Maseni protok

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Maseni protok predstavlja kretanje mase po vremenu. Njena jedinica je masa kroz vrijeme, odnosno kilogram po sekundi u SI sistemu jedinica.

Maseni protok je definisan kao količina mase koja prođe u određenom vremenskom intervalu:

Maseni protok može se izračunati iz gustoće fluida, njegove brzine, te pomoću površine poprečnog presjeka protoka.

=

gdje je:

= maseni protok
= gustoća
v = brzina
A = površina poprečnog presjeka

Maseni protok može se izračunati i množenjem zapreminskog protoka sa gustoćom.

=

gdje je:

= gustoća
Q = volumski protok

Također pogledajte[edit | edit source]