Havala (Kulen Vakuf, Bihać)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Havala je staro utvrđenje čije ruševine se nalaze nasuprot starog grada Ostrovice, preko doline rijeke Une u blizini Kulen Vakufa. Sagrađena polovinom 17. stoljeća, a pretpostavlja se da je utvrdu izgradio Sultan Ahmed III. Ovu odbrambenu utvrdu činili su kameni ulaz i jedna tabija, a istočna strana mu je opasana zidom visokim 5 m i debelim do 1 metar. Iznad glavnog ulaza nalazio se mesdžid, o čemu svjedoči još uvijek vidljivi mihrab, a lijevo od ulaza nalazile su se dvije kule. Havala je kroz stoljeća bila strateški vrlo važna utvrda iz koje se nadzirao most preko rijeke Une i cijeli Kulen Vakuf (ranije Džisr-i-kebir – Veliki most), kao i putna komunikacija na desnoj strani rijeke koja je povezivala Liku i Dalmaciju sa ostalim odredištima u regiji i šire. Zapadno od Havale nalazi se muslimansko groblje sa mezarom Smailbega Kulenovića, jednog od dizdara Havale. Mezari su izgrađeni u obliku sarkofaga sa dva nišana i kao mnogi stari nadgrobni spomenici ovog područja izgrađeni su od domaćeg kamena bihacita koji je veoma dugotrajan, te vrlo pogodan za klesanje. Iako se ne održavaju, natpisi na njima dobro su vidljivi i danas, a pisani su arapskim slovima i na turskom jeziku.