Korisnik:Edinwiki/Spisak/Generisanje preusmjerenja bez dijakritičkih znakova

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Generisano: 2013-10-30 15:47:12. Bazirano na bs-wiki ispis: 20131016. Ukupno članaka: 9059.

([uredi | uredi izvor]

 1. (Pronounced 'Lĕh-'nérd 'Skin-'nérd) <- (Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd)

.[uredi | uredi izvor]

 1. ...gde cveta samsung žut <- ...gde cveta samsung zut
 2. .рф <- .rf
 3. .срб <- .srb
 4. .укр <- .ukr

#[uredi | uredi izvor]

 1. 0 (čvor) <- 0 (cvor)
 2. 1 + 1 + 1 + 1 + · · · <- 1 + 1 + 1 + 1 + * * *
 3. 1 + 2 + 3 + 4 + · · · <- 1 + 2 + 3 + 4 + * * *
 4. 1+1 (Beyoncé Knowles) <- 1+1 (Beyonce Knowles)
 5. 1. krajiški korpus Vojske Republike Srpske <- 1. krajiski korpus Vojske Republike Srpske
 6. 1. viteška motorizovana brigada <- 1. viteska motorizovana brigada
 7. 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + · · · <- 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + * * *
 8. 1/4 + 1/16 + 1/64 + 1/256 + · · · <- 1/4 + 1/16 + 1/64 + 1/256 + * * *
 9. 100 najvećih tenisera svih vremena (emisija) <- 100 najvecih tenisera svih vremena (emisija)
 10. 12 crteža Muhameda <- 12 crteza Muhameda
 11. 13. SS oružana brdska divizija "Handžar" (hrvatska br. 1) <- 13. SS oruzana brdska divizija "Handzar" (hrvatska br. 1)
 12. 16. krajiška motorizovana brigada VRS <- 16. krajiska motorizovana brigada VRS
 13. 2. Fußball-Bundesliga <- 2. Fussball-Bundesliga
 14. 2. viteška motorizovana brigada <- 2. viteska motorizovana brigada
 15. 23. SS oružana brdska divizija "Kama" (hrvatska br. 2) <- 23. SS oruzana brdska divizija "Kama" (hrvatska br. 2)
 16. 29. pješadijska divizija (Wehrmacht) <- 29. pjesadijska divizija (Wehrmacht)
 17. 2D računarska grafika <- 2D racunarska grafika
 18. 3 (čvor) <- 3 (cvor)
 19. 3. Fußball-Liga <- 3. Fussball-Liga
 20. 3. Fußball-Liga 2009/10. <- 3. Fussball-Liga 2009/10.
 21. 30 (čvor) <- 30 (cvor)
 22. 300 (čvor) <- 300 (cvor)
 23. 303. viteška brdska brigada <- 303. viteska brdska brigada
 24. 373. hrvatska pješadijska divizija (Wehrmacht) <- 373. hrvatska pjesadijska divizija (Wehrmacht)
 25. 3D računarska grafika <- 3D racunarska grafika
 26. 4 (album Beyoncé Knowles) <- 4 (album Beyonce Knowles)
 27. 502. viteška brdska brigada <- 502. viteska brdska brigada
 28. 505. bužimska brigada <- 505. buzimska brigada
 29. 7. SS dobrovoljačka brdska divizija "Prinz Eugen" <- 7. SS dobrovoljacka brdska divizija "Prinz Eugen"
 30. 78. pješadijska divizija (UK) <- 78. pjesadijska divizija (UK)
 31. 8422 Mohorovičić <- 8422 Mohorovicic
 32. 94. pješadijska divizija (Wehrmacht) <- 94. pjesadijska divizija (Wehrmacht)

A[uredi | uredi izvor]

 1. ABC (čvor) <- ABC (cvor)
 2. AFC (čvor) <- AFC (cvor)
 3. API (čvor) <- API (cvor)
 4. ATP (čvor) <- ATP (cvor)
 5. Abakus (čvor) <- Abakus (cvor)
 6. Abas Arslanagić <- Abas Arslanagic
 7. Abdul Medžid I <- Abdul Medzid I
 8. Abdul Medžid II <- Abdul Medzid II
 9. Abdulah Ibraković <- Abdulah Ibrakovic
 10. Abdulah Softić <- Abdulah Softic
 11. Abdulah Šarčević <- Abdulah Sarcevic
 12. Abdulaziz (čvor) <- Abdulaziz (cvor)
 13. Abdulbaki-paša <- Abdulbaki-pasa
 14. Abdullah Gül <- Abdullah Guel
 15. Abeceda (računarstvo) <- Abeceda (racunarstvo)
 16. Abecedni spisak bosanskohercegovačkih autora <- Abecedni spisak bosanskohercegovackih autora
 17. Abecedni spisak djela bosansko-hercegovačkih autora <- Abecedni spisak djela bosansko-hercegovackih autora
 18. Abordaž <- Abordaz
 19. Aboridžini <- Aboridzini
 20. Abra (čvor) <- Abra (cvor)
 21. Abraham (čvor) <- Abraham (cvor)
 22. Abu Dhabi (čvor) <- Abu Dhabi (cvor)
 23. Ada (čvor) <- Ada (cvor)
 24. Adem (čvor) <- Adem (cvor)
 25. Adem Handžić <- Adem Handzic
 26. Adem Čejvan <- Adem Cejvan
 27. Ademaga Mešić <- Ademaga Mesic
 28. Ademir Kenović <- Ademir Kenovic
 29. Adi Adilović <- Adi Adilovic
 30. Adil Bešić <- Adil Besic
 31. Adil Osmanović <- Adil Osmanovic
 32. Adil-beg Zulfikarpašić <- Adil-beg Zulfikarpasic
 33. Adil-begova džamija <- Adil-begova dzamija
 34. Adila Pašalić-Kreso <- Adila Pasalic-Kreso
 35. Adin Džafić <- Adin Dzafic
 36. Adis Nurković <- Adis Nurkovic
 37. Aditiv (čvor) <- Aditiv (cvor)
 38. Admir Adžem <- Admir Adzem
 39. Admir Džanko <- Admir Dzanko
 40. Admir Glamočak <- Admir Glamocak
 41. Admir Kulović Kula <- Admir Kulovic Kula
 42. Admir Mujkić <- Admir Mujkic
 43. Admir Vladavić <- Admir Vladavic
 44. Admir Ćatović <- Admir Catovic
 45. Admir Čehić <- Admir Cehic
 46. Admiral Mahić <- Admiral Mahic
 47. Adnan Bašić <- Adnan Basic
 48. Adnan Bogović <- Adnan Bogovic
 49. Adnan Gušo <- Adnan Guso
 50. Adnan Hadžić <- Adnan Hadzic
 51. Adnan Osmanhodžić <- Adnan Osmanhodzic
 52. Adnan Terzić <- Adnan Terzic
 53. Adnan Zahirović <- Adnan Zahirovic
 54. Adnan Ćatić <- Adnan Catic
 55. Adnan Ćatić (čvor) <- Adnan Catic (cvor)
 56. Adnan Čustović <- Adnan Custovic
 57. Adni Mahmud-paša Anđelović <- Adni Mahmud-pasa Andelovic
 58. Adolf Lüderitz <- Adolf Luederitz
 59. Adolfo Suárez <- Adolfo Suarez
 60. Adrenalin (čvor) <- Adrenalin (cvor)
 61. Advan Hozić <- Advan Hozic
 62. Adžarija <- Adzarija
 63. Adžigolski svjetionik <- Adzigolski svjetionik
 64. Aero klub "Izet Kurtalić" <- Aero klub "Izet Kurtalic"
 65. Aerodrom "Konstantin Veliki" Niš <- Aerodrom "Konstantin Veliki" Nis
 66. Aerodrom Brač <- Aerodrom Brac
 67. Aerodrom Istanbul-Sabiha Gökçen <- Aerodrom Istanbul-Sabiha Goekcen
 68. Aerodrom Južno-Sahalinsk <- Aerodrom Juzno-Sahalinsk
 69. Aerodrom Lučko <- Aerodrom Lucko
 70. Aerodrom Mali Lošinj <- Aerodrom Mali Losinj
 71. Aerodrom Varaždin <- Aerodrom Varazdin
 72. Aerodrom Čakovec <- Aerodrom Cakovec
 73. Aerodrom Čepin <- Aerodrom Cepin
 74. Afera kraljičine ogrlice <- Afera kraljicine ogrlice
 75. Affan Ramić <- Affan Ramic
 76. Afrička poletuša <- Africka poletusa
 77. Afrička umjetnost <- Africka umjetnost
 78. Afrička unija <- Africka unija
 79. Afrička velika jezera <- Africka velika jezera
 80. Afrički kostorog <- Africki kostorog
 81. Afrički rog <- Africki rog
 82. Afrički slon <- Africki slon
 83. Afričko prvenstvo u nogometu 1984. <- Africko prvenstvo u nogometu 1984.
 84. Afričko prvenstvo u nogometu 2010. <- Africko prvenstvo u nogometu 2010.
 85. Aga janičara <- Aga janicara
 86. Aga od Kiša <- Aga od Kisa
 87. Aguirre, gnjev Božji <- Aguirre, gnjev Bozji
 88. Agustina García <- Agustina Garcia
 89. Aheront (čvor) <- Aheront (cvor)
 90. Ahlswede–Daykinova nejednakost <- Ahlswede-Daykinova nejednakost
 91. Ahmed Aličić <- Ahmed Alicic
 92. Ahmed Burić <- Ahmed Buric
 93. Ahmed Dževdet Paša <- Ahmed Dzevdet Pasa
 94. Ahmed Hromadžić <- Ahmed Hromadzic
 95. Ahmed Muradbegović <- Ahmed Muradbegovic
 96. Ahmed Pašić <- Ahmed Pasic
 97. Ahmed Smajlović <- Ahmed Smajlovic
 98. Ahmed Tuzlić <- Ahmed Tuzlic
 99. Ahmed-agina džamija <- Ahmed-agina dzamija
 100. Ahmed-paša Hercegović Kosača <- Ahmed-pasa Hercegovic Kosaca
 101. Ahmet Hadžipašić <- Ahmet Hadzipasic
 102. Ahmet Ibukić-Ami <- Ahmet Ibukic-Ami
 103. Ahmet Obradović <- Ahmet Obradovic
 104. Ahmići <- Ahmici
 105. Aida (čvor) <- Aida (cvor)
 106. Aida Abadžić Hodžić <- Aida Abadzic Hodzic
 107. Aida Begić-Zubčević <- Aida Begic-Zubcevic
 108. Ainulindalë <- Ainulindale
 109. Aiša (ime) <- Aisa (ime)
 110. Aiša (čvor) <- Aisa (cvor)
 111. Aiša bint Ebu-Bekr <- Aisa bint Ebu-Bekr
 112. Ajdovščina <- Ajdovscina
 113. Ajnuša Horozović <- Ajnusa Horozovic
 114. Ajnštajnij <- Ajnstajnij
 115. Akrecija (čvor) <- Akrecija (cvor)
 116. Akutni edem pluća <- Akutni edem pluca
 117. Akče <- Akce
 118. Akšam-namaz <- Aksam-namaz
 119. Aladár Gerevich <- Aladar Gerevich
 120. Aladža džamija <- Aladza dzamija
 121. Alatni čelik <- Alatni celik
 122. Albert II (čvor) <- Albert II (cvor)
 123. Albrecht Dürer <- Albrecht Duerer
 124. Aldin Šetkić <- Aldin Setkic
 125. Aldo Kezić <- Aldo Kezic
 126. Alek Đurić <- Alek Duric
 127. Aleksa Šantić <- Aleksa Santic
 128. Aleksandar Bečanović <- Aleksandar Becanovic
 129. Aleksandar Borisovič Železnjakov <- Aleksandar Borisovic Zeleznjakov
 130. Aleksandar Božović <- Aleksandar Bozovic
 131. Aleksandar Josipović <- Aleksandar Josipovic
 132. Aleksandar Karađorđević (knez) <- Aleksandar Karadordevic (knez)
 133. Aleksandar Karađorđević (princ) <- Aleksandar Karadordevic (princ)
 134. Aleksandar Karađorđević (čvor) <- Aleksandar Karadordevic (cvor)
 135. Aleksandar Lukašenko <- Aleksandar Lukasenko
 136. Aleksandar Obrenović <- Aleksandar Obrenovic
 137. Aleksandar Ranković <- Aleksandar Rankovic
 138. Aleksandar Ravlić <- Aleksandar Ravlic
 139. Aleksandar Ristić <- Aleksandar Ristic
 140. Aleksandar Sergejevič Puškin <- Aleksandar Sergejevic Puskin
 141. Aleksandar Solženjicin <- Aleksandar Solzenjicin
 142. Aleksandar Tišma <- Aleksandar Tisma
 143. Aleksander Cepuš <- Aleksander Cepus
 144. Aleksandra Radović <- Aleksandra Radovic
 145. Aleksandra Romanić <- Aleksandra Romanic
 146. Aleksandra od Grčke <- Aleksandra od Grcke
 147. Aleksandra Čvorović <- Aleksandra Cvorovic
 148. Alem (čvor) <- Alem (cvor)
 149. Alen Avdić <- Alen Avdic
 150. Alen Bašić <- Alen Basic
 151. Alen Bokšić <- Alen Boksic
 152. Alen Islamović <- Alen Islamovic
 153. Alen Čamdžić <- Alen Camdzic
 154. Alfa (čvor) <- Alfa (cvor)
 155. Alfons XII, kralj Španije <- Alfons XII, kralj Spanije
 156. Alfons XIII, kralj Španije <- Alfons XIII, kralj Spanije
 157. Alhamijado književnost <- Alhamijado knjizevnost
 158. Alhemičar (knjiga) <- Alhemicar (knjiga)
 159. Ali Dede Bošnjak <- Ali Dede Bosnjak
 160. Ali Paša <- Ali Pasa
 161. Ali-paša Rizvanbegović <- Ali-pasa Rizvanbegovic
 162. Ali-paša Serdar <- Ali-pasa Serdar
 163. Ali-paša Varvar <- Ali-pasa Varvar
 164. Alibegova džamija <- Alibegova dzamija
 165. Alija (žensko ime) <- Alija (zensko ime)
 166. Alija Dubočanin <- Alija Dubocanin
 167. Alija Džogović <- Alija Dzogovic
 168. Alija Isaković <- Alija Isakovic
 169. Alija Izetbegović <- Alija Izetbegovic
 170. Alija Đerzelez <- Alija Derzelez
 171. Alipašina džamija <- Alipasina dzamija
 172. Alipašino polje <- Alipasino polje
 173. Alisa u zemlji čuda <- Alisa u zemlji cuda
 174. Aljoša Asanović <- Aljosa Asanovic
 175. Aljoša Buha <- Aljosa Buha
 176. Alkoholno piće <- Alkoholno pice
 177. Alma Ekmečić <- Alma Ekmecic
 178. Alma Suljević <- Alma Suljevic
 179. Alma Čardžić <- Alma Cardzic
 180. Almedin Čiva <- Almedin Civa
 181. Almir Alić (nogometaš) <- Almir Alic (nogometas)
 182. Almir Alić (čvor) <- Almir Alic (cvor)
 183. Almir Delić <- Almir Delic
 184. Almir Imširević <- Almir Imsirevic
 185. Almir Zalihić <- Almir Zalihic
 186. Almir Čehajić Batko <- Almir Cehajic Batko
 187. Altenberg (čvor) <- Altenberg (cvor)
 188. Alternirajući konačni automat <- Alternirajuci konacni automat
 189. Alésia (Metro Pariz) <- Alesia (Metro Pariz)
 190. Alžir <- Alzir
 191. Alžir (grad) <- Alzir (grad)
 192. Alžirska rukometna reprezentacija <- Alzirska rukometna reprezentacija
 193. Amadej, kralj Španije <- Amadej, kralj Spanije
 194. Amadou Toumani Touré <- Amadou Toumani Toure
 195. Amalgam (čvor) <- Amalgam (cvor)
 196. Amar Selimović <- Amar Selimovic
 197. Amar Čaluk <- Amar Caluk
 198. Amazonas (čvor) <- Amazonas (cvor)
 199. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Republici Singapur <- Ambasador Sjedinjenih Americkih Drzava u Republici Singapur
 200. Ambroz Matić <- Ambroz Matic
 201. Amel Mekić <- Amel Mekic
 202. Amel Ćurić <- Amel Curic
 203. Amer Bekić <- Amer Bekic
 204. Amer Delić <- Amer Delic
 205. Amer Osmanagić <- Amer Osmanagic
 206. Američka Djevičanska Ostrva <- Americka Djevicanska Ostrva
 207. Američka Samoa <- Americka Samoa
 208. Američka crvenrepka <- Americka crvenrepka
 209. Američka deklaracija o nezavisnosti <- Americka deklaracija o nezavisnosti
 210. Američka književnost <- Americka knjizevnost
 211. Američka ljepota <- Americka ljepota
 212. Američka revolucija <- Americka revolucija
 213. Američke kolonije <- Americke kolonije
 214. Američki dolar <- Americki dolar
 215. Američki građanski rat <- Americki gradanski rat
 216. Američki nogomet <- Americki nogomet
 217. Američki rat za nezavisnost <- Americki rat za nezavisnost
 218. Američki tenkovi u Drugom svjetskom ratu <- Americki tenkovi u Drugom svjetskom ratu
 219. Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini <- Americki univerzitet u Bosni i Hercegovini
 220. Američki učenjak <- Americki ucenjak
 221. Američki zakon o autorskom pravu <- Americki zakon o autorskom pravu
 222. Američko-meksički rat <- Americko-meksicki rat
 223. Amhrán na bhFiann <- Amhran na bhFiann
 224. Amidža <- Amidza
 225. Amidžinca <- Amidzinca
 226. Amila Bakšić <- Amila Baksic
 227. Amila Glamočak <- Amila Glamocak
 228. Amir Bukvić <- Amir Bukvic
 229. Amir Kazić Leo <- Amir Kazic Leo
 230. Amir Ljubović <- Amir Ljubovic
 231. Amir Osmančević <- Amir Osmancevic
 232. Amir Spahić <- Amir Spahic
 233. Amir Talić <- Amir Talic
 234. Amon Düül II <- Amon Dueuel II
 235. Amor Mašović <- Amor Masovic
 236. Amra Babić <- Amra Babic
 237. Amra Zulfikarpašić <- Amra Zulfikarpasic
 238. Amstetten (čvor) <- Amstetten (cvor)
 239. Amur (čvor) <- Amur (cvor)
 240. Ana Austrijska (čvor) <- Ana Austrijska (cvor)
 241. Ana Ivanović <- Ana Ivanovic
 242. Anadir (čvor) <- Anadir (cvor)
 243. Analitička hemija <- Analiticka hemija
 244. Analitička mašina <- Analiticka masina
 245. Analitičko slikarstvo <- Analiticko slikarstvo
 246. Analogija (čvor) <- Analogija (cvor)
 247. Analogni računar <- Analogni racunar
 248. Anastazije I (čvor) <- Anastazije I (cvor)
 249. Anatolij Timofejevič Fomenko <- Anatolij Timofejevic Fomenko
 250. Anatomija čovjeka <- Anatomija covjeka
 251. Andalién (rijeka) <- Andalien (rijeka)
 252. Andrej Baša <- Andrej Basa
 253. Andrij Ševčenko <- Andrij Sevcenko
 254. Andrija Kačić Miošić <- Andrija Kacic Miosic
 255. Andrija Krešić <- Andrija Kresic
 256. Andrija Mohorovičić <- Andrija Mohorovicic
 257. Andrija Vlatković <- Andrija Vlatkovic
 258. Andrijaševci <- Andrijasevci
 259. Andrićeva nagrada <- Andriceva nagrada
 260. Andromeda (sazviježđe) <- Andromeda (sazvijezde)
 261. Andromeda (čvor) <- Andromeda (cvor)
 262. André Breton <- Andre Breton
 263. André Chénier <- Andre Chenier
 264. André Gide <- Andre Gide
 265. André-Marie Ampère <- Andre-Marie Ampere
 266. Andske države <- Andske drzave
 267. Anel Džaka <- Anel Dzaka
 268. Angora (čvor) <- Angora (cvor)
 269. Anica Zubović <- Anica Zubovic
 270. Anja Pärson <- Anja Paerson
 271. Anja Tepeš <- Anja Tepes
 272. Anketarska greška <- Anketarska greska
 273. Ankica Oprešnik <- Ankica Opresnik
 274. Anne Brontë <- Anne Bronte
 275. Antara ibn Šedad <- Antara ibn Sedad
 276. Antarktičko poluostrvo <- Antarkticko poluostrvo
 277. Ante Jelavić <- Ante Jelavic
 278. Ante Kovačić <- Ante Kovacic
 279. Ante Marković <- Ante Markovic
 280. Ante Miše <- Ante Mise
 281. Ante Paradžik <- Ante Paradzik
 282. Ante Pavelić <- Ante Pavelic
 283. Ante Pažanin <- Ante Pazanin
 284. Ante Prkačin <- Ante Prkacin
 285. Ante Trumbić <- Ante Trumbic
 286. Anthony Quinn (čvor) <- Anthony Quinn (cvor)
 287. Antibošnjaštvo <- Antibosnjastvo
 288. Antifašistički front žena <- Antifasisticki front zena
 289. Antigona (čvor) <- Antigona (cvor)
 290. Antimasonska izložba <- Antimasonska izlozba
 291. Antička Grčka <- Anticka Grcka
 292. Antička Makedonija <- Anticka Makedonija
 293. Antička filozofija <- Anticka filozofija
 294. Antička književnost <- Anticka knjizevnost
 295. Antička komedija <- Anticka komedija
 296. Antički Rim <- Anticki Rim
 297. Anto Babić <- Anto Babic
 298. Antoine de Saint-Exupéry <- Antoine de Saint-Exupery
 299. Anton Ante Josipović <- Anton Ante Josipovic
 300. Anton Kasipović <- Anton Kasipovic
 301. Anton Korošec <- Anton Korosec
 302. Anton Pavlovič Čehov <- Anton Pavlovic Cehov
 303. Antonije Abramović <- Antonije Abramovic
 304. Antonije Isaković <- Antonije Isakovic
 305. Antonín Dvořák <- Antonin Dvorak
 306. Antun Branko Šimić <- Antun Branko Simic
 307. Antun Gustav Matoš <- Antun Gustav Matos
 308. Antun Lučić <- Antun Lucic
 309. Antônio Carlos Jobim <- Antonio Carlos Jobim
 310. Antônio Pizzonia <- Antonio Pizzonia
 311. Anđeli i demoni <- Andeli i demoni
 312. Anđelko Vuletić <- Andelko Vuletic
 313. Anđeo <- Andeo
 314. Apatija posmatrača <- Apatija posmatraca
 315. Apencelška kokoš <- Apencelska kokos
 316. Apencelški planinski pas <- Apencelski planinski pas
 317. Apencelški sir <- Apencelski sir
 318. Apis (čvor) <- Apis (cvor)
 319. Apostol (kršćanstvo) <- Apostol (krscanstvo)
 320. Apostol (čvor) <- Apostol (cvor)
 321. Appenzell (čvor) <- Appenzell (cvor)
 322. Apsorpcija (čvor) <- Apsorpcija (cvor)
 323. Arabija (čvor) <- Arabija (cvor)
 324. Arancón <- Arancon
 325. Aranđelovac <- Arandelovac
 326. Arapska književnost <- Arapska knjizevnost
 327. Arapsko proljeće <- Arapsko proljece
 328. Arapuša <- Arapusa
 329. Argentinska košarkaška reprezentacija <- Argentinska kosarkaska reprezentacija
 330. Argentinska ženska reprezentacija u hokeju na travi <- Argentinska zenska reprezentacija u hokeju na travi
 331. Argeş (rijeka) <- Arges (rijeka)
 332. Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine <- Arheoloski leksikon Bosne i Hercegovine
 333. Arhitektura kritičkog regionalizma <- Arhitektura kritickog regionalizma
 334. Arif Heralić <- Arif Heralic
 335. Arif Hikmetbeg Rizvanbegović <- Arif Hikmetbeg Rizvanbegovic
 336. Arif Pašalić <- Arif Pasalic
 337. Arif Tanović <- Arif Tanovic
 338. Aritmetička progresija <- Aritmeticka progresija
 339. Aritmetička sredina <- Aritmeticka sredina
 340. Arizona Dream (čvor) <- Arizona Dream (cvor)
 341. Arktički okean <- Arkticki okean
 342. Armin Omerović <- Armin Omerovic
 343. Armin Osmančević <- Armin Osmancevic
 344. Arnaudija džamija <- Arnaudija dzamija
 345. Arnaut Kodža Ibrahim-paša <- Arnaut Kodza Ibrahim-pasa
 346. Arnautović <- Arnautovic
 347. Arnautovići <- Arnautovici
 348. Arnela Odžaković <- Arnela Odzakovic
 349. Arpadovići <- Arpadovici
 350. Arsen Dedić <- Arsen Dedic
 351. Arsen Šurlan <- Arsen Surlan
 352. Arslan Mehmed-paša <- Arslan Mehmed-pasa
 353. Arslanagina (Vikaljska) džamija <- Arslanagina (Vikaljska) dzamija
 354. Arslanagića most <- Arslanagica most
 355. Arts et Métiers (Metro Pariz) <- Arts et Metiers (Metro Pariz)
 356. Asaf Džanić <- Asaf Dzanic
 357. Asim Ferhatović <- Asim Ferhatovic
 358. Asim Mujkić <- Asim Mujkic
 359. Asistencija (košarka) <- Asistencija (kosarka)
 360. Askey–Gasperova nejednakost <- Askey-Gasperova nejednakost
 361. Asmir Avdukić <- Asmir Avdukic
 362. Asmir Begović <- Asmir Begovic
 363. Asmir Kujović <- Asmir Kujovic
 364. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini <- Asocijacija srednjoskolaca u Bosni i Hercegovini
 365. Astigmatizam (čvor) <- Astigmatizam (cvor)
 366. Asunción <- Asuncion
 367. Ataše <- Atase
 368. Atena (čvor) <- Atena (cvor)
 369. Athena (muzička grupa) <- Athena (muzicka grupa)
 370. Atif Dudaković <- Atif Dudakovic
 371. Atik Behram-begova (Šarena) džamija <- Atik Behram-begova (Sarena) dzamija
 372. Atik džamija <- Atik dzamija
 373. Atik džamija (Janja) <- Atik dzamija (Janja)
 374. Atik-Savska džamija <- Atik-Savska dzamija
 375. Atika (čvor) <- Atika (cvor)
 376. Atina (država) <- Atina (drzava)
 377. Atina (čvor) <- Atina (cvor)
 378. Atlas (čvor) <- Atlas (cvor)
 379. Atletika na OI 1964 - 800 m (muškarci) <- Atletika na OI 1964 - 800 m (muskarci)
 380. Atmosfera (čvor) <- Atmosfera (cvor)
 381. Atomsko sklonište <- Atomsko skloniste
 382. Audio (čvor) <- Audio (cvor)
 383. August Šenoa <- August Senoa
 384. Augustin Blazović <- Augustin Blazovic
 385. Augustin Jacob Landré-Beauvais <- Augustin Jacob Landre-Beauvais
 386. Aura (čvor) <- Aura (cvor)
 387. Australijska antarktička teritorija <- Australijska antarkticka teritorija
 388. Austrijska državna nagrada za evropsku književnost <- Austrijska drzavna nagrada za evropsku knjizevnost
 389. Austrijska škola (ekonomija) <- Austrijska skola (ekonomija)
 390. Austrijski građanski zakonik <- Austrijski gradanski zakonik
 391. Austrijski šiling <- Austrijski siling
 392. Automat (oružje) <- Automat (oruzje)
 393. Automatizmi i automatska ponašanja <- Automatizmi i automatska ponasanja
 394. Automatski pištolj <- Automatski pistolj
 395. Automatsko oružje <- Automatsko oruzje
 396. Autoput A 1 (Šri Lanka) <- Autoput A 1 (Sri Lanka)
 397. Autovía A-1 <- Autovia A-1
 398. Autovía A-10 <- Autovia A-10
 399. Autovía A-11 <- Autovia A-11
 400. Autovía A-12 <- Autovia A-12
 401. Autovía A-138 <- Autovia A-138
 402. Autovía A-15 <- Autovia A-15
 403. Autovía A-16 <- Autovia A-16
 404. Autovía A-19 <- Autovia A-19
 405. Autovía A-21 <- Autovia A-21
 406. Autovía A-22 <- Autovia A-22
 407. Autovía A-23 <- Autovia A-23
 408. Autovía A-24 <- Autovia A-24
 409. Autovía A-26 <- Autovia A-26
 410. Autovía A-3 <- Autovia A-3
 411. Autovía A-4 <- Autovia A-4
 412. Autovía A-5 <- Autovia A-5
 413. Autovía A-6 <- Autovia A-6
 414. Autovía A-7 <- Autovia A-7
 415. Autovía A-8 <- Autovia A-8
 416. Autovía C-16 <- Autovia C-16
 417. Autovía C-17 <- Autovia C-17
 418. Avanturistička igra <- Avanturisticka igra
 419. Avdija Vršajević <- Avdija Vrsajevic
 420. Avdo Karabegović <- Avdo Karabegovic
 421. Avdo Palić <- Avdo Palic
 422. Avdo Sofradžija <- Avdo Sofradzija
 423. Avdo Žiga <- Avdo Ziga
 424. Avenue des Champs-Élysées <- Avenue des Champs-Elysees
 425. Avenue Émile Zola (Metro Pariz) <- Avenue Emile Zola (Metro Pariz)
 426. Aves (čvor) <- Aves (cvor)
 427. Avijatičar <- Avijaticar
 428. Avlija (Čajniče) <- Avlija (Cajnice)
 429. Aydın (provincija) <- Aydin (provincija)
 430. Ayelén Stepnik <- Ayelen Stepnik
 431. Azerbejdžan <- Azerbejdzan
 432. Azerbejdžan na Olimpijskim igrama <- Azerbejdzan na Olimpijskim igrama
 433. Azerbejdžanska rukometna reprezentacija <- Azerbejdzanska rukometna reprezentacija
 434. Azerbejdžanska sovjetska socijalistička republika <- Azerbejdzanska sovjetska socijalisticka republika
 435. Azerbejdžanski jezik <- Azerbejdzanski jezik
 436. Azerbejdžanski manat <- Azerbejdzanski manat
 437. Azerbejdžanski pasoš <- Azerbejdzanski pasos
 438. Azija (čvor) <- Azija (cvor)
 439. Azijsko prvenstvo u odbojci za žene <- Azijsko prvenstvo u odbojci za zene
 440. Aziz Gluščević <- Aziz Gluscevic
 441. Azizija (Brčko) <- Azizija (Brcko)
 442. Azizija džamija (Bosanska Kostajnica) <- Azizija dzamija (Bosanska Kostajnica)
 443. Azizija džamija (Bosanski Šamac) <- Azizija dzamija (Bosanski Samac)
 444. Azizija džamija (čvor) <- Azizija dzamija (cvor)
 445. Azra (čvor) <- Azra (cvor)
 446. Azərbaycan marşı <- Az@rbaycan marsi
 447. Aćif Hadžiahmetović <- Acif Hadziahmetovic
 448. Aša'mani <- Asa'mani
 449. Aškenaška sinagoga u Sarajevu <- Askenaska sinagoga u Sarajevu
 450. Ašoka Veliki <- Asoka Veliki
 451. Aštarak <- Astarak
 452. Ašurnasirpal II <- Asurnasirpal II

B[uredi | uredi izvor]

 1. BET Presents Beyoncé <- BET Presents Beyonce
 2. BH pošta <- BH posta
 3. Babenko–Becknerova nejednakost <- Babenko-Becknerova nejednakost
 4. Babica kokošica <- Babica kokosica
 5. Babin Do (Bjelašnica) <- Babin Do (Bjelasnica)
 6. Babin Do (čvor) <- Babin Do (cvor)
 7. Babića Brdo <- Babica Brdo
 8. Babići (Gračanica) <- Babici (Gracanica)
 9. Babići (čvor) <- Babici (cvor)
 10. Babunovići <- Babunovici
 11. Babušnica <- Babusnica
 12. Bad Aussee (politička ekspozitura) <- Bad Aussee (politicka ekspozitura)
 13. Bad Goisern am Hallstättersee <- Bad Goisern am Hallstaettersee
 14. Badajoz (čvor) <- Badajoz (cvor)
 15. Baden (čvor) <- Baden (cvor)
 16. Baden-Württemberg <- Baden-Wuerttemberg
 17. Bag (Bužim) <- Bag (Buzim)
 18. Bahrija Nuri Hadžić <- Bahrija Nuri Hadzic
 19. Bajina Bašta <- Bajina Basta
 20. Bajrakli džamija <- Bajrakli dzamija
 21. Bajrakli džamija (Rudo) <- Bajrakli dzamija (Rudo)
 22. Bajrakli džamija (čvor) <- Bajrakli dzamija (cvor)
 23. Bajram (čvor) <- Bajram (cvor)
 24. Bajram-paša <- Bajram-pasa
 25. Bakar (čvor) <- Bakar (cvor)
 26. Bakingemska palača <- Bakingemska palaca
 27. Bakir Izetbegović <- Bakir Izetbegovic
 28. Bakići (čvor) <- Bakici (cvor)
 29. Bakovići (Fojnica) <- Bakovici (Fojnica)
 30. Bakho (čvor) <- Bakho (cvor)
 31. Balaguša džamija <- Balagusa dzamija
 32. Bale (čvor) <- Bale (cvor)
 33. Balhaško jezero <- Balhasko jezero
 34. Bali-beg Malkočević <- Bali-beg Malkocevic
 35. Baljci (Ružić) <- Baljci (Ruzic)
 36. Baljci (čvor) <- Baljci (cvor)
 37. Baljevac (Raška) <- Baljevac (Raska)
 38. Balkanski đavo Sram (drama) <- Balkanski davo Sram (drama)
 39. Balkány <- Balkany
 40. Balon na vrući zrak <- Balon na vruci zrak
 41. Baltasar Gracián <- Baltasar Gracian
 42. Baltički štit <- Balticki stit
 43. Baltičko more <- Balticko more
 44. Baluči <- Baluci
 45. Balučistan <- Balucistan
 46. Balzamovo sirće <- Balzamovo sirce
 47. Balša Brković <- Balsa Brkovic
 48. Balša III Balšić <- Balsa III Balsic
 49. Balšići <- Balsici
 50. Bam (čvor) <- Bam (cvor)
 51. Ban Borić <- Ban Boric
 52. Bangladeš <- Banglades
 53. Banja Vrućica <- Banja Vrucica
 54. Banjalučka biskupija <- Banjalucka biskupija
 55. Banjalučka sahat-kula <- Banjalucka sahat-kula
 56. Banjalučki boj <- Banjalucki boj
 57. Banjevići <- Banjevici
 58. Banovići <- Banovici
 59. Banovići (selo) <- Banovici (selo)
 60. Bar (čvor) <- Bar (cvor)
 61. Baraž Kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u nogometu 2004. <- Baraz Kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u nogometu 2004.
 62. Baraž Kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u nogometu 2012. <- Baraz Kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u nogometu 2012.
 63. Barba Žvane <- Barba Zvane
 64. Barbarići <- Barbarici
 65. Barbès - Rochechouart (Metro Pariz) <- Barbes - Rochechouart (Metro Pariz)
 66. Bardača <- Bardaca
 67. Bare (Hadžići) <- Bare (Hadzici)
 68. Bare (čvor) <- Bare (cvor)
 69. Barići (čvor) <- Barici (cvor)
 70. Bariša Krekić <- Barisa Krekic
 71. Bartol Kašić <- Bartol Kasic
 72. Bartol Zmajić <- Bartol Zmajic
 73. Bartolomejska noć <- Bartolomejska noc
 74. Bartolomé Esteban Murillo <- Bartolome Esteban Murillo
 75. Bartın (provincija) <- Bartin (provincija)
 76. Bas (čvor) <- Bas (cvor)
 77. Basel (čvor) <- Basel (cvor)
 78. Bastasi (Foča) <- Bastasi (Foca)
 79. Bastasi (čvor) <- Bastasi (cvor)
 80. Bata Živojinović <- Bata Zivojinovic
 81. Batočina <- Batocina
 82. Baza (čvor) <- Baza (cvor)
 83. Bazilika svetog križa (Firenca) <- Bazilika svetog kriza (Firenca)
 84. Baćinska jezera <- Bacinska jezera
 85. Bač <- Bac
 86. Bačka <- Backa
 87. Bačka Palanka <- Backa Palanka
 88. Bačka Topola <- Backa Topola
 89. Bački Petrovac <- Backi Petrovac
 90. Bačvice <- Bacvice
 91. Baš ti lijepo stoje suze (Hari Mata Hari) <- Bas ti lijepo stoje suze (Hari Mata Hari)
 92. Bašajkovac <- Basajkovac
 93. Bašar el Asad <- Basar el Asad
 94. Bašeskija, san o Sarajevu <- Baseskija, san o Sarajevu
 95. Bašigovačko jezero <- Basigovacko jezero
 96. Bašigovci <- Basigovci
 97. Bašići (Gacko) <- Basici (Gacko)
 98. Bašići (čvor) <- Basici (cvor)
 99. Baška <- Baska
 100. Baškortostan <- Baskortostan
 101. Baščanska ploča <- Bascanska ploca
 102. Baščaršija <- Bascarsija
 103. Baščaršijska džamija <- Bascarsijska dzamija
 104. Baščaršijske noći <- Bascarsijske noci
 105. Baždarni bozoni <- Bazdarni bozoni
 106. Beba Selimović <- Beba Selimovic
 107. Begić <- Begic
 108. Begova džamija <- Begova dzamija
 109. Begova džamija (Brčko) <- Begova dzamija (Brcko)
 110. Begova čorba <- Begova corba
 111. Behar (časopis) <- Behar (casopis)
 112. Behar (čvor) <- Behar (cvor)
 113. Behaudin Selmanović <- Behaudin Selmanovic
 114. Behram-efendijina džamija <- Behram-efendijina dzamija
 115. Behrići <- Behrici
 116. Bejići <- Bejici
 117. Bek šuter <- Bek suter
 118. Bekim Sejranović <- Bekim Sejranovic
 119. Bekir Misirlić <- Bekir Misirlic
 120. Bektaši <- Bektasi
 121. Bela Crkva (čvor) <- Bela Crkva (cvor)
 122. Bela Krleža <- Bela Krleza
 123. Belenići <- Belenici
 124. Belišće <- Belisce
 125. Belma Bešlić <- Belma Beslic
 126. Belém <- Belem
 127. Benetice (Světlá nad Sázavou) <- Benetice (Svetla nad Sazavou)
 128. Benin (čvor) <- Benin (cvor)
 129. Benito Pérez Galdós <- Benito Perez Galdos
 130. Benjamin Filipović <- Benjamin Filipovic
 131. Benoît Mandelbrot <- Benoit Mandelbrot
 132. Benoît Paul Émile Clapeyron <- Benoit Paul Emile Clapeyron
 133. Bentbaša <- Bentbasa
 134. Beočin <- Beocin
 135. Berenikina kosa (čvor) <- Berenikina kosa (cvor)
 136. Bergerova nejednakost za Einsteinove višestrukosti <- Bergerova nejednakost za Einsteinove visestrukosti
 137. Bergüzar Korel <- Berguezar Korel
 138. Beriz Belkić <- Beriz Belkic
 139. Berićet džamija <- Bericet dzamija
 140. Berkovići <- Berkovici
 141. Berlinska glavna željeznička stanica <- Berlinska glavna zeljeznicka stanica
 142. Bernadeta Galijašević <- Bernadeta Galijasevic
 143. Bernard-Henri Lévy <- Bernard-Henri Levy
 144. Bernhard von Bülow <- Bernhard von Buelow
 145. Bernoullijeva diferencijalna jednačina <- Bernoullijeva diferencijalna jednacina
 146. Bernoullijeva jednačina <- Bernoullijeva jednacina
 147. Bernska konvencija o zaštiti književnih i umjetničkih djela <- Bernska konvencija o zastiti knjizevnih i umjetnickih djela
 148. Bernsteinova nejednakost (matematička analiza) <- Bernsteinova nejednakost (matematicka analiza)
 149. Berta Ambrož <- Berta Ambroz
 150. Bertrandon de la Broquière <- Bertrandon de la Broquiere
 151. Berušica <- Berusica
 152. Beskičmenjaci <- Beskicmenjaci
 153. Beskonačnost <- Beskonacnost
 154. Best of (Vesna Pisarović) <- Best of (Vesna Pisarovic)
 155. Best of 17 (Amir Kazić Leo) <- Best of 17 (Amir Kazic Leo)
 156. Best of 1990-2004 (Jasna Zlokić) <- Best of 1990-2004 (Jasna Zlokic)
 157. Beyoncé Karaoke Hits Vol. I <- Beyonce Karaoke Hits Vol. I
 158. Beyoncé Knowles <- Beyonce Knowles
 159. Beyoncé The Ultimate Performer <- Beyonce The Ultimate Performer
 160. Bez gubitka opštosti <- Bez gubitka opstosti
 161. Bezdimenzionalna veličina <- Bezdimenzionalna velicina
 162. Beč <- Bec
 163. Bečej <- Becej
 164. Bečki dijalekt njemačkog jezika <- Becki dijalekt njemackog jezika
 165. Bečki kongres <- Becki kongres
 166. Bečki univerzitet <- Becki univerzitet
 167. Bečki valcer <- Becki valcer
 168. Bečko Novo Mjesto <- Becko Novo Mjesto
 169. Beşiktaş JK <- Besiktas JK
 170. Bežično umrežavanje <- Bezicno umrezavanje
 171. Białystok <- Bialystok
 172. Bibliothèque François Mitterrand (Metro Pariz) <- Bibliotheque Francois Mitterrand (Metro Pariz)
 173. Biciklistička staza <- Biciklisticka staza
 174. Big Brother (čvor) <- Big Brother (cvor)
 175. Bihać <- Bihac
 176. Bihaćka krajina <- Bihacka krajina
 177. Bijela (Brčko) <- Bijela (Brcko)
 178. Bijela (Višegrad) <- Bijela (Visegrad)
 179. Bijela (čvor) <- Bijela (cvor)
 180. Bijela džamija (Brčko) <- Bijela dzamija (Brcko)
 181. Bijela džamija (Sarajevo) <- Bijela dzamija (Sarajevo)
 182. Bijela džamija (Tuzla) <- Bijela dzamija (Tuzla)
 183. Bijela džamija (čvor) <- Bijela dzamija (cvor)
 184. Bijela kuća <- Bijela kuca
 185. Bijele krvne ćelije <- Bijele krvne celije
 186. Bijelo jezero (čvor) <- Bijelo jezero (cvor)
 187. Bik (sazviježđe) <- Bik (sazvijezde)
 188. Bik (čvor) <- Bik (cvor)
 189. Bikavac (čvor) <- Bikavac (cvor)
 190. Bikodže <- Bikodze
 191. Bila (čvor) <- Bila (cvor)
 192. Bilalići <- Bilalici
 193. Bileća <- Bileca
 194. Bilećko jezero <- Bilecko jezero
 195. Biličić <- Bilicic
 196. Biljana Plavšić <- Biljana Plavsic
 197. Biljke mesožderke <- Biljke mesozderke
 198. Biljni čaj <- Biljni caj
 199. Biljožderi <- Biljozderi
 200. Bima (čvor) <- Bima (cvor)
 201. Binarni numerički sistem <- Binarni numericki sistem
 202. Binarno pretraživanje <- Binarno pretrazivanje
 203. Binarno stablo pretraživanja <- Binarno stablo pretrazivanja
 204. Binet–Cauchyjev identitet <- Binet-Cauchyjev identitet
 205. Binježevo <- Binjezevo
 206. Biobío (rijeka) <- Biobio (rijeka)
 207. Biofizika ćelije <- Biofizika celije
 208. Biograd (čvor) <- Biograd (cvor)
 209. Biografije, DŽ <- Biografije, DZ
 210. Biologija ponašanja <- Biologija ponasanja
 211. Biološka raznovrsnost <- Bioloska raznovrsnost
 212. Biološki pigment <- Bioloski pigment
 213. Biometrijski pasoš <- Biometrijski pasos
 214. Birobidžan <- Birobidzan
 215. Bisera Alikadić <- Bisera Alikadic
 216. Bisera Boškailo <- Bisera Boskailo
 217. Bisera Veletanlić <- Bisera Veletanlic
 218. Bistrica (Plovuča) <- Bistrica (Plovuca)
 219. Bistrica (čvor) <- Bistrica (cvor)
 220. Bistrica (Žepče) <- Bistrica (Zepce)
 221. Bistričak <- Bistricak
 222. Bistrička rijeka <- Bistricka rijeka
 223. Bistrička rika <- Bistricka rika
 224. Bistrički grad <- Bistricki grad
 225. Bitak i ništa <- Bitak i nista
 226. Bitka kod Beča <- Bitka kod Beca
 227. Bitka kod Bileće <- Bitka kod Bilece
 228. Bitka kod Mohača <- Bitka kod Mohaca
 229. Bitka kod Salamine (čvor) <- Bitka kod Salamine (cvor)
 230. Bitka kod Veledže <- Bitka kod Veledze
 231. Bitka na Neretvi (čvor) <- Bitka na Neretvi (cvor)
 232. Bitka za Kupres (čvor) <- Bitka za Kupres (cvor)
 233. Bitmap grafički programi <- Bitmap graficki programi
 234. Bizant (čvor) <- Bizant (cvor)
 235. Bičer <- Bicer
 236. Bištrani <- Bistrani
 237. Bišćani <- Biscani
 238. Bišće <- Bisce
 239. Bjelančevine <- Bjelancevine
 240. Bjelavići <- Bjelavici
 241. Bjelašnica <- Bjelasnica
 242. Bjelimići <- Bjelimici
 243. Bjeljak Sanković <- Bjeljak Sankovic
 244. Bjelouška <- Bjelouska
 245. Bjelovarsko-bilogorska županija <- Bjelovarsko-bilogorska zupanija
 246. Björn Borg <- Bjoern Borg
 247. Blagaj (čvor) <- Blagaj (cvor)
 248. Blagaj džamija <- Blagaj dzamija
 249. Blagoje Simić <- Blagoje Simic
 250. Blanka Vlašić <- Blanka Vlasic
 251. Blatačko jezero <- Blatacko jezero
 252. Blatuša (Zenica) <- Blatusa (Zenica)
 253. Blatuša (čvor) <- Blatusa (cvor)
 254. Blaž Kraljević <- Blaz Kraljevic
 255. Blaž Slišković <- Blaz Sliskovic
 256. Blaževac <- Blazevac
 257. Bliskoistočni sukob <- Bliskoistocni sukob
 258. Bludenz (čvor) <- Bludenz (cvor)
 259. Boban Šimšić <- Boban Simsic
 260. Boderište <- Boderiste
 261. Bodež <- Bodez
 262. Bodljokošci <- Bodljokosci
 263. Bogati i čudni <- Bogati i cudni
 264. Bogatić <- Bogatic
 265. Bogdan Bogdanović <- Bogdan Bogdanovic
 266. Bogdan Popović <- Bogdan Popovic
 267. Bogdan Tanjević <- Bogdan Tanjevic
 268. Bogić Bogićević <- Bogic Bogicevic
 269. Bogoslužje <- Bogosluzje
 270. Bohuslän <- Bohuslaen
 271. Boja (čvor) <- Boja (cvor)
 272. Bojan Adamič <- Bojan Adamic
 273. Bojan Bogdanović <- Bojan Bogdanovic
 274. Bojan Tripić <- Bojan Tripic
 275. Bojići <- Bojici
 276. Bojna (čvor) <- Bojna (cvor)
 277. Bojni čekić <- Bojni cekic
 278. Bokavići <- Bokavici
 279. Bokševica <- Boksevica
 280. Bol (čvor) <- Bol (cvor)
 281. Bolero (muzička grupa) <- Bolero (muzicka grupa)
 282. Boleslav (čvor) <- Boleslav (cvor)
 283. Boleslav II (čvor) <- Boleslav II (cvor)
 284. Bolesna opširnost <- Bolesna opsirnost
 285. Bolest mačijeg ogreba <- Bolest macijeg ogreba
 286. Bolesti pčela <- Bolesti pcela
 287. Bolesław Prus <- Boleslaw Prus
 288. Boljanovići (Kalinovik) <- Boljanovici (Kalinovik)
 289. Boljanovići (čvor) <- Boljanovici (cvor)
 290. Bolje ne može <- Bolje ne moze
 291. Boljevići (Bratunac) <- Boljevici (Bratunac)
 292. Boljevići (čvor) <- Boljevici (cvor)
 293. Bolji život <- Bolji zivot
 294. Bolnica Svetog Munga za magične ozljede i bolesti <- Bolnica Svetog Munga za magicne ozljede i bolesti
 295. Bolnički centar Bellevue <- Bolnicki centar Bellevue
 296. Bolnički centar okruga Essex <- Bolnicki centar okruga Essex
 297. Bolus (čvor) <- Bolus (cvor)
 298. Bombaj Štampa (album) <- Bombaj Stampa (album)
 299. Bombaj štampa <- Bombaj stampa
 300. Bombaški napad na Bostonski maraton <- Bombaski napad na Bostonski maraton
 301. Bombaški napad u Ahmedabadu 2008. <- Bombaski napad u Ahmedabadu 2008.
 302. Bombaški napad u Asamu 2008. <- Bombaski napad u Asamu 2008.
 303. Bombaški napad u Hargeisa-Bosasu 2008. <- Bombaski napad u Hargeisa-Bosasu 2008.
 304. Bombaški napad u Istanbulu 2008. <- Bombaski napad u Istanbulu 2008.
 305. Bor (čvor) <- Bor (cvor)
 306. Borat (čvor) <- Borat (cvor)
 307. Borat: učenje o Amerika kultura za boljitak veličanstveno država Kazahstan <- Borat: ucenje o Amerika kultura za boljitak velicanstveno drzava Kazahstan
 308. Borač <- Borac
 309. Boračko jezero <- Boracko jezero
 310. Borilačke vještine <- Borilacke vjestine
 311. Boris Dežulović <- Boris Dezulovic
 312. Boris Leonidovič Pasternak <- Boris Leonidovic Pasternak
 313. Boris Nemšić <- Boris Nemsic
 314. Boris Nilević <- Boris Nilevic
 315. Boris Novković <- Boris Novkovic
 316. Boris Pandža <- Boris Pandza
 317. Boris Režak <- Boris Rezak
 318. Boris Tadić <- Boris Tadic
 319. Borisav Jović <- Borisav Jovic
 320. Borisav Stanković <- Borisav Stankovic
 321. Borislav Jovanović <- Borislav Jovanovic
 322. Borislav Pekić <- Borislav Pekic
 323. Borislav Stjepanović <- Borislav Stjepanovic
 324. Borislav Đurđević <- Borislav Durdevic
 325. Borjana Krišto <- Borjana Kristo
 326. Borovac (Banovići) <- Borovac (Banovici)
 327. Borovnica (čvor) <- Borovnica (cvor)
 328. Borče Sredojević <- Borce Sredojevic
 329. Bosanska Gradiška <- Bosanska Gradiska
 330. Bosanska djela, Dž <- Bosanska djela, Dz
 331. Bosanska kneževina <- Bosanska knezevina
 332. Bosanska mišjakinjica <- Bosanska misjakinjica
 333. Bosanska srednjovjekovna književnost <- Bosanska srednjovjekovna knjizevnost
 334. Bosanska vila (čvor) <- Bosanska vila (cvor)
 335. Bosanski Dubočac <- Bosanski Dubocac
 336. Bosanski oštrodlaki gonič - barak <- Bosanski ostrodlaki gonic - barak
 337. Bosanski prijatelj (časopis) <- Bosanski prijatelj (casopis)
 338. Bosanski ćilim <- Bosanski cilim
 339. Bosanski Šamac <- Bosanski Samac
 340. Bosanski šargan <- Bosanski sargan
 341. Bosansko Krajište <- Bosansko Krajiste
 342. Bosansko narodno pozorište Zenica <- Bosansko narodno pozoriste Zenica
 343. Bosansko-finski rječnik <- Bosansko-finski rjecnik
 344. Bosansko-podrinjski kanton Goražde <- Bosansko-podrinjski kanton Gorazde
 345. Bosanskodubičko veče <- Bosanskodubicko vece
 346. Bosanskohercegovačka dijaspora <- Bosanskohercegovacka dijaspora
 347. Bosanskohercegovačka književnost <- Bosanskohercegovacka knjizevnost
 348. Bosanskohercegovačka košarkaška reprezentacija <- Bosanskohercegovacka kosarkaska reprezentacija
 349. Bosanskohercegovačka nogometna reprezentacija B-tim <- Bosanskohercegovacka nogometna reprezentacija B-tim
 350. Bosanskohercegovačka patriotska stranka - Sefer Halilović <- Bosanskohercegovacka patriotska stranka - Sefer Halilovic
 351. Bosanskohercegovačka proza <- Bosanskohercegovacka proza
 352. Bosanskohercegovačka radiotelevizija <- Bosanskohercegovacka radiotelevizija
 353. Bosanskohercegovačka rukometna reprezentacija <- Bosanskohercegovacka rukometna reprezentacija
 354. Bosanskohercegovački Hrvati <- Bosanskohercegovacki Hrvati
 355. Bosanskohercegovački dinar <- Bosanskohercegovacki dinar
 356. Bosanskohercegovački dramaturzi <- Bosanskohercegovacki dramaturzi
 357. Bosanskohercegovački filmovi kandidati za nagradu Oscar - Najbolji strani film <- Bosanskohercegovacki filmovi kandidati za nagradu Oscar - Najbolji strani film
 358. Bosanskohercegovački filmski festival <- Bosanskohercegovacki filmski festival
 359. Bosanskohercegovački gradovi po broju stanovnika <- Bosanskohercegovacki gradovi po broju stanovnika
 360. Bosanskohercegovački historičari <- Bosanskohercegovacki historicari
 361. Bosanskohercegovački pasoš <- Bosanskohercegovacki pasos
 362. Bosanskohercegovački pješadijski regiment <- Bosanskohercegovacki pjesadijski regiment
 363. Bosančica <- Bosancica
 364. Bosna (čvor) <- Bosna (cvor)
 365. Botanička bašta Jevremovac <- Botanicka basta Jevremovac
 366. Botnički zaliv <- Botnicki zaliv
 367. Boulevard périphérique <- Boulevard peripherique
 368. Boulogne - Jean Jaurès (Metro Pariz) <- Boulogne - Jean Jaures (Metro Pariz)
 369. Boćarski klub Srdoči <- Bocarski klub Srdoci
 370. Boće <- Boce
 371. Boško Antić <- Bosko Antic
 372. Boško Buha <- Bosko Buha
 373. Boško Kućanski <- Bosko Kucanski
 374. Boško Petrović (džez-muzičar) <- Bosko Petrovic (dzez-muzicar)
 375. Boško Petrović (čvor) <- Bosko Petrovic (cvor)
 376. Bošnjaci <- Bosnjaci
 377. Bošnjaci (Hrvati u Mađarskoj) <- Bosnjaci (Hrvati u Madarskoj)
 378. Bošnjaci (Hrvatska) <- Bosnjaci (Hrvatska)
 379. Bošnjaci (odredi) <- Bosnjaci (odredi)
 380. Bošnjaci (vojska) <- Bosnjaci (vojska)
 381. Bošnjaci (čvor) <- Bosnjaci (cvor)
 382. Bošnjaci Kosova <- Bosnjaci Kosova
 383. Bošnjaci Sandžaka <- Bosnjaci Sandzaka
 384. Bošnjaci i popisi stanovništva <- Bosnjaci i popisi stanovnistva
 385. Bošnjaci u Makedoniji <- Bosnjaci u Makedoniji
 386. Bošnjani <- Bosnjani
 387. Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti <- Bosnjacka akademija nauka i umjetnosti
 388. Bošnjačka dijaspora <- Bosnjacka dijaspora
 389. Bošnjačka historiografija <- Bosnjacka historiografija
 390. Bošnjačka književnost <- Bosnjacka knjizevnost
 391. Bošnjačka likovna umjetnost <- Bosnjacka likovna umjetnost
 392. Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" Ilijaš <- Bosnjacka zajednica kulture "Preporod" Ilijas
 393. Bošnjački filozofi <- Bosnjacki filozofi
 394. Bošnjački institut <- Bosnjacki institut
 395. Bošnjački pisci, A <- Bosnjacki pisci, A
 396. Bošnjački pisci, B <- Bosnjacki pisci, B
 397. Bošnjački pisci, C <- Bosnjacki pisci, C
 398. Bošnjački pisci, D <- Bosnjacki pisci, D
 399. Bošnjački pisci, Dž <- Bosnjacki pisci, Dz
 400. Bošnjački pisci, E <- Bosnjacki pisci, E
 401. Bošnjački pisci, F <- Bosnjacki pisci, F
 402. Bošnjački pisci, G <- Bosnjacki pisci, G
 403. Bošnjački pisci, H <- Bosnjacki pisci, H
 404. Bošnjački pisci, I <- Bosnjacki pisci, I
 405. Bošnjački pisci, J <- Bosnjacki pisci, J
 406. Bošnjački pisci, K <- Bosnjacki pisci, K
 407. Bošnjački pisci, L <- Bosnjacki pisci, L
 408. Bošnjački pisci, Lj <- Bosnjacki pisci, Lj
 409. Bošnjački pisci, M <- Bosnjacki pisci, M
 410. Bošnjački pisci, N <- Bosnjacki pisci, N
 411. Bošnjački pisci, Nj <- Bosnjacki pisci, Nj
 412. Bošnjački pisci, O <- Bosnjacki pisci, O
 413. Bošnjački pisci, P <- Bosnjacki pisci, P
 414. Bošnjački pisci, R <- Bosnjacki pisci, R
 415. Bošnjački pisci, S <- Bosnjacki pisci, S
 416. Bošnjački pisci, T <- Bosnjacki pisci, T
 417. Bošnjački pisci, U <- Bosnjacki pisci, U
 418. Bošnjački pisci, V <- Bosnjacki pisci, V
 419. Bošnjački pisci, Z <- Bosnjacki pisci, Z
 420. Bošnjački pisci, Ć <- Bosnjacki pisci, C
 421. Bošnjački pisci, Č <- Bosnjacki pisci, C
 422. Bošnjački pisci, Đ <- Bosnjacki pisci, D
 423. Bošnjački pisci, Š <- Bosnjacki pisci, S
 424. Bošnjački pisci, Ž <- Bosnjacki pisci, Z
 425. Bošnjačko sijelo <- Bosnjacko sijelo
 426. Bošnjačko-hrvatski sukob <- Bosnjacko-hrvatski sukob
 427. Božanovići <- Bozanovici
 428. Božanstvena komedija <- Bozanstvena komedija
 429. Bože pravde <- Boze pravde
 430. Božena Griner <- Bozena Griner
 431. Božica <- Bozica
 432. Božidar Goraždanin <- Bozidar Gorazdanin
 433. Božidar Stanišić (pisac) <- Bozidar Stanisic (pisac)
 434. Božidar Stanišić (čvor) <- Bozidar Stanisic (cvor)
 435. Božić <- Bozic
 436. Božić Herculea Poirota <- Bozic Herculea Poirota
 437. Božići (čvor) <- Bozici (cvor)
 438. Božićno ostrvo <- Bozicno ostrvo
 439. Božo Bunjevac <- Bozo Bunjevac
 440. Brabançonne <- Brabanconne
 441. Braco Dimitrijević <- Braco Dimitrijevic
 442. Bragi Ólafsson <- Bragi Olafsson
 443. Brailo Tezalović <- Brailo Tezalovic
 444. Brajićevići <- Brajicevici
 445. Brajkovići (čvor) <- Brajkovici (cvor)
 446. Brandenburška vrata <- Brandenburska vrata
 447. Brandenburški koncerti <- Brandenburski koncerti
 448. Branilovići <- Branilovici
 449. Branimir Bajić <- Branimir Bajic
 450. Branislav Ivanović <- Branislav Ivanovic
 451. Branislav Krunić <- Branislav Krunic
 452. Branislav Nušić <- Branislav Nusic
 453. Branislav Đurđev <- Branislav Durdev
 454. Branko Dokić <- Branko Dokic
 455. Branko Džakula <- Branko Dzakula
 456. Branko Ištvančić <- Branko Istvancic
 457. Branko Mikulić <- Branko Mikulic
 458. Branko Ćopić <- Branko Copic
 459. Branko Đurić <- Branko Duric
 460. Branko Šotra <- Branko Sotra
 461. Brankovići <- Brankovici
 462. Brankovići (čvor) <- Brankovici (cvor)
 463. Brankovo kolo (časopis) <- Brankovo kolo (casopis)
 464. Brano Likić <- Brano Likic
 465. Brateljevići <- Brateljevici
 466. Bratoljub Klaić <- Bratoljub Klaic
 467. Braunau am Inn (čvor) <- Braunau am Inn (cvor)
 468. Brazilska košarkaška reprezentacija <- Brazilska kosarkaska reprezentacija
 469. Braća Grimm <- Braca Grimm
 470. Braća Grimm (film) <- Braca Grimm (film)
 471. Braća Lumière <- Braca Lumiere
 472. Braća Marx <- Braca Marx
 473. Braća Wright <- Braca Wright
 474. Brač <- Brac
 475. Brda (čvor) <- Brda (cvor)
 476. Brdo (čvor) <- Brdo (cvor)
 477. Bregenz (čvor) <- Bregenz (cvor)
 478. Breza (čvor) <- Breza (cvor)
 479. Brezik (Brčko) <- Brezik (Brcko)
 480. Brezik (čvor) <- Brezik (cvor)
 481. Brezičani <- Brezicani
 482. Brezovica (čvor) <- Brezovica (cvor)
 483. Brezovice (čvor) <- Brezovice (cvor)
 484. Brezovik (čvor) <- Brezovik (cvor)
 485. Brezovo Polje (Brčko) <- Brezovo Polje (Brcko)
 486. Brezovo Polje (čvor) <- Brezovo Polje (cvor)
 487. Breške <- Breske
 488. Breštica <- Brestica
 489. Brežani (Kakanj) <- Brezani (Kakanj)
 490. Bribirski (Šubići) <- Bribirski (Subici)
 491. Brigade mučenika Al-Akse <- Brigade mucenika Al-Akse
 492. Britanska Djevičanska Ostrva <- Britanska Djevicanska Ostrva
 493. Brižina <- Brizina
 494. Brižinski spomenici <- Brizinski spomenici
 495. Brka (Brčko) <- Brka (Brcko)
 496. Brka (čvor) <- Brka (cvor)
 497. Brlošci <- Brlosci
 498. Brnjica (čvor) <- Brnjica (cvor)
 499. Brnjica (Živinice) <- Brnjica (Zivinice)
 500. Brnjičani <- Brnjicani
 501. Brock (Pokémon) <- Brock (Pokemon)
 502. Brock (čvor) <- Brock (cvor)
 503. Brod (Brčko) <- Brod (Brcko)
 504. Brod (čvor) <- Brod (cvor)
 505. Brod džamija <- Brod dzamija
 506. Brodska džamija <- Brodska dzamija
 507. Brodsko-posavska županija <- Brodsko-posavska zupanija
 508. Brojevi (vrste riječi) <- Brojevi (vrste rijeci)
 509. Broken/Gabriel García Márquez <- Broken/Gabriel Garcia Marquez
 510. Broken/Sarajevo/Šablon <- Broken/Sarajevo/Sablon
 511. Bruck an der Leitha (čvor) <- Bruck an der Leitha (cvor)
 512. Bruck an der Mur (čvor) <- Bruck an der Mur (cvor)
 513. Brucoški san <- Brucoski san
 514. Bruno Akrapović <- Bruno Akrapovic
 515. Bruno Bušić <- Bruno Busic
 516. Brutalistička arhitektura <- Brutalisticka arhitektura
 517. Bruto domaći proizvod <- Bruto domaci proizvod
 518. Brzi i žestoki <- Brzi i zestoki
 519. Brzi i žestoki (2009) <- Brzi i zestoki (2009)
 520. Brzi i žestoki (serijal filmova) <- Brzi i zestoki (serijal filmova)
 521. Brzi i žestoki 5 <- Brzi i zestoki 5
 522. Brzi i žestoki 6 <- Brzi i zestoki 6
 523. Bréguet - Sabin (Metro Pariz) <- Breguet - Sabin (Metro Pariz)
 524. Brčko <- Brcko
 525. Brčko Distrikt <- Brcko Distrikt
 526. Brđani (Gospodar prstenova) <- Brdani (Gospodar prstenova)
 527. Brđani (Tuzla) <- Brdani (Tuzla)
 528. Brđani (čvor) <- Brdani (cvor)
 529. Brštanik <- Brstanik
 530. Bubnjić <- Bubnjic
 531. Budapest Honvéd FC <- Budapest Honved FC
 532. Budimpešta <- Budimpesta
 533. Budimski pašaluk <- Budimski pasaluk
 534. Budistička meditacija <- Budisticka meditacija
 535. Budistička zastava <- Budisticka zastava
 536. Budmolići <- Budmolici
 537. Budućnost <- Buducnost
 538. Budžet <- Budzet
 539. Bukovac (Brčko) <- Bukovac (Brcko)
 540. Bukovac (čvor) <- Bukovac (cvor)
 541. Bukovica (čvor) <- Bukovica (cvor)
 542. Bukurešt <- Bukurest
 543. Bulend Biščević <- Bulend Biscevic
 544. Buna (čvor) <- Buna (cvor)
 545. Burbon (čvor) <- Burbon (cvor)
 546. Burdizzo kliješta <- Burdizzo klijesta
 547. Buri (čvor) <- Buri (cvor)
 548. Busovača <- Busovaca
 549. Butan (država) <- Butan (drzava)
 550. Butan (čvor) <- Butan (cvor)
 551. Buturovići kod Drozgometve <- Buturovici kod Drozgometve
 552. Buturovići kod Osenika <- Buturovici kod Osenika
 553. Buzić Mahala <- Buzic Mahala
 554. Bušena kartica <- Busena kartica
 555. Buševo <- Busevo
 556. Bušizam <- Busizam
 557. Buško blato <- Busko blato
 558. Bušnak <- Busnak
 559. Bužim <- Buzim
 560. Bužimsko jezero <- Buzimsko jezero
 561. Bálint Balassi <- Balint Balassi
 562. Bärnbach <- Baernbach
 563. Bölkow Bo 105 <- Boelkow Bo 105
 564. Bălţi <- Balti

C[uredi | uredi izvor]

 1. C šarp <- C sarp
 2. CD uređaj <- CD uredaj
 3. CER računari <- CER racunari
 4. CNC mašina <- CNC masina
 5. CT (čvor) <- CT (cvor)
 6. Camille Saint-Saëns <- Camille Saint-Saens
 7. Camus (čvor) <- Camus (cvor)
 8. Careva džamija (Banja Luka) <- Careva dzamija (Banja Luka)
 9. Careva džamija (Sarajevo) <- Careva dzamija (Sarajevo)
 10. Careva džamija (čvor) <- Careva dzamija (cvor)
 11. Careva Ćuprija <- Careva Cuprija
 12. Careva ćuprija <- Careva cuprija
 13. Carica (čvor) <- Carica (cvor)
 14. Carina u Deževicama <- Carina u Dezevicama
 15. Carl Barât <- Carl Barat
 16. Carl XVI Gustaf, kralj Švedske <- Carl XVI Gustaf, kralj Svedske
 17. Carlos Slim Helú <- Carlos Slim Helu
 18. Carska džamija u Bileći <- Carska dzamija u Bileci
 19. Carstvo (čvor) <- Carstvo (cvor)
 20. Casablanca (čvor) <- Casablanca (cvor)
 21. Castillo de San Andrés, Tenerife <- Castillo de San Andres, Tenerife
 22. Castro (Čile) <- Castro (Cile)
 23. Catalão <- Catalao
 24. Catherine Clément <- Catherine Clement
 25. Cauchyjev granični uslov <- Cauchyjev granicni uslov
 26. Cel (božica) <- Cel (bozica)
 27. Celovečernji the Kid <- Celovecernji the Kid
 28. Celzijus (čvor) <- Celzijus (cvor)
 29. Cement (čvor) <- Cement (cvor)
 30. Centar (košarka) <- Centar (kosarka)
 31. Centar (čvor) <- Centar (cvor)
 32. Centar (šah) <- Centar (sah)
 33. Centar socijalne medicine Baumgartner Höhe - Bolnica i centar za njegu Otto Wagner <- Centar socijalne medicine Baumgartner Hoehe - Bolnica i centar za njegu Otto Wagner
 34. Centar za istraživanje (OGame) <- Centar za istrazivanje (OGame)
 35. Centralna banka Azerbejdžana <- Centralna banka Azerbejdzana
 36. Centralni poremećaji disanja <- Centralni poremecaji disanja
 37. Centralnoafrička Republika <- Centralnoafricka Republika
 38. Centre (čvor) <- Centre (cvor)
 39. Ceres (čvor) <- Ceres (cvor)
 40. Cerik (Brčko) <- Cerik (Brcko)
 41. Cerik (čvor) <- Cerik (cvor)
 42. Cernik (čvor) <- Cernik (cvor)
 43. Cesta (čvor) <- Cesta (cvor)
 44. Cezar (čvor) <- Cezar (cvor)
 45. Charles de Gaulle - Étoile (Metro Pariz) <- Charles de Gaulle - Etoile (Metro Pariz)
 46. Charlotteina mreža <- Charlotteina mreza
 47. Charlotteina mreža (1973) <- Charlotteina mreza (1973)
 48. Chaussée d'Antin - La Fayette (Metro Pariz) <- Chaussee d'Antin - La Fayette (Metro Pariz)
 49. Chicago (čvor) <- Chicago (cvor)
 50. Chișinău <- Chisinau
 51. Chris Johnson (čvor) <- Chris Johnson (cvor)
 52. Christian Fürchtegott Gellert <- Christian Fuerchtegott Gellert
 53. Christina Stürmer <- Christina Stuermer
 54. Château de Chavaniac <- Chateau de Chavaniac
 55. Châtelet (Metro Pariz) <- Chatelet (Metro Pariz)
 56. Cijepanje i udvajanje ličnosti <- Cijepanje i udvajanje licnosti
 57. Ciljno tržište <- Ciljno trziste
 58. Ciriško jezero <- Cirisko jezero
 59. Citroën <- Citroen
 60. Ciudad de México <- Ciudad de Mexico
 61. Civilno društvo <- Civilno drustvo
 62. Club Atlético Huracán <- Club Atletico Huracan
 63. Cláudia Abreu <- Claudia Abreu
 64. Coffey (čvor) <- Coffey (cvor)
 65. Columbia (Južna Karolina) <- Columbia (Juzna Karolina)
 66. Commonwealth (čvor) <- Commonwealth (cvor)
 67. Comte de Lautréamont <- Comte de Lautreamont
 68. Concepción (Čile) <- Concepcion (Cile)
 69. Cotlar–Steinova lema <- Cotlar-Steinova lema
 70. Cres (čvor) <- Cres (cvor)
 71. Crijepovići <- Crijepovici
 72. Crijevo (čvor) <- Crijevo (cvor)
 73. Crijevčići <- Crijevcici
 74. Cristina Fernández de Kirchner <- Cristina Fernandez de Kirchner
 75. Crkva Rođenja Svete Bogorodice (Zenica) <- Crkva Rodenja Svete Bogorodice (Zenica)
 76. Crkva Svetih Ćirila i Metoda u Sarajevu <- Crkva Svetih Cirila i Metoda u Sarajevu
 77. Crkva Svetog Preobraženja u Sarajevu <- Crkva Svetog Preobrazenja u Sarajevu
 78. Crkva Svetoga Vasilija Ostroškog (čvor) <- Crkva Svetoga Vasilija Ostroskog (cvor)
 79. Crkva sv. Vasilija Blaženog u Moskvi <- Crkva sv. Vasilija Blazenog u Moskvi
 80. Crkva svetog Vasilija Ostroškog (Istočno Sarajevo) <- Crkva svetog Vasilija Ostroskog (Istocno Sarajevo)
 81. Crna šarka <- Crna sarka
 82. Crni Vrh (Glamoč) <- Crni Vrh (Glamoc)
 83. Crno jezero (čvor) <- Crno jezero (cvor)
 84. Crnoglava grmuša <- Crnoglava grmusa
 85. Crnogorična šuma <- Crnogoricna suma
 86. Crnogorski književni urbanitet (knjiga) <- Crnogorski knjizevni urbanitet (knjiga)
 87. Crnojevići <- Crnojevici
 88. Crnča <- Crnca
 89. Crnča (Bijelo Polje) <- Crnca (Bijelo Polje)
 90. Crtačke tehnike <- Crtacke tehnike
 91. Crtež <- Crtez
 92. Crvena zvijezda (čvor) <- Crvena zvijezda (cvor)
 93. Crvene krvne ćelije <- Crvene krvne celije
 94. Crvene stijene (čvor) <- Crvene stijene (cvor)
 95. Crveno Brdo (čvor) <- Crveno Brdo (cvor)
 96. Crvenouha kornjača <- Crvenouha kornjaca
 97. Curaçao <- Curacao
 98. Céline Dion <- Celine Dion
 99. Córdoba (čvor) <- Cordoba (cvor)
 100. Córdoba (Španija) <- Cordoba (Spanija)

D[uredi | uredi izvor]

 1. D'Alembert–Eulerov uslov <- D'Alembert-Eulerov uslov
 2. DAC Dunajská Streda <- DAC Dunajska Streda
 3. DDR (čvor) <- DDR (cvor)
 4. DNK računarstvo <- DNK racunarstvo
 5. DVD uređaj <- DVD uredaj
 6. Da ti kažem šta mi je <- Da ti kazem sta mi je
 7. Da znaš (Vesna Pisarović) <- Da znas (Vesna Pisarovic)
 8. Dabar (čvor) <- Dabar (cvor)
 9. Dabar (župa) <- Dabar (zupa)
 10. Dado Topić <- Dado Topic
 11. Dag Hammarskjöld <- Dag Hammarskjoeld
 12. Daidža <- Daidza
 13. Daidžinca <- Daidzinca
 14. Dajana Akrapović <- Dajana Akrapovic
 15. Dako Radošević <- Dako Radosevic
 16. Dalekoistočni federalni okrug <- Dalekoistocni federalni okrug
 17. Daljinska istraživanja <- Daljinska istrazivanja
 18. Dalmatinac (čvor) <- Dalmatinac (cvor)
 19. Dalälven <- Dalaelven
 20. Dama (čvor) <- Dama (cvor)
 21. Dama (šah) <- Dama (sah)
 22. Damir Avdić <- Damir Avdic
 23. Damir Džidić <- Damir Dzidic
 24. Damir Džombić <- Damir Dzombic
 25. Damir Džumhur <- Damir Dzumhur
 26. Damir Hadžić <- Damir Hadzic
 27. Damir Ibrić <- Damir Ibric
 28. Damir Imamović <- Damir Imamovic
 29. Damir Memišević <- Damir Memisevic
 30. Damir Mirvić <- Damir Mirvic
 31. Damir Mršić <- Damir Mrsic
 32. Damir Nikšić <- Damir Niksic
 33. Damir Uzunović <- Damir Uzunovic
 34. Damir Vrančić <- Damir Vrancic
 35. Damköhlerovi brojevi <- Damkoehlerovi brojevi
 36. Dan državnosti Bosne i Hercegovine <- Dan drzavnosti Bosne i Hercegovine
 37. Dan državnosti Hrvatske <- Dan drzavnosti Hrvatske
 38. Dan kad su opljačkali Banku Engleske <- Dan kad su opljackali Banku Engleske
 39. Dan pronalazača <- Dan pronalazaca
 40. Danas (časopis) <- Danas (casopis)
 41. Danica (Hrvatski časopis) <- Danica (Hrvatski casopis)
 42. Danica (Srpski časopis) <- Danica (Srpski casopis)
 43. Danica (čvor) <- Danica (cvor)
 44. Daniel Gildenlöw <- Daniel Gildenloew
 45. Danijel Bajkuša <- Danijel Bajkusa
 46. Danijel Stojanović <- Danijel Stojanovic
 47. Danijela Martinović <- Danijela Martinovic
 48. Danilo Kiš <- Danilo Kis
 49. Danis Tanović <- Danis Tanovic
 50. Danići <- Danici
 51. Danny Mekić <- Danny Mekic
 52. Danska kruna (čvor) <- Danska kruna (cvor)
 53. Darija Gabrić-Bagarić <- Darija Gabric-Bagaric
 54. Dario Damjanović <- Dario Damjanovic
 55. Dario Džamonja <- Dario Dzamonja
 56. Dario Kordić <- Dario Kordic
 57. Darko Jelčić <- Darko Jelcic
 58. Darko Kraljević <- Darko Kraljevic
 59. Darko Maletić <- Darko Maletic
 60. Darko Spalević <- Darko Spalevic
 61. Darmin Veletanlić <- Darmin Veletanlic
 62. Darmštatij <- Darmstatij
 63. Darwin (čvor) <- Darwin (cvor)
 64. David (čvor) <- David (cvor)
 65. Davor Dujmović <- Davor Dujmovic
 66. Davor Martinović <- Davor Martinovic
 67. Davor Papić <- Davor Papic
 68. Davor Sučić <- Davor Sucic
 69. Davor Šuker <- Davor Suker
 70. Davorin Popović <- Davorin Popovic
 71. Davram Bašer <- Davram Baser
 72. Dawn (Pokémon) <- Dawn (Pokemon)
 73. Dayton (čvor) <- Dayton (cvor)
 74. Dačani <- Dacani
 75. Daša Drndić <- Dasa Drndic
 76. Debeli i mršavi <- Debeli i mrsavi
 77. Debelo Brdo (čvor) <- Debelo Brdo (cvor)
 78. Deco (čvor) <- Deco (cvor)
 79. Dedići (Srebrenik) <- Dedici (Srebrenik)
 80. Dejan Ajdačić <- Dejan Ajdacic
 81. Dejan Bandović <- Dejan Bandovic
 82. Dejan Lazarević <- Dejan Lazarevic
 83. Dejan Stanković <- Dejan Stankovic
 84. Dejan Zorić <- Dejan Zoric
 85. Dejan Đurković <- Dejan Durkovic
 86. Dekadni numerički sistem <- Dekadni numericki sistem
 87. Delhi (čvor) <- Delhi (cvor)
 88. Delikatno podešeni svemir <- Delikatno podeseni svemir
 89. Delta (čvor) <- Delta (cvor)
 90. Delčevo <- Delcevo
 91. Demijelinizirajuće bolesti <- Demijelinizirajuce bolesti
 92. Demografija Banovića <- Demografija Banovica
 93. Demografija Bihaća <- Demografija Bihaca
 94. Demografija Bileće <- Demografija Bilece
 95. Demografija Bosanske Gradiške <- Demografija Bosanske Gradiske
 96. Demografija Bosanskog Šamca <- Demografija Bosanskog Samca
 97. Demografija Brčkog <- Demografija Brckog
 98. Demografija Busovače <- Demografija Busovace
 99. Demografija Foče <- Demografija Foce
 100. Demografija Glamoča <- Demografija Glamoca
 101. Demografija Goražda <- Demografija Gorazda
 102. Demografija Gradačca <- Demografija Gradacca
 103. Demografija Gračanice <- Demografija Gracanice
 104. Demografija Hadžića <- Demografija Hadzica
 105. Demografija Ilidže <- Demografija Ilidze
 106. Demografija Ilijaša <- Demografija Ilijasa
 107. Demografija Ključa <- Demografija Kljuca
 108. Demografija Kotor Varoša <- Demografija Kotor Varosa
 109. Demografija Kreševa <- Demografija Kreseva
 110. Demografija Laktaša <- Demografija Laktasa
 111. Demografija Ljubuškog <- Demografija Ljubuskog
 112. Demografija Modriče <- Demografija Modrice
 113. Demografija Mrkonjić Grada <- Demografija Mrkonjic Grada
 114. Demografija Odžaka <- Demografija Odzaka
 115. Demografija Orašja <- Demografija Orasja
 116. Demografija Posušja <- Demografija Posusja
 117. Demografija Teslića <- Demografija Teslica
 118. Demografija Tešnja <- Demografija Tesnja
 119. Demografija Vareša <- Demografija Varesa
 120. Demografija Velike Kladuše <- Demografija Velike Kladuse
 121. Demografija Višegrada <- Demografija Visegrada
 122. Demografija Vogošće <- Demografija Vogosce
 123. Demografija Zavidovića <- Demografija Zavidovica
 124. Demografija općine Prozor-Rama <- Demografija opcine Prozor-Rama
 125. Demografija Čajniča <- Demografija Cajnica
 126. Demografija Čapljine <- Demografija Capljine
 127. Demografija Čelinca <- Demografija Celinca
 128. Demografija Čitluka <- Demografija Citluka
 129. Demografija Šekovića <- Demografija Sekovica
 130. Demografija Šipova <- Demografija Sipova
 131. Demografija Širokog Brijega <- Demografija Sirokog Brijega
 132. Demografija Žepča <- Demografija Zepca
 133. Demografija Živinica <- Demografija Zivinica
 134. Demokratska stranka (čvor) <- Demokratska stranka (cvor)
 135. Denis Bećirović <- Denis Becirovic
 136. Denis Zvonić <- Denis Zvonic
 137. Denis Ćorić <- Denis Coric
 138. Denker (čvor) <- Denker (cvor)
 139. Deovići <- Deovici
 140. Depresija (raspoloženje) <- Depresija (raspolozenje)
 141. Depresija (čvor) <- Depresija (cvor)
 142. Derviš <- Dervis
 143. Derviš Sušić <- Dervis Susic
 144. Derviš i smrt <- Dervis i smrt
 145. Derviš-paša Bajezidagić <- Dervis-pasa Bajezidagic
 146. Derviš-paša Dedaga Čengić <- Dervis-pasa Dedaga Cengic
 147. Desanka Kovačević-Kojić <- Desanka Kovacevic-Kojic
 148. Deset Božijih zapovijedi <- Deset Bozijih zapovijedi
 149. Desna srčana komora <- Desna srcana komora
 150. Desna srčana pretkomora <- Desna srcana pretkomora
 151. Despića kuća <- Despica kuca
 152. Dessau-Roßlau <- Dessau-Rosslau
 153. Deterdžent <- Deterdzent
 154. Deterministički konačni automat <- Deterministicki konacni automat
 155. Deterministički potisni automat <- Deterministicki potisni automat
 156. Deutsches Institut für Normung <- Deutsches Institut fuer Normung
 157. Deutschlandsberg (čvor) <- Deutschlandsberg (cvor)
 158. Deveti krstaški rat <- Deveti krstaski rat
 159. Dečani <- Decani
 160. Deževice u srednjem vijeku <- Dezevice u srednjem vijeku
 161. Dido (pjevačica) <- Dido (pjevacica)
 162. Dido (čvor) <- Dido (cvor)
 163. Die Bosniaken kommen (marš) <- Die Bosniaken kommen (mars)
 164. Die Bosniaken kommen (čvor) <- Die Bosniaken kommen (cvor)
 165. Die Brücke <- Die Bruecke
 166. Die Ärzte <- Die AErzte
 167. Diferencijal (mehanički uređaj) <- Diferencijal (mehanicki uredaj)
 168. Diferencijal (čvor) <- Diferencijal (cvor)
 169. Diferencijalna jednačina <- Diferencijalna jednacina
 170. Diferencijalna mašina <- Diferencijalna masina
 171. Dijabetična retinopatija <- Dijabeticna retinopatija
 172. Dijana Alić <- Dijana Alic
 173. Dijaspora bošnjačka <- Dijaspora bosnjacka
 174. Dilaver Zrnanović <- Dilaver Zrnanovic
 175. Dim (čvor) <- Dim (cvor)
 176. Dimetil živa <- Dimetil ziva
 177. Dimitrije Ivanovič <- Dimitrije Ivanovic
 178. Dimitrije Požarski <- Dimitrije Pozarski
 179. Dimitrije Tucović <- Dimitrije Tucovic
 180. Dimitrije Šemjaka <- Dimitrije Semjaka
 181. Dimitrovgrad (čvor) <- Dimitrovgrad (cvor)
 182. Dinamičke oznake <- Dinamicke oznake
 183. Dinamički mikrofon <- Dinamicki mikrofon
 184. Dinamički pritisak <- Dinamicki pritisak
 185. Dinarska kuća <- Dinarska kuca
 186. Dinjičići <- Dinjicici
 187. Dinko Tucaković <- Dinko Tucakovic
 188. Dinko Zlatarić <- Dinko Zlataric
 189. Dinko Šakić <- Dinko Sakic
 190. Dino Fahrudin Avdibegović <- Dino Fahrudin Avdibegovic
 191. Dino Mustafić <- Dino Mustafic
 192. Dioklecijanova palača <- Dioklecijanova palaca
 193. Dioničar <- Dionicar
 194. Dioničko društvo <- Dionicko drustvo
 195. Dirichletov granični uslov <- Dirichletov granicni uslov
 196. Diskografija Beyoncé Knowles <- Diskografija Beyonce Knowles
 197. Diskografija Safeta Isovića <- Diskografija Safeta Isovica
 198. Diskografija Šemse Suljaković <- Diskografija Semse Suljakovic
 199. Disocijativni poremećaji <- Disocijativni poremecaji
 200. Distribuirano računarstvo <- Distribuirano racunarstvo
 201. Divan (čvor) <- Divan (cvor)
 202. Divergencija (čvor) <- Divergencija (cvor)
 203. Divizija (čvor) <- Divizija (cvor)
 204. Divič <- Divic
 205. Divljač <- Divljac
 206. Divlje pčele (film) <- Divlje pcele (film)
 207. Divlje životinje <- Divlje zivotinje
 208. Divoš Tihoradić <- Divos Tihoradic
 209. Diyarbakır (provincija) <- Diyarbakir (provincija)
 210. Dizel (čvor) <- Dizel (cvor)
 211. Djelem, Djelem (čvor) <- Djelem, Djelem (cvor)
 212. Djevičanska ostrva <- Djevicanska ostrva
 213. Djevojačka kula <- Djevojacka kula
 214. Djevojka sa bisernom naušnicom (film) <- Djevojka sa bisernom nausnicom (film)
 215. Djevojka sa bisernom naušnicom (čvor) <- Djevojka sa bisernom nausnicom (cvor)
 216. Dječija književnost <- Djecija knjizevnost
 217. Dječija paraliza <- Djecija paraliza
 218. Dlhá nad Oravou <- Dlha nad Oravou
 219. Dmitrij Ivanovič Mendeljejev <- Dmitrij Ivanovic Mendeljejev
 220. Doba razuma i prosvjećenja <- Doba razuma i prosvjecenja
 221. Dobar, loš, zao <- Dobar, los, zao
 222. Doboj (čvor) <- Doboj (cvor)
 223. Doboš <- Dobos
 224. Dobošnica <- Dobosnica
 225. Dobretići <- Dobretici
 226. Dobrica Ćosić <- Dobrica Cosic
 227. Dobrila Meštrović <- Dobrila Mestrovic
 228. Dobrinja (čvor) <- Dobrinja (cvor)
 229. Dobrinje (čvor) <- Dobrinje (cvor)
 230. Dobrič (čvor) <- Dobric (cvor)
 231. Dobrič (Široki Brijeg) <- Dobric (Siroki Brijeg)
 232. Dobriša Cesarić <- Dobrisa Cesaric
 233. Dobrkovići <- Dobrkovici
 234. Dobrnja (čvor) <- Dobrnja (cvor)
 235. Dobro Selo (Bužim) <- Dobro Selo (Buzim)
 236. Dobro uštimani mrtvaci <- Dobro ustimani mrtvaci
 237. Dobro Čečavac <- Dobro Cecavac
 238. Dobrovojevići <- Dobrovojevici
 239. Dobrovoljno računanje <- Dobrovoljno racunanje
 240. Dobročinitelj <- Dobrocinitelj
 241. Dok čekaš sabah sa šejtanom <- Dok cekas sabah sa sejtanom
 242. Dokazi iz Kur’ana o postojanju džina i šejtana <- Dokazi iz Kur'ana o postojanju dzina i sejtana
 243. Dolac (Zavidovići) <- Dolac (Zavidovici)
 244. Dolac (čvor) <- Dolac (cvor)
 245. Dolačka džamija <- Dolacka dzamija
 246. Doljani (čvor) <- Doljani (cvor)
 247. Dolný Kubín <- Dolny Kubin
 248. Dom Armije (čvor) <- Dom Armije (cvor)
 249. Domagojevići <- Domagojevici
 250. Domaljevac-Šamac <- Domaljevac-Samac
 251. Domaća perad <- Domaca perad
 252. Domaće govedo <- Domace govedo
 253. Domaće životinje <- Domace zivotinje
 254. Domaći pas <- Domaci pas
 255. Domaći vrabac <- Domaci vrabac
 256. Dominik Mandić <- Dominik Mandic
 257. Domorodački narodi Amerike <- Domorodacki narodi Amerike
 258. Don (čvor) <- Don (cvor)
 259. Donja Bioča <- Donja Bioca
 260. Donja Drežnica <- Donja Dreznica
 261. Donja Gračanica (Zenica) <- Donja Gracanica (Zenica)
 262. Donja Međiđa <- Donja Medida
 263. Donja Močila <- Donja Mocila
 264. Donja Raštelica <- Donja Rastelica
 265. Donja Tramošnica <- Donja Tramosnica
 266. Donja Večeriska <- Donja Veceriska
 267. Donja Voća <- Donja Voca
 268. Donja Zimća <- Donja Zimca
 269. Donja džamija (Modriča) <- Donja dzamija (Modrica)
 270. Donja mrtva tačka <- Donja mrtva tacka
 271. Donje Krečane <- Donje Krecane
 272. Donje Moštre <- Donje Mostre
 273. Donje Vardište <- Donje Vardiste
 274. Donji Agići <- Donji Agici
 275. Donji Bradići <- Donji Bradici
 276. Donji Crnač <- Donji Crnac
 277. Donji Hadžići <- Donji Hadzici
 278. Donji Lukavac (Gradačac) <- Donji Lukavac (Gradacac)
 279. Donji Podpeć <- Donji Podpec
 280. Donji Potočari <- Donji Potocari
 281. Donji Rahić <- Donji Rahic
 282. Donji Skugrić <- Donji Skugric
 283. Donji Zovik (Brčko) <- Donji Zovik (Brcko)
 284. Donji Zovik (čvor) <- Donji Zovik (cvor)
 285. Donji Čevljanovići <- Donji Cevljanovici
 286. Donji Žabar <- Donji Zabar
 287. Donjošlesko vojvodstvo <- Donjoslesko vojvodstvo
 288. Doris Pinčić <- Doris Pincic
 289. Dornbirn (čvor) <- Dornbirn (cvor)
 290. Dositej Obradović <- Dositej Obradovic
 291. Došli su u Bagdad <- Dosli su u Bagdad
 292. Doživjeti stotu (Bijelo dugme) <- Dozivjeti stotu (Bijelo dugme)
 293. Dragalić <- Dragalic
 294. Dragan Bjelogrlić <- Dragan Bjelogrlic
 295. Dragan Džajić <- Dragan Dzajic
 296. Dragan Jakovljević <- Dragan Jakovljevic
 297. Dragan Jović <- Dragan Jovic
 298. Dragan Marinković <- Dragan Marinkovic
 299. Dragan Opančić <- Dragan Opancic
 300. Dragan Radulović <- Dragan Radulovic
 301. Dragan Stojnić <- Dragan Stojnic
 302. Dragan Vasiljković <- Dragan Vasiljkovic
 303. Dragan Vikić <- Dragan Vikic
 304. Dragan Vrankić <- Dragan Vrankic
 305. Dragan Zelenović <- Dragan Zelenovic
 306. Dragan Čović <- Dragan Covic
 307. Dragan Đokanović <- Dragan Dokanovic
 308. Dragan Šajnović <- Dragan Sajnovic
 309. Dragan Šimšić <- Dragan Simsic
 310. Dragan Šutanovac <- Dragan Sutanovac
 311. Dragana Tripković <- Dragana Tripkovic
 312. Dragiša Trifković <- Dragisa Trifkovic
 313. Dragiša Živković <- Dragisa Zivkovic
 314. Drago Diklić <- Drago Diklic
 315. Drago Perović <- Drago Perovic
 316. Dragoje Paunović <- Dragoje Paunovic
 317. Dragoljub "Draža" Mihailović <- Dragoljub "Draza" Mihailovic
 318. Dragoljub Dragojlović <- Dragoljub Dragojlovic
 319. Dragomilići <- Dragomilici
 320. Dragomir Bojanić <- Dragomir Bojanic
 321. Dragutin Dimitrijević <- Dragutin Dimitrijevic
 322. Dragutin Šurbek <- Dragutin Surbek
 323. Drajčići <- Drajcici
 324. Drakeova jednačina <- Drakeova jednacina
 325. Dramešina <- Dramesina
 326. Drač <- Drac
 327. Drače (Janjina) <- Drace (Janjina)
 328. Drače (čvor) <- Drace (cvor)
 329. Dračevica (župa) <- Dracevica (zupa)
 330. Dračevo <- Dracevo
 331. Draškovići <- Draskovici
 332. Dražen Bogopenec <- Drazen Bogopenec
 333. Dražen Dalipagić <- Drazen Dalipagic
 334. Dražen Petrović <- Drazen Petrovic
 335. Dražen Ričl <- Drazen Ricl
 336. Dražen Žanko <- Drazen Zanko
 337. Dražen Žerić <- Drazen Zeric
 338. Dražeta (prezime) <- Drazeta (prezime)
 339. Dražljevo <- Drazljevo
 340. Drijenča <- Drijenca
 341. Drinjača (Zvornik) <- Drinjaca (Zvornik)
 342. Drinjača (rijeka) <- Drinjaca (rijeka)
 343. Drinjača (čvor) <- Drinjaca (cvor)
 344. Drinova Međa <- Drinova Meda
 345. Drinske mučenice <- Drinske mucenice
 346. Druga Fußball-Bundesliga 2009/2010. <- Druga Fussball-Bundesliga 2009/2010.
 347. Druga generacija računara <- Druga generacija racunara
 348. Drugi bosanskohercegovački pješadijski regiment <- Drugi bosanskohercegovacki pjesadijski regiment
 349. Drugi doživljaji uticaja sa strane <- Drugi dozivljaji uticaja sa strane
 350. Drugi krstaški rat <- Drugi krstaski rat
 351. Drugovići (Gacko) <- Drugovici (Gacko)
 352. Društvena ostrva <- Drustvena ostrva
 353. Društvene nauke <- Drustvene nauke
 354. Društvo <- Drustvo
 355. Društvo književnika Vojvodine <- Drustvo knjizevnika Vojvodine
 356. Društvo mrtvih pjesnika <- Drustvo mrtvih pjesnika
 357. Društvo naroda <- Drustvo naroda
 358. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine <- Drustvo pisaca Bosne i Hercegovine
 359. Društvo svjetlosti <- Drustvo svjetlosti
 360. Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije <- Drustvo za proucavanje srednjovjekovne bosanske historije
 361. Drveni puhački instrumenti <- Drveni puhacki instrumenti
 362. Drveće Valara <- Drvece Valara
 363. Drvo (čvor) <- Drvo (cvor)
 364. Drvobradaševo brdo <- Drvobradasevo brdo
 365. Držanlije <- Drzanlije
 366. Država <- Drzava
 367. Država (Platon) <- Drzava (Platon)
 368. Država SHS <- Drzava SHS
 369. Države Brazila <- Drzave Brazila
 370. Države i teritorije Australije <- Drzave i teritorije Australije
 371. Države svijeta <- Drzave svijeta
 372. Države članice Ujedinjenih naroda <- Drzave clanice Ujedinjenih naroda
 373. Državljanstvo <- Drzavljanstvo
 374. Državna bolnica Taunton <- Drzavna bolnica Taunton
 375. Državna bolnica u Ostinu <- Drzavna bolnica u Ostinu
 376. Državna bolnica za Škotsku i Sjevernu Irsku <- Drzavna bolnica za Skotsku i Sjevernu Irsku
 377. Državna himna <- Drzavna himna
 378. Državna škola za slaboumne Belchertown <- Drzavna skola za slaboumne Belchertown
 379. Državni najviši domeni <- Drzavni najvisi domeni
 380. Državni put <- Drzavni put
 381. Državni put D101 (Hrvatska) <- Drzavni put D101 (Hrvatska)
 382. Državni put D28 (Hrvatska) <- Drzavni put D28 (Hrvatska)
 383. Državni put D43 (Hrvatska) <- Drzavni put D43 (Hrvatska)
 384. Državni put D57 (Hrvatska) <- Drzavni put D57 (Hrvatska)
 385. Državni put D7 (Hrvatska) <- Drzavni put D7 (Hrvatska)
 386. Državni put D8 (Hrvatska) <- Drzavni put D8 (Hrvatska)
 387. Državni putevi u Hrvatskoj <- Drzavni putevi u Hrvatskoj
 388. Državni udar <- Drzavni udar
 389. Državno područje <- Drzavno podrucje
 390. Državno uređenje <- Drzavno uredenje
 391. Dubljevići <- Dubljevici
 392. Dubnica (čvor) <- Dubnica (cvor)
 393. Dubrava (čvor) <- Dubrava (cvor)
 394. Dubravačka I džamija <- Dubravacka I dzamija
 395. Dubravačka II džamija <- Dubravacka II dzamija
 396. Dubrave (Brčko) <- Dubrave (Brcko)
 397. Dubrave (Glamoč) <- Dubrave (Glamoc)
 398. Dubrave (čvor) <- Dubrave (cvor)
 399. Dubrave (župa) <- Dubrave (zupa)
 400. Dubravica (Zavidovići) <- Dubravica (Zavidovici)
 401. Dubravica (čvor) <- Dubravica (cvor)
 402. Dubravka Ugrešić <- Dubravka Ugresic
 403. Dubravko Lovrenović <- Dubravko Lovrenovic
 404. Dubrovačka republika <- Dubrovacka republika
 405. Dubrovačke gradske zidine <- Dubrovacke gradske zidine
 406. Dubrovačke ljetne igre <- Dubrovacke ljetne igre
 407. Dubrovački arhiv <- Dubrovacki arhiv
 408. Dubrovačko građanstvo <- Dubrovacko gradanstvo
 409. Dubrovačko plemstvo <- Dubrovacko plemstvo
 410. Dubrovačko-neretvanska županija <- Dubrovacko-neretvanska zupanija
 411. Dugali Malkoč-beg <- Dugali Malkoc-beg
 412. Duktilno željezo <- Duktilno zeljezo
 413. Dunajevići <- Dunajevici
 414. Dunje i kolači (Kemal Monteno) <- Dunje i kolaci (Kemal Monteno)
 415. Duran Çetin <- Duran Cetin
 416. Duranovići <- Duranovici
 417. Duša <- Dusa
 418. Dušan Bajević <- Dusan Bajevic
 419. Dušan Berak <- Dusan Berak
 420. Dušan Bilandžić <- Dusan Bilandzic
 421. Dušan Džamonja <- Dusan Dzamonja
 422. Dušan Grabrijan <- Dusan Grabrijan
 423. Dušan Kerkez <- Dusan Kerkez
 424. Dušan Šestić <- Dusan Sestic
 425. Dušanbe <- Dusanbe
 426. Dušanov zakonik <- Dusanov zakonik
 427. Duševna bolest <- Dusevna bolest
 428. Dušik <- Dusik
 429. Dušik dioksid <- Dusik dioksid
 430. Dušik monoksid <- Dusik monoksid
 431. Dušik suboksid <- Dusik suboksid
 432. Dušikovi oksidi <- Dusikovi oksidi
 433. Dušična kiselina <- Dusicna kiselina
 434. Duško Dugouško <- Dusko Dugousko
 435. Duško Kuliš <- Dusko Kulis
 436. Duško Lokin <- Dusko Lokin
 437. Duško Tadić <- Dusko Tadic
 438. Duško Trifunović <- Dusko Trifunovic
 439. Dušnik <- Dusnik
 440. Duž <- Duz
 441. Dužd <- Duzd
 442. Dužice <- Duzice
 443. Dužina <- Duzina
 444. Dvanaestopalačno crijevo <- Dvanaestopalacno crijevo
 445. Dvije škole pod jednim krovom <- Dvije skole pod jednim krovom
 446. Dvodimenzionalno premještanje <- Dvodimenzionalno premjestanje
 447. Dvonošci (biologija) <- Dvonosci (biologija)
 448. Dvorac Feštetić <- Dvorac Festetic
 449. Dvorac Pejačević u Virovitici <- Dvorac Pejacevic u Virovitici
 450. Dvorac Schönbrunn <- Dvorac Schoenbrunn
 451. Dvorana "Mirza Delibašić" <- Dvorana "Mirza Delibasic"
 452. Dvorana Bilimišće <- Dvorana Bilimisce
 453. Dvorana Krešimira Ćosića <- Dvorana Kresimira Cosica
 454. Dziecinów <- Dziecinow
 455. Dziewczyna mojego chłopaka <- Dziewczyna mojego chlopaka
 456. Déjà vu <- Deja vu
 457. Déjà vu (pjesma Beyoncé Knowles) <- Deja vu (pjesma Beyonce Knowles)
 458. Déodat Gratet de Dolomieu <- Deodat Gratet de Dolomieu
 459. Düsseldorf <- Duesseldorf
 460. <- Dz
 461. Džabir ibn Hajjan <- Dzabir ibn Hajjan
 462. Džafer Mahmutović <- Dzafer Mahmutovic
 463. Džafer Obradović <- Dzafer Obradovic
 464. Džafer es-Sadik <- Dzafer es-Sadik
 465. Džafer-agina džamija <- Dzafer-agina dzamija
 466. Džafer-beg Kulenović <- Dzafer-beg Kulenovic
 467. Džaferije <- Dzaferije
 468. Džakarta <- Dzakarta
 469. Džakule <- Dzakule
 470. Džamija <- Dzamija
 471. Džamija Avdibašići <- Dzamija Avdibasici
 472. Džamija Babići <- Dzamija Babici
 473. Džamija Behram-begove medrese <- Dzamija Behram-begove medrese
 474. Džamija Bešići <- Dzamija Besici
 475. Džamija Bjelaj <- Dzamija Bjelaj
 476. Džamija Bosanska Otoka <- Dzamija Bosanska Otoka
 477. Džamija Brka Stara <- Dzamija Brka Stara
 478. Džamija Cerik <- Dzamija Cerik
 479. Džamija Dobrnja <- Dzamija Dobrnja
 480. Džamija Donja Obodnica <- Dzamija Donja Obodnica
 481. Džamija Donji Bišćani <- Dzamija Donji Biscani
 482. Džamija Donji Člakovići <- Dzamija Donji Clakovici
 483. Džamija General Mehmed Alagić <- Dzamija General Mehmed Alagic
 484. Džamija Glogova <- Dzamija Glogova
 485. Džamija Golubić <- Dzamija Golubic
 486. Džamija Gornja Mahala (Zenica) <- Dzamija Gornja Mahala (Zenica)
 487. Džamija Gornje Kolibe <- Dzamija Gornje Kolibe
 488. Džamija Gornje Polje <- Dzamija Gornje Polje
 489. Džamija Gornji Lučani <- Dzamija Gornji Lucani
 490. Džamija Gornji Rahić <- Dzamija Gornji Rahic
 491. Džamija Hadži Ahmeta Dukatara <- Dzamija Hadzi Ahmeta Dukatara
 492. Džamija Hrnčići <- Dzamija Hrncici
 493. Džamija Ivici <- Dzamija Ivici
 494. Džamija Ić-Hisar <- Dzamija Ic-Hisar
 495. Džamija Jezerski Grad <- Dzamija Jezerski Grad
 496. Džamija Konjević Polje <- Dzamija Konjevic Polje
 497. Džamija Krojčica <- Dzamija Krojcica
 498. Džamija Lipnica <- Dzamija Lipnica
 499. Džamija Maoča Nova <- Dzamija Maoca Nova
 500. Džamija Mihatovići <- Dzamija Mihatovici
 501. Džamija Milešići <- Dzamija Milesici
 502. Džamija Moluhe <- Dzamija Moluhe
 503. Džamija Muslihudina Čekrekčije <- Dzamija Muslihudina Cekrekcije
 504. Džamija Ograđenovac <- Dzamija Ogradenovac
 505. Džamija Omerbegovača <- Dzamija Omerbegovaca
 506. Džamija Palanka <- Dzamija Palanka
 507. Džamija Pasci Donji <- Dzamija Pasci Donji
 508. Džamija Plane <- Dzamija Plane
 509. Džamija Rašinovac <- Dzamija Rasinovac
 510. Džamija Rašljani <- Dzamija Rasljani
 511. Džamija Rijeke <- Dzamija Rijeke
 512. Džamija Sepetari <- Dzamija Sepetari
 513. Džamija Simin Han <- Dzamija Simin Han
 514. Džamija Sinana Čauša <- Dzamija Sinana Causa
 515. Džamija Sokolac <- Dzamija Sokolac
 516. Džamija Srbljani <- Dzamija Srbljani
 517. Džamija Srednji Bišćani <- Dzamija Srednji Biscani
 518. Džamija Stari Grad <- Dzamija Stari Grad
 519. Džamija Stari Grad (Bužim) <- Dzamija Stari Grad (Buzim)
 520. Džamija Tušanj <- Dzamija Tusanj
 521. Džamija Veliki Badić <- Dzamija Veliki Badic
 522. Džamija Vinica <- Dzamija Vinica
 523. Džamija Vrapče <- Dzamija Vrapce
 524. Džamija na Ilidži <- Dzamija na Ilidzi
 525. Džamija princa Abdullaha <- Dzamija princa Abdullaha
 526. Džamija u Biličiću <- Dzamija u Bilicicu
 527. Džamija u Brnu <- Dzamija u Brnu
 528. Džamija u Gradskoj <- Dzamija u Gradskoj
 529. Džamija u Kozarevcu <- Dzamija u Kozarevcu
 530. Džamija u Krušiku <- Dzamija u Krusiku
 531. Džamija u Logu pod Mangartom <- Dzamija u Logu pod Mangartom
 532. Džamija u naselju Jošik <- Dzamija u naselju Josik
 533. Džamija Šabići <- Dzamija Sabici
 534. Džamija Šatorovići <- Dzamija Satorovici
 535. Džamija Šejha Magribije <- Dzamija Sejha Magribije
 536. Džamija Ševar <- Dzamija Sevar
 537. Džamija Šići <- Dzamija Sici
 538. Džamije u Bihaću <- Dzamije u Bihacu
 539. Džamije u Bijeljini <- Dzamije u Bijeljini
 540. Džamije u Bosanskoj Dubici <- Dzamije u Bosanskoj Dubici
 541. Džamije u Bosanskoj Gradišci <- Dzamije u Bosanskoj Gradisci
 542. Džamije u Bosanskoj Krupi <- Dzamije u Bosanskoj Krupi
 543. Džamije u Bosanskom Brodu <- Dzamije u Bosanskom Brodu
 544. Džamije u Bosanskom Novom <- Dzamije u Bosanskom Novom
 545. Džamije u Bosanskom Petrovcu <- Dzamije u Bosanskom Petrovcu
 546. Džamije u Bosanskom Šamcu <- Dzamije u Bosanskom Samcu
 547. Džamije u Bratuncu <- Dzamije u Bratuncu
 548. Džamije u Brčkom <- Dzamije u Brckom
 549. Džamije u Foči <- Dzamije u Foci
 550. Džamije u Gornjem Vakufu <- Dzamije u Gornjem Vakufu
 551. Džamije u Gradačcu <- Dzamije u Gradaccu
 552. Džamije u Gračanici <- Dzamije u Gracanici
 553. Džamije u Livnu <- Dzamije u Livnu
 554. Džamije u Maglaju <- Dzamije u Maglaju
 555. Džamije u Mostaru <- Dzamije u Mostaru
 556. Džamije u Mrkonjić Gradu <- Dzamije u Mrkonjic Gradu
 557. Džamije u Olovu <- Dzamije u Olovu
 558. Džamije u Počitelju <- Dzamije u Pocitelju
 559. Džamije u Sarajevu <- Dzamije u Sarajevu
 560. Džamije u Stocu <- Dzamije u Stocu
 561. Džamije u Travniku <- Dzamije u Travniku
 562. Džamije u Trebinju <- Dzamije u Trebinju
 563. Džamije u Visokom <- Dzamije u Visokom
 564. Džamije u Vitezu <- Dzamije u Vitezu
 565. Džamije u Zenici <- Dzamije u Zenici
 566. Džataju <- Dzataju
 567. Džavaharlal Nehru <- Dzavaharlal Nehru
 568. Džedda <- Dzedda
 569. Džedid džamija <- Dzedid dzamija
 570. Džehennem <- Dzehennem
 571. Džeki <- Dzeki
 572. Džem <- Dzem
 573. Džem'at et-Tekfir ve-l-Hidžra <- Dzem'at et-Tekfir ve-l-Hidzra
 574. Džemal Berberović <- Dzemal Berberovic
 575. Džemal Bijedić <- Dzemal Bijedic
 576. Džemal Hadžiabdić <- Dzemal Hadziabdic
 577. Džemal Malovčić <- Dzemal Malovcic
 578. Džemal Sokolović <- Dzemal Sokolovic
 579. Džemal Šabić <- Dzemal Sabic
 580. Džemaludin Alić <- Dzemaludin Alic
 581. Džemaludin Latić <- Dzemaludin Latic
 582. Džemaludin Mušović <- Dzemaludin Musovic
 583. Džemat <- Dzemat
 584. Dženan Hodžić <- Dzenan Hodzic
 585. Dženan Šehić <- Dzenan Sehic
 586. Dženaza-namaz <- Dzenaza-namaz
 587. Džentrifikacija <- Dzentrifikacija
 588. Džep pun žita <- Dzep pun zita
 589. Dževad Alihodžić <- Dzevad Alihodzic
 590. Dževad Hozo <- Dzevad Hozo
 591. Dževad Jahić <- Dzevad Jahic
 592. Dževad Juzbašić <- Dzevad Juzbasic
 593. Dževad Karahasan <- Dzevad Karahasan
 594. Dževad Zečić <- Dzevad Zecic
 595. Dževdet Sarač <- Dzevdet Sarac
 596. Dževher ibn Abdulah "Sicilijanac" <- Dzevher ibn Abdulah "Sicilijanac"
 597. Džez <- Dzez
 598. Džezva <- Dzezva
 599. Džibril <- Dzibril
 600. Džibuti <- Dzibuti
 601. Džihad <- Dzihad
 602. Džin (islam) <- Dzin (islam)
 603. Džin (čvor) <- Dzin (cvor)
 604. Džin-tonik <- Dzin-tonik
 605. Džingis-kan <- Dzingis-kan
 606. Džinovski Orlovi <- Dzinovski Orlovi
 607. Dživar džamija <- Dzivar dzamija
 608. Džojstik <- Dzojstik
 609. Džozer <- Dzozer
 610. Džul <- Dzul
 611. Džuma-namaz <- Dzuma-namaz
 612. Džungla <- Dzungla
 613. Džunka <- Dzunka
 614. Džuvejrija bint Haris <- Dzuvejrija bint Haris

E[uredi | uredi izvor]

 1. E broj (čvor) <- E broj (cvor)
 2. E65 (čvor) <- E65 (cvor)
 3. Ebu-Ubejde Amir ibn El-Džerrah <- Ebu-Ubejde Amir ibn El-Dzerrah
 4. Eco (čvor) <- Eco (cvor)
 5. Edgar Ætheling <- Edgar AEtheling
 6. Edhem Bičakčić <- Edhem Bicakcic
 7. Edhem Husić <- Edhem Husic
 8. Edhem Mulabdić <- Edhem Mulabdic
 9. Edhem Šljivo <- Edhem Sljivo
 10. Edifício Altino Arantes <- Edificio Altino Arantes
 11. Edifício Itália <- Edificio Italia
 12. Edin Bavčić <- Edin Bavcic
 13. Edin Džeko <- Edin Dzeko
 14. Edin Junuzović <- Edin Junuzovic
 15. Edin Mujčin <- Edin Mujcin
 16. Edin Mustačević <- Edin Mustacevic
 17. Edin Numankadić <- Edin Numankadic
 18. Edin Radušić <- Edin Radusic
 19. Edin Višća <- Edin Visca
 20. Edin Šaranović <- Edin Saranovic
 21. Edin Šarčević <- Edin Sarcevic
 22. Edis Žilić <- Edis Zilic
 23. Edmund Veličanstveni <- Edmund Velicanstveni
 24. Edmund Željeznoboki <- Edmund Zeljeznoboki
 25. Edo Popović <- Edo Popovic
 26. Edvard Mučenik <- Edvard Mucenik
 27. Eferding (čvor) <- Eferding (cvor)
 28. Efeska škola <- Efeska skola
 29. Efraim Kišon <- Efraim Kison
 30. Efrajim (čvor) <- Efrajim (cvor)
 31. Ego (Beyoncé Knowles pjesma) <- Ego (Beyonce Knowles pjesma)
 32. Ego (čvor) <- Ego (cvor)
 33. Egzaktna diferencijalna jednačina <- Egzaktna diferencijalna jednacina
 34. Egzodus (čvor) <- Egzodus (cvor)
 35. Ejub Ćehić <- Ejub Cehic
 36. Ejup Ganić <- Ejup Ganic
 37. Ekrem Pilić <- Ekrem Pilic
 38. Ekrem Čaušević <- Ekrem Causevic
 39. Ekvivalentni sadržaj karbona <- Ekvivalentni sadrzaj karbona
 40. El Mudžahid <- El Mudzahid
 41. El Niño <- El Nino
 42. El-Džihad (Egipat) <- El-Dzihad (Egipat)
 43. El-Hidžr <- El-Hidzr
 44. Elara (čvor) <- Elara (cvor)
 45. Elazığspor <- Elazigspor
 46. Eldin Huseinbegović <- Eldin Huseinbegovic
 47. Eldin Jakupović <- Eldin Jakupovic
 48. Elejska škola <- Elejska skola
 49. Električar <- Elektricar
 50. Električna energija <- Elektricna energija
 51. Električna gitara <- Elektricna gitara
 52. Električna struja <- Elektricna struja
 53. Električna vodljivost <- Elektricna vodljivost
 54. Električne instalacije <- Elektricne instalacije
 55. Električne mreže <- Elektricne mreze
 56. Električni generator <- Elektricni generator
 57. Električni kapacitet <- Elektricni kapacitet
 58. Električni naboj <- Elektricni naboj
 59. Električni napon <- Elektricni napon
 60. Električni otpor <- Elektricni otpor
 61. Električni vodič <- Elektricni vodic
 62. Električno polje <- Elektricno polje
 63. Elektromagnetno zračenje <- Elektromagnetno zracenje
 64. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu <- Elektrotehnicki fakultet u Sarajevu
 65. Elementarna čestica <- Elementarna cestica
 66. Elementi matematičke logike <- Elementi matematicke logike
 67. Elena Liašenko <- Elena Liasenko
 68. Eleonora Pavišić-Filipović <- Eleonora Pavisic-Filipovic
 69. Elez Dervišević <- Elez Dervisevic
 70. Eliptična galaksija <- Elipticna galaksija
 71. Eliptična gama funkcija <- Elipticna gama funkcija
 72. Elizabeta Kotromanić <- Elizabeta Kotromanic
 73. Elizabeta Kristina od Braunschweig-Wolfenbüttela (carica) <- Elizabeta Kristina od Braunschweig-Wolfenbuettela (carica)
 74. Elizabeta Luksemburška <- Elizabeta Luksemburska
 75. Elizabeta od Škotske <- Elizabeta od Skotske
 76. Elizejska palača <- Elizejska palaca
 77. Elnis Prašović <- Elnis Prasovic
 78. Else Lasker-Schüler <- Else Lasker-Schueler
 79. Elvedin Beganović <- Elvedin Beganovic
 80. Elvidin Krilić <- Elvidin Krilic
 81. Elvir Baljić <- Elvir Baljic
 82. Elvir Bolić <- Elvir Bolic
 83. Elvir Rahimić <- Elvir Rahimic
 84. Elvis J. Kurtović <- Elvis J. Kurtovic
 85. Elvis J. Kurtović & His Meteors <- Elvis J. Kurtovic & His Meteors
 86. Elvis Ćorić <- Elvis Coric
 87. Elči Ibrahim-pašina medresa <- Elci Ibrahim-pasina medresa
 88. Ema Burgić <- Ema Burgic
 89. Emil Sućeska <- Emil Suceska
 90. Emilija Grubačić <- Emilija Grubacic
 91. Emily Brontë <- Emily Bronte
 92. Emina Jahović <- Emina Jahovic
 93. Emir Balić <- Emir Balic
 94. Emir Hadžihafizbegović <- Emir Hadzihafizbegovic
 95. Emir Hadžić <- Emir Hadzic
 96. Emir Imamović <- Emir Imamovic
 97. Emir Mutapčić <- Emir Mutapcic
 98. Emir Spahić <- Emir Spahic
 99. Ena Begović <- Ena Begovic
 100. Enciklopedija šahovskih otvaranja <- Enciklopedija sahovskih otvaranja
 101. Encyclopædia Britannica <- Encyclopaedia Britannica
 102. Enes Bajramović <- Enes Bajramovic
 103. Enes Begović <- Enes Begovic
 104. Enes Duraković <- Enes Durakovic
 105. Enes Halilović <- Enes Halilovic
 106. Enes Karić <- Enes Karic
 107. Enes Kišević <- Enes Kisevic
 108. Enes Kurtović <- Enes Kurtovic
 109. Enes Topalović <- Enes Topalovic
 110. Enes Čengić <- Enes Cengic
 111. Engleska književnost <- Engleska knjizevnost
 112. Engleski Građanski Rat <- Engleski Gradanski Rat
 113. Engleski građanski rat <- Engleski gradanski rat
 114. Enigma (mašina) <- Enigma (masina)
 115. Enigma (čvor) <- Enigma (cvor)
 116. Enis Bešlagić <- Enis Beslagic
 117. Enkelad (čvor) <- Enkelad (cvor)
 118. Ensar Arifović <- Ensar Arifovic
 119. Entitet (politička geografija) <- Entitet (politicka geografija)
 120. Entitet (čvor) <- Entitet (cvor)
 121. Enver Hadžihasanović <- Enver Hadzihasanovic
 122. Enver Imamović <- Enver Imamovic
 123. Enver Krupić <- Enver Krupic
 124. Enver Marić <- Enver Maric
 125. Enver Puška <- Enver Puska
 126. Enver Redžić <- Enver Redzic
 127. Enver Čolaković <- Enver Colakovic
 128. Enver Šehović <- Enver Sehovic
 129. Enver-paša <- Enver-pasa
 130. Envera Selimović <- Envera Selimovic
 131. Ep o Gilgamešu <- Ep o Gilgamesu
 132. Eparhija zvorničko-tuzlanska <- Eparhija zvornicko-tuzlanska
 133. Epigastrična kila <- Epigastricna kila
 134. Epizoda u životu berača željeza <- Epizoda u zivotu beraca zeljeza
 135. Equilibrium (čvor) <- Equilibrium (cvor)
 136. Erato (čvor) <- Erato (cvor)
 137. Erich Kästner <- Erich Kaestner
 138. Ermin Bičakčić <- Ermin Bicakcic
 139. Ermitaž <- Ermitaz
 140. Ernes Erko Kalač <- Ernes Erko Kalac
 141. Erol Avdović <- Erol Avdovic
 142. Ervin Zukanović <- Ervin Zukanovic
 143. Erwin Schrödinger <- Erwin Schroedinger
 144. Esad Bajić <- Esad Bajic
 145. Esad Duraković <- Esad Durakovic
 146. Esad Jogić <- Esad Jogic
 147. Esad Karađozović <- Esad Karadozovic
 148. Esad Kulović <- Esad Kulovic
 149. Esad Kurtović <- Esad Kurtovic
 150. Esad Landžo <- Esad Landzo
 151. Esad Pašalić <- Esad Pasalic
 152. Esad Sadiković <- Esad Sadikovic
 153. Estadi Cornellà-El Prat <- Estadi Cornella-El Prat
 154. Esteban Gutiérrez <- Esteban Gutierrez
 155. Estádio José Arcanjo <- Estadio Jose Arcanjo
 156. Ethernet umrežavanje <- Ethernet umrezavanje
 157. Etnička grupa <- Etnicka grupa
 158. Etnička zastava <- Etnicka zastava
 159. Etničke grupe Azerbejdžana <- Etnicke grupe Azerbejdzana
 160. Etničke grupe Bruneja <- Etnicke grupe Bruneja
 161. Etničko čišćenje <- Etnicko ciscenje
 162. Etničko čišćenje u Lašvanskoj dolini <- Etnicko ciscenje u Lasvanskoj dolini
 163. Eto! Baš hoću! (Bijelo dugme) <- Eto! Bas hocu! (Bijelo dugme)
 164. Eugène Delacroix <- Eugene Delacroix
 165. Eugène Devic <- Eugene Devic
 166. Eutektička tačka <- Eutekticka tacka
 167. Evanđelje <- Evandelje
 168. Evanđelje po Ivanu <- Evandelje po Ivanu
 169. Evanđelje po Luki <- Evandelje po Luki
 170. Evanđelje po Marku <- Evandelje po Marku
 171. Evanđelje po Mateju <- Evandelje po Mateju
 172. Every Man for Himself (čvor) <- Every Man for Himself (cvor)
 173. Evgenij Ananjevič Haldej <- Evgenij Ananjevic Haldej
 174. Evlija Čelebi <- Evlija Celebi
 175. Evoluciono računarstvo <- Evoluciono racunarstvo
 176. Evropa (čvor) <- Evropa (cvor)
 177. Evropska računarska diploma <- Evropska racunarska diploma
 178. Evropska rukometna prvenstva za žene <- Evropska rukometna prvenstva za zene
 179. Evropska zajednica za ugalj i čelik <- Evropska zajednica za ugalj i celik
 180. Evropski močvarni terapin <- Evropski mocvarni terapin
 181. Evropski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih materija <- Evropski sporazum o medunarodnom cestovnom prijevozu opasnih materija
 182. Evropsko prvenstvo u košarci <- Evropsko prvenstvo u kosarci
 183. Evropsko prvenstvo u košarci 2007. <- Evropsko prvenstvo u kosarci 2007.
 184. Evropsko prvenstvo u košarci 2009. <- Evropsko prvenstvo u kosarci 2009.
 185. Evropsko prvenstvo u košarci 2011. <- Evropsko prvenstvo u kosarci 2011.
 186. Evropsko prvenstvo u košarci 2013. <- Evropsko prvenstvo u kosarci 2013.
 187. Evropsko vijeće <- Evropsko vijece
 188. Extrauterina (Atomsko sklonište) <- Extrauterina (Atomsko skloniste)
 189. Eyjafjallajökull <- Eyjafjallajoekull
 190. Eötvösov broj <- Eoetvoesov broj
 191. Ešref Kovačević <- Esref Kovacevic

F[uredi | uredi izvor]

 1. F.C. Barcelona (čvor) <- F.C. Barcelona (cvor)
 2. FC Bayern München <- FC Bayern Muenchen
 3. FC Videoton Székesfehérvár <- FC Videoton Szekesfehervar
 4. FK "Budućnost" (čvor) <- FK "Buducnost" (cvor)
 5. FK Bačka Bačka Palanka <- FK Backa Backa Palanka
 6. FK Borac (čvor) <- FK Borac (cvor)
 7. FK Borac Bosanski Šamac <- FK Borac Bosanski Samac
 8. FK Budućnost Banovići <- FK Buducnost Banovici
 9. FK Goražde <- FK Gorazde
 10. FK Ilijaš <- FK Ilijas
 11. FK Jedinstvo Odžak <- FK Jedinstvo Odzak
 12. FK Kozara Gradiška <- FK Kozara Gradiska
 13. FK Koševsko Brdo <- FK Kosevsko Brdo
 14. FK Laktaši <- FK Laktasi
 15. FK Modriča Maksima <- FK Modrica Maksima
 16. FK Olimpik (čvor) <- FK Olimpik (cvor)
 17. FK Rabotnički <- FK Rabotnicki
 18. FK Radnički Lukavac <- FK Radnicki Lukavac
 19. FK Rudar (čvor) <- FK Rudar (cvor)
 20. FK Sloboda (čvor) <- FK Sloboda (cvor)
 21. FK Sloga Tojšići <- FK Sloga Tojsici
 22. FK Velež <- FK Velez
 23. FK Vrbanjuša <- FK Vrbanjusa
 24. FK Železničar <- FK Zeleznicar
 25. FK Željezničar (čvor) <- FK Zeljeznicar (cvor)
 26. FK Željezničar Sarajevo <- FK Zeljeznicar Sarajevo
 27. FTV (čvor) <- FTV (cvor)
 28. Fabijan Lovrić <- Fabijan Lovric
 29. Fabiola de Mora y Aragón <- Fabiola de Mora y Aragon
 30. Fadil Hadžić <- Fadil Hadzic
 31. Fadil Jahić Španac <- Fadil Jahic Spanac
 32. Fadil Redžić <- Fadil Redzic
 33. Fadil Toskić <- Fadil Toskic
 34. Fahrudin Hrnjić <- Fahrudin Hrnjic
 35. Fahrudin Isaković <- Fahrudin Isakovic
 36. Fahrudin Kučuk <- Fahrudin Kucuk
 37. Fahrudin Omerović <- Fahrudin Omerovic
 38. Fahrudin Radončić <- Fahrudin Radoncic
 39. Fakultet političkih nauka u Sarajevu <- Fakultet politickih nauka u Sarajevu
 40. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu <- Fakultet tehnickih nauka u Novom Sadu
 41. Fakultet za upotrebljive društvene studije <- Fakultet za upotrebljive drustvene studije
 42. Falešići <- Falesici
 43. Farida Mušanović <- Farida Musanovic
 44. Farkaševac <- Farkasevac
 45. Farma (čvor) <- Farma (cvor)
 46. Fars (čvor) <- Fars (cvor)
 47. Faruk Buljubašić <- Faruk Buljubasic
 48. Faruk Hadžibegić <- Faruk Hadzibegic
 49. Faruk Šehić <- Faruk Sehic
 50. Fatima Lačević <- Fatima Lacevic
 51. Faustina Mlađa <- Faustina Mlada
 52. Fašizam <- Fasizam
 53. Fehim Bajraktarević <- Fehim Bajraktarevic
 54. Fehim Čurčić <- Fehim Curcic
 55. Fejzulah Hadžibajrić <- Fejzulah Hadzibajric
 56. Feldbach (čvor) <- Feldbach (cvor)
 57. Feldkirch (čvor) <- Feldkirch (cvor)
 58. Feldkirchen (čvor) <- Feldkirchen (cvor)
 59. Feldkirchen in Kärnten <- Feldkirchen in Kaernten
 60. Fellerove konstante kod bacanja novčića <- Fellerove konstante kod bacanja novcica
 61. Fenan Salčinović <- Fenan Salcinovic
 62. Fenerbahçe SK <- Fenerbahce SK
 63. Fenix (Sanela Sijerčić) <- Fenix (Sanela Sijercic)
 64. Feničani <- Fenicani
 65. Feničko pismo <- Fenicko pismo
 66. Ferdinand Tönnies <- Ferdinand Toennies
 67. Ferdinand VI, kralj Španije <- Ferdinand VI, kralj Spanije
 68. Ferdinand VII, kralj Španije <- Ferdinand VII, kralj Spanije
 69. Ferdo Šišić <- Ferdo Sisic
 70. Ferenc Gyurcsány <- Ferenc Gyurcsany
 71. Ferenc Molnár <- Ferenc Molnar
 72. Ferencvárosi Torna Club <- Ferencvarosi Torna Club
 73. Ferhadija (čvor) <- Ferhadija (cvor)
 74. Ferhadija džamija (Sarajevo) <- Ferhadija dzamija (Sarajevo)
 75. Ferhadija džamija (čvor) <- Ferhadija dzamija (cvor)
 76. Ferhat-pašina džamija <- Ferhat-pasina dzamija
 77. Feria del Sol (Mérida) <- Feria del Sol (Merida)
 78. Ferid Džanić <- Ferid Dzanic
 79. Ferida Duraković <- Ferida Durakovic
 80. Ferit (željezo) <- Ferit (zeljezo)
 81. Fernand Léger <- Fernand Leger
 82. Ferrari 150° Italia <- Ferrari 150deg Italia
 83. Fes (čvor) <- Fes (cvor)
 84. Festina lente (čvor) <- Festina lente (cvor)
 85. Festival bosanskohercegovačke drame Zenica <- Festival bosanskohercegovacke drame Zenica
 86. Festival bosanskohercegovačke drame Zenica 2005 <- Festival bosanskohercegovacke drame Zenica 2005
 87. Festival pjesme i sevdaha "Rade Jovanović" <- Festival pjesme i sevdaha "Rade Jovanovic"
 88. Fethija džamija (Bihać) <- Fethija dzamija (Bihac)
 89. Fethija džamija (Teočak) <- Fethija dzamija (Teocak)
 90. Fethija džamija (čvor) <- Fethija dzamija (cvor)
 91. Fianna Fáil <- Fianna Fail
 92. Fidahići (Vidaići) <- Fidahici (Vidaici)
 93. Fidži <- Fidzi
 94. Fikret Abdić <- Fikret Abdic
 95. Fikret Konjić <- Fikret Konjic
 96. Filatelija BH pošte <- Filatelija BH poste
 97. Fildžan <- Fildzan
 98. Fildžan viška <- Fildzan viska
 99. Filip I, vojvoda Orléansa <- Filip I, vojvoda Orleansa
 100. Filip II (čvor) <- Filip II (cvor)
 101. Filip II, vojvoda Orléansa <- Filip II, vojvoda Orleansa
 102. Filip Orléanski <- Filip Orleanski
 103. Filip V, kralj Španije <- Filip V, kralj Spanije
 104. Filip Vujanović <- Filip Vujanovic
 105. Filip Švapski <- Filip Svapski
 106. Filipovići (Foča) <- Filipovici (Foca)
 107. Filipovići (čvor) <- Filipovici (cvor)
 108. Filmski žanrovi <- Filmski zanrovi
 109. Finansijski izvještaj <- Finansijski izvjestaj
 110. Firewall (čvor) <- Firewall (cvor)
 111. Fizika elementarnih čestica <- Fizika elementarnih cestica
 112. Fizičar <- Fizicar
 113. Fizička antropologija <- Fizicka antropologija
 114. Fjordgård <- Fjordgard
 115. Florianópolis <- Florianopolis
 116. Fojnica (čvor) <- Fojnica (cvor)
 117. Fojnička rijeka <- Fojnicka rijeka
 118. Fojnički grbovnik <- Fojnicki grbovnik
 119. Foka (čvor) <- Foka (cvor)
 120. Foka (životinja) <- Foka (zivotinja)
 121. Folies Bergère <- Folies Bergere
 122. Forenzička antropologija <- Forenzicka antropologija
 123. Forum (časopis) <- Forum (casopis)
 124. Fotoelektrični efekat <- Fotoelektricni efekat
 125. Fotografsko pamćenje <- Fotografsko pamcenje
 126. Foča <- Foca
 127. Foča-Ustikolina <- Foca-Ustikolina
 128. Fočanska sahat-kula <- Focanska sahat-kula
 129. Fra Antun Knežević <- Fra Antun Knezevic
 130. Fra Anđeo Kaić <- Fra Andeo Kaic
 131. Fra Grga Martić <- Fra Grga Martic
 132. Fra Mihovil Sučić <- Fra Mihovil Sucic
 133. Franačka država <- Franacka drzava
 134. Franc Ksaver Meško <- Franc Ksaver Mesko
 135. Franc Miklošič <- Franc Miklosic
 136. France Prešeren <- France Preseren
 137. Franck Ribéry <- Franck Ribery
 138. Francuska književnost <- Francuska knjizevnost
 139. Francuska košarkaška reprezentacija <- Francuska kosarkaska reprezentacija
 140. Francuski građanski zakonik <- Francuski gradanski zakonik
 141. Franjevačka crkva Sv. Ante Padovanskog <- Franjevacka crkva Sv. Ante Padovanskog
 142. Franjevačka klasična gimnazija u Visokom <- Franjevacka klasicna gimnazija u Visokom
 143. Franjevački samostan Fojnica <- Franjevacki samostan Fojnica
 144. Franjevački samostan Gorica <- Franjevacki samostan Gorica
 145. Franjevački samostan Svetog Ante na Bistriku <- Franjevacki samostan Svetog Ante na Bistriku
 146. Franjo Arapović <- Franjo Arapovic
 147. Franjo Asiški <- Franjo Asiski
 148. Franjo Džidić <- Franjo Dzidic
 149. Franjo Rački <- Franjo Racki
 150. Franjo Tuđman <- Franjo Tudman
 151. Franjo Šanjek <- Franjo Sanjek
 152. Frankfurt (čvor) <- Frankfurt (cvor)
 153. Frankfurtska škola <- Frankfurtska skola
 154. Frano Lasić <- Frano Lasic
 155. František Kupka <- Frantisek Kupka
 156. François Arago <- Francois Arago
 157. François Bozizé <- Francois Bozize
 158. François Hollande <- Francois Hollande
 159. François Mauriac <- Francois Mauriac
 160. François Mitterrand <- Francois Mitterrand
 161. François Noël Babeuf <- Francois Noel Babeuf
 162. François Rabelais <- Francois Rabelais
 163. François-René de Chateaubriand <- Francois-Rene de Chateaubriand
 164. Fredy Guarín <- Fredy Guarin
 165. Free as a Bird (čvor) <- Free as a Bird (cvor)
 166. Free džez <- Free dzez
 167. Freikorps Roßbach <- Freikorps Rossbach
 168. Freistadt (čvor) <- Freistadt (cvor)
 169. Frente Democrático Nacional <- Frente Democratico Nacional
 170. Friedrich Dürrenmatt <- Friedrich Duerrenmatt
 171. Friedrich Hölderlin <- Friedrich Hoelderlin
 172. Friedrich Wilhelm Adam Sertürner <- Friedrich Wilhelm Adam Sertuerner
 173. Frontkämpferbund <- Frontkaempferbund
 174. Fruška gora <- Fruska gora
 175. Frédéric Chopin <- Frederic Chopin
 176. Frédéric Mistral <- Frederic Mistral
 177. Frédéric Passy <- Frederic Passy
 178. Fuad Kasumović <- Fuad Kasumovic
 179. Fuad Kovač <- Fuad Kovac
 180. Fuad Muzurović <- Fuad Muzurovic
 181. Fuat Paša <- Fuat Pasa
 182. Fudži <- Fudzi
 183. Fumihito, princ Akišino <- Fumihito, princ Akisino
 184. Fundão <- Fundao
 185. Funkcija (čvor) <- Funkcija (cvor)
 186. Futuristička arhitektura <- Futuristicka arhitektura
 187. Fußball-Bundesliga <- Fussball-Bundesliga
 188. Fußball-Bundesliga 2005/2006. <- Fussball-Bundesliga 2005/2006.
 189. Fußball-Bundesliga 2008/2009. <- Fussball-Bundesliga 2008/2009.
 190. Fußball-Bundesliga 2009/2010. <- Fussball-Bundesliga 2009/2010.
 191. Fužine <- Fuzine
 192. Führer <- Fuehrer
 193. Fürstenfeld (grad) <- Fuerstenfeld (grad)
 194. Fürstenfeld (okrug) <- Fuerstenfeld (okrug)
 195. Fürstenfeld (čvor) <- Fuerstenfeld (cvor)

G[uredi | uredi izvor]

 1. Gabrijel Jurkić <- Gabrijel Jurkic
 2. Gagauški jezik <- Gagauski jezik
 3. Gajevi (Brčko) <- Gajevi (Brcko)
 4. Gajevi (Ilijaš) <- Gajevi (Ilijas)
 5. Gajevi (čvor) <- Gajevi (cvor)
 6. Gajret (društvo) <- Gajret (drustvo)
 7. Gajret (čvor) <- Gajret (cvor)
 8. Galaktocentrična udaljenost <- Galaktocentricna udaljenost
 9. Galerija "Roman Petrović" <- Galerija "Roman Petrovic"
 10. Galicija (čvor) <- Galicija (cvor)
 11. Galicija (Španija) <- Galicija (Spanija)
 12. Galija (čvor) <- Galija (cvor)
 13. Galipolje (čvor) <- Galipolje (cvor)
 14. Gama zračenje <- Gama zracenje
 15. Ganimed (čvor) <- Ganimed (cvor)
 16. Gaovčica <- Gaovcica
 17. Gapići <- Gapici
 18. Garčin <- Garcin
 19. Gatačko govedo <- Gatacko govedo
 20. Gatačko polje <- Gatacko polje
 21. Gavril Stefanović Venclović <- Gavril Stefanovic Venclovic
 22. Gavro Babić <- Gavro Babic
 23. Gaza (čvor) <- Gaza (cvor)
 24. Gazanferija džamija <- Gazanferija dzamija
 25. Gazi Bali-beg Jahjapašić <- Gazi Bali-beg Jahjapasic
 26. Gazi Ferhad-paša Sokolović <- Gazi Ferhad-pasa Sokolovic
 27. Gazi Hasan-paša Predojević <- Gazi Hasan-pasa Predojevic
 28. Gazi Turali-begova (Poljska) džamija <- Gazi Turali-begova (Poljska) dzamija
 29. Gazija (čvor) <- Gazija (cvor)
 30. Gaël Monfils <- Gael Monfils
 31. Gaćice (čvor) <- Gacice (cvor)
 32. Gačice (Vitez) <- Gacice (Vitez)
 33. Gađenje <- Gadenje
 34. Generalfeldmaršal <- Generalfeldmarsal
 35. Generalizirani nedeterministički konačni automat <- Generalizirani nedeterministicki konacni automat
 36. Generalna skupština UN-a <- Generalna skupstina UN-a
 37. Genetički inženjering <- Geneticki inzenjering
 38. Genetički kod <- Geneticki kod
 39. Genova (čvor) <- Genova (cvor)
 40. Geografija Sjedinjenih Američkih Država <- Geografija Sjedinjenih Americkih Drzava
 41. Geografska dužina <- Geografska duzina
 42. Geografska širina <- Geografska sirina
 43. Geografski centar Švicarske <- Geografski centar Svicarske
 44. Geografski omotač <- Geografski omotac
 45. Geomorfologija Sjeveroistočne Bosne <- Geomorfologija Sjeveroistocne Bosne
 46. Geomorfološke odlike sjeveroistočne Bosne <- Geomorfoloske odlike sjeveroistocne Bosne
 47. Georg Friedrich Händel <- Georg Friedrich Haendel
 48. Georg Gänswein <- Georg Gaenswein
 49. Georges Lemaître <- Georges Lemaitre
 50. Georges Méliès <- Georges Melies
 51. Gerhard Schröder <- Gerhard Schroeder
 52. Gernika (čvor) <- Gernika (cvor)
 53. Gesäuse (nacionalni park) <- Gesaeuse (nacionalni park)
 54. Gifu (čvor) <- Gifu (cvor)
 55. Gilgameš <- Gilgames
 56. Gilgameš koji je tražio besmrtnost <- Gilgames koji je trazio besmrtnost
 57. Giosuè Carducci <- Giosue Carducci
 58. Girl (čvor) <- Girl (cvor)
 59. Giurtelecu Şimleului <- Giurtelecu Simleului
 60. Gičin Funakoši <- Gicin Funakosi
 61. Gjekë Marinaj <- Gjeke Marinaj
 62. Gladijator (čvor) <- Gladijator (cvor)
 63. Glagoljski misal Hrvoja Vukčića Hrvatinića <- Glagoljski misal Hrvoja Vukcica Hrvatinica
 64. Glamoč <- Glamoc
 65. Glamoč (čvor) <- Glamoc (cvor)
 66. Glamočani (čvor) <- Glamocani (cvor)
 67. Glamočevići <- Glamocevici
 68. Glamočko polje <- Glamocko polje
 69. Glatki mišić <- Glatki misic
 70. Glavica (Glamoč) <- Glavica (Glamoc)
 71. Glavica (čvor) <- Glavica (cvor)
 72. Glavice (čvor) <- Glavice (cvor)
 73. Glavna željeznička stanica u Sarajevu <- Glavna zeljeznicka stanica u Sarajevu
 74. Glavni žučovod <- Glavni zucovod
 75. Glečer <- Glecer
 76. Gligorije Jeftanović <- Gligorije Jeftanovic
 77. Glina (čvor) <- Glina (cvor)
 78. Glinica (čvor) <- Glinica (cvor)
 79. Gložin <- Glozin
 80. Gluhoća <- Gluhoca
 81. Glupost mrtvog čovjeka <- Glupost mrtvog covjeka
 82. Glücksburg <- Gluecksburg
 83. Gmunden (čvor) <- Gmunden (cvor)
 84. Gmünd (grad) <- Gmuend (grad)
 85. Gmünd (okrug) <- Gmuend (okrug)
 86. Gmünd (čvor) <- Gmuend (cvor)
 87. Gnječenje slonom <- Gnjecenje slonom
 88. Goce Delčev <- Goce Delcev
 89. Goce Delčev (grad) <- Goce Delcev (grad)
 90. Godina četiri cara <- Godina cetiri cara
 91. Godine Drveća <- Godine Drveca
 92. Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine <- Godisnjak Drustva istoricara Bosne i Hercegovine
 93. Godišnje doba <- Godisnje doba
 94. Goduš <- Godus
 95. Gojakovići (Kladanj) <- Gojakovici (Kladanj)
 96. Gojanovići <- Gojanovici
 97. Gojko Babić <- Gojko Babic
 98. Gojko Kraljević <- Gojko Kraljevic
 99. Gojko Nikoliš <- Gojko Nikolis
 100. Gojsalići <- Gojsalici
 101. Gojčin <- Gojcin
 102. Goletići <- Goletici
 103. Golf (čvor) <- Golf (cvor)
 104. Golija (čvor) <- Golija (cvor)
 105. Golub pećinar <- Golub pecinar
 106. Golub ćukan <- Golub cukan
 107. Golubići <- Golubici
 108. Golupčarke <- Golupcarke
 109. Golđijev aparat <- Goldijev aparat
 110. Gonič smrti <- Gonic smrti
 111. Gora (čvor) <- Gora (cvor)
 112. Goran Brašnić <- Goran Brasnic
 113. Goran Bregović <- Goran Bregovic
 114. Goran Drmić <- Goran Drmic
 115. Goran Ikonić <- Goran Ikonic
 116. Goran Ivandić <- Goran Ivandic
 117. Goran Ivanišević <- Goran Ivanisevic
 118. Goran Kukić <- Goran Kukic
 119. Goran Kulenović <- Goran Kulenovic
 120. Goran Maksimović <- Goran Maksimovic
 121. Goran Marković (nogometaš) <- Goran Markovic (nogometas)
 122. Goran Marković (čvor) <- Goran Markovic (cvor)
 123. Goran Milić <- Goran Milic
 124. Goran Panić <- Goran Panic
 125. Goražde <- Gorazde
 126. Gordan Vidović <- Gordan Vidovic
 127. Gordana Anđelić-Galić <- Gordana Andelic-Galic
 128. Gordana Magaš <- Gordana Magas
 129. Gordana Ćirjanić <- Gordana Cirjanic
 130. Gorica (čvor) <- Gorica (cvor)
 131. Gorice (Brčko) <- Gorice (Brcko)
 132. Gorice (čvor) <- Gorice (cvor)
 133. Goriva ćelija <- Goriva celija
 134. Gorički grofovi <- Goricki grofovi
 135. Goričko jezero <- Goricko jezero
 136. Gornja Bioča <- Gornja Bioca
 137. Gornja Bodežišta <- Gornja Bodezista
 138. Gornja Brštanica <- Gornja Brstanica
 139. Gornja Međiđa <- Gornja Medida
 140. Gornja Raštelica <- Gornja Rastelica
 141. Gornja Tramošnica <- Gornja Tramosnica
 142. Gornja Višnjica <- Gornja Visnjica
 143. Gornja Zimća <- Gornja Zimca
 144. Gornja mrtva tačka <- Gornja mrtva tacka
 145. Gornje Krečane <- Gornje Krecane
 146. Gornje Moštre <- Gornje Mostre
 147. Gornje Selo (čvor) <- Gornje Selo (cvor)
 148. Gornji Bogićevci <- Gornji Bogicevci
 149. Gornji Bučik <- Gornji Bucik
 150. Gornji Kovačići <- Gornji Kovacici
 151. Gornji Lukavac (Gradačac) <- Gornji Lukavac (Gradacac)
 152. Gornji Lukavac (čvor) <- Gornji Lukavac (cvor)
 153. Gornji Podpeć <- Gornji Podpec
 154. Gornji Potočari <- Gornji Potocari
 155. Gornji Rahić <- Gornji Rahic
 156. Gornji Tiškovac <- Gornji Tiskovac
 157. Gornji Zovik (Brčko) <- Gornji Zovik (Brcko)
 158. Gornji Zovik (čvor) <- Gornji Zovik (cvor)
 159. Gornji Šeher <- Gornji Seher
 160. Gornji Šepak <- Gornji Sepak
 161. Gospodar prstenova: Prstenova družina <- Gospodar prstenova: Prstenova druzina
 162. Gospodin i gospođa Smith (2005) <- Gospodin i gospodja Smith (2005)
 163. Gospođa McGinty je mrtva <- Gospoda McGinty je mrtva
 164. Gospođa koja nestaje (1938) <- Gospoda koja nestaje (1938)
 165. Gospođica Marple <- Gospodica Marple
 166. Gostović <- Gostovic
 167. Grab (čvor) <- Grab (cvor)
 168. Grabovac (čvor) <- Grabovac (cvor)
 169. Grabovica (čvor) <- Grabovica (cvor)
 170. Grabovik (čvor) <- Grabovik (cvor)
 171. Grabska džamija <- Grabska dzamija
 172. Grad (čvor) <- Grad (cvor)
 173. Gradac (Hadžići) <- Gradac (Hadzici)
 174. Gradac (pećina) <- Gradac (pecina)
 175. Gradac (čvor) <- Gradac (cvor)
 176. Gradačac <- Gradacac
 177. Gradačačka sahat-kula <- Gradacacka sahat-kula
 178. Gradačačka tvrđava <- Gradacacka tvrdava
 179. Gradijent (čvor) <- Gradijent (cvor)
 180. Gradina (tvrđava) <- Gradina (tvrdava)
 181. Gradina (časopis) <- Gradina (casopis)
 182. Gradina (čvor) <- Gradina (cvor)
 183. Gradiška (čvor) <- Gradiska (cvor)
 184. Gradište <- Gradiste
 185. Gradišće <- Gradisce
 186. Gradišće (Zenica) <- Gradisce (Zenica)
 187. Gradišće (čvor) <- Gradisce (cvor)
 188. Gradoje Miltenović <- Gradoje Miltenovic
 189. Gradonačelnik <- Gradonacelnik
 190. Gradska džamija (Bosanska Dubica) <- Gradska dzamija (Bosanska Dubica)
 191. Gradska tržnica Markale <- Gradska trznica Markale
 192. Gradska vijećnica Sarajevo <- Gradska vijecnica Sarajevo
 193. Gradski stadion Banovići <- Gradski stadion Banovici
 194. Gradski stadion Gradiška <- Gradski stadion Gradiska
 195. Gradski stadion Laktaši <- Gradski stadion Laktasi
 196. Gradski stadion Žepče <- Gradski stadion Zepce
 197. Gradsko pozorište Jazavac <- Gradsko pozoriste Jazavac
 198. Grafička kartica <- Graficka kartica
 199. Grafičke funkcije <- Graficke funkcije
 200. Grafičke tehnike <- Graficke tehnike
 201. Grafički dizajn <- Graficki dizajn
 202. Grafički izlazni uređaji <- Graficki izlazni uredaji
 203. Grafički procesor <- Graficki procesor
 204. Grafički program <- Graficki program
 205. Grafički softver <- Graficki softver
 206. Grafički standardi <- Graficki standardi
 207. Grahovčići (jezero) <- Grahovcici (jezero)
 208. Graiseljići <- Graiseljici
 209. Grajseljići (jezero) <- Grajseljici (jezero)
 210. Gran Concepción <- Gran Concepcion
 211. Grand Rapids (čvor) <- Grand Rapids (cvor)
 212. Granica (čvor) <- Granica (cvor)
 213. Granica proizvodnih mogućnosti <- Granica proizvodnih mogucnosti
 214. Granična vrijednost <- Granicna vrijednost
 215. Granična vrijednost (čvor) <- Granicna vrijednost (cvor)
 216. Granična vrijednost funkcije <- Granicna vrijednost funkcije
 217. Granična vrijednost niza <- Granicna vrijednost niza
 218. Granična vrijednost podniza <- Granicna vrijednost podniza
 219. Granični prijelaz Kamensko <- Granicni prijelaz Kamensko
 220. Graubünden <- Graubuenden
 221. Gračanica <- Gracanica
 222. Gračanica (Gacko) <- Gracanica (Gacko)
 223. Gračanica (čvor) <- Gracanica (cvor)
 224. Gračanica (Živinice) <- Gracanica (Zivinice)
 225. Gračanička sahat-kula <- Gracanicka sahat-kula
 226. Građanin Kane <- Gradanin Kane
 227. Građanska demokratska stranka Bosne i Hercegovine <- Gradanska demokratska stranka Bosne i Hercegovine
 228. Građanski rat <- Gradanski rat
 229. Građanski rat u Alžiru <- Gradanski rat u Alziru
 230. Građanski rat u Tadžikistanu <- Gradanski rat u Tadzikistanu
 231. Građansko pravo <- Gradansko pravo
 232. Građevinarstvo <- Gradevinarstvo
 233. Grb Alžira <- Grb Alzira
 234. Grb Američke Samoe <- Grb Americke Samoe
 235. Grb Američkih Djevičanskih ostrva <- Grb Americkih Djevicanskih ostrva
 236. Grb Azerbejdžana <- Grb Azerbejdzana
 237. Grb Azerbejdžanske SSR <- Grb Azerbejdzanske SSR
 238. Grb Bangladeša <- Grb Bangladesa
 239. Grb Božićnog ostrva <- Grb Bozicnog ostrva
 240. Grb Britanskih Djevičanskih ostrva <- Grb Britanskih Djevicanskih ostrva
 241. Grb Centralnoafričke Republike <- Grb Centralnoafricke Republike
 242. Grb Džibutija <- Grb Dzibutija
 243. Grb Fidžija <- Grb Fidzija
 244. Grb Grčke <- Grb Grcke
 245. Grb Hercegovačko-neretvanskog kantona <- Grb Hercegovacko-neretvanskog kantona
 246. Grb Istočnog Sarajeva <- Grb Istocnog Sarajeva
 247. Grb Istočnog Timora <- Grb Istocnog Timora
 248. Grb Južne Džordžije i Južnih Sendvičkih Ostrva <- Grb Juzne Dzordzije i Juznih Sendvickih Ostrva
 249. Grb Južne Koreje <- Grb Juzne Koreje
 250. Grb Južne Osetije <- Grb Juzne Osetije
 251. Grb Južnoafričke Republike <- Grb Juznoafricke Republike
 252. Grb Južnog Sudana <- Grb Juznog Sudana
 253. Grb Kambodže <- Grb Kambodze
 254. Grb Kazačke SSR <- Grb Kazacke SSR
 255. Grb Kirgiške SSR <- Grb Kirgiske SSR
 256. Grb Lihtenštajna <- Grb Lihtenstajna
 257. Grb Ljubuškog <- Grb Ljubuskog
 258. Grb Maršalskih Ostrva <- Grb Marsalskih Ostrva
 259. Grb Mađarske <- Grb Madarske
 260. Grb Njemačke <- Grb Njemacke
 261. Grb Norveške <- Grb Norveske
 262. Grb Obale Slonovače <- Grb Obale Slonovace
 263. Grb Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika <- Grb Saveza Sovjetskih Socijalistickih Republika
 264. Grb Saveznih Država Mikronezije <- Grb Saveznih Drzava Mikronezije
 265. Grb Sejšela <- Grb Sejsela
 266. Grb Sjedinjenih Američkih Država <- Grb Sjedinjenih Americkih Drzava
 267. Grb Slovačke <- Grb Slovacke
 268. Grb Tadžikistana <- Grb Tadzikistana
 269. Grb Tadžičke SSR <- Grb Tadzicke SSR
 270. Grb Uzbečke SSR <- Grb Uzbecke SSR
 271. Grb Zeničko-dobojskog kantona <- Grb Zenicko-dobojskog kantona
 272. Grb općine Bijeljina <- Grb opcine Bijeljina
 273. Grb općine Donji Vakuf <- Grb opcine Donji Vakuf
 274. Grb općine Gračanica <- Grb opcine Gracanica
 275. Grb općine Jablanica <- Grb opcine Jablanica
 276. Grb općine Lukavac <- Grb opcine Lukavac
 277. Grb općine Neum <- Grb opcine Neum
 278. Grb općine Tuzla <- Grb opcine Tuzla
 279. Grb općine Velika Kladuša <- Grb opcine Velika Kladusa
 280. Grb općine Vitez <- Grb opcine Vitez
 281. Grb općine Čelić <- Grb opcine Celic
 282. Grb Čada <- Grb Cada
 283. Grb Čehoslovačke <- Grb Cehoslovacke
 284. Grb Češke Republike <- Grb Ceske Republike
 285. Grb Čilea <- Grb Cilea
 286. Grb Španije <- Grb Spanije
 287. Grb Šri Lanke <- Grb Sri Lanke
 288. Grb Švedske <- Grb Svedske
 289. Grb Švicarske <- Grb Svicarske
 290. Grbavica (Brčko) <- Grbavica (Brcko)
 291. Grbavica (čvor) <- Grbavica (cvor)
 292. Greda (čvor) <- Greda (cvor)
 293. Gredice (Brčko) <- Gredice (Brcko)
 294. Gredice (čvor) <- Gredice (cvor)
 295. Gregor Čremošnik <- Gregor Cremosnik
 296. Grgeč <- Grgec
 297. Grgečke <- Grgecke
 298. Grieskirchen (čvor) <- Grieskirchen (cvor)
 299. Grinički meridijan <- Grinicki meridijan
 300. Grivići <- Grivici
 301. Grm (čvor) <- Grm (cvor)
 302. Grmeč <- Grmec
 303. Grnčarija <- Grncarija
 304. Grob kneza Petra Nikolića <- Grob kneza Petra Nikolica
 305. Groblje Père-Lachaise <- Groblje Pere-Lachaise
 306. Groš <- Gros
 307. Grožđe <- Grozde
 308. Grožđica <- Grozdica
 309. Grudna šupljina <- Grudna supljina
 310. Grudna žlijezda <- Grudna zlijezda
 311. Grundlsee (čvor) <- Grundlsee (cvor)
 312. Grupa nuklearnih dobavljača <- Grupa nuklearnih dobavljaca
 313. Gröbming <- Groebming
 314. Grünwalder Stadion <- Gruenwalder Stadion
 315. Grčka <- Grcka
 316. Grčka književnost <- Grcka knjizevnost
 317. Grčka mitologija <- Grcka mitologija
 318. Grčka rukometna reprezentacija <- Grcka rukometna reprezentacija
 319. Grčka vatra <- Grcka vatra
 320. Grčki jezik <- Grcki jezik
 321. Grčko pismo <- Grcko pismo
 322. Grčko-perzijski ratovi <- Grcko-perzijski ratovi
 323. Guahíbo <- Guahibo
 324. Guatemala (čvor) <- Guatemala (cvor)
 325. Guayakí <- Guayaki
 326. Gudački instrumenti <- Gudacki instrumenti
 327. Gudački kvartet <- Gudacki kvartet
 328. Gudački trio (drama) <- Gudacki trio (drama)
 329. Gurdži Mehmed-paša <- Gurdzi Mehmed-pasa
 330. Gusev (čvor) <- Gusev (cvor)
 331. Gustaf Dalén <- Gustaf Dalen
 332. Gustav V, kralj Švedske <- Gustav V, kralj Svedske
 333. Gustav VI Adolf, kralj Švedske <- Gustav VI Adolf, kralj Svedske
 334. Gustavia (Saint Barthélemy) <- Gustavia (Saint Barthelemy)
 335. Gustoća <- Gustoca
 336. Gustoća stanovništva <- Gustoca stanovnistva
 337. Gušter <- Guster
 338. Gušterača <- Gusteraca
 339. Gvaš <- Gvas
 340. Gvineja (čvor) <- Gvineja (cvor)
 341. Gávea (Rio de Janeiro) <- Gavea (Rio de Janeiro)
 342. Gänserndorf (grad) <- Gaenserndorf (grad)
 343. Gänserndorf (okrug) <- Gaenserndorf (okrug)
 344. Gänserndorf (čvor) <- Gaenserndorf (cvor)
 345. Górnik Zabrze <- Gornik Zabrze
 346. Gödelove teoreme nepotpunosti <- Goedelove teoreme nepotpunosti
 347. Görtlerovo vrtloženje <- Goertlerovo vrtlozenje
 348. Göta kanal <- Goeta kanal
 349. Göteborg <- Goeteborg
 350. Göteborgs och Bohus län <- Goeteborgs och Bohus laen
 351. Günter Grass <- Guenter Grass
 352. Güssing (grad) <- Guessing (grad)
 353. Güssing (okrug) <- Guessing (okrug)
 354. Güssing (čvor) <- Guessing (cvor)

H[uredi | uredi izvor]

 1. HKK Široki <- HKK Siroki
 2. HMS Bellerophon (čvor) <- HMS Bellerophon (cvor)
 3. HNK Orašje <- HNK Orasje
 4. HNK Čapljina <- HNK Capljina
 5. HNK Šibenik <- HNK Sibenik
 6. HRK "Izviđač" Ljubuški <- HRK "Izvidac" Ljubuski
 7. Haag (čvor) <- Haag (cvor)
 8. Haakon VII, kralj Norveške <- Haakon VII, kralj Norveske
 9. Haakon, krunski princ od Norveške <- Haakon, krunski princ od Norveske
 10. Habib Koité <- Habib Koite
 11. Habsburška Nizozemska <- Habsburska Nizozemska
 12. Habsburška monarhija <- Habsburska monarhija
 13. Hadum Jakub-paša <- Hadum Jakub-pasa
 14. Hadum Sinan-paša Borovinić <- Hadum Sinan-pasa Borovinic
 15. Hadždž <- Hadzdz
 16. Hadže-namaz <- Hadze-namaz
 17. Hadžem Hajdarević <- Hadzem Hajdarevic
 18. Hadži Hasanova (Čaršijska) džamija <- Hadzi Hasanova (Carsijska) dzamija
 19. Hadži Jusuf Livnjak <- Hadzi Jusuf Livnjak
 20. Hadži Kurd džamija <- Hadzi Kurd dzamija
 21. Hadži Mehmed-beg Rizvanbegović <- Hadzi Mehmed-beg Rizvanbegovic
 22. Hadži Mustafa Bošnjak Muhlisi <- Hadzi Mustafa Bosnjak Muhlisi
 23. Hadži-Ago Hadžiagić <- Hadzi-Ago Hadziagic
 24. Hadži-Mustaj paše Sokolovića džamija <- Hadzi-Mustaj pase Sokolovica dzamija
 25. Hadži-Pašina džamija <- Hadzi-Pasina dzamija
 26. Hadžija <- Hadzija
 27. Hadžijska džamija <- Hadzijska dzamija
 28. Hadžijska džamija (Sarajevo) <- Hadzijska dzamija (Sarajevo)
 29. Hadžići <- Hadzici
 30. Hadžići (čvor) <- Hadzici (cvor)
 31. Hagen-Poiseuilleova jednačina <- Hagen-Poiseuilleova jednacina
 32. Hair voda Hadži-Ramić Osmana <- Hair voda Hadzi-Ramic Osmana
 33. Hair voda porodice Nuhanović <- Hair voda porodice Nuhanovic
 34. Hair voda u Veluću <- Hair voda u Velucu
 35. Hair voda Ćazim Velić <- Hair voda Cazim Velic
 36. Haićanski kreolski jezik <- Haicanski kreolski jezik
 37. Hajderovići <- Hajderovici
 38. Hajdučka trava <- Hajducka trava
 39. Hajrudin Mešić <- Hajrudin Mesic
 40. Hajrudin Varešanović <- Hajrudin Varesanovic
 41. Hakan Şükür <- Hakan Suekuer
 42. Hakija Kulenović <- Hakija Kulenovic
 43. Halapić <- Halapic
 44. Halid Bešlić <- Halid Beslic
 45. Halid Hadžimulić <- Halid Hadzimulic
 46. Halid Kadrić <- Halid Kadric
 47. Halidži <- Halidzi
 48. Halil Tikveša <- Halil Tikvesa
 49. Halil-paša <- Halil-pasa
 50. Halim Malkoč <- Halim Malkoc
 51. Halim Mulaibrahimović <- Halim Mulaibrahimovic
 52. Halit Ergenç <- Halit Ergenc
 53. Haljinići <- Haljinici
 54. Halldór Laxness <- Halldor Laxness
 55. Haluška džamija <- Haluska dzamija
 56. Hamdija Kapidžić <- Hamdija Kapidzic
 57. Hamdija Kreševljaković <- Hamdija Kresevljakovic
 58. Hamdija Lipovača <- Hamdija Lipovaca
 59. Hamdija Čemerlić <- Hamdija Cemerlic
 60. Hamdija Čustović <- Hamdija Custovic
 61. Hamdo Lokvančić <- Hamdo Lokvancic
 62. Hamid Hadžibegić <- Hamid Hadzibegic
 63. Hamit Altıntop <- Hamit Altintop
 64. Hamza Alić <- Hamza Alic
 65. Hamza Hali Bošnjak <- Hamza Hali Bosnjak
 66. Hamza Hamzabegović <- Hamza Hamzabegovic
 67. Han Šići <- Han Sici
 68. Hanibal Lucić <- Hanibal Lucic
 69. Hanifa Kapidžić-Osmanagić <- Hanifa Kapidzic-Osmanagic
 70. Hannes Alfvén <- Hannes Alfven
 71. Hans Christian Ørsted <- Hans Christian Orsted
 72. Hans-Adam II, knez Lihtenštajna <- Hans-Adam II, knez Lihtenstajna
 73. Hans-Jürgen von Arnim <- Hans-Juergen von Arnim
 74. Hans-Štaufenov sindrom <- Hans-Staufenov sindrom
 75. Harald V, kralj Norveške <- Harald V, kralj Norveske
 76. Harambašići <- Harambasici
 77. Harač <- Harac
 78. Harači (Harry Potter) <- Haraci (Harry Potter)
 79. Hardcore (čvor) <- Hardcore (cvor)
 80. Hardy Krüger <- Hardy Krueger
 81. Haridžije <- Haridzije
 82. Haridžijski islam <- Haridzijski islam
 83. Haris Abdagić <- Haris Abdagic
 84. Haris Alihodžić <- Haris Alihodzic
 85. Haris Alijagić <- Haris Alijagic
 86. Haris Bešlija <- Haris Beslija
 87. Haris Brkić <- Haris Brkic
 88. Haris Džinović <- Haris Dzinovic
 89. Haris Pašović <- Haris Pasovic
 90. Haris Prolić <- Haris Prolic
 91. Haris Silajdžić <- Haris Silajdzic
 92. Haris Škoro <- Haris Skoro
 93. Harmonijski red (čvor) <- Harmonijski red (cvor)
 94. Harry Potter i Kamen mudraca (čvor) <- Harry Potter i Kamen mudraca (cvor)
 95. Harry Potter i Odaja tajni (čvor) <- Harry Potter i Odaja tajni (cvor)
 96. Harry Potter i Plameni pehar (čvor) <- Harry Potter i Plameni pehar (cvor)
 97. Harry Potter i Princ miješane krvi <- Harry Potter i Princ mijesane krvi
 98. Harry Potter i Princ miješane krvi (čvor) <- Harry Potter i Princ mijesane krvi (cvor)
 99. Harry Potter i Red feniksa (čvor) <- Harry Potter i Red feniksa (cvor)
 100. Harry Potter i zatočenik Azkabana <- Harry Potter i zatocenik Azkabana
 101. Harry Potter i zatočenik Azkabana (film) <- Harry Potter i zatocenik Azkabana (film)
 102. Harry Potter i zatočenik Azkabana (igra) <- Harry Potter i zatocenik Azkabana (igra)
 103. Harry Potter i zatočenik Azkabana (čvor) <- Harry Potter i zatocenik Azkabana (cvor)
 104. Hartberg (čvor) <- Hartberg (cvor)
 105. Harun er-Rašid <- Harun er-Rasid
 106. Hasan Arapović <- Hasan Arapovic
 107. Hasan Beganović <- Hasan Beganovic
 108. Hasan Begičević <- Hasan Begicevic
 109. Hasan Brkić <- Hasan Brkic
 110. Hasan Kafi Pruščak <- Hasan Kafi Pruscak
 111. Hasan Kikić <- Hasan Kikic
 112. Hasan Salihamidžić <- Hasan Salihamidzic
 113. Hashim Thaçi <- Hashim Thaci
 114. Hasija Borić <- Hasija Boric
 115. Hasići <- Hasici
 116. Hasnija Muratagić-Tuna <- Hasnija Muratagic-Tuna
 117. Hatidža bint Huvejlid <- Hatidza bint Huvejlid
 118. Hazim Akmadžić <- Hazim Akmadzic
 119. Hazim Delić <- Hazim Delic
 120. Hazim Šabanović <- Hazim Sabanovic
 121. Hašani <- Hasani
 122. Hašemit <- Hasemit
 123. Hebe (čvor) <- Hebe (cvor)
 124. Heidenheim (čvor) <- Heidenheim (cvor)
 125. Heinrich Böll <- Heinrich Boell
 126. Heisenbergov princip neodređenosti <- Heisenbergov princip neodredenosti
 127. Heksadecimalni numerički sistem <- Heksadecimalni numericki sistem
 128. Helenističko-rimsko razdoblje <- Helenisticko-rimsko razdoblje
 129. Hemijska ravnoteža <- Hemijska ravnoteza
 130. Henri Poincaré <- Henri Poincare
 131. Henrik IV (čvor) <- Henrik IV (cvor)
 132. Henrik Mlađi, kralj Engleske <- Henrik Mladi, kralj Engleske
 133. Hercegovački pašaluk <- Hercegovacki pasaluk
 134. Hercegovačko-neretvanski kanton <- Hercegovacko-neretvanski kanton
 135. Herkul (sazviježđe) <- Herkul (sazvijezde)
 136. Hermagor (čvor) <- Hermagor (cvor)
 137. Hermann Bollé <- Hermann Bolle
 138. Hermann Göring <- Hermann Goering
 139. Hernán Cortés <- Hernan Cortes
 140. Heroes (čvor) <- Heroes (cvor)
 141. Herta Müller <- Herta Mueller
 142. Hidra (čvor) <- Hidra (cvor)
 143. Hidrografija sjeveroistočne Bosne <- Hidrografija sjeveroistocne Bosne
 144. Hidrostatička ravnoteža <- Hidrostaticka ravnoteza
 145. Hidžra <- Hidzra
 146. Hidžra (čvor) <- Hidzra (cvor)
 147. Hiljadu i jedna noć <- Hiljadu i jedna noc
 148. Himen (čvor) <- Himen (cvor)
 149. Himna Čilea <- Himna Cilea
 150. Hine-nui-te-pō <- Hine-nui-te-po
 151. Hiperbarična medicina <- Hiperbaricna medicina
 152. Hiperbola (čvor) <- Hiperbola (cvor)
 153. Hiperbolička funkcija <- Hiperbolicka funkcija
 154. Hiperbolički sektor <- Hiperbolicki sektor
 155. Hipnotičko stanje <- Hipnoticko stanje
 156. Hipotetičko-deduktivno shvatanje <- Hipoteticko-deduktivno shvatanje
 157. Hirošima <- Hirosima
 158. Hirurgija trbušnog zida <- Hirurgija trbusnog zida
 159. Historija Bošnjaka <- Historija Bosnjaka
 160. Historija Njemačke <- Historija Njemacke
 161. Historija Sjedinjenih Američkih Država <- Historija Sjedinjenih Americkih Drzava
 162. Historija računarskih mreža <- Historija racunarskih mreza
 163. Historija računarskog hardvera <- Historija racunarskog hardvera
 164. Historija računarstva <- Historija racunarstva
 165. Hitler-Ludendorff-puč <- Hitler-Ludendorff-puc
 166. Hitna služba (serija) <- Hitna sluzba (serija)
 167. Hivzija Hasandedić <- Hivzija Hasandedic
 168. Hjalmar Söderberg <- Hjalmar Soederberg
 169. Hladno oružje <- Hladno oruzje
 170. Hlorovodonična kiselina <- Hlorovodonicna kiselina
 171. Ho-ruk (Teška industrija) <- Ho-ruk (Teska industrija)
 172. Hodaverdi-paša <- Hodaverdi-pasa
 173. Hodi da ti čiko nešto da <- Hodi da ti ciko nesto da
 174. Hoenštaufovci <- Hoenstaufovci
 175. Hollabrunn (čvor) <- Hollabrunn (cvor)
 176. Holografski višenamjenski disk <- Holografski visenamjenski disk
 177. Homokinetički zglob <- Homokineticki zglob
 178. Homologična riječ <- Homologicna rijec
 179. Honoré Daumier <- Honore Daumier
 180. Honoré de Balzac <- Honore de Balzac
 181. Honšu <- Honsu
 182. Horizont događaja <- Horizont dogadaja
 183. Horn (čvor) <- Horn (cvor)
 184. Horná Lehota <- Horna Lehota
 185. Horst Ludwig Störmer <- Horst Ludwig Stoermer
 186. Hozići <- Hozici
 187. Hrana Vuković Kosača <- Hrana Vukovic Kosaca
 188. Hrast lužnjak <- Hrast luznjak
 189. Hreljići <- Hreljici
 190. Hreša <- Hresa
 191. Hristo Vidaković <- Hristo Vidakovic
 192. Hrkljuš <- Hrkljus
 193. Hromozom 1 (čovjek) <- Hromozom 1 (covjek)
 194. Hromozom 19 (čovjek) <- Hromozom 19 (covjek)
 195. Hromozom 2 (čovjek) <- Hromozom 2 (covjek)
 196. Hromozom 22 (čovjek) <- Hromozom 22 (covjek)
 197. Hromozom 6 (čovjek) <- Hromozom 6 (covjek)
 198. Hronologija antičkog Rima <- Hronologija antickog Rima
 199. Hronologija bosanskohercegovačke historije <- Hronologija bosanskohercegovacke historije
 200. Hronologija historije računarstva <- Hronologija historije racunarstva
 201. Hronološki spisak bosanskohercegovačkih filmova <- Hronoloski spisak bosanskohercegovackih filmova
 202. Hronološki spisak jugoslovenskih filmova <- Hronoloski spisak jugoslovenskih filmova
 203. Hrvatin Stjepanić <- Hrvatin Stjepanic
 204. Hrvatinići <- Hrvatinici
 205. Hrvatska izvještajna novinska agencija <- Hrvatska izvjestajna novinska agencija
 206. Hrvatska katolička zajednica <- Hrvatska katolicka zajednica
 207. Hrvatska književnost <- Hrvatska knjizevnost
 208. Hrvatska košarkaška reprezentacija <- Hrvatska kosarkaska reprezentacija
 209. Hrvatska pošta Mostar <- Hrvatska posta Mostar
 210. Hrvatska seljačka stranka Bosne i Hercegovine <- Hrvatska seljacka stranka Bosne i Hercegovine
 211. Hrvatska stranka prava (čvor) <- Hrvatska stranka prava (cvor)
 212. Hrvatske oružane snage <- Hrvatske oruzane snage
 213. Hrvatske oružane snage (čvor) <- Hrvatske oruzane snage (cvor)
 214. Hrvatski književni list <- Hrvatski knjizevni list
 215. Hrvatski ovčar <- Hrvatski ovcar
 216. Hrvatsko narodno kazalište (Zagreb) <- Hrvatsko narodno kazaliste (Zagreb)
 217. Hrvatsko proljeće <- Hrvatsko proljece
 218. Hrvatsko vijeće odbrane <- Hrvatsko vijece odbrane
 219. Hrvoje Hegedušić <- Hrvoje Hegedusic
 220. Hrvoje Jurić <- Hrvoje Juric
 221. Hrvoje Kečkeš <- Hrvoje Keckes
 222. Hrvoje Miličević <- Hrvoje Milicevic
 223. Hrvoje Petrić <- Hrvoje Petric
 224. Hrvoje Vukčić Hrvatinić <- Hrvoje Vukcic Hrvatinic
 225. Hrčavka <- Hrcavka
 226. Hudeč <- Hudec
 227. Hudiksvalls län <- Hudiksvalls laen
 228. Hugo Gunckel Lüer <- Hugo Gunckel Lueer
 229. Humac (čvor) <- Humac (cvor)
 230. Humanitarna pomoć <- Humanitarna pomoc
 231. Humačka ploča <- Humacka ploca
 232. Hunkovići <- Hunkovici
 233. Husaga Ćišić <- Husaga Cisic
 234. Husein Brkić <- Husein Brkic
 235. Husein Dervišević <- Husein Dervisevic
 236. Husein Džanić <- Husein Dzanic
 237. Husein Hasković <- Husein Haskovic
 238. Husein Kavazović <- Husein Kavazovic
 239. Husein Kurtagić <- Husein Kurtagic
 240. Husein Tahmiščić <- Husein Tahmiscic
 241. Husein-ef. Mujić <- Husein-ef. Mujic
 242. Husein-kapetan Gradaščević <- Husein-kapetan Gradascevic
 243. Husein-paša Džanpoladzade <- Husein-pasa Dzanpoladzade
 244. Huseina Čauša (Džindijska) džamija <- Huseina Causa (Dzindijska) dzamija
 245. Husejin Bračković <- Husejin Brackovic
 246. Husejn Čajlaković <- Husejn Cajlakovic
 247. Husejn Đogo Dubravić <- Husejn Dogo Dubravic
 248. Husejnija džamija <- Husejnija dzamija
 249. Husejnovići <- Husejnovici
 250. Huskići <- Huskici
 251. Husnija Kamberović <- Husnija Kamberovic
 252. Huso Hodžić <- Huso Hodzic
 253. Husref Musemić <- Husref Musemic
 254. Husøy (Senja) <- Husoy (Senja)
 255. Hälsingland <- Haelsingland
 256. Härjedalen <- Haerjedalen
 257. Härnösands län <- Haernoesands laen
 258. Hôtel de Ville (Metro Pariz) <- Hotel de Ville (Metro Pariz)
 259. HŠK Zrinjski <- HSK Zrinjski
 260. Hồ Chí Minh (grad) <- Ho Chi Minh (grad)

I[uredi | uredi izvor]

 1. Ibn-Madže <- Ibn-Madze
 2. Ibn-Rušd <- Ibn-Rusd
 3. Ibrahim Halilović <- Ibrahim Halilovic
 4. Ibrahim Halilović (čvor) <- Ibrahim Halilovic (cvor)
 5. Ibrahim Karabegović <- Ibrahim Karabegovic
 6. Ibrahim Krzović <- Ibrahim Krzovic
 7. Ibrahim Tepić <- Ibrahim Tepic
 8. Ibrahim ef. Fejić <- Ibrahim ef. Fejic
 9. Ibrahim ef. Halilović <- Ibrahim ef. Halilovic
 10. Ibrahim Šehić <- Ibrahim Sehic
 11. Ibrahim-ef. Maglajlić <- Ibrahim-ef. Maglajlic
 12. Ibrica Jusić <- Ibrica Jusic
 13. Idovačko jezero <- Idovacko jezero
 14. Idris-paša <- Idris-pasa
 15. Idžma <- Idzma
 16. Idžtihad <- Idztihad
 17. Igmanski marš <- Igmanski mars
 18. Ignjacije Đakon <- Ignjacije Dakon
 19. Igor Petrovič Volk <- Igor Petrovic Volk
 20. Igor Vukojević <- Igor Vukojevic
 21. Igor Žerajić <- Igor Zerajic
 22. Igor Žuržinov <- Igor Zurzinov
 23. Igra na ploči <- Igra na ploci
 24. Igraća konzola <- Igraca konzola
 25. Igraće karte <- Igrace karte
 26. Igrači Evropskog nogometnog prvenstva 2008. <- Igraci Evropskog nogometnog prvenstva 2008.
 27. Igrači Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. <- Igraci Svjetskog prvenstva u nogometu 2010.
 28. Igrači Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa A <- Igraci Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa A
 29. Igrači Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa B <- Igraci Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa B
 30. Igrači Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa C <- Igraci Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa C
 31. Igrači Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa D <- Igraci Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa D
 32. Igrači Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa E <- Igraci Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa E
 33. Igrači Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa F <- Igraci Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa F
 34. Igrači Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa G <- Igraci Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa G
 35. Igrači Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa H <- Igraci Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. - Grupa H
 36. Igračka <- Igracka
 37. Ihering (čvor) <- Ihering (cvor)
 38. Il cimento dell’ armonia e dell’ inventione <- Il cimento dell' armonia e dell' inventione
 39. Ilha de Moçambique <- Ilha de Mocambique
 40. Ilidža <- Ilidza
 41. Ilidža (Sanski Most) <- Ilidza (Sanski Most)
 42. Ilidža (čvor) <- Ilidza (cvor)
 43. Ilija Crijević <- Ilija Crijevic
 44. Ilija Katić <- Ilija Katic
 45. Ilijas Tanović <- Ilijas Tanovic
 46. Ilijaš <- Ilijas
 47. Ilići <- Ilici
 48. Ilja Iljič Mečnikov <- Ilja Iljic Mecnikov
 49. Iljas Hadžibegović <- Iljas Hadzibegovic
 50. Ilovička vrata <- Ilovicka vrata
 51. Iločki <- Ilocki
 52. Imam Šafija <- Imam Safija
 53. Imanski šarti <- Imanski sarti
 54. Imre Kertész <- Imre Kertesz
 55. Inat kuća <- Inat kuca
 56. Ind (čvor) <- Ind (cvor)
 57. Indijska pustinjska mačka <- Indijska pustinjska macka
 58. Indira Vladić <- Indira Vladic
 59. Indo-grčko kraljevstvo <- Indo-grcko kraljevstvo
 60. Ines Fančović <- Ines Fancovic
 61. Infarkt (Atomsko sklonište) <- Infarkt (Atomsko skloniste)
 62. Informacijsko društvo <- Informacijsko drustvo
 63. Infracrveno zračenje <- Infracrveno zracenje
 64. Ingrid od Švedske <- Ingrid od Svedske
 65. Ingušetija <- Ingusetija
 66. Inhibitor (čvor) <- Inhibitor (cvor)
 67. Institut polytechnique des sciences avancées <- Institut polytechnique des sciences avancees
 68. Institut življenja <- Institut zivljenja
 69. Integracija korištenjem parametarskih derivacija <- Integracija koristenjem parametarskih derivacija
 70. Integro-diferencijalna jednačina <- Integro-diferencijalna jednacina
 71. Intelektualno vlasništvo <- Intelektualno vlasnistvo
 72. Inteligencija i poremećaji inteligencije <- Inteligencija i poremecaji inteligencije
 73. Inter Milano u evropskim takmičenjima <- Inter Milano u evropskim takmicenjima
 74. Inter Milano u svjetskim takmičenjima <- Inter Milano u svjetskim takmicenjima
 75. Interakcija čovjek-računar <- Interakcija covjek-racunar
 76. Interakcija čovjeka i računara <- Interakcija covjeka i racunara
 77. Intermeco (čvor) <- Intermeco (cvor)
 78. Internet pretraživač <- Internet pretrazivac
 79. Interpol (čvor) <- Interpol (cvor)
 80. Interpolacija (čvor) <- Interpolacija (cvor)
 81. Inverzna hiperbolička funkcija <- Inverzna hiperbolicka funkcija
 82. Inč <- Inc
 83. Inšallah <- Insallah
 84. Inšallah Madona, inšallah <- Insallah Madona, insallah
 85. Inženjer <- Inzenjer
 86. Inženjering <- Inzenjering
 87. Ionoizmjenjivačka hromatografija <- Ionoizmjenjivacka hromatografija
 88. Iransko-irački rat <- Iransko-iracki rat
 89. Irački Kurdistan <- Iracki Kurdistan
 90. Irena Mulamuhić <- Irena Mulamuhic
 91. Irfan Horozović <- Irfan Horozovic
 92. Irfan Ljubijankić <- Irfan Ljubijankic
 93. Irska (čvor) <- Irska (cvor)
 94. Irska književnost <- Irska knjizevnost
 95. Irtiš <- Irtis
 96. Irwinova kornjača <- Irwinova kornjaca
 97. Irène Joliot-Curie <- Irene Joliot-Curie
 98. Isa (čvor) <- Isa (cvor)
 99. Isa-beg Ishaković <- Isa-beg Ishakovic
 100. Isabel Martínez de Perón <- Isabel Martinez de Peron
 101. Ishak-beg Kraljević <- Ishak-beg Kraljevic
 102. Iskender-paša <- Iskender-pasa
 103. Iskričavi cijanid <- Iskricavi cijanid
 104. Ismail Palić <- Ismail Palic
 105. Ismar Gorčić <- Ismar Gorcic
 106. Ismar Mujezinović <- Ismar Mujezinovic
 107. Ismet Alajbegović Šerbo <- Ismet Alajbegovic Serbo
 108. Ismet Arnautalić <- Ismet Arnautalic
 109. Ismet Bajramović <- Ismet Bajramovic
 110. Ismet Bekrić <- Ismet Bekric
 111. Ismet Dedić <- Ismet Dedic
 112. Ismet Dizdarević <- Ismet Dizdarevic
 113. Ismet Mujezinović <- Ismet Mujezinovic
 114. Ismet Ovčina <- Ismet Ovcina
 115. Ismet Spahić <- Ismet Spahic
 116. Iso Porović <- Iso Porovic
 117. Isplata mogoriša <- Isplata mogorisa
 118. Ispočetka (Dino Merlin) <- Ispocetka (Dino Merlin)
 119. Isra i Mi'radž <- Isra i Mi'radz
 120. Istarska županija <- Istarska zupanija
 121. Istebné <- Istebne
 122. Istok (čvor) <- Istok (cvor)
 123. Istovremena šema <- Istovremena sema
 124. Istočna Afrika <- Istocna Afrika
 125. Istočna Azija <- Istocna Azija
 126. Istočna Evropa <- Istocna Evropa
 127. Istočna Hercegovina <- Istocna Hercegovina
 128. Istočna Ilidža <- Istocna Ilidza
 129. Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem <- Istocna Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem
 130. Istočna konferencija <- Istocna konferencija
 131. Istočni Drvar <- Istocni Drvar
 132. Istočni Jerusalem <- Istocni Jerusalem
 133. Istočni Mostar (općina) <- Istocni Mostar (opcina)
 134. Istočni Mostar (stari grad) <- Istocni Mostar (stari grad)
 135. Istočni Mostar (čvor) <- Istocni Mostar (cvor)
 136. Istočni Stari Grad <- Istocni Stari Grad
 137. Istočni Timor <- Istocni Timor
 138. Istočno Novo Sarajevo <- Istocno Novo Sarajevo
 139. Istočno Sarajevo <- Istocno Sarajevo
 140. Istočno kinesko more <- Istocno kinesko more
 141. Istočno pitanje <- Istocno pitanje
 142. Istočnoindijska kompanija <- Istocnoindijska kompanija
 143. Istočnosibirsko more <- Istocnosibirsko more
 144. Istočnoslavenski jezici <- Istocnoslavenski jezici
 145. Istraživanja <- Istrazivanja
 146. Istraživanje <- Istrazivanje
 147. Istraživanje Marsa <- Istrazivanje Marsa
 148. Istraživanje svemira <- Istrazivanje svemira
 149. Istrebljivač <- Istrebljivac
 150. István Tisza <- Istvan Tisza
 151. Isus (čvor) <- Isus (cvor)
 152. Isusovo uskrsnuće <- Isusovo uskrsnuce
 153. Italijanska književnost <- Italijanska knjizevnost
 154. Italijanska košarkaška reprezentacija <- Italijanska kosarkaska reprezentacija
 155. Ivan Barbalić <- Ivan Barbalic
 156. Ivan Duns Škot <- Ivan Duns Skot
 157. Ivan Franjo Jukić <- Ivan Franjo Jukic
 158. Ivan Gašparovič <- Ivan Gasparovic
 159. Ivan Generalić <- Ivan Generalic
 160. Ivan Goran Kovačić <- Ivan Goran Kovacic
 161. Ivan Gundulić <- Ivan Gundulic
 162. Ivan Hariš-Gromovnik <- Ivan Haris-Gromovnik
 163. Ivan III Drašković <- Ivan III Draskovic
 164. Ivan Jolić <- Ivan Jolic
 165. Ivan Kordić <- Ivan Kordic
 166. Ivan Krstanović <- Ivan Krstanovic
 167. Ivan Lendrić <- Ivan Lendric
 168. Ivan Ljubičić <- Ivan Ljubicic
 169. Ivan Lovrenović <- Ivan Lovrenovic
 170. Ivan Mažuranić <- Ivan Mazuranic
 171. Ivan Meštrović <- Ivan Mestrovic
 172. Ivan Mikulić <- Ivan Mikulic
 173. Ivan Miličević <- Ivan Milicevic
 174. Ivan Pudić <- Ivan Pudic
 175. Ivan Puljić <- Ivan Puljic
 176. Ivan Radeljić <- Ivan Radeljic
 177. Ivan Sergejevič Turgenjev <- Ivan Sergejevic Turgenjev
 178. Ivan Stambolić <- Ivan Stambolic
 179. Ivan VIII (čvor) <- Ivan VIII (cvor)
 180. Ivan Vuković <- Ivan Vukovic
 181. Ivan Česmički <- Ivan Cesmicki
 182. Ivan Šarac <- Ivan Sarac
 183. Ivan Štraus <- Ivan Straus
 184. Ivan Šubašić <- Ivan Subasic
 185. Ivan Šuker <- Ivan Suker
 186. Ivana Brlić Mažuranić <- Ivana Brlic Mazuranic
 187. Ivana Kuzmanović <- Ivana Kuzmanovic
 188. Ivana Miličević <- Ivana Milicevic
 189. Ivaniš Horvat <- Ivanis Horvat
 190. Ivaniš Pavlović <- Ivanis Pavlovic
 191. Ivaniš Vlatković <- Ivanis Vlatkovic
 192. Ivano Balić <- Ivano Balic
 193. Ivica (čvor) <- Ivica (cvor)
 194. Ivica Barbarić <- Ivica Barbaric
 195. Ivica Dačić <- Ivica Dacic
 196. Ivica Džidić <- Ivica Dzidic
 197. Ivica Grlić <- Ivica Grlic
 198. Ivica Kostelić <- Ivica Kostelic
 199. Ivica Kunčević <- Ivica Kuncevic
 200. Ivica Olić <- Ivica Olic
 201. Ivica Rajić <- Ivica Rajic
 202. Ivica Vlašić <- Ivica Vlasic
 203. Ivica Đikić <- Ivica Dikic
 204. Ivica Šerfezi <- Ivica Serfezi
 205. Ivica Šiško <- Ivica Sisko
 206. Ivo Andrić <- Ivo Andric
 207. Ivo Gregurević <- Ivo Gregurevic
 208. Ivo Josipović <- Ivo Josipovic
 209. Ivo Kobaš <- Ivo Kobas
 210. Ivo Komšić <- Ivo Komsic
 211. Ivo Kozarčanin <- Ivo Kozarcanin
 212. Ivo Miro Jović <- Ivo Miro Jovic
 213. Ivo Robić <- Ivo Robic
 214. Ivo Totić <- Ivo Totic
 215. Ivo Zlatić <- Ivo Zlatic
 216. Ivo Ćipiko <- Ivo Cipiko
 217. Ivo Šeremet <- Ivo Seremet
 218. Ivo Šoljan <- Ivo Soljan
 219. Iván Córdoba <- Ivan Cordoba
 220. Iza neprijateljskih linija (čvor) <- Iza neprijateljskih linija (cvor)
 221. Izabal (čvor) <- Izabal (cvor)
 222. Izabela II, kraljica Španije <- Izabela II, kraljica Spanije
 223. Izabela, princeza od Asturije (Trastámara) <- Izabela, princeza od Asturije (Trastamara)
 224. Izbično <- Izbicno
 225. Izbori za Skupštinu EU u Austriji 2009. <- Izbori za Skupstinu EU u Austriji 2009.
 226. Izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore 2012. <- Izbori za poslanike u Skupstinu Crne Gore 2012.
 227. Izet Alečković <- Izet Aleckovic
 228. Izet Hajrović <- Izet Hajrovic
 229. Izet Mašić <- Izet Masic
 230. Izet Muratspahić <- Izet Muratspahic
 231. Izet Nanić <- Izet Nanic
 232. Izet Sarajlić <- Izet Sarajlic
 233. Izgubljeni (Točak vremena) <- Izgubljeni (Tocak vremena)
 234. Izgubljeni (čvor) <- Izgubljeni (cvor)
 235. Izlazni uređaj <- Izlazni uredaj
 236. Izlučivanje <- Izlucivanje
 237. Izolda Ambrožić <- Izolda Ambrozic
 238. Izraelski šekel <- Izraelski sekel
 239. Izračunavanje suma <- Izracunavanje suma
 240. Izudin Bajrović <- Izudin Bajrovic
 241. Izviđači <- Izvidaci
 242. Izvori o Bileći u srednjem vijeku <- Izvori o Bileci u srednjem vijeku
 243. Izvoz voska iz Foče početkom 15. vijeka <- Izvoz voska iz Foce pocetkom 15. vijeka
 244. Izvršna vlast <- Izvrsna vlast
 245. Izvršni softver <- Izvrsni softver
 246. Ičiro Mizuki <- Iciro Mizuki
 247. Iğdır <- Igdir
 248. Išamael <- Isamael
 249. Išimbaj <- Isimbaj

J[uredi | uredi izvor]

 1. J. W. Alexander (čvor) <- J. W. Alexander (cvor)
 2. JFK (čvor) <- JFK (cvor)
 3. JP Željeznice FBiH <- JP Zeljeznice FBiH
 4. JP Željeznice RS <- JP Zeljeznice RS
 5. Ja sam kovač svoje sreće (Mišo Kovač) <- Ja sam kovac svoje srece (Miso Kovac)
 6. Ja te volim najviše na svijetu (Hari Mata Hari) <- Ja te volim najvise na svijetu (Hari Mata Hari)
 7. Jablanica (čvor) <- Jablanica (cvor)
 8. Jablanići <- Jablanici
 9. Jablaničko jezero <- Jablanicko jezero
 10. Jabuka (čvor) <- Jabuka (cvor)
 11. Jacques Prévert <- Jacques Prevert
 12. Jadranka Stojaković <- Jadranka Stojakovic
 13. Jadviga (čvor) <- Jadviga (cvor)
 14. Jagiellonia Białystok <- Jagiellonia Bialystok
 15. Jagodići (Bugojno) <- Jagodici (Bugojno)
 16. Jagodići (Goražde) <- Jagodici (Gorazde)
 17. Jagodići (čvor) <- Jagodici (cvor)
 18. Jagorčevina <- Jagorcevina
 19. Jahači sjena <- Jahaci sjena
 20. Jahja Fehratović <- Jahja Fehratovic
 21. Jahvistička predaja <- Jahvisticka predaja
 22. Jaime Garzón <- Jaime Garzon
 23. Jajačka sahat-kula <- Jajacka sahat-kula
 24. Jajići <- Jajici
 25. Jajna ćelija <- Jajna celija
 26. Jakov Babić <- Jakov Babic
 27. Jakov IV, kralj Škota <- Jakov IV, kralj Skota
 28. Jakov V, kralj Škota <- Jakov V, kralj Skota
 29. Jakša Kušan <- Jaksa Kusan
 30. Jama džamija <- Jama dzamija
 31. Jamalskonenečki autonomni okrug <- Jamalskonenecki autonomni okrug
 32. Janez Drnovšek <- Janez Drnovsek
 33. Janez Gorišek <- Janez Gorisek
 34. Janez Janša <- Janez Jansa
 35. Janica Kostelić <- Janica Kostelic
 36. Janičari <- Janicari
 37. Janja Beč Neumann <- Janja Bec Neumann
 38. Janjina (čvor) <- Janjina (cvor)
 39. Janjići (Zenica) <- Janjici (Zenica)
 40. Janko Polić Kamov <- Janko Polic Kamov
 41. Janko Tipsarević <- Janko Tipsarevic
 42. Janoš Kardoš <- Janos Kardos
 43. Janus (čvor) <- Janus (cvor)
 44. Japanska aeronautička i svemirska istraživačka agencija <- Japanska aeronauticka i svemirska istrazivacka agencija
 45. Jardim Botânico (Rio de Janeiro) <- Jardim Botanico (Rio de Janeiro)
 46. Jare (Široki Brijeg) <- Jare (Siroki Brijeg)
 47. Jaroslav Čermák <- Jaroslav Cermak
 48. Jaroslav Šidak <- Jaroslav Sidak
 49. Jaruške Donje <- Jaruske Donje
 50. Jaruške Gornje <- Jaruske Gornje
 51. Jasenica (Gradačac) <- Jasenica (Gradacac)
 52. Jasenica (čvor) <- Jasenica (cvor)
 53. Jasenje (Teočak) <- Jasenje (Teocak)
 54. Jasenová <- Jasenova
 55. Jasikovac (Teočak) <- Jasikovac (Teocak)
 56. Jasmila Žbanić <- Jasmila Zbanic
 57. Jasmin (čvor) <- Jasmin (cvor)
 58. Jasmin Agić <- Jasmin Agic
 59. Jasmin Bajramović <- Jasmin Bajramovic
 60. Jasmin Burić <- Jasmin Buric
 61. Jasmin Duraković <- Jasmin Durakovic
 62. Jasmin Imamović <- Jasmin Imamovic
 63. Jasmin Mrkaljević <- Jasmin Mrkaljevic
 64. Jasmina Kodžaga <- Jasmina Kodzaga
 65. Jasmina Musabegović <- Jasmina Musabegovic
 66. Jasmina Tešanović <- Jasmina Tesanovic
 67. Jasmina Ćorsuljić <- Jasmina Corsuljic
 68. Jasminka Babić-Avdispahić <- Jasminka Babic-Avdispahic
 69. Jasna Diklić <- Jasna Diklic
 70. Jasna Fetahagić <- Jasna Fetahagic
 71. Jasna Gospić <- Jasna Gospic
 72. Jasna Zlokić <- Jasna Zlokic
 73. Jasna Šamić <- Jasna Samic
 74. Jasna Žalica <- Jasna Zalica
 75. Jastrzębie-Zdrój <- Jastrzebie-Zdroj
 76. Jaurès (Metro Pariz) <- Jaures (Metro Pariz)
 77. Java (čvor) <- Java (cvor)
 78. Javel – André Citroën (Metro Pariz) <- Javel - Andre Citroen (Metro Pariz)
 79. Javier Pérez de Cuéllar <- Javier Perez de Cuellar
 80. Javno komunalno preduzeće Brownsville-a <- Javno komunalno preduzece Brownsville-a
 81. Javno mišljenje <- Javno misljenje
 82. Javno vlasništvo <- Javno vlasnistvo
 83. Jean Baptiste Siméon Chardin <- Jean Baptiste Simeon Chardin
 84. Jean-François Champollion <- Jean-Francois Champollion
 85. Jean-François Millet <- Jean-Francois Millet
 86. Jean-Éric Vergne <- Jean-Eric Vergne
 87. Jedanaesta krajiška divizija NOVJ <- Jedanaesta krajiska divizija NOVJ
 88. Jedarce (čvor) <- Jedarce (cvor)
 89. Jedinica za analizu ponašanja <- Jedinica za analizu ponasanja
 90. Jedinična matrica <- Jedinicna matrica
 91. Jedinični krug <- Jedinicni krug
 92. Jedinstvo (čvor) <- Jedinstvo (cvor)
 93. Jednačina <- Jednacina
 94. Jednostavne države <- Jednostavne drzave
 95. Jednostrana granična vrijednost <- Jednostrana granicna vrijednost
 96. Jedro (čvor) <- Jedro (cvor)
 97. Jelačići <- Jelacici
 98. Jelačići (Kladanj) <- Jelacici (Kladanj)
 99. Jelen (čvor) <- Jelen (cvor)
 100. Jelena Berberović <- Jelena Berberovic
 101. Jelena Branković (Mara) <- Jelena Brankovic (Mara)
 102. Jelena Crnojević <- Jelena Crnojevic
 103. Jelena Karleuša <- Jelena Karleusa
 104. Jelena Kotromanić <- Jelena Kotromanic
 105. Jelena Lazarević <- Jelena Lazarevic
 106. Jelena Nelipčić <- Jelena Nelipcic
 107. Jelena Šubić <- Jelena Subic
 108. Jeleč <- Jelec
 109. Jelisaveta Nemanjić <- Jelisaveta Nemanjic
 110. Jelovci (čvor) <- Jelovci (cvor)
 111. Jelovče Selo <- Jelovce Selo
 112. Jennersdorf (čvor) <- Jennersdorf (cvor)
 113. Jeppe Aakjær <- Jeppe Aakjaer
 114. Jerina Branković <- Jerina Brankovic
 115. Jesen (čvor) <- Jesen (cvor)
 116. Jevrejstvo (čvor) <- Jevrejstvo (cvor)
 117. Jezero (općina) <- Jezero (opcina)
 118. Jezero (čvor) <- Jezero (cvor)
 119. Jezerska zlatovčica <- Jezerska zlatovcica
 120. Jezik (čvor) <- Jezik (cvor)
 121. Jezičke porodice i jezici <- Jezicke porodice i jezici
 122. Ječam <- Jecam
 123. Ježinac <- Jezinac
 124. Jigorō Kanō <- Jigoro Kano
 125. Joaquín Torres García <- Joaquin Torres Garcia
 126. Johann Strauss mlađi <- Johann Strauss mladi
 127. John McCarthy (računarski naučnik) <- John McCarthy (racunarski naucnik)
 128. Jordan (čvor) <- Jordan (cvor)
 129. Jorge Guillén <- Jorge Guillen
 130. Josip Aničić <- Josip Anicic
 131. Josip Baotić <- Josip Baotic
 132. Josip Barišić <- Josip Barisic
 133. Josip Burušić <- Josip Burusic
 134. Josip Dujmović <- Josip Dujmovic
 135. Josip Filipović <- Josip Filipovic
 136. Josip Ivanović <- Josip Ivanovic
 137. Josip Jelačić <- Josip Jelacic
 138. Josip Kvesić <- Josip Kvesic
 139. Josip Lešić <- Josip Lesic
 140. Josip Matasović <- Josip Matasovic
 141. Josip Mažar <- Josip Mazar
 142. Josip Mlakić <- Josip Mlakic
 143. Josip Pejaković <- Josip Pejakovic
 144. Josip Vancaš <- Josip Vancas
 145. José María López <- Jose Maria Lopez
 146. José Raúl Capablanca <- Jose Raul Capablanca
 147. José de San Martín <- Jose de San Martin
 148. Joséphine de Beauharnais <- Josephine de Beauharnais
 149. Jovan Cvijić <- Jovan Cvijic
 150. Jovan Dučić <- Jovan Ducic
 151. Jovan Radović <- Jovan Radovic
 152. Jovan Sterija Popović <- Jovan Sterija Popovic
 153. Jovan Sundečić <- Jovan Sundecic
 154. Jovan Vuković <- Jovan Vukovic
 155. Jovica Petković <- Jovica Petkovic
 156. Jovo M. Bižić <- Jovo M. Bizic
 157. Jozefina Dautbegović Krajinović <- Jozefina Dautbegovic Krajinovic
 158. Jozo Križanović <- Jozo Krizanovic
 159. Jošanica (Konjic) <- Josanica (Konjic)
 160. Jošanica (čvor) <- Josanica (cvor)
 161. Joševa <- Joseva
 162. Jošje (Kladanj) <- Josje (Kladanj)
 163. Jože Plečnik <- Joze Plecnik
 164. Jožef Borovnjak <- Jozef Borovnjak
 165. Jožef Košič <- Jozef Kosic
 166. Juan Carlos, kralj Španije <- Juan Carlos, kralj Spanije
 167. Juan Martín del Potro <- Juan Martin del Potro
 168. Juan Perón <- Juan Peron
 169. Judenburg (čvor) <- Judenburg (cvor)
 170. Jugoistočna Azija <- Jugoistocna Azija
 171. Jugoistočna Evropa <- Jugoistocna Evropa
 172. Jugoistočna grupa <- Jugoistocna grupa
 173. Jugoslavenska košarkaška reprezentacija <- Jugoslavenska kosarkaska reprezentacija
 174. Jugoslavija (čvor) <- Jugoslavija (cvor)
 175. Jugovići <- Jugovici
 176. Julija Timošenko <- Julija Timosenko
 177. Julije Klović <- Julije Klovic
 178. Julije Česnegić Milvanski <- Julije Cesnegic Milvanski
 179. Junije Palmotić <- Junije Palmotic
 180. Jupiter (čvor) <- Jupiter (cvor)
 181. Juraj Dragišić <- Juraj Dragisic
 182. Juraj Martinović <- Juraj Martinovic
 183. Juraj Radivojević <- Juraj Radivojevic
 184. Juraj Vojsalić <- Juraj Vojsalic
 185. Jure Francetić <- Jure Francetic
 186. Jurij Tepeš <- Jurij Tepes
 187. Jusuf Dajić <- Jusuf Dajic
 188. Jusuf Duraković <- Jusuf Durakovic
 189. Jusuf Hadžifejzović <- Jusuf Hadzifejzovic
 190. Jusuf-pašina "Kuršumlija" džamija <- Jusuf-pasina "Kursumlija" dzamija
 191. Jusufagina džamija <- Jusufagina dzamija
 192. Jutro će promijeniti sve (Indexi) <- Jutro ce promijeniti sve (Indexi)
 193. Južna Afrika (regija) <- Juzna Afrika (regija)
 194. Južna Afrika (čvor) <- Juzna Afrika (cvor)
 195. Južna Amerika <- Juzna Amerika
 196. Južna Australija <- Juzna Australija
 197. Južna Azija <- Juzna Azija
 198. Južna Dakota <- Juzna Dakota
 199. Južna Džordžija i Južna Sendvička Ostrva <- Juzna Dzordzija i Juzna Sendvicka Ostrva
 200. Južna Evropa <- Juzna Evropa
 201. Južna Hercegovina <- Juzna Hercegovina
 202. Južna Karolina <- Juzna Karolina
 203. Južna Koreja <- Juzna Koreja
 204. Južna Morava <- Juzna Morava
 205. Južna Osetija <- Juzna Osetija
 206. Južna hemisfera <- Juzna hemisfera
 207. Južna kupa <- Juzna kupa
 208. Južni Liang <- Juzni Liang
 209. Južni Slaveni <- Juzni Slaveni
 210. Južni Sudan <- Juzni Sudan
 211. Južni federalni okrug <- Juzni federalni okrug
 212. Južni krst <- Juzni krst
 213. Južni okean <- Juzni okean
 214. Južni pol <- Juzni pol
 215. Južno kinesko more <- Juzno kinesko more
 216. Južnoafrička Republika <- Juznoafricka Republika
 217. Južnoafrička vaterpolska reprezentacija <- Juznoafricka vaterpolska reprezentacija
 218. Južnoamerička mitologija <- Juznoamericka mitologija
 219. Južnokorejska rukometna reprezentacija <- Juznokorejska rukometna reprezentacija
 220. Južnoslavenski jezici <- Juznoslavenski jezici
 221. Jérôme d'Ambrosio <- Jerome d'Ambrosio
 222. Jóhanna Sigurðardóttir <- Johanna Sigurdardottir
 223. Jöns Jakob Berzelius <- Joens Jakob Berzelius
 224. Júlio César Soares de Espíndola <- Julio Cesar Soares de Espindola
 225. Jürgen Habermas <- Juergen Habermas
 226. Jürgen Klinsmann <- Juergen Klinsmann
 227. Jürgen Klopp <- Juergen Klopp
 228. J’adoube <- J'adoube

K[uredi | uredi izvor]

 1. KK Budućnost Podgorica <- KK Buducnost Podgorica
 2. KK Hemofarm Vršac <- KK Hemofarm Vrsac
 3. KK Radnički Kragujevac <- KK Radnicki Kragujevac
 4. KK Sana-Ključ <- KK Sana-Kljuc
 5. KK Čelik <- KK Celik
 6. Kabinet Sjedinjenih Američkih Država <- Kabinet Sjedinjenih Americkih Drzava
 7. Kacušika Hokusaj <- Kacusika Hokusaj
 8. Kad ja pođoh na Bembašu <- Kad ja podoh na Bembasu
 9. Kad jaganjci utihnu (čvor) <- Kad jaganjci utihnu (cvor)
 10. Kad lišće pada <- Kad lisce pada
 11. Kad pogledaš me preko ramena <- Kad pogledas me preko ramena
 12. Kad porastem biću Kengur <- Kad porastem bicu Kengur
 13. Kad zapjeva Bosna naša <- Kad zapjeva Bosna nasa
 14. Kad zapuše bakijaš <- Kad zapuse bakijas
 15. Kadarići <- Kadarici
 16. Kadir Jusić <- Kadir Jusic
 17. Kafić "Uzdravlje" <- Kafic "Uzdravlje"
 18. Kaitangata (čvor) <- Kaitangata (cvor)
 19. Kakmuž <- Kakmuz
 20. Kako sam upoznao vašu majku <- Kako sam upoznao vasu majku
 21. Kaká <- Kaka
 22. Kalcificirajući tendinitis <- Kalcificirajuci tendinitis
 23. Kalenderija džamija <- Kalenderija dzamija
 24. Kalisto (čvor) <- Kalisto (cvor)
 25. Kalotići <- Kalotici
 26. Kaluška oblast <- Kaluska oblast
 27. Kamberovića polje <- Kamberovica polje
 28. Kambodža <- Kambodza
 29. Kamen (Glamoč) <- Kamen (Glamoc)
 30. Kamen (Čajniče) <- Kamen (Cajnice)
 31. Kameni spavač (trg) <- Kameni spavac (trg)
 32. Kameni spavač (čvor) <- Kameni spavac (cvor)
 33. Kamešnica <- Kamesnica
 34. Kamil Silajdžić <- Kamil Silajdzic
 35. Kamčatka <- Kamcatka
 36. Kamčatka (čvor) <- Kamcatka (cvor)
 37. Kamčatski kraj <- Kamcatski kraj
 38. Kanadsko društvo za historiju i filozofiju matematike <- Kanadsko drustvo za historiju i filozofiju matematike
 39. Kanal (građevina) <- Kanal (gradevina)
 40. Kanjiža <- Kanjiza
 41. Kansas (čvor) <- Kansas (cvor)
 42. Kantina (Teška industrija) <- Kantina (Teska industrija)
 43. Kanton (čvor) <- Kanton (cvor)
 44. Kantoni u Švicarskoj <- Kantoni u Svicarskoj
 45. Kao da je vrijeme (Vesna Pisarović) <- Kao da je vrijeme (Vesna Pisarovic)
 46. Kap po kap (Sanela Sijerčić) <- Kap po kap (Sanela Sijercic)
 47. Kapacitet (čvor) <- Kapacitet (cvor)
 48. Kapela (čvor) <- Kapela (cvor)
 49. Kapi kula na Ploči <- Kapi kula na Ploci
 50. Kapilarna površina <- Kapilarna povrsina
 51. Kaptaža <- Kaptaza
 52. Kaptol (biskupijsko vijeće) <- Kaptol (biskupijsko vijece)
 53. Kaptol (čvor) <- Kaptol (cvor)
 54. Kaptol zagrebački <- Kaptol zagrebacki
 55. Karakaš Mehmed-paša <- Karakas Mehmed-pasa
 56. Karavan (čvor) <- Karavan (cvor)
 57. Karavan - Izvorni snimci 1975./1976. (Teška industrija i Vajta) <- Karavan - Izvorni snimci 1975./1976. (Teska industrija i Vajta)
 58. Karavani od Nekranja do Vrapča <- Karavani od Nekranja do Vrapca
 59. Karačajevo-Čerkezija <- Karacajevo-Cerkezija
 60. Karači <- Karaci
 61. Karađorđevići <- Karadordevici
 62. Karađoz-begova medresa <- Karadoz-begova medresa
 63. Karađozbegova džamija <- Karadozbegova dzamija
 64. Karaševski Hrvati <- Karasevski Hrvati
 65. Karel Dončec <- Karel Doncec
 66. Karel Čapek <- Karel Capek
 67. Karim Zaimović <- Karim Zaimovic
 68. Karići (Donji Vakuf) <- Karici (Donji Vakuf)
 69. Karići (Jajce) <- Karici (Jajce)
 70. Karići (Vareš) <- Karici (Vares)
 71. Karići (čvor) <- Karici (cvor)
 72. Karl Dönitz <- Karl Doenitz
 73. Karlična šupljina <- Karlicna supljina
 74. Karlo Aleksandar Lotarinški <- Karlo Aleksandar Lotarinski
 75. Karlo Bulić <- Karlo Bulic
 76. Karlo II, nadvojvoda Unutrašnje Austrije <- Karlo II, nadvojvoda Unutrasnje Austrije
 77. Karlo III, kralj Zapadne Franačke <- Karlo III, kralj Zapadne Franacke
 78. Karlo III, kralj Španije <- Karlo III, kralj Spanije
 79. Karlo IV, kralj Španije <- Karlo IV, kralj Spanije
 80. Karlo Paržik <- Karlo Parzik
 81. Karlo XI, kralj Švedske <- Karlo XI, kralj Svedske
 82. Karlo XIV Ivan, kralj Švedske <- Karlo XIV Ivan, kralj Svedske
 83. Karlo XV, kralj Švedske <- Karlo XV, kralj Svedske
 84. Karloman, franački <- Karloman, franacki
 85. Karloman, kralj Zapadne Franačke <- Karloman, kralj Zapadne Franacke
 86. Karlovačka županija <- Karlovacka zupanija
 87. Karlovački mir <- Karlovacki mir
 88. Karolina Gočeva <- Karolina Goceva
 89. Karta (čvor) <- Karta (cvor)
 90. Kasim Begić <- Kasim Begic
 91. Kasim Prohić <- Kasim Prohic
 92. Kasim ef. Dobrača <- Kasim ef. Dobraca
 93. Kasindo (čvor) <- Kasindo (cvor)
 94. Kasiopeja (sazviježđe) <- Kasiopeja (sazvijezde)
 95. Kata (borilačka vještina) <- Kata (borilacka vjestina)
 96. Katalog poštanskih maraka <- Katalog postanskih maraka
 97. Katapult (oružje) <- Katapult (oruzje)
 98. Katarina Branković <- Katarina Brankovic
 99. Katarina Kosača <- Katarina Kosaca
 100. Katarina Kotromanić (celjska grofica) <- Katarina Kotromanic (celjska grofica)
 101. Katarina Kotromanić (čvor) <- Katarina Kotromanic (cvor)
 102. Katarina Tomašević <- Katarina Tomasevic
 103. Katarina Vuković <- Katarina Vukovic
 104. Katarina, kćerka bana Stjepana I <- Katarina, kcerka bana Stjepana I
 105. Katedrala u Concepciónu (Čile) <- Katedrala u Concepcionu (Cile)
 106. Kategorički imperativ <- Kategoricki imperativ
 107. Katolička crkva Bosne i Hercegovine <- Katolicka crkva Bosne i Hercegovine
 108. Katolički (čvor) <- Katolicki (cvor)
 109. Katolički kraljevi <- Katolicki kraljevi
 110. Kavkaz (čvor) <- Kavkaz (cvor)
 111. Kazimir Maljevič <- Kazimir Maljevic
 112. Kazimir Vulić <- Kazimir Vulic
 113. Kaćuni (Busovača) <- Kacuni (Busovaca)
 114. Kaćuša <- Kacusa
 115. Kačkavalj <- Kackavalj
 116. Kašalj <- Kasalj
 117. Kašmir <- Kasmir
 118. Kaštijelj <- Kastijelj
 119. Kde domov můj <- Kde domov muj
 120. Kemal Alispahić <- Kemal Alispahic
 121. Kemal Avdić <- Kemal Avdic
 122. Kemal Korajlić <- Kemal Korajlic
 123. Kemal Kurspahić <- Kemal Kurspahic
 124. Kemal Mahmutefendić <- Kemal Mahmutefendic
 125. Kemal Malovčić <- Kemal Malovcic
 126. Kemal Širbegović <- Kemal Sirbegovic
 127. Kenan Bećirević <- Kenan Becirevic
 128. Kenan Hasagić <- Kenan Hasagic
 129. Kentaur (sazviježđe) <- Kentaur (sazvijezde)
 130. Kerim Lučarević <- Kerim Lucarevic
 131. Kesten (čvor) <- Kesten (cvor)
 132. Kethode-Arapčića (Brđanska) džamija <- Kethode-Arapcica (Brdanska) dzamija
 133. Keč (brod) <- Kec (brod)
 134. Kečuanski jezik <- Kecuanski jezik
 135. Keš <- Kes
 136. Kikači <- Kikaci
 137. Kiklop (čvor) <- Kiklop (cvor)
 138. Kilimandžaro <- Kilimandzaro
 139. Kimi Räikkönen <- Kimi Raeikkoenen
 140. Kina (čvor) <- Kina (cvor)
 141. Kineska književnost <- Kineska knjizevnost
 142. Kineska mora (čvor) <- Kineska mora (cvor)
 143. Kinetička energija <- Kineticka energija
 144. Kinička škola <- Kinicka skola
 145. Kirchdorf an der Krems (čvor) <- Kirchdorf an der Krems (cvor)
 146. Kirenska škola <- Kirenska skola
 147. Kirgiški jezik <- Kirgiski jezik
 148. Kiribati (čvor) <- Kiribati (cvor)
 149. Kirijeva tačka <- Kirijeva tacka
 150. Kisač <- Kisac
 151. Kisela kiša <- Kisela kisa
 152. Kiselinsko-bazna ravnoteža <- Kiselinsko-bazna ravnoteza
 153. Kiseljak (čvor) <- Kiseljak (cvor)
 154. Kitabul-džefr <- Kitabul-dzefr
 155. Kivi (voće) <- Kivi (voce)
 156. Kivi (čvor) <- Kivi (cvor)
 157. Kičevo <- Kicevo
 158. Kičma <- Kicma
 159. Kičma svijeta <- Kicma svijeta
 160. Kičmena moždina <- Kicmena mozdina
 161. Kičmenjaci <- Kicmenjaci
 162. Kiša <- Kisa
 163. Kišna šuma <- Kisna suma
 164. Kišna šuma umjerenih područja <- Kisna suma umjerenih podrucja
 165. Kišni čovjek <- Kisni covjek
 166. Kjušu <- Kjusu
 167. Klanjanje (čin) <- Klanjanje (cin)
 168. Klanjanje (čvor) <- Klanjanje (cvor)
 169. Klasa (čvor) <- Klasa (cvor)
 170. Klasična arhitektura <- Klasicna arhitektura
 171. Klasična fizika <- Klasicna fizika
 172. Klasična mehanika <- Klasicna mehanika
 173. Klasična muzika <- Klasicna muzika
 174. Klasični holivudski film <- Klasicni holivudski film
 175. Klasični instrumentalni ciklus <- Klasicni instrumentalni ciklus
 176. Klasični japanski jezik <- Klasicni japanski jezik
 177. Klek (čvor) <- Klek (cvor)
 178. Klekovača <- Klekovaca
 179. Klen (čvor) <- Klen (cvor)
 180. Kleopatra (čvor) <- Kleopatra (cvor)
 181. Klesari stećaka <- Klesari stecaka
 182. Kliješta <- Klijesta
 183. Klinger (čvor) <- Klinger (cvor)
 184. Klinička depresija <- Klinicka depresija
 185. Klinička psihologija <- Klinicka psihologija
 186. Klinička slika <- Klinicka slika
 187. Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu <- Klinicki Centar Univerziteta u Sarajevu
 188. Klinički centar Ljubljana <- Klinicki centar Ljubljana
 189. Klinički pregled <- Klinicki pregled
 190. Klinča Sela <- Klinca Sela
 191. Klinčić <- Klincic
 192. Kličići <- Klicici
 193. Kliški sandžak <- Kliski sandzak
 194. Kljukuša <- Kljukusa
 195. Ključ (Gacko) <- Kljuc (Gacko)
 196. Ključ (općina) <- Kljuc (opcina)
 197. Ključ (stari grad) <- Kljuc (stari grad)
 198. Ključ (čvor) <- Kljuc (cvor)
 199. Klobuk (čvor) <- Klobuk (cvor)
 200. Kloštar Ivanić <- Klostar Ivanic
 201. Km (čvor) <- Km (cvor)
 202. Knešpolje <- Knespolje
 203. Kneževina <- Knezevina
 204. Knittelfeld (čvor) <- Knittelfeld (cvor)
 205. Književna nagrada V.B.Z. <- Knjizevna nagrada V.B.Z.
 206. Književna republika <- Knjizevna republika
 207. Književne novine <- Knjizevne novine
 208. Književni jug <- Knjizevni jug
 209. Književni list (čvor) <- Knjizevni list (cvor)
 210. Književni vijenac Kozare <- Knjizevni vijenac Kozare
 211. Književnost <- Knjizevnost
 212. Književnost (časopis) <- Knjizevnost (casopis)
 213. Književnost 16. vijeka <- Knjizevnost 16. vijeka
 214. Književnost 17. vijeka <- Knjizevnost 17. vijeka
 215. Književnost 18. vijeka <- Knjizevnost 18. vijeka
 216. Književnost 19. vijeka <- Knjizevnost 19. vijeka
 217. Književnost 20. vijeka <- Knjizevnost 20. vijeka
 218. Književnost 21. vijeka <- Knjizevnost 21. vijeka
 219. Književnost renesanse <- Knjizevnost renesanse
 220. Koagulacija (čvor) <- Koagulacija (cvor)
 221. Kobilići <- Kobilici
 222. Kod amidže Idriza <- Kod amidze Idriza
 223. Kodovi za identifikaciju plastičnih masa <- Kodovi za identifikaciju plasticnih masa
 224. Kohezija (čvor) <- Kohezija (cvor)
 225. Kokići <- Kokici
 226. Kokorina (čvor) <- Kokorina (cvor)
 227. Kokoška <- Kokoska
 228. Kolakovići <- Kolakovici
 229. Kolašin <- Kolasin
 230. Kolaž <- Kolaz
 231. Kolinearne i nekolinearne tačke <- Kolinearne i nekolinearne tacke
 232. Količina kretanja <- Kolicina kretanja
 233. Kolo (časopis) <- Kolo (casopis)
 234. Kolonija (čvor) <- Kolonija (cvor)
 235. Koložići <- Kolozici
 236. Kolumbija (čvor) <- Kolumbija (cvor)
 237. Komlinovići <- Komlinovici
 238. Komorač <- Komorac
 239. Komplanarne i nekomplanarne tačke <- Komplanarne i nekomplanarne tacke
 240. Konačni automat <- Konacni automat
 241. Konačni transduktor <- Konacni transduktor
 242. Konačno rješenje židovskog pitanja <- Konacno rjesenje zidovskog pitanja
 243. Koncentracioni logor Kruščica <- Koncentracioni logor Kruscica
 244. Koncert kod Hajdučke česme <- Koncert kod Hajducke cesme
 245. Konfederacija američkih država <- Konfederacija americkih drzava
 246. Kongo (čvor) <- Kongo (cvor)
 247. Kongres Sjedinjenih Američkih Država <- Kongres Sjedinjenih Americkih Drzava
 248. Konjevići (Kladanj) <- Konjevici (Kladanj)
 249. Konjikovići <- Konjikovici
 250. Konjoder (Bužim) <- Konjoder (Buzim)
 251. Konjuh (preduzeće) <- Konjuh (preduzece)
 252. Konjuh (čvor) <- Konjuh (cvor)
 253. Konstanta (čvor) <- Konstanta (cvor)
 254. Konstantin (čvor) <- Konstantin (cvor)
 255. Konstantin Eduardovič Ciolkovski <- Konstantin Eduardovic Ciolkovski
 256. Konstantin II, kralj Grčke <- Konstantin II, kralj Grcke
 257. Konstantin III (čvor) <- Konstantin III (cvor)
 258. Konstantin Jireček <- Konstantin Jirecek
 259. Konstantin Mihailović <- Konstantin Mihailovic
 260. Kontakt (čvor) <- Kontakt (cvor)
 261. Kontrola rađanja <- Kontrola radanja
 262. Konvekacijsko-difuziona jednačina <- Konvekacijsko-difuziona jednacina
 263. Konverzija (čvor) <- Konverzija (cvor)
 264. Kopači <- Kopaci
 265. Kopito (čvor) <- Kopito (cvor)
 266. Kopnene odbrambeno-oružane snage Japana <- Kopnene odbrambeno-oruzane snage Japana
 267. Koprivničko-križevačka županija <- Koprivnicko-krizevacka zupanija
 268. Kopčić <- Kopcic
 269. Koreja (čvor) <- Koreja (cvor)
 270. Korijen (čvor) <- Korijen (cvor)
 271. Korneuburg (čvor) <- Korneuburg (cvor)
 272. Kornjače <- Kornjace
 273. Koruška <- Koruska
 274. Korčula (ostrvo) <- Korcula (ostrvo)
 275. Korčula (čvor) <- Korcula (cvor)
 276. Kosače <- Kosace
 277. Kosmička inflacija <- Kosmicka inflacija
 278. Kosmološka konstanta <- Kosmoloska konstanta
 279. Kosovača <- Kosovaca
 280. Kosta Kostić <- Kosta Kostic
 281. Kostajnica (čvor) <- Kostajnica (cvor)
 282. Kostreš <- Kostres
 283. Kotar Gävleborg <- Kotar Gaevleborg
 284. Kotar Jämtland <- Kotar Jaemtland
 285. Kotar Jönköping <- Kotar Joenkoeping
 286. Kotar Skåne <- Kotar Skane
 287. Kotar Södermanland <- Kotar Soedermanland
 288. Kotar Värmland <- Kotar Vaermland
 289. Kotar Västerbotten <- Kotar Vaesterbotten
 290. Kotar Västernorrland <- Kotar Vaesternorrland
 291. Kotar Västmanland <- Kotar Vaestmanland
 292. Kotar Västra Götaland <- Kotar Vaestra Goetaland
 293. Kotar Örebro <- Kotar OErebro
 294. Kotar Östergötland <- Kotar OEstergoetland
 295. Kotari u Švedskoj <- Kotari u Svedskoj
 296. Kotarsko vijeće <- Kotarsko vijece
 297. Kotezi (čvor) <- Kotezi (cvor)
 298. Kotlaničko jezero <- Kotlanicko jezero
 299. Kotor-Varoš <- Kotor-Varos
 300. Kotromanići <- Kotromanici
 301. Kovačeva Bara <- Kovaceva Bara
 302. Kovačevci <- Kovacevci
 303. Kovačevići (Sapna) <- Kovacevici (Sapna)
 304. Kovačevo Selo <- Kovacevo Selo
 305. Kovači (Sarajevo) <- Kovaci (Sarajevo)
 306. Kovači (čvor) <- Kovaci (cvor)
 307. Kovači (Živinice) <- Kovaci (Zivinice)
 308. Kovačica <- Kovacica
 309. Kovačica (Tuzla) <- Kovacica (Tuzla)
 310. Kovačići <- Kovacici
 311. Kovačići (Kladanj) <- Kovacici (Kladanj)
 312. Kovčeg Saveza <- Kovceg Saveza
 313. Kozara (čvor) <- Kozara (cvor)
 314. Kozija ćuprija <- Kozija cuprija
 315. Koćuša <- Kocusa
 316. Kočani <- Kocani
 317. Kočerin <- Kocerin
 318. Koš (Bugojno) <- Kos (Bugojno)
 319. Koš (čvor) <- Kos (cvor)
 320. Košare <- Kosare
 321. Košarka <- Kosarka
 322. Košarka na Olimpijskim igrama <- Kosarka na Olimpijskim igrama
 323. Košarka na Olimpijskim igrama 1936. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 1936.
 324. Košarka na Olimpijskim igrama 1948. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 1948.
 325. Košarka na Olimpijskim igrama 1952. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 1952.
 326. Košarka na Olimpijskim igrama 1956. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 1956.
 327. Košarka na Olimpijskim igrama 1960. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 1960.
 328. Košarka na Olimpijskim igrama 1964. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 1964.
 329. Košarka na Olimpijskim igrama 1968. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 1968.
 330. Košarka na Olimpijskim igrama 1972. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 1972.
 331. Košarka na Olimpijskim igrama 1976. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 1976.
 332. Košarka na Olimpijskim igrama 1980. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 1980.
 333. Košarka na Olimpijskim igrama 1984. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 1984.
 334. Košarka na Olimpijskim igrama 1988. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 1988.
 335. Košarka na Olimpijskim igrama 1992. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 1992.
 336. Košarka na Olimpijskim igrama 1996. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 1996.
 337. Košarka na Olimpijskim igrama 2000. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 2000.
 338. Košarka na Olimpijskim igrama 2004. <- Kosarka na Olimpijskim igrama 2004.
 339. Košarkaška lopta <- Kosarkaska lopta
 340. Košarkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država <- Kosarkaska reprezentacija Sjedinjenih Americkih Drzava
 341. Košarkaška reprezentacija Srbije i Crne Gore <- Kosarkaska reprezentacija Srbije i Crne Gore
 342. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine <- Kosarkaski savez Bosne i Hercegovine
 343. Koševo (naselje) <- Kosevo (naselje)
 344. Koševo (čvor) <- Kosevo (cvor)
 345. Košice <- Kosice
 346. Košice (regija) <- Kosice (regija)
 347. Koštana srž <- Kostana srz
 348. Košćan <- Koscan
 349. Koža (materijal) <- Koza (materijal)
 350. Koža (čvor) <- Koza (cvor)
 351. Kožetin <- Kozetin
 352. Kožlje <- Kozlje
 353. Kraj tanahna šadrvana <- Kraj tanahna sadrvana
 354. Kralj (čvor) <- Kralj (cvor)
 355. Kralj (šah) <- Kralj (sah)
 356. Kralj Tomislav (čvor) <- Kralj Tomislav (cvor)
 357. Kraljev marš <- Kraljev mars
 358. Kraljeva Sutjeska (franjevački samostan) <- Kraljeva Sutjeska (franjevacki samostan)
 359. Kraljevići <- Kraljevici
 360. Kraljevski dvor u Deževicama <- Kraljevski dvor u Dezevicama
 361. Kraljevsko društvo <- Kraljevsko drustvo
 362. Kraljica (čvor) <- Kraljica (cvor)
 363. Krapinsko-zagorska županija <- Krapinsko-zagorska zupanija
 364. Krater (čvor) <- Krater (cvor)
 365. Kravica (čvor) <- Kravica (cvor)
 366. Kraľovany <- Kralovany
 367. Krašić <- Krasic
 368. Kraško polje <- Krasko polje
 369. Kremenjače <- Kremenjace
 370. Kreni (Amir Kazić Leo) <- Kreni (Amir Kazic Leo)
 371. Krečnjak <- Krecnjak
 372. Kreševo <- Kresevo
 373. Kreševo (čvor) <- Kresevo (cvor)
 374. Kreševo u srednjem vijeku <- Kresevo u srednjem vijeku
 375. Krešimir I <- Kresimir I
 376. Krešimir III <- Kresimir III
 377. Krešimir Kordić <- Kresimir Kordic
 378. Krešimir Zubak <- Kresimir Zubak
 379. Krešimir Ćosić <- Kresimir Cosic
 380. Krešo Golik <- Kreso Golik
 381. Krijumčaranje <- Krijumcaranje
 382. Krik (čvor) <- Krik (cvor)
 383. Krilo (čvor) <- Krilo (cvor)
 384. Kriminalistička metodika <- Kriminalisticka metodika
 385. Kriminalistička taktika <- Kriminalisticka taktika
 386. Kriminalistička tehnika <- Kriminalisticka tehnika
 387. Kriminalistički žanr <- Kriminalisticki zanr
 388. Kripton (čvor) <- Kripton (cvor)
 389. Krist Novoselić <- Krist Novoselic
 390. Kristalna noć <- Kristalna noc
 391. Kristianstads län <- Kristianstads laen
 392. Kritična temperatura <-