mrav je dug oko 5 mm.

milimetar (SI simbol: mm) je jedinica dužina u metričkom sistemu jednako 10−3 metars (1/1000 m = 0,001 m). Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10−3 m i 10−2 m (1 mm i 1 cm).

1 centimetar

Prosječan čovjekov nokat je širok 1 cm

centimetar (SI simbol: cm) je jedinica od dužina u metričkom sistemu jednaka 10−2 metsra (11/100 m = 0.01 m). To help compare different orders of magnitude, this section lists lengths between 10−2 m and 10−1 m (1 cm and 1 dm).

 • 1 cm – 10 milimetara
 • 1 cm – 0,39 inča
 • 1 cm – ivica kvadrata površine 1 cm2
 • 1 cm – ivica kockine zapremine 1 mL
 • 1 cm – dužina zrna kahve
 • 1 cm – približna širina prosječnog nokta
 • 1,2 cm – dužina pčele
 • 1,2 cm – prečnik matrice
 • 1,5 cm – dužina veoma velikog komarca
 • 1,6 cm – dužina Jaragua Sphaero, vrlo malog reptila
 • 1,7 cm – dužina Thorius arboreus, najmanjeg daždevnjaka [88]
 • 2 cm – približna širina prsta odraslog čovjeka
 • 2,54 cm – 1 inč
 • 3,08568 cm – 1 atoparsec (10−18 parseci)
 • 3,4 cm – dužina prepeličjeg jajeta [89]
 • 3,5 cm – širina filma koji se obično koristi u filmovima i fotografijama
 • 3,78 cm – kolika je udaljenost na kojoj se Mjesec udaljava od Zemlje svake godine [90]
 • 4.3 cm – minimalni prečnik loptice za golf [91]
 • 5 cm – uobičajeni prečnik kokošjeg jajeta
 • 5 cm – visina kolibrija, najmanje poznate ptice
 • 5,5 × 5,5 × 5,5 cm – dimenzije Rubikove kocke 3x3x3
 • 6,1 cm – prosječna visina jabuka
 • 7,3–7,5 cm – prečnik bejzbol lopte
 • 8,6 cm × 5,4 cm – dimenzije standardne kreditne kartice
 • 9 cm – dužina pjegave veslače, najmanje poznate kornjače

1 decimetar

Stopalo odraslog čovjeka dugo je oko 28 cm.

decimetar (SI simbol: dm) je jedinica dužina u metričkom sistemu jednako 10−1 metara (1/10 m = 0.1 m). Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10 centimetara i 100 centimetara (10−1 metar i 1 metar).

Konverzije

10 centimetara (skraćeno na 10 cm) je jednako:

Talasne dužine

Ljudski definisane skale i strukture

 • 10,16 cm = 1,016 dm – 1 ruka koja se koristi za mjerenje visine konja (4 inča)
 • 12 cm = 1,2 dm – prečnik kompakt diska (CD) (= 120 mm)
 • 15 cm = 1,5 dm – dužina Bic olovke sa poklopcem
 • 22 cm = 2,2 dm – prečnik tipske asocijacijske (fudbalske lopte)
 • 30 cm = 3 dm – tipična dužina ljenjira za školu (= 300 mm)
 • 30,48 cm = 3,048 dm – 1 stopa (mjera)
 • 60 cm = 6 dm – standardna dubina (sprijeda prema pozadi) radne ploče domaće kuhinje u Evropi (= 600 mm)
 • 90 cm = 9 dm – prosječna dužina rapira za mačevanje[29]
 • 91,44 cm = 9,144 dm – jedno dvorište (mjera)

Priroda

 • 10 cm = 1 dm – prečnik ljudskog cerviksa pri ulasku u drugu fazu porođaja
 • 11 cm = 1,1 dm – prečnik prosečnog krompira u SAD
 • 13 cm = 1,3 dm – dužina tijela golijadnog ptićejeda
 • 15 cm = 1,5 dm – približna veličina najveće vrste buba
 • 19 cm = 1,9 dm – dužina banana
 • 26,3 cm = 2,6 dm – dužina prosečnog muškog stopala
 • 29,98 cm = 2,998 dm – udaljenost svjetlosti u vakuumu prijeđe u jednoj nanosekundi
 • 30 cm = 3,0 dm – maksimalna dužina noge golijada ptićejeda
 • 31 cm = 3,1 dm – raspon krila najveće vrste leptira Ornithoptera alexandrae
 • 46 cm = 4,6 dm – dužina prosječne domaće mačke
 • 50 do 65 cm = 5–6,5 dm – rep kautija
 • 66 cm = 6,6 dm – dužina najdužih šišarki (koje proizvodi šećerni bor[92])

Astronomske

 • 84 cm = 8,4 dm – približni prečnik TS26 2008, meteoroid

1 metar

Leonardo da Vinci je nacrtao Vitruvijev čovjek unutar kvadrata stranice 1,83 m} i krug oko 1,2 m u radijusu

Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između jednog metar i deset metara. Svetlost, u vakuumu, putuje 1 metar za 1299,792,458, ili 3.3356409519815E-9 sekunde.

Konverzije

1 metar je:

Ljudski definisane skale i strukture

 • 1 m – približna visina gornjeg dijela kvake na vratima
 • 1 m – prečnik veoma velike lopte za plažu
 • 1.435 m – standard željezničkog kolosijeka koji koristi oko 60% željeznica u svijetu = 4 ft 812 in
 • 2,5 m – rastojanje od poda do plafona u prosečnoj stambenoj kući [93]
 • 2,7 m – dužina Starr Bumble Bee II, najmanjeg aviona
 • 2,77–3,44 m – talasna dužina emitovanog radio FM opsega 87–108 MHz
 • 3,05 m – dužina starog Mini
 • 8,38 m – dužina londonskog autobusa (AEC Routemaster)

Priroda

 • 1 m – visina Homo floresiensis ("Hobit")
 • 1,15 m – pizot (sisar)
 • 1,63 m – (5 stopa 4 inča) (ili 64 inča) – visina prosječne američke ženske osobe
 • 1,75 m – (5 stopa 8 inča) – visina prosječnog muškarca u SAD-u
 • 2,5 m – visina suncokreta
 • 2,72 m – (8 stopa 11 inča) – najviši poznati čovjek (Robert Wadlow)[30]
 • 3,63 m – rekordni raspon krila]đ za žive ptice (lutajući albatros)
 • 5 m – dužina slona
 • 5,2 m – visina žirafe[94]
 • 5,5 m – visina Baluchitheriuma, najvećeg kopnenog sisara koji je ikada živio
 • 6,5 m – raspon krila Argentavis, najveće poznate leteće ptice
 • 7,4 m – raspon krila Pelagornis, ptice sa najdužim rasponom krila ikada.[95]
 • 7,5 m – približna dužina ljudskog gastrointestinalnog trakta

Astronomske

 • 3–6 m – približni prečnik 2003 SQ222, meteoroid
 • 4,1 m – prečnik 2008 TC3, mali asteroid koji je uletio u Zemljinu atmosferu 7. oktobra 2008.[96]

1 decametar

Izmjerena dužina plavetnog kita je oko 33 m; ovaj crtež poredi njegovu dužinu sa dužinom ljudskog ronioca i delfina.

dekametar (SI simbol: dam) je jedinica dužina u metričkom sistemu jednako 10 metara (101 m). Da bi se pomoglo u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10 i 100 metara.

Konverzije

10 metara (vrlo rijetko se naziva dekametar što je skraćeno kao brana) jednako je:

Ljudski definirane skale i strukture

 • 10 metara – talasna dužina najveće kratkotalasne radio frekvencije, 30 MHz
 • 23 metra – visina Luxor Obeliska Place de la Concorde, Pariz, Francuska
 • 25 metara – talasna dužina kratkotalasnog opsega radio emitovanja na 12 MHz
 • 29 metara – visina svjetionika u Savudriji, Hrvatska
 • 31 metar – talasna dužina kratkotalasnog opsega emitovanog radija na 9,7 MHz
 • 34 metra – visina Split Point LighthouseU u Aireys Inletu, Viktorija, Australija
 • 40 metara – prosječna dubina ispod morskog dna tunel pod Kanalom
 • 49 metara – talasna dužina kratkotalasnog opsega emitovanog radija na 6,1 MHz
 • 50 metara – dužina drumskog voza
 • 55 metara – visina Krivog tornja u Pizi
 • 62,5 metara – visina Djoserove piramide
 • 64 metra – raspon krila Boeinga 747-400
 • 69 metara – raspon krila Antonov An-124 Ruslan
 • 70 metara – dužina Bayeux tapiserije
 • 70 metara – širina tipskog nogometnog igrališta
 • 77 metara – raspon krila Boeinga 747-8
 • 88,4 metara – raspon krila transportnog aviona Antonov An-225 Mrija
 • 93 metra – visina Kipa slobode
 • 96 metara – visina Big Bena
 • 100 metara – talasna dužina najniže kratkotalasne radio frekvencije, 3 MHz

Sport

 • 11 metara – približna širina teniskog terena za parove
 • 15 metara – širina standardnog FIBA košarkaškog terena
 • 15,24 metara – širina NBA košarkaškog terena (50 stopa)
 • 18,44 metara – udaljenost između prednjeg dijela bacačeve gume i zadnjeg dijela domaće ploče na bejzbolskom terenu (60 stopa, 6 inča)[97]
 • 20 metara – dužina terena za kriket (22 jarde)[98]
 • 27,43 metara – udaljenost između baza na bejzbol terenu (90 stopa)
 • 28 metara – dužina standardnog FIBA košarkaškog terena
 • 28,65 metara – dužina NBA košarkaškog terena (94 stope)
 • 49 metara – širina terena za američki fudbal (5313 jardi)
 • 59.436 metara – širina kanadskog fudbalskog terena (65 jardi)
 • 70 metara – tipična širina fudbalskog terena
 • 91 metar – dužina terena za američki fudbal (100 jardi, mjereno između gol-linija)

Priroda

 • 10 metara – prosječna dužina ljudskog probavnog trakta[nedostaje referenca]
 • 12 metara – dužina kit ajkule, najveće žive ribe
 • 12 metara – raspon krila Quetzalcoatlus, pterosaura
 • 13 metara – dužina džinovske lignje i kolosalne lignje, najvećih živih beskičmenjaka
 • 15 metara – približna udaljenost tropski krugovi geografske širine se kreću prema ekvatoru, a polarni krugovi se kreću prema polovima svake godine zbog prirodnog, postepenog smanjenja nagiba Zemljine osovine
 • 18 metara – visina fosila Sauroposeidon, najvišeg poznatog dinosaura
 • 20 metara – dužina Leedsichthys, najveće poznate ribe koja je živjela
 • 21 metar – visina vodopada High Force u Engleskoj
 • 33 metra – dužina plavog kita,[99] najveća životinja na zemlji, živa ili izumrla, u smislu mase
 • 39 metara – dužina Supersaurusa, najdužeg poznatog dinosaura i najdužeg kičmenjaka [100]
 • 52 metra – visina Nijagarinih vodopada[32]
 • 55 metara – dužina čizmastog crva, najduže poznate životinje[101]
 • 83 metres –visina zapadne kukute

Astronomske

 • 30 metara – prečnik 1998 KY26, meteoroid koji se brzo okreće
 • 30,8568 metara – 1 femtoparsec
 • 32 metra – približni prečnik 2008 HJ, mali meteoroid

1 hektometar

Velika piramida u Gizi je visoka 138,8 m
Britanski znak lokacije vozača i oznaka lokacije na M27 u Hampshireu. Stubovi za označavanje lokacije postavljaju se u intervalima od 100 metara.[102]

hektometar (SI simbol: hm) je jedinica dužina u metričkom sistemu jednaka 100 metara (102 m). Da bismo uporedili različite redove veličina, ovaj odjeljak navodi dužine između 100 metara i 1.000 metara (1 kilometar).

Konverzije

100 metara (ponekad se naziva hektometar) jednako je:

 • 328 stopa
 • jedna strana kvadrata 1 hektar.
 • petina moderne li, kineske mjerne jedinice
 • približna udaljenost koju svjetlost prijeđe za 300 nanosekundis

Ljudski definisane skale i strukture

 • 100 metara – talasna dužina najveće srednje talasne radio frekvencije, 3 MHz
 • 100 metara – razmak među oznakama lokacija na britanskim autoputevima
 • 138,8 metara – visina Velike pirtamide u Gizi (Keopsova piramida)
 • 139 metara – visina najvišeg rolerkostera na svetu, Kingda Ka[103]
 • 187 metara – najkraća talasna dužina emitovanog radio AM opsega, 1600 kHz
 • 202 metra – dužina Széchenyi Lančani most koji povezuje Budim i Peštu
 • 318 metara – visina zgrade The New York Times
 • 318,9 metara – visina Chrysler zgrade
 • 328 metara – visina Sky Towera u Oklandu, najviše samostojeće građevine na južnoj hemisferi
 • 330 metara – visina Ajfelovog tornja (uključujući antenu)[104]
 • 341 metar – visina najvišeg mosta na svijetu, vijadukta Millau
 • 390 metara – visina Empire State Buildinga
 • 400–800 metara – visine najviših nebodera na svijetu u posljednjih 80 godina
 • 458 metara – dužina Knock Nevisa, najvećeg supertankera na svijetu
 • 553,33 metara – visina CN Towera [105]
 • 555 metara – najduža talasna dužina emitovanog radio AM opsega, 540 kHz
 • 630 metara – visina jarbola KVLY-TV, druga najviša građevina na svijetu
 • 646 metara – visina Varšavskog radio jarbola, najviše građevine na svijetu do njenog urušavanja 1991.
 • 828 metara – visina Burj Khalife, najviše građevine na svijetu 17. januara 2009.[106]
 • 1.000 metara – talasna dužina najniže srednjetalasne radio frekvencije, 300 kHz

Sport

 • 100 metara – udaljenost koju vrlo brz čovjek može pretrčati za oko 10 sekundi
 • 100.584 metara – dužina kanadskog fudbalskog terena između gol-linija (110 jardi)
 • 91,5 metara – 137 metara – dužina fudbalskog terena, prema FIFA
 • 105 metara – dužina fudbalskog terena (UEFA kategorije stadiona 3 i 4)
 • 105 metara – dužina tipskog fudbalskog terena
 • 109,73 metara – ukupna dužina terena za američki fudbal (120 jardi, uključujući krajnje zone)
 • 110–150 metara – širina australskog fudbalskog terena
 • 135–185 metara – dužina australskog fudbalskog terena
 • 137,16 metara – ukupna dužina kanadskog fudbalskog terena, uključujući krajnje zone (150 jardi)

Priroda

 • 115,5 metara – visina najvišeg drveta na svetu 2007. godine, sekvoje Hyperion [107]
 • 310 metara – maksimalna dubina Ženevskog jezera
 • 340 metara – udaljenost zvuka putuje u vazduhu na nivou mora u jednoj sekundi; pogledajte Brzina zvuka
 • 979 metara – visina Salto Angel, najvišeg vodopada na svijetu (Venecuela)
 • 1500 metara – udaljenost zvuka putuje u vodi u jednoj sekundi

Astronomske

1 kilometar

Mount Fuji je visok 3.776 km.

kilometar (SI simbol: km) je jedinica od dužina u metričkom sistemu jednaka Šablon:Praznina metars (103 m). Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužinas između 1 kilometra i 10 kilometras (103 i 104 metars).

Konverzije

1 kilometar (simbol jedinice km) jednako je:

Ljudski definisane skale i strukture

Geografske

Astronomske

10 kilometara

Gibraltarski moreuz je šitrok 13 km.

Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine između 10 i 100 kilometra (104 do 105 metara). MiriJametar[119] (ponekad se piše i miriometar; 10.000 metara) je zastarjeli naziv jedinice; decimalni metrički prefiks myria-[77] (ponekad i napisano kao myrio-[120][121][122]) is obsolete[78][79][80] i nije uključen među prefiksi kada je Međunarodni sistem jedinica uveden 1960. godine.

Konverzije

10 kilometara je jednako:

Oznaka udaljenosti na Rajni: 36 (XXXVI) mirijametara od Bazela. Navedena udaljenost je 360 km; zarez je decimalni separator u Njemačkoj.

Sport

Ljudski definirane skale i strukture

Geografske

Astronomske

100 kilometara

Suecki kanal je Šablon:Convert/km dugo.

Dužina od 100 kilometara (oko 62 milje), kao grubi iznos, relativno je uobičajena u mjerenjima na Zemlji i za neke astronomske objekte. To je visina na kojoj FAI definira svemirski let za početak.

Da bi pomogao u poređenju redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužinas između 100 i 1000 kilometras (105 i 106 metars).

Konverzije

Udaljenost od 100 kilometara jednako je oko 62 milje (ili 100 km).

Ljudski definisane skale i strukture

Geografske

Astronomske

1 megametar

Male planete, Mjesec i patuljaste planete u Sunčevom sistemu imaju prečnik od jednog do deset miliona metara. Gornji red: Mars (lijevo), Merkur (desno); donji red: Mesec (lijevo), Pluton (centar) i Haumea (desno), u razmeri.

megametar (SI simbol: Mm) je jedinica dužina u metričkom sistemu jednak 1,000.000 metara (106 m). Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine počevši od 106 m (1 Mm ili 1.000 km).

Konverzije

1 megametar je jednak:

 • 1 E+6 m (milion metara)
 • približno 621,37 milja
 • Strana kvadrata površine 1.000.000 km2

Ljudski definisane skale i strukture

Sport

Geografske

Astronomske

10 megametara

Planete od Venere do Urana imaju prečnike od deset do sto miliona metara. Gornji red: Uran (lijevo), Neptun (desno); srednji red: Zemlja (lijevo), Sirijus B (centar) i Venera (desno), prema razmjeru

Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi dužine počevši od 107 metara (10 megametara ili 10.000 kilometara).

Konverzije

10 megametara (10 mm) je

Ljudski definisane skale i strukture

Geografske

Astronomske

12.104 mm – Prečnik Vednbere

100 megametara

Zemlja-Mjesec orbita, Saturn, OGLE -TR-122b, Jupiter, i drugi objekti, u mjerilu. Kliknite na sliku za detaljan prikaz i linkove na druge skale dužine.

To help compare different orders of magnitude, this section lists lengths starting at 108 metres (100 megametres or 100,000 kilometres or 62,150 miles).

1 gigametar

13 things in the gigametre group
Gornji dio: Gamma Orionis, Algol B, Sunce (u sredini), ispod njihovih tamnijih ogledalnih slika (umetničke slike). interpretacija), i drugi objekti, u razmjeru

gigametar (SI simbol: Gm) je jedinica dužina metričkom sistemu jednak 1,000.000,000 metara (109 m). Da bi se pomoglo u poređenju različitih udaljenosti, ovaj odjeljak navodi dužine počevši od 109 metara (1 gigametar (Gm) ili 1 milijarda metara).

10 gigametara

Rigel i Aldebaran (gore lijevo i desno) u poređenju sa manjim zvijezdama, Suncem (vrlo mala tačka u donjoj sredini, sa orbitom Merkura u obliku žute elipse) i providnom sferom polumjera od jedne svjetlosne minute.

Da bi pomogao u poređenju različitih dužina, ovaj odjeljak navodi onne počevši od 1010 metara (10 gigametara (Gm) ili 10 miliona kilometara ili 0,07 astronomskih jedinica).

100 gigametara

Od najveće do najmanjeg: Jupiterova orbita, crveni supergigant Betelgeuse, Marsova orbita, Zemljina orbita, zvijezda R Doradus i orbite Venere , Merkura. Unutar R Doradusovog prikaza nalaze se zvijezda plavog diva Rigel i zvijezda crvenog diva Aldebaran. Blagi žuti sjaj oko Sunca predstavlja jednu svjetlosnu minutu. Kliknite na sliku da vidite više detalja i linkove do njihovih skala.

Da bi se pomoglo u poređivanju udaljenosti na različitim redovima veličine, ovaj odjeljak navodi dužine počevši od 1011 metara (100 gigametar ili 100 miliona kilometra ili 0,7 astronomskih jedinica (AU)).

 • 109 Gm (0,7 au) Udaljenost između Venere i Sunca
 • 149,6 Gm (93,0 miliona milja; 1,0 au) – Udaljenost između Zemlje i Sunca – originalna definicija astronomske jedinice
 • 180 Gm (1,2 au) – Maksimalni prečnik Sgtrelca A*, supermasivna crna rupa u centru galaksije Mliječni put
 • 228 Gm (1,5 au) – Udaljenost između Marsa i Sunca
 • 570 Gm (3,8 au) – Dužina repa Kometa Hyakutake mjerena pomoću Ulyssesa; stvarna vrijednost bi mogla biti mnogo veća
 • 591 Gm (4,0 au) – Minimalna udaljenost između Zemlje i Jupitera
 • 780 Gm (5,2 au) – Udaljenost između Jupitera i Sunca
 • 947 Gm (6,4 au) – Prečnik Antaresa A
 • 965 Gm (6,4 au) – Maksimalna udaljenost između Zemlje i Jupitera

1 terametar

Osam stvari u grupi terametara
Poređenje veličine Kuiperovog pojasa (veliki blijedi torus) sa zvijezdom VY Canis Majoris (unutar Saturnove orbite), Betelgeuse (unutar Jupiterove orbite) i R Doradus (mala centralna crvena sfera) zajedno sa orbitama Neptuna i Urana, u mjerilu . Žute elipse predstavljaju orbite svake planete i patuljaste planete Plutona.

terametar (SI simbol: Tm) je jedinica od dužine u metričkom sistemu jednak 1,000.000.000.000 metara (1012 m). Da bi se pomoglo u poređenju različitih dužina, ovaj odjeljak navodi dužine koje počinju od 1012 m (1 Tm ili 1 milijarda km ili 6,7 astronomskih jedinica).

10 terametara

[uredi | uredi izvor]
Sednina orbita (lijevo) je duža od 100 Tm, ali druge dužine su između 10 i 100 Tm: Komet Hale-Bopp orbita (niža, slabo narandžasta); jedan svetlosni dan (žuta sferna školjka sa žutom strelicom Vernal point kao radijus); heliosfera terminacijski šok (plava školjka); i druge strelice pokazuju položaje Voyager 1 (crveno) i Pioneer 10 (zeleno). Kliknite na sliku za veći prikaz i linkove na druge skale.

Da bi se pomoglo u poređenju različitih distances, ovaj odjeljak navodi dužine počevši od 1013 m (10 Tm ili 10 milijardi km ili 67 astronomskih jedinica).

 • 10 Tm – 67 AU – Prečnik hipotetske kvazizvijezde
 • 11.1 Tm – 74.2 AU – Udaljenost na kojoj je Voyager 1 počeo da otkriva povratne čestice iz terminacijskog šoka
 • 11,4 Tm – 76,2 AU – Perihelna udaljenost od 90377 Sedna
 • 12.1 Tm – 70 do 90 AJ – Udaljenost do terminacijskog šoka (Voyager 1 prešao na 94 AJ)
 • 12,9 Tm – 86,3 AU – Udaljenost do 90377 Sedna u martu 2014.
 • 13,2 Tm – 88,6 AU – Udaljenost do Pioneer 11 u martu 2014.
 • 14,1 Tm – 94,3 AU – Procijenjeni radijus Sunčevog sistema
 • 14,4 Tm – 96,4 AU – Udaljenost do Eris u martu 2014. (sada blizu njenog afelija)
 • 15,1 Tm – 101 AU – Udaljenost do heliovreline
 • 16,5 Tm – 111 AU – Udaljenost do Pioneer 10 od marta 2014.
 • 16,6 Tm – 111,2 AU – Udaljenost do Voyager 2 od maja 2016.
 • 20,0 Tm – 135 AU – Udaljenost do Voyager 1 od maja 2016.
 • 20,6 Tm – 138 AU – Udaljenost do Voyagera 1 od kraja februara 2017.
 • 21,1 Tm – 141 AU – Udaljenost do Voyagera 1 od novembra 2017.
 • 25,9 Tm – 173 AU – Jedan svjetlosni dan
 • 30,8568 Tm – 1 miliparsec
 • 55,7 Tm – 371 AU – Afelijska udaljenost komete Hale-Bopp

100 terametara

[uredi | uredi izvor]
Najveća žuta sfera označava udaljenost od jednog svjetlosnog mjeseca od Sunca. Kliknite na sliku za veći prikaz, više detalja i linkove na druge vage.

Da bi se pomoglo u poređenju različitih dužina, ovaj odjeljak navodi dužine počevši od 1014 m (100 Tm ili 100 milijardi km ili 670 astronomskij jedinica (au)).

Da bi se pomoglo u poređenju različitih dužina, ovaj odjeljak navodi dužine počevši od 1014 m (100 Tm ili 100 milijardi km ili 670 astronomskih jedinica).

1 petametar

[uredi | uredi izvor]
Najveći krug sa žutom strelicom označava jednu svjetlosnu godinu od Sunca; Maglina Mačje oko sa lijeve strane i Barnard 68 u sredini su prikazani ispred orbite komete 1910A1. Kliknite na sliku za veći prikaz, detalje i linkove na druge skale.

petametar (SI simbol: Pm) je jedinica dužina u metričkom sisten+mu jednak 1015 metara. Da bi pomogao u poređenju različitih dužinma, ovaj odjeljak navodi dužine koje počinju od 1015 m (1 pm ili 1 trilion km ili 6685 astronomska jedinicaastronomskih jedinicas (AU) ili 0,11 svjetlosnih godina).

10 petametara

[uredi | uredi izvor]
Objekti veličine reda veličine 1e16m: krug radijusa deset svetlosnih godina (94,6 Pm) sa žutom strelicom Vernal Point; Maglina Bubble (NGC 7635), lijevo; Maglina Dumbbell (NGC 6853), desno; jedna ljuska svjetlosne godine dolje desno s manjom maglinom Mačje oko (NGC_6543) i Barnard 68 pored.
Datoteka:1e16m poređenje 10 svetlosnih godina sirius.png
1e16m dužine: Deset svetlosnih godina (94,6 Pm) žuta školjka; Sirius dole desno; BL Ceti dolje lijevo; Proxima i Alpha Centauri gore desno; svjetlosna godina školjka s orbitom komete 1910 A1 u gornjem desnom kutu

Da bi pomogao u poređenju različitih udaljenosti, ovaj odjeljak navodi dužine počevši od 1016 m (10 Pm ili 66,800 AU, 1,06 svjetlosne godines).

 • 15 Pm – 1,59 svjetlosnih godina – Mogući vanjski radijus Oortov oblak
 • 20 Pm – 2,11 svjetlosnih godina – maksimalni opseg uticaja Sunčevog gravitacionog polja
 • 30,9 Pm – 3,26 svjetlosnih godina – 1 parsec
 • 39,9 Pm – 4,22 svjetlosne godine – Udaljenost do Proxima Centauri (najbliža zvijezda do Sunca)
 • 81.3 pm – 8.59 svjetlosnih godina – Udaljenost do Siriusa

100 petametara

[uredi | uredi izvor]

Da bi pomogao u poređenju različitih dužina, ovaj odjeljak navodi dužine između 1017 m (100 Pm ili 11 svjetlosnih godina) i 1018 m (106 svjetlosnih godina).

 • 110 pm – 12 svjetlosnih godina – Udaljenost do Tau Ceti
 • 230 pm – 24 svjetlosne godine – Prečnik Orionove magline[152][153]
 • 240 Pm – 25 svjetlosnih godina – Udaljenost do Vege
 • 260 Pm – 27 svetlosnih godina – Udaljenost do Chara, zvijezde približno sjajne kao naše Sunce. Njegova slabost nam daje ideju kako bi se naše Sunce pojavilo čak i sa tako velike udaljenosti kao što je ovo.
 • 350 pm – 37 svjetlosnih godina – Udaljenost do Arcturusa
 • 373,1 pm – 39,44 svjetlosne godine – Udaljenost do TRAPPIST-1, zvijezde za koju je nedavno otkriveno da ima 7 planeta oko sebe
 • 400 pm – 42 svjetlosne godine – Udaljenost do Capelle
 • 620 pm – 65 svjetlosnih godina – Udaljenost do Aldebarana
 • 750 pm – 79,36 svjetlosnih godina – Udaljenost do Regulusa
 • 900 pm – 92,73 svjetlosne godine – Udaljenost do Algola

1 egzametar

[uredi | uredi izvor]
Dužine reda veličine 1e18m: krug poluprečnika hiljadu svjetlosnih godina sa žutom strelicom i krug od 100 svjetlosnih godina desno sa kuglastim jatom Messier 5 unutar i maglinom Carina ispred; kuglasto jato Omega Centauri lijevo od oba; dio magline Tarantula široke 1.400 svjetlosnih godina ispunjava pozadinu.

egzametrar (SI simbol: Em) je jedinica dužina u metričkom sistemu jednak 1018 metara. Da bi pomogao u poređenju različitih distanci, ovaj odjeljak navodi dužine između 1018 m (1 Em ili 105,7 svjetlosnih godina) i 1019 m (10 Em ili 1057 svjetlosnih godina).

10 egzametara

[uredi | uredi izvor]

Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi udaljenosti počevši od 10 Em (1019 m ili 1.100 svjegtlosnih godina).

100 egzametara

[uredi | uredi izvor]

Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi udaljenosti počevši od 100 Em (1020 m ili 11.000 svjetlosnih godina).

1 zetametar

[uredi | uredi izvor]

zetametar (SI simbol: Zm) je jedinica dužina u metričkom sistemu jednak 1021 metara.[160] Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi udaljenosti počevši od 1 Zm (1021 [[metar|m]] ] ili 110.000 svjetlosnih godina).

10 zetametara

[uredi | uredi izvor]

Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi udaljenosti počevši od 10 Zm (1022 m ili 1,1 miliona svjetlosnih godina).

100 zetametara

[uredi | uredi izvor]

Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi udaljenosti počevši od 100 Zm (1023 m ili 11 miliona svjetlosnih godina).

 • 140 Zm – 15 miliona svjetlosnih godina – Udaljenost do galaksije Centaurus A
 • 250 Zm – 27 miliona svjetlosnih godina – Udaljenost do Galaksije Vrtetica
 • 280 Zm – 30 miliona svjetlosnih godina – Udaljenost do Sombrero galaksije
 • 570 Zm – 60 miliona svjetlosnih godina – Približna udaljenost do jata Djevice, najbliže od jato galaksija
 • 620 Zm – 65 miliona svjetlosnih godina – Približna udaljenost do Fornax jata
 • 800 Zm – 85 miliona svjetlosnih godina – Približna udaljenost do Eridanus jata

1 jotametar

[uredi | uredi izvor]

yottametar (SI simbol: Ym) je jedinica dužina u metričkom sistemu jednak 1024 metara.[160]

Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi udaljenosti počevši od 1 Ym (1024 m ili 105,702 miliona svjetlosnih godina).

10 jotametara

[uredi | uredi izvor]
Univerzum unutar jedne milijarde svjetlosnih godina od Zemlje

Da bi pomogao u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi udaljenosti počevši od 10 Ym (1025 m ili 1,1 milijardi svjetlosna godinawsvjetlosnih godina s). Na ovoj skali, proširenje univerzuma postaje značajno. Udaljenost ovih objekata izvedena je iz njihovih izmjerenih crvenog pomaka, što zavisi od kosmoloških modela koji se koriste.

100 jotametara

[uredi | uredi izvor]

Da biste pomogli u poređenju različitih redova veličine, popis ovog odjeljkas distances starting at 100 Ym (1026 m ili 11 milijardi svjetlosnih godina). Na ovoj skali, proširenje univerzuma postaje značajno. Udaljenost ovih objekata izvedena je iz njihovih izmjerenih crvenog pomaka, koji zavise od kosmoloških modela koji se koriste.

1 ronametar

[uredi | uredi izvor]

ronnametre (SI simbol: Rm) je jedinica dužina u metrički sistem jednak 1027 metara.[160]

Da bismo pomogli u poređenju različitih redova veličine, ovaj odjeljak navodi udaljenost počevši od 1 Rm (1027 m ili 110 milijardi [[svjetlosne godine] ]]s). Na ovoj skali, proširenje univerzuma postaje značajno. Udaljenost ovih objekata izvedena je iz njihovih izmjerenih crvenog pomaka, koji zavise od kosmoloških modela koji se koriste.

Također pogledajte

[uredi | uredi izvor]

Napomene

[uredi | uredi izvor]
 1. ^ prečnik ljudske kose kreće se od 17 do 181μm Ley, Brian (1999). Elert, Glenn (ured.). "Diameter of a human hair". The Physics Factbook. Pristupljeno 8. 12. 2018.
 2. ^ Tačna kategorija (asteroid, patuljasta planeta ili planeta) kojoj pripadaju određeni objekti Sunčevog sistema, podvrgnuta je izvjesnoj reviziji od otkrića vansolarnih planeta i transneptunskih objekata
 3. ^ 10115 je 1 iza kojeg slijedi 115 nula, ili googol pomnožen sa kvadrilionom. 1010115 je 1 nakon čega slijedi kvadrilion googol nula. 101010122je 1 praćeno 1010122 (a googolpleksd10 sextillion) nula.
 4. ^ But not cloud or high-level fog droplets; droplet size increases with altitude. For a contradictory study indicating larger drop sizes even in ground fog, see Eldridge, Ralph G. (oktobar 1961). "A Few Fog Drop-Size Distributions". Journal of Meteorology. 18 (5): 671–6. Bibcode:1961JAtS...18..671E. doi:10.1175/1520-0469(1961)018<0671:AFFDSD>2.0.CO;2.

Reference

[uredi | uredi izvor]
 1. ^ a b c d e Burgess, Cliff; Quevedo, Fernando (novembar 2007). "The Great Cosmic Roller-Coaster Ride". Scientific American. 297 (5): 55. Bibcode:2007SciAm.297e..52B. doi:10.1038/scientificamerican1107-52. PMID 17990824. Pristupljeno 1. 5. 2017.
 2. ^ Nave, Carl R. "Cowan and Reines Neutrino Experiment". HyperPhysics. Pristupljeno 4. 12. 2008. (6.3 × 10−44 cm2, što daje efektivni radijus od oko 1,42 × 10−22 m)
 3. ^ Nave, Carl R. "Neutron Absorption Cross-sections". HyperPhysics. Pristupljeno 4. 12. 2008. (area for 20 GeV about 10 × 10−42 m2 daje efektivni radijus od oko 2 × 10−21 m; za 250 GeV oko 150 × 10−42 m2 > daje efektivni radijus od oko 7 × 10−21 m)
 4. ^ Abbott, B. P.; et al. (2016). "Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger". Physical Review Letters. 116 (6): 061102. arXiv:1602.03837. Bibcode:2016PhRvL.116f1102A. doi:10.1103/PhysRevLett.116.061102. PMID 26918975. S2CID 124959784. On 14 September 2015 at 09:50:45 UTC the two detectors of the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory simultaneously observed a transient gravitational-wave signal. The signal sweeps upwards in frequency from 35 to 250 Hz with a peak gravitational-wave strain of 1.0×10−21.
 5. ^ Pohl, R.; et al. (juli 2010). "The size of the proton". Nature. 466 (7303): 213–6. Bibcode:2010Natur.466..213P. doi:10.1038/nature09250. PMID 20613837. S2CID 4424731.
 6. ^ a b c d Strassler, Matt (30. 5. 2013). "The strength of the known forces". profmattstrassler.com.
 7. ^ a b c d Kolena. "The four forces: The strong interaction". Astrophysics Dept website. Duke University.
 8. ^ Nave, Carl R. "Scattering cross section". Pristupljeno 10. 2. 2009. (diameter of the scattering cross section of an 11 MeV proton with a target proton
 9. ^ "CODATA Value: classical electron radius". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. National Institute of Standards and Technology.
 10. ^ H. E. Smith. "The Scale of the Universe". University of California, San Diego. Pristupljeno 10. 2. 2009. ~10−13cm
 11. ^ Winter, Mark (2008). "WebElements Periodic Table of the Elements / Sulfur / Radii". Pristupljeno 6. 12. 2008.
 12. ^ Flahaut E, Bacsa R, Peigney A, Laurent C (juni 2003). "Gram-scale CCVD synthesis of double-walled carbon nanotubes" (PDF). Chemical Communications. 12 (12): 1442–3. doi:10.1039/b301514a. PMID 12841282. S2CID 30627446.
 13. ^ "The world's smallest transistor is 1nm long, physics be damned". 6. 10. 2016.
 14. ^ Stewart, Robert. "Dr". Radiobiology Software. Arhivirano s originala, 30. 6. 2010. Pristupljeno 20. 5. 2015.
 15. ^ Langevin, Dominique (2008). "Chapter 10: DNA-Surfactant/Lipid Complexes at Liquid Interfaces". u Dias, Rita S; Lindman, Bjorn (ured.). DNA Interactions with Polymers and Surfactants. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. str. 265. doi:10.1002/9780470286364.ch10. ISBN 978-0-470-25818-7. DNA has 20 elementary charges per helical turn over the corresponding length of 3.4nm
 16. ^ F., Adnan. "Samsung announces industry-first mass production of System-on-Chip with 10nm FinFET technology". SamMobile.
 17. ^ "Hard drive basics – Capacities, RPM speeds, interfaces, and mechanics". helpwithpcs.com. Arhivirano s originala, 5. 10. 2016. Pristupljeno 13. 7. 2016.
 18. ^ Cohn, J. University of California, Berkeley Lyman alpha systems and cosmology. Retrieved 21 February 2009.
 19. ^ Seth, S.D.; Seth, Vimlesh (2009). Textbook of Pharmacology (3rd izd.). Elsevier. str. X111. ISBN 978-81-312-1158-8.
 20. ^ Nave, Carl R (2016). "Color". HyperPhysics. Georgia State University.
 21. ^ "Size of bacteria". What are bacteria?. Pristupljeno 19. 7. 2016.
 22. ^ Ko, Frank K.; Kawabata, Sueo; Inoue, Mari; Niwa, Masako; Fossey, Stephen; Song, John W. "Engineering properties of spider silk" (PDF). web.mit.edu.
 23. ^ Doohan, Jim. "Blood cells". biosbcc.net. Arhivirano s originala, 23. 7. 2016. Pristupljeno 19. 7. 2016.
 24. ^ a b c According to The Physics Factbook, the diameter of human hair ranges from 17 to 181 μmLey, Brian (1999). "Width of a Human Hair". The Physics Factbook.
 25. ^ a b Liu Z, Huang AJ, Pflugfelder SC (juli 1999). "Evaluation of corneal thickness and topography in normal eyes using the Orbscan corneal topography system". The British Journal of Ophthalmology. 83 (7): 774–8. doi:10.1136/bjo.83.7.774. PMC 1723104. PMID 10381661.
 26. ^ a b Order Siphonaptera – Fleas – BugGuide.Net Accessed 29 April 2014
 27. ^ "Official Rules". MLB. Pristupljeno 30. 9. 2011.
 28. ^ Bohun B. Kinloch, Jr. and William H. Scheuner. "Pinus lambertiana". Arhivirano s originala, 8. 6. 2011. Pristupljeno 19. 1. 2017.CS1 održavanje: upotreba parametra authors (link)
 29. ^ a b "What is a rapier – Renaissance swords Rapiers". 2-Clicks Swords.
 30. ^ a b "Robert Wadlow: Tallest man ever". Guinness World Records.
 31. ^ "Animal Records". Smithsonian National Zoological Park. Arhivirano s originala, 23. 8. 2004.
 32. ^ a b "Niagara Falls Geology Facts & Figures". Niagara Parks Commission. Arhivirano s originala, 19. 7. 2011. Pristupljeno 29. 6. 2011.
 33. ^ a b "Three Gorges Dam". encyclopedia.com. Cengage Learning.
 34. ^ "Exploring Chinese History :: Special Reports :: The Three Gorges Dam Project".
 35. ^ a b Thomas PC, Parker JW, McFadden LA, Russell CT, Stern SA, Sykes MV, Young EF (septembar 2005). "Differentiation of the asteroid Ceres as revealed by its shape". Nature. 437 (7056): 224–6. Bibcode:2005Natur.437..224T. doi:10.1038/nature03938. PMID 16148926. S2CID 17758979.
 36. ^ Weintrit, Adam (2013). "So, What is Actually the Distance from the Equator to the Pole? – Overview of the Meridian Distance Approximations". TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (jezik: engleski). 7 (2): 259–272. doi:10.12716/1001.07.02.14. ISSN 2083-6473.
 37. ^ "Volvo owner Irv Gordon, who drove 3.2M miles in his P1800, has died". autoblog.com. 16. 11. 2018. Pristupljeno 23. 1. 2021.
 38. ^ "Spacecraft escaping the Solar System". Heavens Above. Arhivirano s originala, 7. 10. 2018. Pristupljeno 19. 10. 2018.
 39. ^ "Twin Keck telescopes probe dual dust disks". (e) Science News. 24. 9. 2009.
 40. ^ Shiga, David. "Sun's 'twin' an ideal hunting ground for alien life". New Scientist. Pristupljeno 3. 10. 2007.
 41. ^ Christian, Eric; Samar, Safi-Harb. "How large is the Milky Way?". Arhivirano s originala, 2. 2. 1999. Pristupljeno 14. 11. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 42. ^ Duncan, Martin (2008). "16" (PDF). Physics 216 – Introduction to Astrophysics. Arhivirano s originala (PDF), 17. 12. 2008. Pristupljeno 14. 11. 2008.
 43. ^ "Milky Way fatter than first thought". The Sydney Morning Herald. Australian Associated Press. 20. 2. 2008. Arhivirano s originala, 28. 4. 2008. Pristupljeno 14. 11. 2008.
 44. ^ M. López-Corredoira, C. Allende Prieto, F. Garzón, H. Wang, C. Liu and L. Deng (2018). "Disk stars in the Milky Way detected beyond 25 kpc from its center". Astronomy & Astrophysics. 612: L8. arXiv:1804.03064. Bibcode:2018A&A...612L...8L. doi:10.1051/0004-6361/201832880. S2CID 59933365.CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
 45. ^ Freeman, David (25. 5. 2018). "The Milky Way galaxy may be much bigger than we thought" (Press release). CNBC.
 46. ^ Martialay, Mary L. (11. 3. 2015). "The Corrugated Galaxy—Milky Way May Be Much Larger Than Previously Estimated" (Press release). Rensselaer Polytechnic Institute. Arhivirano s originala, 13. 3. 2015.
 47. ^ Hall, Shannon (4. 5. 2015). "Size of the Milky Way Upgraded, Solving Galaxy Puzzle". Space.com. Arhivirano s originala, 7. 6. 2015. Pristupljeno 9. 6. 2015.
 48. ^ "The Horologium Supercluster". Atlas of the Universe.
 49. ^ Gott, J. Richard; Jurić, Mario; Schlegel, David; Hoyle, Fiona; Vogeley, Michael; Tegmark, Max; Bahcall, Neta; Brinkmann, Jon (2005). "A Map of the Universe". The Astrophysical Journal. 624 (2): 463. arXiv:astro-ph/0310571. Bibcode:2005ApJ...624..463G. doi:10.1086/428890. S2CID 9654355.
 50. ^ Scott, Douglas; Zibin, J.P. (2006). "How Many Universes Do There Need To Be?". International Journal of Modern Physics D. 15 (12): 2229–2233. arXiv:astro-ph/0605709. Bibcode:2006IJMPD..15.2229S. doi:10.1142/S0218271806009662. S2CID 119437678.
 51. ^ Tegmark, M. (2003). "Parallel universes. Not just a staple of science fiction, other universes are a direct implication of cosmological observations". Scientific American. 288 (5): 40–51. arXiv:astro-ph/0302131. Bibcode:2003SciAm.288e..40T. doi:10.1038/scientificamerican0503-40. PMID 12701329.
 52. ^ Tegmark M (maj 2003). "Parallel universes. Not just a staple of science fiction, other universes are a direct implication of cosmological observations". Scientific American. 288 (5): 40–51. arXiv:astro-ph/0302131. Bibcode:2003SciAm.288e..40T. doi:10.1038/scientificamerican0503-40. PMID 12701329.
 53. ^ Page, Don N.; Allende Prieto, C.; Garzon, F.; Wang, H.; Liu, C.; Deng, L. (2007). "Susskind's challenge to the Hartle Hawking no-boundary proposal and possible resolutions". Journal of Cosmology and Astro-Particle Physics. 2007 (1): 004. arXiv:hep-th/0610199. Bibcode:2007JCAP...01..004P. doi:10.1088/1475-7516/2007/01/004. S2CID 17403084.
 54. ^ "proton rms charge radius". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty.
 55. ^ a b ISO 1683:2015
 56. ^ "Buckminsterfullerene: Molecule of the Month". www.chm.bris.ac.uk. Pristupljeno 21. 4. 2019.
 57. ^ Stryer, Lubert (1988). Biohemija. San Francisco. ISBN 978-0-7167-1843-7. Nepoznati parametar |izdavač= zanemaren (pomoć)
 58. ^ "Through the Microscope". www.microbiologytext.com. Arhivirano s originala, 12. 6. 2016. Pristupljeno 1. 1. 2023.
 59. ^ "Moore's Law Marches on at Intel". Physorg.com. Pristupljeno 1. 9. 2018.
 60. ^ "Hard drive basics – Capacities, RPM speeds, interfaces and mechanics". www.helpwithpcs.com. Arhivirano s originala, 1. 1. 2023. Pristupljeno 1. 1. 2023.
 61. ^ Smith, Graham T. (2002). Industrial metrology. Springer. str. 253. ISBN 978-1-85233-507-6.
 62. ^ Eninger, Robert M.; Hogan, Christopher J.; Biswas, Pratim; Adhikari, Atin; Reponen, Tiina; Grinshpun, Sergey A. (2009). "Electrospray versus Nebulization for Aerosolization and Filter Testing with Bacteriophage Particles". Aerosol Science and Technology. 43 (4): 298–304. Bibcode:2009AerST..43..298E. doi:10.1080/02786820802626355. S2CID 93465533.
 63. ^ Seth (18. 11. 2009). Textbook Of Pharmacology. Elsevier India. ISBN 9788131211588 – preko Google Books.
 64. ^ "New Coronavirus (SARS-CoV-2) and the Safety Margins of Plasma Protein Therapies - Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA)". Arhivirano s originala, 2. 6. 2020. Pristupljeno 1. 1. 2023.
 65. ^ Spencer RC (mart 2003). "Bacillus anthracis". Journal of Clinical Pathology. 56 (3): 182–7. doi:10.1136/jcp.56.3.182. PMC 1769905. PMID 12610093.
 66. ^ Walker K, Skelton H, Smith K (novembar 2002). "Cutaneous lesions showing giant yeast forms of Blastomyces dermatitidis". Journal of Cutaneous Pathology. 29 (10): 616–8. doi:10.1034/j.1600-0560.2002.291009.x. PMID 12453301. S2CID 39904013.
 67. ^ Smith, D.J. (2009). "Human sperm accumulation near surfaces: a simulation study" (PDF). Journal of Fluid Mechanics. 621: 295. Bibcode:2009JFM...621..289S. doi:10.1017/S0022112008004953. S2CID 3942426. Arhivirano s originala (PDF), 6. 11. 2013. Pristupljeno 20. 5. 2012.
 68. ^ "NAC Audio Cassette Glossary – Cassetro". nactape.com (jezik: engleski). Pristupljeno 16. 3. 2018.
 69. ^ "Genes are real things :: DNA from the Beginning". www.dnaftb.org.
 70. ^ Ramel, Gordon. "Spider Silk". Arhivirano s originala, 4. 12. 2008. Pristupljeno 4. 12. 2008. garden spider silk has a diameter of about 0.003 mm ... Dragline silk (about 0.00032 inch (0.008 mm) in Nephila)
 71. ^ Wise, R.R.; Hoober, J.K. (2007). The Structure and Function of Plastids. Springer. str. 14. ISBN 978-1-4020-6570-5.
 72. ^ Zak, J. Allen (april 1994). Drop Size Distributions and Related Properties of Fog for Five Locations Measured From Aircraft (PDF) (Report). Hampton, VA: NASA – Langley Research Center. 4585.
 73. ^ a b IST – Innovative Sintering Technologies Ltd. "Fibreshape applications". Pristupljeno 4. 12. 2008. Histogram of cotton thickness
 74. ^ "Company Profile, page 20" (PDF). The Lego Group. 2010. Arhivirano s originala (PDF), 9. 12. 2012.
 75. ^ Lippmann, Morton (2000). Environmental Toxicants: Human Exposures and Their Health Effects. John Wiley and Sons. str. 453. ISBN 978-0-471-29298-2. Pristupljeno 4. 12. 2008. 20 μm .. 5 μm
 76. ^ Gyllenbok, Jan (2018). Encyclopedia of Historical Metrology, Weights, and Measures. Birkhäuser. ISBN 9783319575988.
 77. ^ a b "La Loi Du 18 Germinal An 3 – Décision de tracer le mètre, unité fondamentale, sur une règle de platine. Nomenclature des "mesures républicaines". Reprise de la triangulation" (jezik: francuski). histoire.du.metre.free.fr. Pristupljeno 12. 10. 2015.
 78. ^ a b Comité International des Poids et Mesures (1935). "Procès-Verbaux des Séances" (jezik: francuski). 17 (2 izd.). Paris, France: Gauthier-Villars, imprimeur-libraire du Bureau des Longitudes, de l'École Polytechnique: 76. journal zahtijeva |journal= (pomoć)
 79. ^ a b Roberts, Richard W. (1. 6. 1975). Metric System of Weights and Measures – Guidelines for Use. USA: Director of the National Bureau of Standards. Federal Register FR Doc.75-15798 (1975-06-18). Accordingly, the following units and terms listed in the table of metric units in section 2 of the act of 28 July 1866, that legalized the metric system of weights and measures in the United States, are no longer accepted for use in the United States: myriameter, stere, millier or tonneau, quintal, myriagram, kilo (for kilogram).
 80. ^ a b Judson, Lewis V. (1. 10. 1976) [1963]. "Appendix 7" (PDF). u Barbrow, Louis E. (ured.). Weights and Measures Standards of the United States, a brief history. Derived from a prior work by Louis A. Fisher (1905). USA: US Department of Commerce, National Bureau of Standards. str. 33. LCCN 76-600055. NBS Special Publication 447; NIST SP 447; 003-003-01654-3. Arhivirano s originala (PDF), 4. 3. 2016. Pristupljeno 12. 10. 2015.
 81. ^ Popiolek, Kim. "Dr. Charles Lindemann's Lab: Sperm Facts". Oakland University.
 82. ^ Santoso, Alex (17. 6. 2006). "World's Biggest Sperm Belongs to a Tiny Fly". Neatorama.
 83. ^ House Dust Mites HYG-2157-97. Retrieved 2008-12-04
 84. ^ "CNN – Scientists discover biggest bacteria ever – April 15, 1999". www.cnn.com. Pristupljeno 20. 5. 2017.
 85. ^ "World's Smallest Frog Found—Fly-Size Beast Is Tiniest Vertebrate". 13. 1. 2017. Pristupljeno 20. 5. 2017.
 86. ^ NATO Infantry Weapons Standardization, Per G. Arvidsson, ChairmanWeapons & Sensors Working GroupLand Capability Group 1 – Dismounted Soldier NATO Army Armaments Group Arhivirano 1. 12. 2012. na Wayback Machine Accessed 29 April 2014
 87. ^ "World's smallest vertebrate has a big secret". New Scientist (jezik: engleski). Pristupljeno 20. 5. 2017.
 88. ^ Lindstrom, Hannah. "The Smallest Salamander". Mongabay.com. Pristupljeno 20. 5. 2017.
 89. ^ "Comparing quail eggs". BackYard Chickens (jezik: engleski). Pristupljeno 20. 5. 2017.
 90. ^ "Why the Moon is getting further away from Earth". BBC News (jezik: engleski). 1. 2. 2011. Pristupljeno 5. 11. 2021.
 91. ^ "USGA: Guide to the Rules on Clubs and Balls". USGA. Pristupljeno 30. 9. 2011.
 92. ^ Kinloch, Bohun B. Jr. & Scheuner, William H. "Pinus lambertiana". Arhivirano s originala, 8. 6. 2011. Pristupljeno 1. 5. 2017.
 93. ^ "HTwins.net – The Scale of the Universe". htwins.net. Arhivirano s originala, 29. 11. 2010. Pristupljeno 20. 5. 2017.
 94. ^ Dagg, A. I. (1971), Mammal species 5 (Giraffa camelopardalis izd.), str. 1–8
 95. ^ "Fossil of 'largest flying bird' identified'". BBC News (jezik: engleski). 7. 7. 2014. Pristupljeno 19. 7. 2022.
 96. ^ Plait, P. (6. 10. 2008). "Incoming!!!". Bad Astronomy. Arhivirano s originala, 7. 10. 2008. Pristupljeno 8. 10. 2008.
 97. ^ "Rule 1.04 The Playing Field" (PDF). Official Baseball Rules. Major League Baseball. 25. 1. 2010. str. 1–5. Arhivirano (PDF) s originala, 27. 4. 2011. Pristupljeno 1. 4. 2011. See especially Diagram No. 1, page 3.
 98. ^ "Law 7 (The pitch)". Laws of Cricket. Marylebone Cricket Club. oktobar 2010. Arhivirano s originala, 14. 5. 2011. Pristupljeno 1. 4. 2011.
 99. ^ "Animal Records". Smithsonian National Zoological Park. Arhivirano s originala, 28. 3. 2009. Pristupljeno 29. 5. 2007.
 100. ^ Curtice, Brian (2021). "New Dry Mesa Dinosaur Quarry Supersaurus vivianae (Jensen 1985) axial elements provide additional insight into its phylogenetic relationships and size, suggesting an animal that exceeded 39 meters in length" (PDF).
 101. ^ "Longest Animal". Guinness World Records. Pristupljeno 15. 6. 2019.
 102. ^ "Driver Location Signs – Frequently Asked Questions". Highways Agency. Arhivirano s originala, 10. 8. 2012. Pristupljeno 10. 2. 2010.
 103. ^ "Kingda Ka (Six Flags Great Adventure)". Arhivirano s originala, 26. 3. 2009. Pristupljeno 18. 4. 2009.
 104. ^ "Eiffel Tower grows six metres after new antenna attached". reuters.com. 15. 3. 2022.
 105. ^ Campbell, Marilyn (17. 2. 2018). "How Tall is the CN Tower?". TripSavvy. Pristupljeno 20. 5. 2017.
 106. ^ "Burj Dubai all set for 09/09/09 soft opening". Emirates Business 24-7. Arhivirano s originala, 19. 1. 2009. Pristupljeno 17. 1. 2009.
 107. ^ "Tallest tree in the world: coast redwood". Monumental Trees, an inventory of big and old trees worldwide.
 108. ^ Fujiwara A, Kawaguchi J, Yeomans DK, Abe M, Mukai T, Okada T, Saito J, Yano H, Yoshikawa M, Scheeres DJ, Barnouin-Jha O, Cheng AF, Demura H, Gaskell RW, Hirata N, Ikeda H, Kominato T, Miyamoto H, Nakamura AM, Nakamura R, Sasaki S, Uesugi K (juni 2006). "The rubble-pile asteroid Itokawa as observed by Hayabusa". Science. 312 (5778): 1330–4. Bibcode:2006Sci...312.1330F. doi:10.1126/science.1125841. PMID 16741107. S2CID 206508294.
 109. ^ "long wave". Oxford Dictionaries. Arhivirano s originala, 1. 3. 2019. Pristupljeno 12. 3. 2011. wavelength above one kilometre (and a frequency below 300 kHz)
 110. ^ "Golden Gate Bridge official website". Arhivirano s originala, 4. 3. 2011. Pristupljeno 10. 6. 2012.
 111. ^ "nautička milja". Merriam-Webster Dictionary.
 112. ^ Akashi Kaikyo Bridge @ Everything2.com, Everything2, 9. 9. 2002, pristupljeno 19. 4. 2009
 113. ^ Friedl, Jeffrey (9. 12. 2008), Supporting the Longest Suspension Bridge in the World, arhivirano s originala, 3. 3. 2009, pristupljeno 19. 4. 2009
 114. ^ New height of world's railway born in Tibet, Xinhua News Agency, 24. 8. 2005, arhivirano s originala, 3. 6. 2009, pristupljeno 19. 4. 2009
 115. ^ "GeoNames".
 116. ^ "Russians in landmark Baikal dive". BBC News. 29. 7. 2008. Pristupljeno 12. 3. 2011. current record of 1,637m was set in Lake Baikal in the 1990s
 117. ^ "Kosciuszko National Park lookouts and scenery". Office of Environment & Heritage: NSW National Parks & Wildlife Service.
 118. ^ "Carstensz Pyramid details". Carstensz Pyramid Site. Arhivirano s originala, 16. 12. 2014.
 119. ^ Appell, Wolfgang (16. 9. 2009) [2002]. "Königreich Frankreich" [Kingdom of France]. Amtliche Maßeinheiten in Europa 1842 [Official units of measure in Europe 1842] (jezik: njemački). Arhivirano s originala, 5. 10. 2011. (Website based on Alte Meß- und Währungssysteme aus dem deutschen Sprachgebiet, ISBN 3-7686-1036-5)
 120. ^ Brewster, David (1830). The Edinburgh Encyclopædia. 12. Edinburgh, UK: William Blackwood, John Waugh, John Murray, Baldwin & Cradock, J. M. Richardson. str. 494. Pristupljeno 9. 10. 2015.
 121. ^ Brewster, David (1832). The Edinburgh Encyclopaedia. 12 (1st American izd.). Joseph and Edward Parker. Pristupljeno 9. 10. 2015.
 122. ^ Dingler, Johann Gottfried (1823). Polytechnisches Journal (jezik: njemački). 11. Stuttgart, Germany: J.W. Gotta'schen Buchhandlung. Pristupljeno 9. 10. 2015.
 123. ^ Haugen, Einar, Norveški engleski rječnik, 1965., Oslo: Universitetsforlaget i Madison : University of Wisconsin Press, s.v. mil
 124. ^ "What is a farsakh or farsang?". sizes.com.
 125. ^ "IAAF Competition Rules 2008" (PDF). International Association of Athletics Federations (IAAF). str. 195. Arhivirano (PDF) s originala, 25. 3. 2009. Pristupljeno 20. 4. 2009.
 126. ^ Kennedy, Gregory. /stratolab-e.htm "Stratolab, an Evolutionary Stratospheric Balloon Project" Provjerite vrijednost parametra |url= (pomoć).
 127. ^ Wise, Jeff (1. 10. 2009). "Turkey Building the World's Deepest Immersed Tube Tunnel". Popular Mechanics. Pristupljeno 1. 5. 2017.
 128. ^ "Facts and History about the Panama Canal". Arhivirano s originala, 14. 3. 2016.
 129. ^ Highest and lowest points on Mars Arhivirano 31. 1. 2016. na Wayback Machine NASA
 130. ^ Plescia, Jeff (1. 10. 1997). "Height of Martian vs. Earth mountains". Questions and Answers about Mars terrain and geology. Arhivirano s originala, 14. 10. 2008. Pristupljeno 20. 4. 2009.
 131. ^ "High Speed 1 Project Hoem". www.betchel.com. Betchel Corporation. Pristupljeno 8. 2. 2015.
 132. ^ "Bordeaux-Paris | the event". www.bordeauxparis.com. Arhivirano s originala, 28. 3. 2017. Pristupljeno 30. 4. 2017.
 133. ^ "FAQ-Alaska Highway Facts". The MILEPOST. Arhivirano s originala, 29. 9. 2007. Pristupljeno 25. 8. 2007. 1,390 miles ... Alaska Route 2 and often treated as a natural extension of the Alaska Highway
 134. ^ Downward, R.J.; Bromell, J.E. (mart 1990). "The development of a policy for the management of dingo populations in South Australia". Proceedings of the Fourteenth Vertebrate Pest Conference 1990. University of Nebraska - Lincoln. Arhivirano s originala, 4. 9. 2009. Pristupljeno 31. 8. 2009.
 135. ^ "China's Great Wall far longer than thought: survey". AFP. 20. 4. 2009. Arhivirano s originala, 27. 4. 2009. Pristupljeno 20. 4. 2009.
 136. ^ CIS railway timetable, route No. 002, Moscow-Vladivostok. Archived 2009-12-03.
 137. ^ CIS railway timetable, route No. 350, Kyiv-Vladivostok. Archived 2009-12-03.
 138. ^ McGourty, Christine (14. 12. 2005). "Hubble finds mass of white dwarf". BBC News. Pristupljeno 13. 10. 2007.
 139. ^ NASA Staff (10. 5. 2011). "Solar System Exploration – Earth's Moon: Facts & Figures". NASA. Arhivirano s originala, 7. 11. 2011. Pristupljeno 6. 11. 2011.
 140. ^ "Sun Fact Sheet". nssdc.gsfc.nasa.gov.
 141. ^ Neuroscience: The Science of the Brain"IBRO Brain Campaign". Arhivirano s originala, 2. 2. 2011. Pristupljeno 8. 6. 2011. p.44
 142. ^ Moravveji, Ehsan; Guinan, Edward F; Shultz, Matt; Williamson, Michael H; Moya, Andres (4. 1. 2012). "Asteroseismology of the Nearby SN-II Progenitor: Rigel Part I. The MOST High Precision Photometry and Radial Velocity Monitoring". Astrophysical Journal. 747 (2): 2. arXiv:1201.0843. Bibcode:2012ApJ...747..108M. doi:10.1088/0004-637X/747/2/108. S2CID 425831.
 143. ^ Richichi, A.; Roccatagliata, V.; Shultz, Matt; Williamson, Michael H.; Moya, Andres (2005). "Aldebaran's angular diameter: How well do we know it?". Astronomy & Astrophysics. 433 (1): 305–312. arXiv:astro-ph/0502181. Bibcode:2005A&A...433..305R. doi:10.1051/0004-6361:20041765. S2CID 119414301. They derived an angular diameter of 20.58±0.03 milliarcsec, which given a distance of 65 light-years yields a diameter of 61 million km.
 144. ^ Bauer, W. H.; Gull, T. R.; Bennett, P. D. (2008). "Spatial Extension in the Ultraviolet Spectrum of Vv Cephei". The Astronomical Journal. 136 (3): 1312. Bibcode:2008AJ....136.1312H. doi:10.1088/0004-6256/136/3/1312. S2CID 119404901.
 145. ^ Chesneau, O.; Meilland, A.; Chapellier, E.; Millour, F.; Van Genderen, A. M.; Nazé, Y.; Smith, N.; Spang, A.; Smoker, J. V.; Dessart, L.; Kanaan, S.; Bendjoya, Ph.; Feast, M. W.; Groh, J. H.; Lobel, A.; Nardetto, N.; Otero, S.; Oudmaijer, R. D.; Tekola, A. G.; Whitelock, P. A.; Arcos, C.; Curé, M.; Vanzi, L. (2014). "The yellow hypergiant HR 5171 A: Resolving a massive interacting binary in the common envelope phase". Astronomy & Astrophysics. 563: A71. arXiv:1401.2628. Bibcode:2014A&A...563A..71C. doi:10.1051/0004-6361/201322421. S2CID 52108686.
 146. ^ Wittkowski, M; Abellan, F. J; Arroyo-Torres, B; Chiavassa, A; Guirado, J. C; Marcaide, J. M; Alberdi, A; De Wit, W. J; Hofmann, K.-H; Meilland, A; Millour, F; Mohamed, S; Sanchez-Bermudez, J (28. 9. 2017). "Multi-epoch VLTI-PIONIER imaging of the supergiant V766 Cen: Image of the close companion in front of the primary". Astronomy & Astrophysics. 1709: L1. arXiv:1709.09430. Bibcode:2017A&A...606L...1W. doi:10.1051/0004-6361/201731569. S2CID 54740936.
 147. ^ Wittkowski, M.; Hauschildt, P.H.; Arroyo-Torres, B.; Marcaide, J.M. (5. april 2012.). "Fundamentalne karakteristike strukture crveni supergigant VY CMa baziran na VLTI/AMBER spektro-interferometriji". Astronomija & Astrofizika. 540: L12. arXiv:1203 Provjerite vrijednost parametra |arxiv= (pomoć). Bibcode:2012A&A...540L..12W. doi:10.1051/0004 -6361/201219126 Provjerite vrijednost parametra |doi= (pomoć). Zanemaren tekst ".5ci 54044968" (pomoć); Provjerite vrijednost datuma u parametru: |date= (pomoć)
 148. ^ Parthasarathy, M. (2000). "Birth and early evolution of planetary nebulae". Bulletin of the Astronomical Society of India. 28: 217–224. Bibcode:2000BASI...28..217P.
 149. ^ petametar+%3D+svjetlosne+godine "Google Conversion" Provjerite vrijednost parametra |url= (pomoć).
 150. ^ radius = distance times sin(angular diameter/2) = 0.2 light-year. Distance = 3.3 ± 0.9 kly; angular diameter = 20 arcseconds(Reed et al. 1999)
 151. ^ Szpir, Michael (May–June 2001). "Bart Bok's Black Blobs". American Scientist. Arhivirano s originala, 29. 6. 2003. Pristupljeno 19. 11. 2008. Bok globules such as Barnard 68 are only about half a light-year across and weigh in at about two solar masses
 152. ^ Sandstrom, Karin M; Peek, J. E. G.; Bower, Geoffrey C.; Bolatto, Alberto D.; Plambeck, Richard L. (1999). "A Parallactic Distance of 389+24
  −−21
  parsecs to the Orion Nebula Cluster from Very Long Baseline Array Observations". The Astrophysical Journal. 667 (2): 1161–1169. arXiv:0706.2361. Bibcode:2007ApJ...667.1161S. doi:10.1086/520922. S2CID 18192326.
 153. ^ diameter=sin(65 arcminutes)*1270 light-years=24; where "65.00 × 60.0 (arcmin)" sourced from Revised NGC Data for NGC 1976
 154. ^ distance × sin( diameter_angle ), using distance of 5kpc (15.8 ± 1.1 kly) and angle 36.3', = 172 ± 12.5 ly.
 155. ^ van de Ven, G.; van den Bosch, R. C. E.; Verolme, E. K.; de Zeeuw, P. T. (2006). "The dynamical distance and intrinsic structure of the globular cluster ω Centauri". Astronomy and Astrophysics. 445 (2): 513–543. arXiv:astro-ph/0509228. Bibcode:2006A&A...445..513V. doi:10.1051/0004-6361:20053061. S2CID 15538249. best-fit dynamical distance D=4.8±0.3 kpc ... consistent with the canonical value 5.0±0.2 kpc obtained by photometric methods
 156. ^ a b van Leeuwen, F. (2007). "Validation of the new Hipparcos reduction". Astronomy and Astrophysics. 474 (2): 653–664. arXiv:0708.1752. Bibcode:2007A&A...474..653V. doi:10.1051/0004-6361:20078357. S2CID 18759600. Vizier catalog entry
 157. ^ Harper, Graham M.; Brown, Alexander; Guinan, Edward F. (april 2008). "A New VLA-Hipparcos Distance to Betelgeuse and its Implications". The Astronomical Journal. 135 (4): 1430–40. Bibcode:2008AJ....135.1430H. doi:10.1088/0004-6256/135/4/1430.
 158. ^ Harris, Hugh C.; Dahn, Conard C.; Canzian, Blaise; Guetter, Harry H.; et al. (2007). "Trigonometric Parallaxes of Central Stars of Planetary Nebulae". The Astronomical Journal. 133 (2): 631–638. arXiv:astro-ph/0611543. Bibcode:2007AJ....133..631H. doi:10.1086/510348. S2CID 18261027.
 159. ^ Reid, M. J.; et al. (2009). "Trigonometric Parallaxes of Massive Star Forming Regions: VI. Galactic Structure, Fundamental Parameters and Non-Circular Motions". Astrophysical Journal. 700 (1): 137–148. arXiv:0902.3913. Bibcode:2009ApJ...700..137R. doi:10.1088/0004-637X/700/1/137. S2CID 11347166.
 160. ^ a b c "SI Brochure: The International System of Units (SI)". International Committee for Weights and Measures. Organisation Intergouvernementale de la Convention du Mètre. Pristupljeno 11. 10. 2014.

Vanjski linkovi

[uredi | uredi izvor]


Šablon:Metričke jedinice dužine 0 Šablon:Jedinice dužine koje se koriste u astronomiji