Korisnik:Ismet.ovcina

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ismet Ovčina[uredi | uredi izvor]

BIOGRAFIJA[uredi | uredi izvor]

Dr. Ismet Ovčina

Dr. Ismet Ovčina je rođen 1957. godine u Zaušju, općina Bileća. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na Odsjeku za politologiju, na kojem je magistrirao  1989. godine a doktorirao 2004. godine.

Aktivan je javni, kulturni i politički djelatnik. Bio je odbornik i vijećnik u Općini Stari grad Sarajevo, predsjedavajući Općinskog vijeća Stari grad Sarajevo, vijećnik u Gradskom vijeću Grada Sarajeva, poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo.

U periodu od 1994. do 1996. godine bio je član Izvršnog odbora Grada Sarajeva za saradnju sa UNPROFOR-om, UNHCR-om i nevladinim organizacijama.

U oktobru 2005. godine izabran je za direktora Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

Od 2005. godine do danas glavni i odgovorni urednik časopisa BOSNIACA i svih izdanja NUBBiH.

Bio član Senata Univerziteta u Sarajevu (u dva mandata).

Predsjednik Tehničkog komiteta BAS/TC 44, Bibliotekarstvo Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine.

Akademski ambasador Univerziteta Carlo Bo u Urbinu – Italija.

Član Upravnog odbora Međunarodnog ISSN centra (International Standard Serial Number) u Parizu.

Član Stalnog komiteta IFLA-e za nacionalne biblioteke (2011. – 2015. i 2015.-2019.).

Govori francuski i engleski (aktivno znanje), a služi se grčkim jezikom (pasivno znanje).

Nagrađen je brojnim nagradama i priznanjima:

-          Općinska povelja Stari grad sa srebrenim štitom

-          Zahvalnica za prilježan rad i trud u projektu ustakljivanja 1996. godine u Sarajevu (Chatolic Relief Services, Caritas, Dobrotvor, La Benevolencia, Merhamet)

-          Općinska zlatna plaketa Općine Stari grad Sarajevo za doprinos u radu Općine (2002.)

-          Priznanje Opće biblioteke Tešnja za izrazit doprinos razvoju bibliotekarstva i implementaciji informacijskih tehnologija u bibliotekarstvu (2011.).

Do sada je objavio šest knjiga kao autor, nekoliko kao koautor, te 50-ak naučnih i stručnih radova iz oblasti političkog sistema i djelovanja političkih partija i u oblasti menadžmenta u bibliotekarstvu.

Dr Ismet Ovčina [03251][uredi | uredi izvor]

Personalna bibliografija za period 1994-2015[uredi | uredi izvor]

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DIJELOVI[uredi | uredi izvor]

1.01 Izvorni naučni članak[uredi | uredi izvor]

1. MAZIĆ, Bogoljub, OVČINA, Ismet. Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana - rezultati Tempus projekta N.L.S.W.B.U. = New library services at Western Balkan universities - results of Tempus project N.L.S.W.B.U. Bosniaca, ISSN 1512-5033, 2013, god. 18, br. 18, str. 6-11. [COBISS.BH-ID 21431302] 

1.04 Stručni članak[uredi | uredi izvor]

2. OVČINA, Ismet. Uticaj ideologije na razvoj društva - uključujući bibliotečko-informatičko okruženje = The influence of ideology on society development - including library-information environment. Bosniaca, ISSN 1512-5033, decembar 2012, god 17, br. 17, str. 6-10. [COBISS.BH-ID 20408582] 

3. OVČINA, Ismet. Izdavaštvo i bibliotekarstvo - integrativne karike u Evropi = Publishing and librarianship - integrative links in Europe. Bosniaca, ISSN 1512-5033, 2008, god. 13, br. 13, str. 10-12. [COBISS.BH-ID 17142278]  4. OVČINA, Ismet. Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH u službi nauke i obrazovanja : sloboda pristupa informacijama = National and University Library BiH serving science and education : free access to information. Bosniaca, ISSN 1512-5033, 2007, god. 12, br. 12, str. 9-11. [COBISS.BH-ID 16288262]  5. OVČINA, Ismet. Sektor izdavaštva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. ICSL - Godišnjak međunarodnog susreta bibliotekara slavista u Sarajevu ..., ISSN 1840-1295, decembar/prosinac 2007, god. 3, br. 3, str. 23-25. [COBISS.BH-ID16745222]  6. OVČINA, Ismet. CENL in evropska identiteta : Okrugla miza Prispevek knjižnic k evropski identiteti. Organizacija znanja, ISSN 1580-979X. [Štampano izd.], 2007, let 12, zv. 4, str. 256-257. [COBISS.BH-ID 16746758]  7. OVČINA, Ismet. Bibliotečki menadžment = Library management. Bosniaca, ISSN 1512-5033, 2006, god. 11, br. 11, str. 9-11. [COBISS.BH-ID 16287494]  8. OVČINA, Ismet. Više od pola vijeka u misiji kulture : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Visokoškolske biblioteke, ISSN 1820-0095, 2006, god. 3, br. 4, str. 6-8, ilustr. [COBISS.BH-ID 16747270] 

1.05 Popularni članak[uredi | uredi izvor]

9. OVČINA, Ismet. Vijećnica - prepoznatljivi simbol NUBBiH = Town Hall - recognizable symbol of the NULBiH. Bosniaca, ISSN 1512-5033, 2004/2005, god. 9/10, br. 9/10, str. 10-11, ilustr. [COBISS.BH-ID 15707398] 

10. OVČINA, Ismet. Obnavljanje Slavističke zbirke, važan segment u strateškom razvoju Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. ICSL - Godišnjak međunarodnog susreta bibliotekara slavista u Sarajevu ..., ISSN 1840-1295, decembar/prosinac 2006, god. 2, br. 2, str. 69-70. [COBISS.BH-ID 16436742] 

1.07 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji (pozvano predavanje)[uredi | uredi izvor]

11. OVČINA, Ismet. Support of National and University Library of B & H and higher education libraries in establishment of Bologna University = Il sostegno delle Biblioteche Nazionali e Universitarie di B & H e la formazione bibliotecaria accademica istituita nell'Università di Bologna. U: MORGESE, Waldemaro (ur.), ABENANTE, Maria A. (ur.). Biblioteche che educano : l'educazione informale nello scacchiere euromediterraneo. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2010, str. 183-187. [COBISS.BH-ID 18557190] 

12. OVČINA, Ismet. Pisana kulturna baština u savremenom dobu = Written cultural heritage in modern age. Bosniaca, ISSN 1512-5033, decembar 2009, god. 14, br. 14, str. 88-89, ilustr. [COBISS.BH-ID 17943558] 

1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji[uredi | uredi izvor]

13. OVČINA, Ismet. Mjesto univerzitetskih biblioteka u reformi visokog obrazovanja u BiH. U: Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja i primjena Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Sarajevu, Sarajevo, 23. i 24. februara 2007. godine : zbornik radova. Sarajevo: Univerzitet, 2008, str. 613-617. [COBISS.BH-ID 16749574] 

1.09 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji[uredi | uredi izvor]

14. OVČINA, Ismet. Slika domaće prakse očuvanja i komunikacija kulturnog naslijeđa. U: MITROVIĆ, Predrag (ur.). Dani evropskog naslijeđa 2012/2013 : zbornik radova. Sarajevo: Federalno ministarstvo kulture i sporta, 2014, str. 130-134. [COBISS.BH-ID 21498886]

15. OVČINA, Ismet. NUBBiH - potreba i mogućnost uključivanja u Evropsku digitalnu biblioteku. U: Digitalizacija kulturne baštine Bosne i Hercegovine : zbornik radova. Sarajevo: [s. n.], 2010, str. 81-83. [COBISS.BH-ID 18107910] 

16. OVČINA, Ismet. Nacionalnite politiki i strategii za zaštita i dostapnost do kulturnoto nasledstvo - iskustvata od Bosna i Hercegovina. U: KOSTOSKA, Viktorija (ur.), NIKODINOVSKA, Elena (ur.). Nacionalnite politiki i strategii za zaštita i dostapnost do kulturnoto nasledstvo : regionalna sredba, Skopje 11-12 juni, 2010 = National policies and strategies on protection and accessibility of cultural heritage : regional meeting, Skopje 11-12 June, 2010. Skopje: Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski"; = Skopje: National and University Library "St. Kliment Ohridski", 2010, str. 35-45. [COBISS.BH-ID 18809862]  17. OVČINA, Ismet. Books, libraries and culture - universal values of civilized societies. Revista românǎ de biblioteconomie şi ştiinţa informǎrii, ISSN 1841-1940, 2010, anul 6, nr. 2, str. 26-28. [COBISS.BH-ID 18359046]  18. OVČINA, Ismet. Menadžment u bibliotekarstvu. U: OVČINA, Ismet (ur.), REŠIDBEGOVIĆ, Amra (ur.). Savjetovanje bibliotekara Bosne i Hercegovine "Juni na Uni" : 2004.-2007.. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2008, str. 59-61. [COBISS.BH-ID 16755462]  19. OVČINA, Ismet. Digitization of cultural heritage of Bosnia and Herzegovina in The National and University Library of Bosnia and Herzegovina : [izlaganje na međunarodnom naučnom skupu Teca del Mediterraneo, Bari 23-24 giugno 2008]. U: Teca del Mediterraneo : l'organizzazione della conoscenza fra identità e multicuturalità : atti dell' 11 Workshop, Bari, 23-24 giugno 2008. Roma, Bari: Centro stampa Biblioteca, 2008, str. 189-194. [COBISS.BH-ID 18194950]  20. OVČINA, Ismet. Podrška Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i visokoškolskih biblioteka izgradnji Bolonjskog univerziteta. U: Zbornik radova. Sarajevo: Univerzitet, 2008, str. 43-46. [COBISS.BH-ID 17141510]  21. OVČINA, Ismet. Digitalizacija kulturne baštine Bosne i Hercegovine u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH. U: 1. Međunarodni simpozij Digitalizacija kulturne baštine Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 21.-23. april 2008. : zbornik radova. Sarajevo: [s. n.], 2008, str. 154-156. [COBISS.BH-ID 16749062]  22. OVČINA, Ismet. From the traditional to the digital library : [izlaganje na međunarodnom naučnom skupu "Teca del Mediterraneo", Bari 22-23 giugno 2007]. U: Teca del Mediterraneo : i professionisti della conoscenza - guale futuro? : atti dell 10 Workshop, Bari, 22-23 giugno 2007. Roma, Bari: Centro stampa Biblioteca, 2007, str. 195-202. [COBISS.BH-ID 18196230]  23. OVČINA, Ismet, HAJDAROVIĆ, Nevenka. Znanstvenoraziskovalno in raziskovalno-razvojno delo v Bosni in Hercegovini s posebnim ozirom na pomen in vlogo univerzitetnih knjižnic. Organizacija znanja, ISSN 1580-979X. [Štampano izd.], 2006, let. 11, zv 4, str. 180-182. [COBISS.BH-ID 16745734]

1.13 Objavljeni sažetak stručnog izlaganja na konferenciji[uredi | uredi izvor]

24. OVČINA, Ismet. Organizacijska kultura i motivacija zaposlenih. U: DIZDAR, Senada (ur.), REŠIDBEGOVIĆ, Amra (ur.), SABLJAKOVIĆ, Biserka (ur.). Upravljanje znanjem : zbornik radova = Knowledge management : conference proceedings. Sarajevo: Asocijacija informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa = Association of Information Professionals - Librarians, Archivists and Museologists, 2013, str. 179-180. [COBISS.BH-ID 21210630] 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika[uredi | uredi izvor]

25. OVČINA, Ismet. Recenzija za knjigu Esada Zgodića Država, nacija, demokratija. U: ZGODIĆ, Esad. Država, nacija, demokratija : iz diskursa SDP BiH. Sarajevo: Kantonalni odbor SDP BiH, 1998. [COBISS.BH-ID 16742918] 

1.20 Predgovor, propratna riječ[uredi | uredi izvor]

26. OVČINA, Ismet. Predgovor = Foreword. U: OVČINA, Ismet (ur.), ĐURĐEVIĆ ALIDŽANOVIĆ, Zijada (ur.). Vodič kroz javne biblioteke Bosne i Hercegovine = A guide to public libraries of Bosnia and Herzegovina : glavni i odgovorni urednik Ismet Ovčina], (Edicija Stručna bibliotečka literatura). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine: = National and University Library of Bosnia and Herzegovina, 2006, str. 6-7. [COBISS.BH-ID 16758534] 

1.22 Intervju[uredi | uredi izvor]

27. OVČINA, Ismet (osoba koja daje intervju). Pommitetun kirjaston ylpeä isäntä : Bosnian kansalliskirjaston johtaja Ismet Ovčina odottaa, että säilyneet aarteet pääsisivät taas kotiinsa. Helsingin sanomat, ISSN 0355-2047, 25. elokuuta 2012, no. 232 (40797), str. C 10. [COBISS.BH-ID 19834886] 

28. OVČINA, Ismet (osoba koja daje intervju). Soba bez knjiga - tijelo bez duše : intervju. Katolički tjednik, ISSN 1512-8695, 2012, god. 11 (33), br. 9, str. 8-9, ilustr. [COBISS.BH-ID 19400966]  29. OVČINA, Ismet (osoba koja daje intervju). NUBBiH dostojno predstavlja BiH i obogaćuje izdavačku produkciju : razgovor s dr. Ismetom Ovčinom, direktorom Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. BH Glas, ISSN 1904-5433, oktobar 2011, br. 18, str. 12-13, fotogr. [COBISS.BH-ID 19292422]  30. OVČINA, Ismet (osoba koja daje intervju). Bibliotekarstvo u našem okruženju : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Pančevačko čitalište, ISSN 1451-3048, 2009, god. 8, br. 14, str. 95-98, ilustr. [COBISS.BH-ID 17657350]  31. OVČINA, Ismet (osoba koja daje intervju). Knjige, biblioteke i kultura su univerzalne vrijednosti civiliziranih društava : intervju. Univerzitetski informativni glasnik info, ISSN 1840-4197, septembar-oktobar 2009, br. 9, str. 34-35, ilustr. u bojama. [COBISS.BH-ID17790726] 

1.25 Drugi sastavni dijelovi[uredi | uredi izvor]

32. OVČINA, Ismet, ĐURĐEVIĆ-ALIDŽANOVIĆ, Zijada, KAPO, Vasvija, ARSLANKADIĆ, Merima. Uticaj tranzicijskih procesa i promjena vlasničkih odnosa na organizaciju i funkcioniranje specijalnih biblioteka u Federaciji Bosne i Hercegovine : implementacija i rezultati naučno-istraživačkog projekta = Impact of transitional processes and change of ownership relations to organization and functioning of special libraries in Federation of Bosnia and Herzegovina : = implementation and results of scientific-research project.Bosniaca, ISSN 1512-5033, decembar 2014, vol. 19, br. 19, str. 67-74. [COBISS.BH-ID 22114822] 

33. OVČINA, Ismet. Šezdeset osam godina Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine : uvodno izlaganje. U: OVČINA, Ismet (ur.), et al. Savjetovanje Status institucija kulture koje je osnovala Bosna i Hercegovina : Sarajevo, 22. oktobar 2013.. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2013, str. 24-27, ilustr. [COBISS.BH-ID 20909574]  34. OVČINA, Ismet. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. U: ČAKLOVICA, Faruk (ur.). Tribina Univerziteta u Sarajevu. Sarajevo: Univerzitet, 2012, str. 115-127, ilustr. [COBISS.BH-ID 19639302]  35. OVČINA, Ismet. Pisana kulturna dediščina v sodobnem času. Organizacija znanja, ISSN 1580-979X. [Štampano izd.], 2009, let. 14, zv. 4, str. 214-215. [COBISS.BH-ID 18021638]  36. OVČINA, Ismet. Općinsko vijeće Stari Grad. U: JUGO, Dalida (ur.). Općina Stari Grad - Sarajevo : 2000-2004.. Sarajevo: Općina Stari Grad, 2004, str. 22-23, ilustr. u bojama. [COBISS.BH-ID 19639814] 

MONOGRAFIJE I DRUGA ZAKLJUČENA DJELA[uredi | uredi izvor]

2.01 Naučna monografija[uredi | uredi izvor]

37. OVČINA, Ismet. Političke stranke i demokratija. Sarajevo: DES, 2007. 293 str., graf. prikazi. ISBN 978-9958-728-91-4. [COBISS.BH-ID 15994886] 

38. OVČINA, Ismet. Bosna i Bošnjaci u hrvatskoj politici : (1878.-1914.). Sarajevo: DES, 2004. 299 str. ISBN 9958-728-47-8. [COBISS.BH-ID 13048326] 

2.02 Stručna monografija[uredi | uredi izvor]

39. OVČINA, Ismet. Biblioteka našeg doba : članci, studije, intervjui = Library of our age : articles, studies and interviews, (Edicija Stručna bibliotečka literatura). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine: = National and University Library of Bosnia and Herzegovina, 2015. 202 str., ilustr. (pretežno u bojama). ISBN 978-9958-500-72-5. [COBISS.BH-ID 21921798] 

40. OVČINA, Ismet (autor, glavni i odgovorni urednik). Savremene političke ideologije, (Edicija Memoria mundi). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2012. 219 str. ISBN 978-9958-500-62-6. [COBISS.BH-ID 20386310]  41. OVČINA, Ismet. Biblioteke između stvarnog i mogućeg : članci, studije, intervjui = Libraries between reality and possibility : articles, studies and interviews, (Edicija Stručna bibliotečka literatura). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine: National and University Library of Bosnia and Herzegovina, 2008. 168 str., ilustr. u bojama. ISBN 978-9958-500-36-7. [COBISS.BH-ID 17261830]  42. OVČINA, Ismet, POLIMAC, Sonja, REŠIDBEGOVIĆ, Amra. Zašto Bosni i Hercegovini treba Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH = Why does Bosnia and Herzegovina need National and University Library of Bosnia and Herzegovina, (Edicija Memoria Bosniaca). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine: = National and University Library of Bosnia and Herzegovina, 2008. 108 str., ilustr. u bojama, faks. ISBN 978-9958-500-35-0. [COBISS.BH-ID 16931078] 

2.08 Doktorska disertacija[uredi | uredi izvor]

43. OVČINA, Ismet. Bosna i Hercegovina i Bošnjaci u nacionalnoj ideologiji banske Hrvatske (1878. -1914.) : doktorska disertacija. Sarajevo: [I. Ovčina], 2003. 260 listova. [COBISS.BH-ID 14276870] 

2.25 Ostale monografije i druga zaključena djela[uredi | uredi izvor]

44. OVČINA, Ismet. Putovanja i saznanja. Fojnica: "Fojnica", 2011. 259 str., fotogr. u bojama. ISBN 978-9958-17-007-2. [COBISS.BH-ID 19236870] 

45. OVČINA, Ismet, POLIMAC, Sonja, REŠIDBEGOVIĆ, Amra. Vijećnica - NUBBiH : inad kuća, (Edicija Memoria Bosniaca). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2009. 123 str., ilustr. u bojama. ISBN 978-9958-500-47-3. [COBISS.BH-ID 18009094] 

46. OVČINA, Ismet, POLIMAC, Sonja, REŠIDBEGOVIĆ, Amra. Vijećnica - prepoznatljivi simbol Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine = Vijećnica - a recognizable symbol of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina, (Memoria Bosniaca). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine: = National and University Library of Bosnia and Herzegovina, 2007. 79 str., ilustr. u bojama. ISBN 978-9958-500-29-9. [COBISS.BH-ID 15713030] 

IZVEDENI RADOVI (DOGAĐAJI)[uredi | uredi izvor]

3.15 Izlaganje na konferenciji bez štampanja[uredi | uredi izvor]

47. OVČINA, Ismet. Working with the people and institutions in Bosnia and Herzegovina and European and international community ensuring the evolvement into a peaceful and viable democracy : izlaganje na HOPE II - The Story of Europe Remembrance and the Circle of European Friends who Resisted Hitler, 31 March 2014, Haidari (Greece). Haidari, 2014. [COBISS.BH-ID 21233670] 

48. OVČINA, Ismet. Electronic-Information Consortium of B&H : [izlaganje na EIFL General Assembly 2013 "Trends to Watch", 11th-13th November 2013, Istanbul, Turkey]. 2 str. [COBISS.BH-ID 22119942] 

49. OVČINA, Ismet. About the results of cooperation within the COBISS.Net network : [izlaganje na konferenciji "The Role of Libraries in the knowledge-based Information Society", Tirana, 3 December 2010]. Tirana, 2010. 3 lista, 30 cm. [COBISS.BH-ID 18557446] 

50. OVČINA, Ismet. Books, libraries, culture : [izlaganje na međunarodnom naučnom skupu Workshop of Teca del Mediterraneo "Preserving the Past - Shaping the Future", Bari 26-27 June 2009]. Bari, 2009. 5 listova. [COBISS.BH-ID 17486086] 

51. OVČINA, Ismet. Sarajevska biblioteka i dijalog između kultura : [izlaganje na Okruglom stolu "Knjiga, biblioteke i kulturni susreti", održanog u okviru seminara "Sarajevska vijećnica i dijalog između kultura", u Sarajevu, 20. 10. 2007.]. Sarajevo, 2007. [COBISS.BH-ID 21564678] 

3.16 Pozvano predavanje na konferenciji bez štampanja[uredi | uredi izvor]

52. OVČINA, Ismet. Uloga biblioteke u interkulturalnom dijalogu : [izlaganje na 5. Konferenciji bibliotekara Federacije Bosne i Hercegovine na temu "Uloga biblioteke u interkulturalnom dijalogu", Tešanj, 12.-13. 10. 2011.]. Tešanj, 2011. [COBISS.BH-ID 19292678] 

53. OVČINA, Ismet. Uloga javnih biblioteka u razvoju zajednice : [izlaganje na 3. Konferenciji bibliotekara Federacije Bosne i Hercegovine "Uloga javnih biblioteka u razvoju lokalne zajednice", Tešanj, 7.-8. oktobra 2009. godine]. 2009. 5 listova. [COBISS.BH-ID17948678] 

3.25 Drugi izvedeni radovi[uredi | uredi izvor]

54. OVČINA, Ismet. Bibliothèque Nationale et Universitaire De la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo : izlaganje povodom promocije djela "Hotel Europe", autora Bernar-Anri Levija (Bernard-Henri Lévy) i istoimene predstave u režiji Dine Mustafića, u Veneciji, 9. 7. 2014.. [COBISS.BH-ID 21568774] 

55. OVČINA, Ismet. Sarajevo, my love! : izlaganje na Festivalu Della memoria, u okviru sesije posvećenoj Sarajevu "Sarajevo mon amour", u Napulju, 19. septembra 2014.. Napulj, 2014. [COBISS.BH-ID 21564934] 

SEKUNDARNO AUTORSTVO[uredi | uredi izvor]

Urednik[uredi | uredi izvor]

56. Bosanskohercegovačka bibliografija monografskih publikacija. Niz A. Ovčina, Ismet (glavni i odgovorni urednik 2007-). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 1998-. ISSN 1512-5165. [COBISS.BH-ID 8713222] 

57. Bosanskohercegovačka bibliografija priloga u serijskim publikacijama. Niz C. Ovčina, Ismet (glavni i odgovorni urednik 2008-). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2001-. ISSN 1512-7664. [COBISS.BH-ID 14885382]  58. Bosniaca. Ovčina, Ismet (glavni i odgovorni urednik 2005-). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 1996-. ISSN 1512-5033. [COBISS.BH-ID 7384070]  59. Glasnik NUBBiH. Ovčina, Ismet (glavni i odgovorni urednik 2010-). [Štampano izd.]. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2010-. ISSN 1986-6127. http://www.nub.ba. [COBISS.BH-ID 18462982]  60. OVČINA, Ismet (glavni i odgovorni urednik). 69 godina postojanja i rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, (Edicija Memoria Bosniaca). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2015. 148 str., ilustr. ISBN 978-9958-500-73-2. [COBISS.BH-ID 22103814]  61. OVČINA, Ismet (glavni i odgovorni urednik). Bajram ide ---, (Edicija Memoria Bosniaca). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2014. 496 str. ISBN 978-9958-500-68-8. [COBISS.BH-ID 21274630]  62. OVČINA, Ismet (urednik), REŠIDBEGOVIĆ, Amra (urednik), GREBOVIĆ-LENDO, Nadina (urednik), SMAJIĆ, Muamera (urednik). Književna i politička djelatnost Jovana Kršića između dva svjetska rata : rukopisna građa = Literary and political works of Jovan Kršić between two world wars : manuscripts. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2013. 105 str., ilustr. ISBN 978-9958-500-63-3. [COBISS.BH-ID 20424966]  63. OVČINA, Ismet (urednik), REŠIDBEGOVIĆ, Amra (urednik), ĐURĐEVIĆ-ALIDŽANOVIĆ, Zijada (urednik), ISLAMOVIĆ, Bedita (urednik). Savjetovanje Status institucija kulture koje je osnovala Bosna i Hercegovina : Sarajevo, 22. oktobar 2013.. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2013. 68 str., ilustr. u bojama. ISBN 978-9958-500-66-4. [COBISS.BH-ID 20806406]  64. OVČINA, Ismet (urednik), REŠIDBEGOVIĆ, Amra (urednik). Šta zapravo radi i planira Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2013. 66 str., graf. prikazi. ISBN 978-9958-500-65-7. [COBISS.BH-ID 20718854]  65. OVČINA, Ismet (glavni i odgovorni urednik). 67 godina postojanja i rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, (Edicija Memoria Bosniaca). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2012. 40 str., ilustr. ISBN 978-9958-500-61-9. [COBISS.BH-ID 20264454]  66. OVČINA, Ismet (sastavljač, sabirač, glavni i odgovorni urednik), REŠIDBEGOVIĆ, Amra (sastavljač, sabirač, urednik). 65 godina postojanja i rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2011. 64 str., ilustr. ISBN 978-9958-500-53-4. [COBISS.BH-ID 18847750]  67. OVČINA, Ismet (glavni i odgovorni urednik). Šta zapravo radi i planira Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Pitanja i (ne)odgovori. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2011. 126 str., graf. prikazi, faks. ISBN 978-9958-500-58-9. [COBISS.BH-ID 19540230]  68. OVČINA, Ismet (urednik), SMAJIĆ, Muamera (urednik), GREBOVIĆ, Nadina (urednik). Blago Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine = Treasures of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina, (Edicija Memoria Bosniaca). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2010. 96 str., ilustr. u bojama. ISBN 978-9958-500-49-7. [COBISS.BH-ID 18427910]  69. OVČINA, Ismet (glavni i odgovorni urednik). Šta zapravo radi i planira Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2010. 72 str. ISBN 978-9958-500-50-3. [COBISS.BH-ID18687238]  70. OVČINA, Ismet (urednik), REŠIDBEGOVIĆ, Amra (urednik), ĐURĐEVIĆ-ALIDŽANOVIĆ, Zijada (urednik). 64 godine postojanja i rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2009. 80 str., ilustr. ISBN 978-9958-500-45-9. [COBISS.BH-ID 17913862]  71. OVČINA, Ismet (glavni urednik, odgovorni urednik), REŠIDBEGOVIĆ, Amra (urednik). Savjetovanje bibliotekara Bosne i Hercegovine "Juni na Uni" : 2004.-2007.. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2008. 198 str., ilustr. ISBN 978-9958-500-33-6. [COBISS.BH-ID 16637958]  72. OVČINA, Ismet (glavni i odgovorni urednik). 63 godine u misiji kulture, obrazovanja i nauke : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, (Edicija Bosniaca). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2008. 94 str., ilustr. ISBN 978-9958-500-39-8. [COBISS.BH-ID 17373958]  73. OVČINA, Ismet (urednik). Šta zapravo radi Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2008. 72 str. ISBN 978-9958-500-34-3. [COBISS.BH-ID 16838406]  74. ĐURĐEVIĆ ALIDŽANOVIĆ, Zijada (urednik), OVČINA, Ismet (urednik), REŠIDBEGOVIĆ, Amra (urednik). Vodič kroz visokoškolske biblioteke Bosne i Hercegovine = A guide to academic libraries of Bosnia and Herzegovina, (Edicija Stručna bibliotečka literatura). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine: = National and University Library of Bosnia and Herzegovina, 2008. 256 str., ilustr. u bojama. ISBN 978-9958-500-32-9. [COBISS.BH-ID 16528134]  75. ĐURĐEVIĆ ALIDŽANOVIĆ, Zijada (urednik), OVČINA, Ismet (glavni urednik). Vodič kroz javne biblioteke Bosne i Hercegovine = A guide to public libraries of Bosnia and Herzegovina : glavni i odgovorni urednik Ismet Ovčina], (Edicija Stručna bibliotečka literatura). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine: = National and University Library of Bosnia and Herzegovina, 2006. 207 str., ilustr. u bojama. ISBN 9958-500-26-4. [COBISS.BH-ID 15110918]  76. OVČINA, Ismet (glavni i odgovorni urednik). Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine : 1945.-2005. : 60 godina u misiji kulture, obrazovanja i nauke = National and University Library of Bosnia and Herzegovina : 60 years in mission of culture, education and science. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2005. 146 str., ilustr. u bojama. ISBN 9958-500-23-X. [COBISS.BH-ID 14559494]  77. OVČINA, Ismet (urednik). Evropa je ideal i potreba : Evropa da, ali solidarna - grupa partija evropskih socijalista. Style, ISSN 1512-7087, 10. 06. 1994., god. 1, br. 4, str. 13, ilustr. [COBISS.BH-ID 16744454] 

Sakupljač[uredi | uredi izvor]

78. OVČINA, Ismet (sastavljač, sabirač, glavni i odgovorni urednik), REŠIDBEGOVIĆ, Amra (sastavljač, sabirač, urednik). 65 godina postojanja i rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2011. 64 str., ilustr. ISBN 978-9958-500-53-4. [COBISS.BH-ID 18847750] 

Pisac recenzija[uredi | uredi izvor]

79. REŠIDBEGOVIĆ, Amra. Biblioteka koja ima prošlost i budućnost - Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine = Library that has the past and the future - National and University Library of Bosnia and Herzegovina, (Edicija Stručna bibliotečka literatura). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine: = National and University Library of Bosnia and Herzegovina, 2014. 186 str. ISBN 978-9958-500-69-5. [COBISS.BH-ID 21238278] 

80. REŠIDBEGOVIĆ, Amra. Ka univerzalnoj informaciji i komunikaciji = Towards universal information and communication, (Stručna bibliotečka literatura). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine: = National and University Library of Bosnia and Herzegovina, 2014. 232 str. ISBN 978-9958-500-70-1. [COBISS.BH-ID 21754118] 

81. ČEGAR, Dragutin. Odgovornost i proces odlučivanja, (Edicija Memoria Bosniaca). Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2012. 240 str. ISBN 978-9958-500-60-2. [COBISS.BH-ID 20175110] 


System-users.svg Nedovršeni članak Ismet.ovcina koji govori o biografijama treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.