Idi na sadržaj

Konstantin Manasije

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Konstantin Manasije (1130, Carigrad1187. Navpakt)

K. Manasije je jedan od najznačajnijih ličnosti bizantske literarne i kulturne historije 12. vijeka. Odrastao je u krugovima visoke aristokracije i monaštva. Nisu poznate njegove titule i dužnosti koje je obavljao u ranijem periodu, a 1160-1162. godine bio je član poslanstva Manuela I Komnena na dvor jerusalimskog kralja Balduina III (1152-1163). Poslanstvo je trebalo da pregovara o sklapanju braka između cara Manuela i jedne od Balduinovih nećakinja. Kasnije K. Manasije postaje monah. Bio je episkop Paniona, a kasnije mitropolit (arhiepiskop) Navpakta.

K. Manasije napisao je hroniku posvećeni sevastokratorici Irini. Ona obuhvata razdoblje od postanka svijeta do 1081. godine, tj. do smrti cara Nićifora III Votanijata (1078-1081). Hronika je pisana živahnim stilom sa brojnim moralnim ekskursima i mitološkim primjerima. Bila je veoma popularna. Prevedena je i na slavenski jezik. M. Anhijalski pisao je besjede (najčešće panegirike), a sastavio je i putopis o svome boravku u poslanstvu u Jerusalimu.