Korisnik:GerardM/Beylerbey of Bosnia

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

This list is not ready for use on Wikipedia because a Beylerbey of Bosnia who was Beylerbey of Bosnia twice does not show twice.


Ovaj spisak se automatski generira iz podataka sadržanih na projektu Wikidata te ga periodično ažurira Listeriabot.
Izmjene načinjene unutar područja ovog spiska će biti uklonjene nakon sljedećeg ažuriranja!

Article description Country Start date End date Image
Kara Ali Pasha Osmanlijsko carstvo
Bekir Pasha
Deli Husrev Pasha Osmanlijsko carstvo
Sinan-beg Boljanić Osmanlijsko carstvo
Kayserili Hacı Salih Pasha Osmanlijsko carstvo
Sofu Hadım Ali Pasha Osmanlijsko carstvo
Veli Mehmed Pasha Osmanlijsko carstvo
Feriz-beg Osmanlijsko carstvo
Arslan Mehmed-paša Osmanlijsko carstvo
Skender Pasha Osmanlijsko carstvo
Seyyid Abdullah Pasha Osmanlijsko carstvo
Matija Radivojević
Bosniak Osman Pasha
Ebubekir Pasha Osmanlijsko carstvo
Hadum Sinan-paša Borovinić Osmanlijsko carstvo
Abaza Siyavuş Pasha I Osmanlijsko carstvo
Isa-beg Ishaković Osmanlijsko carstvo
Huršid Ahmed-paša Osmanlijsko carstvo 1815-03-30
Hoursit.jpg
Gazi Ahmed-paša Rustempašić Osmanlijsko carstvo 1728 1730
Topal Osman-paša Osmanlijsko carstvo 1720-03-10
1727
1720
1728
Abdullah-paša Muhsinzade Osmanlijsko carstvo 1720 1727
Defterdar Emin Osman-paša Osmanlijsko carstvo 1718-08-18 1720-03-10
Kara Mustafa-paša Osmanlijsko carstvo 1716-08-28 1717-06-10
Kabakulak İbrahim Pasha Osmanlijsko carstvo 1716-07-19 1716-08-28
Uzun Hadži Jusuf-paša Osmanlijsko carstvo 1716-01-13 1716-07-19
Sari Mustafa-paša Osmanlijsko carstvo 1715 1716-01-13
Mehmed Numan-paša Ćuprilić Osmanlijsko carstvo 1713
1717-06-10
1715
1718-08-18
Arnaut Ali-paša Osmanlijsko carstvo 1712 1713
Karajilan Ali-paša Osmanlijsko carstvo 1709 1711
Sefer-paša Maglajlija Osmanlijsko carstvo 1709 1709
Mustafa-paša Ferhadpašić Osmanlijsko carstvo 1708-06-20 1709
Sirke Osman-paša Osmanlijsko carstvo 1705-08-21 1708-06-20
Elči Ibrahim-paša Osmanlijsko carstvo 1704-03-06 1705-08-21
Dogramadži Mehmed-paša Osmanlijsko carstvo 1703-10-12 1704-03-06
Sejfullah-paša Osmanlijsko carstvo 1702 1703-10-12
Daltaban Gazi Mustafa-paša Osmanlijsko carstvo 1698 1698
Kose Halil-paša Osmanlijsko carstvo 1698 1702
Sari Ahmed-paša Osmanlijsko carstvo 1697
1711
1698
1712
Bošnjak gazi Mehmed-paša Osmanlijsko carstvo 1692 1697
Bujuk Džafer-paša Osmanlijsko carstvo 1689 1692
Jegen Osman-paša Osmanlijsko carstvo 1688 1688
Topal Gazi Husein-paša Osmanlijsko carstvo 1688 1688
1689
Mehmed-paša Atlagić Osmanlijsko carstvo 1686 1688
Funduk Mustafa-paša Osmanlijsko carstvo 1685 1685
Hersek Osman-paša Osmanlijsko carstvo 1684 1684
Ahmed-paša Osmanpašaoglu Osmanlijsko carstvo 1683-10-11 1684
Hizr-paša Osmanlijsko carstvo 1682 1683-10-11
Abdurrahman Abdi Arnavut Osmanlijsko carstvo 1681 1682
Arnavut Abdurrahman Abdi Pascha.jpg
Arnaut Kodža Halil-paša Osmanlijsko carstvo 1678-10-26 1679
Defterdar Ahmed-paša Osmanlijsko carstvo 1677
1679
1678
1681
Hadži Bećir-paša Osmanlijsko carstvo 1675 1677
Kara Mehmed Pascha Osmanlijsko carstvo 1673 1675
Kemankeš Sulejman-paša Osmanlijsko carstvo 1672 1673
Arnaut Kodža Ibrahim-paša Osmanlijsko carstvo 1672
1678
1672
1678-10-26
Husein-paša Džanpoladzade Osmanlijsko carstvo 1671 1672
Mahmud-paša Maglajlija Osmanlijsko carstvo 1670 1671
Mufettiš Mehmed-paša Osmanlijsko carstvo 1669 1670
Ibrahim-paša Tešnjak Osmanlijsko carstvo 1668 1669
Kose Ali-paša Osmanlijski turski jezik 1666 1668
Suhrab Mehmed-paša Osmanlijsko carstvo 1665-11-09 1666
Muharem-paša Osmanlijsko carstvo 1665 1665-11-09
Ismail-paša Osmanlijsko carstvo 1663 1664-08-01
Serdar Gazi Ali-paša Osmanlijsko carstvo 1660-02-24 1663
Melek Ahmed Pasha Osmanlijsko carstvo 1659-03-24 1660-02-24
Sejdi Ahmed-paša Osmanlijsko carstvo 1656-12-12 1659-03-24
Ermeni Sulejman-paša Osmanlijsko carstvo 1656-02-28 1656-11-22
Delak Mustafa-paša Osmanlijsko carstvo 1654 1656-02-28
Sijavuš-paša Osmanlijsko carstvo 1652
1685
1652
1686
Jadigar Mustafa-paša Osmanlijsko carstvo 1651 1651
Fadil Ahmed-paša Maglajlija Osmanlijsko carstvo 1650
1651
1652
1656-11-22
1651
1652
1654
1656-12-12
Mehmed-paša Defterdarević Osmanlijsko carstvo 1650 1650
Hasan-paša Memibegović Osmanlijsko carstvo 1648 1650
Derviš Mehmed-paša Osmanlijsko carstvo 1648 1648
Tekeli Mustafa Paşa Osmanlijsko carstvo 1647 1648
Gabeleli Ibrahim-paša Osmanlijsko carstvo 1646 1647
Šahindži Omer-paša Osmanlijsko carstvo 1645 1646
Vojnik Ahmed-paša Osmanlijsko carstvo 1644 1644
Varvar Ali Paşa Osmanlijsko carstvo 1644 1645
Deli Husein-paša Osmanlijsko carstvo 1641 1644
Kuršumdži Mehmed-paša Osmanlijsko carstvo 1640 1641
Šahin Hasan-paša Osmanlijsko carstvo 1639 1640
Mehmed-paša Vučo Osmanlijsko carstvo 1638 1639
Salih-paša Mostarac Osmanlijsko carstvo 1635 1638
Sulejman-paša Mostarac Osmanlijsko carstvo 1634 1635
Arnaut Mustafa-paša Osmanlijsko carstvo 1632
1664-08-01
1633
1665
Hattat Hasan-paša Osmanlijsko carstvo 1632
1633
1632
1634
Mehmed-paša Papasoglu Osmanlijsko carstvo 1630 1632
Hersek Murat-paša Osmanlijsko carstvo 1629 1630
Abaza Mehmet Osmanlijsko carstvo 1628 1629
Abaza-pasa.png
Bećir-paša Osmanlijsko carstvo 1627 1628
Arnaut Ali-paša Osmanlijsko carstvo 1627 1627
Gazi Mustafa-paša Osmanlijsko carstvo 1622 1626
Murteza-paša Osmanlijsko carstvo 1622 1626
Sarhoš Ibrahim-paša Osmanlijsko carstvo 1622 1622
Bajram-paša Osmanlijsko carstvo 1621
1622
1622
1623
Baltadži Mehmed-paša Osmanlijsko carstvo 1620 1621
Abdulbaki-paša Osmanlijsko carstvo 1615 1616
Iskender-paša Osmanlijsko carstvo 1613
1616
1615
1618
Karakaš Mehmed-paša Osmanlijsko carstvo 1612 1613
Ibrahim-han Sokolović Osmanlijsko carstvo 1609
1619
1610
1620
Kuršumdži Mustafa-paša Osmanlijsko carstvo 1608
1610
1618
1609
1612
1619
Gurdži Mehmed-paša Osmanlijsko carstvo 1606 1608
Hadim Husrev-paša Osmanlijsko carstvo 1605 1606
Dželali Hasan-paša Osmanlijsko carstvo 1602 1604
Tatar Mehmed-paša Osmanlijsko carstvo 1601 1602
Sofi Sinan-paša Osmanlijsko carstvo 1600
1608
1601
1608
Derviš-paša Bajezidagić Osmanlijsko carstvo 1599
1602
1600
1602
Ahmed-paša Dugalić Osmanlijsko carstvo 1598
1604
1599
1605
Gazi Hasan-paša Tiro Osmanlijsko carstvo 1597 1598
Idris-paša Osmanlijsko carstvo 1597 1597
Hodaverdi-paša Osmanlijsko carstvo 1596 1597
Hafız Ahmed Pasha Osmanlijsko carstvo 1596 1596
Ajardi Mehmed-paša Osmanlijsko carstvo 1595 1596
Arpad Ismail-paša Osmanlijsko carstvo 1595 1595
Mihalidži Ahmed-paša Osmanlijsko carstvo 1594 1594
Husein-paša Boljanić Osmanlijsko carstvo 1594 1595
Mustafa-paša Ajaspašić Osmanlijsko carstvo 1593-06-22 1594
Gazi Hasan-paša Predojević Osmanlijsko carstvo 1591 1593-06-22
Sufi Mehmed-paša Osmanlijsko carstvo 1590 1591
Šehsuvar-paša Osmanlijsko carstvo 1588 1588
Halil-paša Osmanlijsko carstvo 1588 1590
Gazi Ferhad-paša Sokolović Osmanlijsko carstvo 1580 1588
Ferhat-pacha Sokolović.jpg
Kraj automatski generiranog spiska.