Kozara

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Za druga značenja, pogledajte Kozara (čvor).
Gnome-edit-clear.svg Ovaj članak zahtijeva čišćenje.
Molimo Vas da pomognete u poboljšavanju članka pišući ili ispravljajući ga u enciklopedijskom stilu.
Kozara
Lisina.jpg
Lisina
Najviša tačka
Visina 978 m (3,209 ft) [1]
Relativna visina [convert: needs a number]
Dominantnost [convert: needs a number]
Geografija

Kozara je planina u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.[1]

Kozara se prostire u dužinu od 70 km i širinu od 20 do 30 km.[1] Omeđena je rijekama Savom na sjeveru, Vrbasom na istoku, Sanom na jugu, Unom na zapadu i Gomjenicom.[1] Najviši vrh Kozare je Lisina (978 m nmv.).[1] Kozara se proteže u pravcu sjeverozapad-jugoistok na području 7 općina: Bosanski Novi, Bosanska Kostajnica, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška, Laktaši, Banja Luka i Prijedor.[1]

Reljef[uredi | uredi izvor]

Reljef svakog predjela je rezultat njegove morfogeneze, tj.rezultat djelovanja endogenih i egzogenih geomorfoloških procesa. Kozara je ostrvska planina čiji se osnovni, tektonski, reljef formirao u dugom periodu mlađeg kenozoika izdizanjem dijela kopna pod uticajem orogenih pokreta u Zemljinoj kori i oticanjem Panonskog mora. Najznačajniji period tektonskog uobličavanja masiva Kozare je vrijeme alpske orogeneze, krajem mezozoika i početkom tercijara. Najviši vrhovi su se izdigli iz Panonskog mora sredinom starijeg tercijara (eocen).

Potom Kozara prvo postaje poluostrvo, a krajem tercijara, nakon oticanja panonskog zaliva Paratetisa, dio šireg kompaktnog kopna. Dalje uobličavanje reljefa se odvijalo pod uticajem egzogenih sila tj. destrukcije površine Zemlje procesom erozije. Pripada Dinarskom sistemu planina.

I pored toga što je Kozara stara-gromadna planina i relativno male nadmorske visine, ona posjeduje veliki broj strmih strana, stjenovitih predjela, uvala, zavala.

U središnjem dijelu planine, u smjeru istok-zapad, uzdiže se vrh Mrakovica (804 m), a u smjeru sjeverozapad, u podnožju Mrakovice izvire potok Mala Mlječanica, koji se daljim tokom, ostavljajući sa svoje desne strane veoma strmu stranu, Vitlovsku kosu, spaja sa rječicom Gračanicom, na mjestu Sastavci.

Biljni i životinjski svijet[uredi | uredi izvor]

Vertikalna stratifikacija biljnog sistema planine izgleda ovako: na pašnjake u plodnom Potkozarju naslanja se sprat listopadnih šuma, uglavnom graba, bukve i hrasta, iznad njega crnogorične šume smreke, jele i bora, iz kojih izviruju kamene litice kozaračkih vrhova: Lisine, Kozaračkog kamena, Zečjeg kamena, itd.

Horizontalni raspored šuma: na sjeveru dominiraju visoke jelove i bukove šume a u južnom dijelu su površine obrasle niskim šumama hrasta i kulturama četinara- crni bor, bijeli bor i smrijeka (smrča).

Kada bi se kod Laktaša u blizini Banje Luke ušlo u kozaračke šume, sedamdeset kilometara bi se moglo neprekidno prolaziti kroz šume, sve do granice sa Hrvatskom.

Kozara ima i veliki broj ljekovitog bilja: nana, kamilica, majčina dušica, zova, itd.

Pored velikog broja otrovnih gljiva ima i ogroman broj jestivih gljiva: vrganji, lisičice, smrčci, rudnjače, puhare, pupavke, itd. Bogata je raznom lovnom divljači: srnama, divljim svinjama, divljim mačkama, lisicama, zečevima, fazanima, divljim patkama, jarebicama. U vrijeme velikih poplava rijeke Save, bježeći od povodnja u Kozari nađu utočište i jeleni, što sve zajedno čini lovni rezervat rijedak u ovome dijelu Balkana. Ovom bogatstvu divljači doprinosi i činjenica da je gotovo svih 70 km dužine i 20 km širine planine prekriveni šumama.

Industrijski potencijali[uredi | uredi izvor]

Nepregledne šume, uz domaćinski odnos prema njima i nama, su nepresušni izvor blaga od zdravlja do industrije. Austrougarsko carstvo je, još krajem 19. vijeka, po cijeloj Kozari izgradilo uskotračnu prugu kojom je lakše i brže odvozila naše šume u svoje fabrike. (Ostaci pruge su i sada vidljivi po planini).

Turizam, lov, planinarenje na Kozari[uredi | uredi izvor]

Prirodne ljepote Kozare i njeni raznoliki predjeli česta su odrednica mnogih planinarskih i lovačkih društava iz okolnih gradova, Prijedora, Kozarske Dubice, Banje Luke i Gradiške.

Lov je na Kozari star koliko i čovjek. Na njoj se organizovano lovi od vremena osnivanja prvog lovačkog društva 1906. godine. Na nižim nadmorskim visinama ima jarebice, prepelice i fazana. Kako se visina povećava tako se mijenja i sastav divljači u lovištu. Slijede zec, lisica, srneća divljač, divlja svinja, divlja mačka, itd.

Posebno aktivna društva na području Kozare su Planinarsko alpinistički klub Pauk-Prijedor, Planinarsko društvo Klekovača iz Prijedora kao i planinarsko društvo Previja iz Banje Luke.

Predajnik[uredi | uredi izvor]

Na Kozari je 2. oktobra 2011. pušten u rad predajnik Radio-televizije Republike Srpske, odnosno antenski stub i sistem.[2] Antenski sistem koji je visok 84 metra je zajednički projekat Vlade Republike Srpske i Radio-televizije Republike Srpske.[2] Predajnik signalom Javnog servisa Republike Srpske pokriva područje od Posavine do Zapadne Krajine, te rejon Šipova i Mrkonjić Grada.[2]


Kozara i historija[uredi | uredi izvor]

Kozara je pitoma planina. Nije visoka, ali su sve ostale njene dimenzije, i geografske i one druge, grandiozne. Na njoj, po Vitlovskoj ima prostora po kojima skoro da još nije kročila ljudska noga. Planina je služila i zbjegove. Ogromna prostranstva šuma, mnogobrojne kose, visovi, jarci i proplanci, izobilje divljači, ribe i jestivog bilja, ljekovito bilje, mnogo drveta, bivci, mnogo izvora pitka vode, pružalo je dovoljno zaklona i sigurnosti u mnogonacionalnim i mnogokonfesionalnim prostorima. Od prahistorije, preko historije novog vijeka, mnogobrojnih buna i pogroma, iz vremena Turaka, Austrougara i Nijemaca, Petra Popovića- Pecije i dr. Mladena Stojanovića. Kozara je i jedna od tačaka u kojoj je izvojevana pobjeda u Dugom svjetskom ratu protiv Nijemaca i domaćih kvislinga na teritoriji tadašnje Kraljevine Jugoslavije, potom FNRJ i SFRJ. U Kozari su se dizali ustanci i bune.

Na jednom od vrhova planine Kozare, na visu Mrakovica, podignut je monumentalni spomenik palim za slobodu u Drugom svjetskom ratu, rad vajara Dušana Džamonje, sa memorijalnim zidom na kome je upisano 9921 ime stradalih partizana i stanovnika.

Vrhovi Kozare[uredi | uredi izvor]

Ime Visina (m)
Lisina 978
Gola planina 876
Mrakovica 806
Glavuša 793
Bešića poljana 784
Talavića poljana 780
Jarčevica 740
Vrnovačka glava 719
Benkovac-Jurišina kosa 705
Zečiji kamen 667
Kozarački kamen 659
Šupljikovac 652
Vitlovska kosa 589
Palež 542
Mednjak 440

Rijeke i potoci Kozare[uredi | uredi izvor]

Ostali toponimi Kozare[uredi | uredi izvor]

Galerija[uredi | uredi izvor]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ a b c d e f Kozara: vječito ponosna i legendarna planina, autor: Drago Todić, Srpske zemlje i svijet (geografski naučno-popularni časopis), Broj 27, štampa: Viluks d.o.o. u 3.000 primjeraka, izdavač: Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka (2007), str. 5
  2. ^ a b c "Novi predajnik na Kozari". Radio-televizija Republike Srpske. 2. 10. 2011. Pristupljeno 3. 10. 2011.

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Marjanović N. Tenis u Prijedoru, Srboštampa, Beograd, 1999.

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]