Heronova trojka

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Za uređenu trojku prirodnih brojeva kažemo da je Heronova ako[[ trougao čije stranice imaju dužine a, b i c ima cjelobrojnu površinu. Smatračemo podudarnim Heronove trojke koje se dobijaju jedna iz druge permutacijom
Neki primjeri Heronovih trojki su: , , ,

Heronova trojka koja je aritmetički niz[uredi | uredi izvor]

Neka je Heronova trojka koja je ujedno i rastući aritmetički niz.
Tada je ¡ , , pa je prema Heronovom obrascu
Smjenom i skračivanjem sa dobijamo
Kako je parno za dobijamo
Da bi rješenja bila iz skupa prirodnih brojeva mora biti
Za
pa je
, i . Dobili smo trojku ( koja je osnovna Pitagorina trojka
Za dobijamo trojku ( ujedno je i Pitagorina
Za dobijamo trojku ( i
Za dobijamo trojku (, i

Prave Heronove trojke[uredi | uredi izvor]

Ako su brojevi u Heronovoj trojci uzajamno prosti i ako ne čine Pitagorinu trojku, kazemo da je Heronova trojka prava. Odredimo uslove pri kojima se iz rješenja jednačine
za dobijaju prave Heronove trojke.
U slučaju da je vrijednost izraza neparno
U slučaju da je vrijednost izraza parno
Neka je
Ako je parno onda je za i
za i
Brojevi , , , nisu uzajamno prosti

Heronove trojke sa uzastopnim članovima[uredi | uredi izvor]

Poseban slucaj jednačine
za se dobija za . On se odnosi na Heronove trojke koje čine aritmetički niz sa razlikom 1, tj. niz tri uzastopna prirodna broja. U tom slučaju dobija se
Osnovno rješenje je , jer je
za
Kako je imamo
što je uslov i daje niz Heronovih trojki (a_n, b_n, c_n) čiji su članovi tri uzastopna prirodna broja.
U sljedećoj tabeli dato je prvih pet Heronovih trojki definisanih na ovaj nacin
n
1 3 4 5 6
2 13 14 15 84
3 51 52 53 1170
4 193 194 195 16296
5 723 724 725 226974

Rekurentna formula za niz površina Heronovih trouglova[uredi | uredi izvor]

Posmatrajući posllednju kolonu prethodne tabele, empirijskom indukcijom može se zaključiti da važi formula
Neka je i srednja po veličini stranica n-tog Heronovog trougla kome su dužine stranica tri uzastopna prirodna broja. Primjenom Heronove formule može se izraziti niz površina tih trouglova u funkciji od .
Nije teško utvrditi da je
Za dobijamo

Reference[uredi | uredi izvor]

HERONOVE TROJKE KAO ARITMETIČKI NIZOVI