Limfokin

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Limfokini su citokini koje proizvode imunske ćelije poznate kao limfociti. Oni su proteinski medijatori koje tipično proizvode T ćelije, čime one usmjeravaju odgovor imunskog sistema putem interćelijske signalizacije. Limfokini imaju brojene uloge, u koje se ubrajaja privlačenje drugih imunskih ćelija, kao što su makrofage i drugi limfociti, ka mjestu infekcije, kao i njihova naknadna aktivacija kojom se pripremaju za imunski odgovor. Limfociti u cirkulaciji mogu da detektuju veoma male koncentracije limfokina i da se kreću u smjeru koncentracionog gradijenta prema mjestu gde je imunski odgovor neophodan. Limfokini pomažu B ćelijama da proizvedu antitijela.

Važni limfokini koje luče T pomoćne ćelije su:

  • Interleukin 2
  • Interleukin 3
  • Interleukin 4
  • Interleukin 5
  • Interleukin 6
  • Granulocit-makrofagna kolonija-stimulišući faktor
  • Interferon-gama