Kopački rit

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Kopački rit

Kopački rit je močvarni kompleks i zaštićeno područje (park prirode) na ušću rijeka Drave u Dunav, na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Hrvatske.[1] Čini prirodno jedinstvo s Ramsarskim lokalitetima Gemenc u Mađarskoj i Gornje Podunavlje u Srbiji.[2]

Područje je ostatak nekadašnjih prostranih plavnih predjela Podunavlja, a sada predstavlja složen mozaik vodenih i kopnenih ekosistema. Lokalitet sadrži jezera, močvare, vlažne travnjake, korita trske, riječne šume, brojne kanale, mrtvice i ribnjake. Podložan je proljetnim poplavama, što stvara dinamične ekosisteme koji podržavaju veoma raznoliku floru i faunu.

Velika bijela čaplja (Casmerodius albus)
bjelobrada čigra (Chlidonias hybrida)

Zaštićeno područje[uredi | uredi izvor]

Preko 522 vaskularne biljke, 300 ptica, 55 sisara, 53 ribe, 12 vodozemaca i 12 vrsta gmizavaca nalaze se na lokalitetu. Od njih, nekoliko je međunarodno ugroženo, kao što su istočni carski orao, obična počarka, stepski soko i kožni šaran. Posebno su zanimljive one vrste ptica koje se gnijezde u velikim kolonijama: čaplje (Ardea cinerea, Ardea purpurea), obični galeb (Larus ridibundus), bjelobrada čigra (Chlidonias hybrida), veliki vranac (Phalacrocorax carbo) i druge.

Kopački rit je takođe važan izvor ishrane i rasadišta dunavskih ribljih fondova, jer je najznačajnije mrestilište u srednjem i gornjem Podunavlju. Lokacija je takođe važna za kontrolu poplava i prečišćavanje vode, jer se izvori podzemne vode u tom području koriste za vodu za piće.[3]

Kopački rit ima preko 140 zabilježenih vrsta biljaka od kojih su neke vrlo rijetke i nalaze se samo na nekoliko mjesta u Hrvatskoj. Značajne vrste uključuju bijeli vodeni ljiljan (Nymphaea alba), perunika (Iris variegata), azola, crni šaš (Carex nigra), obična trska (Phragmites australis), sibirski cattail, graciozan cattail (Typha laxmannii) i rogoz koji cvjeta (Butomus umbellatus).

Odvodnjavanje, sječa, zagađenje sa okolnih polja, ribolov i lov su neke od glavnih prijetnji ovom zaštićenom području[4]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ "Parkovi prirode u Hrvatskoj". Ministarsvo gospodarstva i održivog razvoja - MINGOR - mingor.gov.hr. Pristupljeno 9. 10. 2021.
  2. ^ "Ramsarsko područje Kopački rit ID 583". Ramsar Sites Information Service - rsis.ramsar.org. Pristupljeno 9. 2. 2021.
  3. ^ Zvanična strana - Kopački rit
  4. ^ "Ramsarska područja u Hrvatskoj". Ramsar Sites Information Service - rsis.ramsar.org. Pristupljeno 9. 2. 2021.