Idi na sadržaj

Ibrahim (sura)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
سورة إبراهيم
Ibrahim
"Ibrahim"
Prva stranica sure Ibrahim
KlasifikacijaMekanska
Džuz13.
Red. br. u Kur'anu14.
Br. ajeta u suri52
Br. sedždi-tilavetnema

Sura Ibrahim (Arapski: سورة إبراهيم; Suretu Ibrahim) jest 14. sura Kur'ana. Sastoji se od 52 ajeta i ubraja se u mekanske sure, sure objavljene u Mekki. Sura je nazvana prema Poslaniku Ibrahimu. Osim Ibrahima, u suri se spominju i drugi poslanici kao što je Musa i Nuh.

Karakteristike[uredi | uredi izvor]

Jedna je od 29 sura koje počinju sa karakterističnim početkom, odnosno odvojenim harfovima. Četvrta je od pet kur’anskih sura koje počinju sa karakterističnim znakom, trostrukim harfom Elif-Lam-Ra (ostale sure su: Junus, Hud, Jusuf i El-Hidžr).[1]

Sadržaj[uredi | uredi izvor]

Elif-Lam-Ra[uredi | uredi izvor]

Početak sure Ibrahim, počinje sa tri slova arapskog jezika, međusobno povezana: أ ل ر (Elif, Lam, Ra). Različita su mišljenja Islamskih učenjaka u vezi značenja ovog ajeta. Ibn Kesir u svome tefsiru navodi 5 mišljenja od kojih navodi kao najjače da su to takozvani "Mutešabih" ajeti[2]. A poznati moderni mufessir Sejid Kutb u svome djelu "U okrilju Kur'ana" kaže da je u tim ajetima Allah otkrio srž građe Kur'ana, kao što atom tvori materiju, tako i spomenuta slova tvore Kur'an, nadalje kaže da je samim time ovaj ajet "Mudžiza" (čudo) Kur'ana.

Ime sure[uredi | uredi izvor]

Sura je dobila ime po Poslaniku Ibrahimu koji je na drugom mjestu u Kur'anu nazvan "Allahov prijatelj".

Šejtanova hutba[uredi | uredi izvor]

U suri se spominje takozvani "Šejtanov govor" (22. ajet) koji će biti održan na Sudnjem danu, nakon obračuna:

  • " I kada bude sve riješeno, šejtan će reći: "Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, već sami sebe, niti ja mogu vama pomoći niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali Njemu ravnim." Nevjernike, sigurno, čeka bolna patnja."
...Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer - lijepa riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu, ono plod svoj daje u svako doba koje Gospodar njegov odredi - a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo: iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka.

Kur'an

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ "Karakteristični počeci kur'anskih sura" (PDF). islamskazajednica.ba. Pristupljeno 10. 11. 2016.
  2. ^ "On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni (Mutešabih). Oni čija su srca pokvarena - željni smutnje i svog tumačenja - slijede one što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni govore: "Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!" - A samo razumom obdareni shvaćaju". (Kur'an, Ali Imran.7)

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]