Konstruktivna stereometrija

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Za 3D objektno prikazivanje u računarskoj grafici se često koristi CSG. Konstruktivna stereometrija (engl.Constructive Solid-Geometry - CSG) je tehnika za modeliranje geometrijskih tijela koja stvara novi objekat od dva trodimenzionalna objekta koristeći skup naredbi. Radnje koje se pri tome koriste su unija, presjek i razlika.

CSG aplikacija počinje sa skupom trodimenzionalnih objekata nazvanih CSG osnove (engl. CGS primitives), kao što su piramida, cilindar, sfera, blok itd. Sa interaktivnim CSG paketom(aplikacijom) možemo odabrati neku od operacija (unija, presjek, razlika) i primijeniti je na dvije osnove da bismo dobili novi objekat, koji predstavlja kombinaciju prijašnja dva. Njega možemo opet kombinovati sa nekim već postojećim i tako dalje, sve dok ne dobijemo željeni geometrijski oblik. Ovako napravljen objekat je predstavljen pomoću binarnog drveta (engl. binary tree).

Ray Casting metoda se obično koristi za uvođenje Constructive Solid-Geometry operacija kada je objekt opisan sa geometrijskim granicama (engl. boundary representation). Pomoću Ray Castinga se sa tzv. firing plane ispaljuju zrake na objekte u sceni koje želimo modelirati. Tačke presjeka zraka sa svakom pojedinom površinom se određuju, a objekti prema svojoj udaljenosti sređuju. Ograničavanje površine za kompozitni objekat (onaj koji želimo dobiti) je data u zavisnosti od operacije koju primjenjujemo. Za operaciju unije, novi volumen je kombinovana unutrašnjost okupirana sa oba objekta.

Operacije[uredi | uredi izvor]

Operacije u konstruktivnoj geometriji
Boolova unija Boolova razlika Boolov presjek
Prikaz CSG unije Prikaz CSG razlike Prikaz CSG presjeka
Spajanja dva objekta u jedan. Oduzimanje jednog od objekata od drugog. Zajednički dio oba objekta.