Korisnik:GerardM/Beylerbey of Damascus

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

This list is not ready for use on Wikipedia because a Beylerbey of Damascus who was Beylerbey of Damascus twice does not show twice.


Ovaj spisak se automatski generira iz podataka sadržanih na projektu Wikidata te ga periodično ažurira Listeriabot.
Izmjene načinjene unutar područja ovog spiska će biti uklonjene nakon sljedećeg ažuriranja!

Article description Country Start date End date Image
Arslan Mehmed Pasha Osmanlijsko carstvo
Muhammad Pasha al-Shalik Osmanlijsko carstvo
Darwish Pasha al-Kurji Osmanlijsko carstvo
Mehmed Pasha Kurd Bayram Osmanlijsko carstvo
Ibrahim Pasha Qataraghasi Osmanlijsko carstvo
Çerkes Osman Pasha Osmanlijsko carstvo
Ismail Pasha al-Azm Osmanlijsko carstvo
Silahdar Süleyman Pasha Osmanlijsko carstvo
Uthman Pasha al-Kurji
Sulayman Pasha al-Adil Osmanlijsko carstvo
Çeteci Abdullah Pasha Osmanlijsko carstvo
Sokulluzade Hasan Pasha Osmanlijsko carstvo
Husayn Pasha ibn Makki Osmanlijsko carstvo
Muhammad Pasha al-Azm Osmanlijsko carstvo
Haseki Mehmed Pasha Osmanlijsko carstvo
Muhassıl Osman Pasha Osmanlijsko carstvo
Recep Pasha Osmanlijsko carstvo
Emir Mehmed Pasha Osmanlijsko carstvo
Çelebi Ismail Pasha Osmanlijsko carstvo
Husein-paša Boljanić Osmanlijsko carstvo
Abdullah Pasha al-Azm Osmanlijsko carstvo
Izzet Ahmed Pasha Osmanlijsko carstvo
Moralı Ibrahim Pasha Osmanlijsko carstvo
Sulayman Pasha al-Azm Osmanlijsko carstvo
Mehmed Emin Rauf Pasha Osmanlijsko carstvo
Kara Murat Pasha Osmanlijsko carstvo
Sofu Mehmed Pasha Osmanlijsko carstvo
Bozoklu Mustafa Pasha Osmanlijsko carstvo
Ahmad ibn Ridwan Osmanlijsko carstvo
Mehmed Namık Pasha
Junus-beg Osmanlijsko carstvo
Arolsen Klebeband 01 461 1.jpg
Janbirdi al-Ghazali Osmanlijsko carstvo
As'ad Pasha al-Azm Osmanlijsko carstvo
Bosniak Osman Pasha
Jezzar Pasha Osmanlijsko carstvo
Pacha2.jpg
Ayas Mehmed Pasha Osmanlijsko carstvo
Köprülü Abdullah Pasha Osmanlijsko carstvo
Mahmud Nedim Pasha Osmanlijsko carstvo
Mahmud Nedim Pasha.jpg
Mehmed Selim Pasha Osmanlijsko carstvo
Sinan Pasha Osmanlijsko carstvo
Arolsen Klebeband 02 327.jpg
Fuat Paša Osmanlijsko carstvo
LeGray pacha.jpg
Lala Kara Mustafa Pasha Osmanlijsko carstvo
Lala Mustafa Paşa.jpg
Köprülü Fazıl Ahmed Pasha Osmanlijsko carstvo
Köprülü Ahmed kőrajz.jpg
Mithat Paša Osmanlijsko carstvo
Midhat pasha.jpg
Hafız Ahmed Pasha Osmanlijsko carstvo
Djemal Pasha Osmanlijsko carstvo
Ahmed Djemal - Project Gutenberg eText 10338.png
Kraj automatski generiranog spiska.