Ilovička vrata

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Ilovička vrata; pogled s južnog dijela Lošinja. Lijevo je ostrvo Sveti Petar, a desno Ilovik

Ilovička vrata su moreuz u Jadranskom moru.

Dobila su ime po mjestu Iloviku, jer se došavši s otvorenog mora, prolazeći kroz njih dolazi do mjesta Ilovika.

Pružaju se u pravcu jugozapad - sjeveroistok. Sa sjeverozapadne strane graniče sa ostrvom Lošinj, sa jugoistočne strane ostrvom Ilovik a sa sjeveroistočne strane graniče sa ostrvom Kozjakom i Svetim Petrom. Sa jugozapadne strane nema prave prirodne granice, ali se za približnu granicu može uzeti granica rta Kornu na Lošinju i rta Nozdre na Iloviku.