Idi na sadržaj

Ignacij Voje

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Ignacij Voje

Ignacij Voje je slovenski historičar.

Rođen je 28. februara 1926. godine u Ljubljani. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u rodnom mjestu. Maturu je položio na IV muškoj gimnaziji u Ljubljani 18. septembra 1946. Odjeljenje za historiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani je upisao 1946, a diplomirao je 23. juna 1951. Iste godine mu je Gregor Čremošnik, tadašnji profesor na Filozofskom fakultetu, ponudio mjesto asistenta na svojoj katedri za historiju Južnih Slavena. Doktorirao je 1964. godine pod mentorstvom Jorja Tadića. Njegova disertacija, Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku, štampana je 1976. godine u Sarajevu u izdanju ANU BiH. Za ovu knjigu Voje je sljedeće godine bio nagrađen priznanjem zaklade Borisa Kidriča.

Godine 1967. Voje je biran za docenta, 1975. za vanrednog, 1980. za redovnog profesora, a 1993. godine je otišao u mirovinu.

Pored zanimanja za srednjovjekovnu historiju Dubrovnika, drugo područje Vojetova interesa bio je Balkan pod osmanskom vlašću. Naime, on je tokom 1954. i 1956. godine boravio na specijalizaciji na Orijentalnom institutu u Sarajevu gdje je slušao predavanja profesora dr. Branislava Đurđeva, te se, uz pomoć dr. Hamida Hadžibegića, izvježbao u turskom jeziku, paleografiji i diplomatici. Godine 1972. postao je član redakcije časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju.

Objavio je niz radova o historiji srednjovjekovne Bosne, kao i prikaza knjiga napisanih na tu temu.

Godine 2006, za Vojetov 80. rođendan, kolege i drugovi su u njegovu čast priredili obiman zbornik radova pod naslovom Med Srednjo Evropo i Sredozemljem - Vojetov zbornik, koji je objavljen u izdanju ZRC SAZU.[1]

Izbor iz bibliografije radova o historiji Bosne

[uredi | uredi izvor]

Napomena: bibliografija obuhvata samo objavljene radove u periodu od 1986. do 2006.

 • Bosna in Hercegovina : zgodovinski razvoj do 1918. – V: Enciklopedija Slovenija, 1. Ljubljana 1987, str. 337–338.
 • Prikaz: Pavo Živković, Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo: Zavičajni muzej-Travnik, 1982. 252 strani. – ZČ 41, 1987, str. 189–193.
 • Prikaz: Pavo Živković, Ekonomsko socialne promjene u bosanskom društvu u XIV i XV vijeku. Tuzla 1986. – ZČ 41, 1987, str. 367–369.
 • Prikaz: Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine, I. Društvo i privreda srednjovjekovne bosanske države. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1987. 264 str. (Posebna izdanja, knjiga LXXIX; Odjelenje društvenih nauka, knjiga 17.). Sarajevo 1987.– ZČ 41, 1987, str. 736–740.
 • Zasliševanje ujetnikov iz Bosne v času turških vpadov v slovenske dežele. – Prilozi 23, 24, 1988, str. 33–44.
 • Visoka kultura Kulinove Bosne: ob 800. obletnici prve znane cirilske listine. – Dnevnik 9. 9. 1989.
 • Delež Gregorja Čremošnika pri proučevanju ekonomske zgodovine srednjeveškega Dubrovnika in balkanskih držav. – ZČ 44, 1990, str. 278–284.
 • Migracioni procesi iz Bosne u slovenskim zemljama za vrijeme turskih provala u 16. vijeku. – V: Migracije i Bosna i Hercegovina. Sarajevo 1990, str. 89–99.
 • Bosna, u: Povijest svijeta. Zagreb 1990, str. 347.
 • Prikaz: Đuro Tošić, Trg Drijeva u srednjem vijeku. Sarajevo: Veselin Masleša, 1987. 324 str. – ZČ 44, 1990, str. 639–641.
 • Fragment spominov dr. Gregorja Čremošnika na sarajevsko življenjsko obdobje. – Celjski zbornik 27, 1992, str. 209–216.
 • Prikaz: Vera Kržišnik-Bukić, Bosanska identiteta. Med preteklostjo in prihodnostjo. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1996. – ZČ 51, 1997, str. 289–290.

Literatura o Ignaciju Vojetu

[uredi | uredi izvor]
 • Sašo Jerše: Prof. dr. Ignacij Voje - Ob njegovi osemdesetletnici, zČ, 60, 1-2 (133), Ljubljana, 2006, 5-10.