Idi na sadržaj

Medicinska specijalnost

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Medicinska specijalnost je grana medicinske prakse koja je fokusirana na definiranu grupu pacijenata, bolesti, vještina ili filozofiju. Primjeri uključuju dječiju (pedijatrija), kancersku (onkologija), laboratorijsku medicinu (patologija) ili primarnu zdravstvenu zaštitu (porodična medicina). Nakon završetka osnovnog medicinskskog obrazovanja, ljekari ili hirirzi obično nastavljaju svoje specijalizaciju u određenoj specijalnosti medicine tako što će završiti višegodišnju obuku da postanu specijalista. U Bosni i Hercegovini i većem dijelu Evope postoje i tzv. subspecijalizacija za sasvim uska područja medicine. Tko se, naprimjer, u oblasti interne medicine subspecijalisti usmjeravaju u oblasti:[1]

i sdruge

Hstorija medicinske specijalizacije

[uredi | uredi izvor]

U određenoj mjeri, ljekari su odavno bili specijalizirani. Prema Galenu, specijalizacija je bila uobičajena među rimskim ljekarima. Određeni sistem modernih medicinskih specializacija evoluirao je postepeno tokom 19. stoljeća. Neformalno društveno priznanje medicinske specijalizacije evoluiralo je prije formalno-pravnog sistema. Posebna podjela medicinske prakse na različite specijalitete razlikuje se od zemlje do zemlje i donekle je proizvoljna.[2]

Klasifikacija medicinskih specijalizacija

[uredi | uredi izvor]

Medicinske specijalnosti mogu se klasifikovati duž nekoliko glavnih kriterija. To su:

  • Hirurška ili interna medicina
  • Starosna dob pacijenata
  • Dijagnostička ili terapijska
  • Na osnovu organa ili tehnike

Tokom historije najvažnija je bila podela na hirurške i interne medicine. Hirurške specijalnosti su one u kojima se važan dio dijagnoze i liječenja postiže glavnim hirurškim tehnikama. Specijalnosti interne medicine su specijalnosti u kojima glavna dijagnoza i liječenje nikada nije velika operacija. U nekim zemljama, anesteziologija je klasifikovana kao hirurška disciplina, budući da je vitalna u hirurškom procesu, iako anesteziolozi nikada sami ne izvode velike operacije.

Mnogi specijaliteti su bazirani na organima. Mnogi simptomi i bolesti dolaze iz određenog organa. Druge se uglavnom zasnivaju na skupu tehnika, kao što je radiologija, koja se prvobitno zasnivala na rendgenskim snimcima.

Dobni raspon pacijenata koje pregleda bilo koji specijalist može biti prilično varijabilan. Pedijatri rješavaju većinu poremećaja bolesti kod djece koje ne zahtijevaju operaciju, a postoji nekoliko subspecijalista (formalno ili neformalno) u pedijatriji koji oponašaju specijaliste bazirane na organima kod odraslih. Pedijatrijska hirurgija može, ali ne mora biti posebna specijalnost koja se bavi nekim tipovima hirurških tegoba kod dece.

Daljnja podpodjela je dijagnostička naspram terapijskih specijalnosti. Dok je dijagnostički proces od velikog značaja u svim specijalnostima, neki specijalisti obavljaju uglavnom ili samo dijagnostičke preglede, kao što su patologija, klinička neurofiziologija i radiologija. Ova linija postaje pomalo zamagljena sa interventnom radiologijom, poljem u razvoju koje koristi ekspertizu slika za izvođenje minimalno invazivnih procedura.

Specijalizacije koje su uobičajene širom svijeta

[uredi | uredi izvor]
Specijalizaija Subspecializacija specijalnosti Dobni raspon
pacijenata
Dijagnostička (D) ili
terapijska (T)
specijalnost
Hirurška (H) ili
interna medicina (I)
specialty
Na bazi organa (O)
ili tehnika (T)
Alergologija i imunologija Interna medicina
Pedijatrija
Sve Oba I O
Adolescentna medicina Pedijatrija
Porodična medicina
Pedijatrijski Obje I T
Anesteziologija Nema Sve T Obje Obje
Vazduhoplovna medicina Porodična medicina Sve Obje Niti jedna Obje
Barijatrija Nekoliko Sve Obje Obja Obje
Kardiologija Interna medicina Odrasli T I O
Kardiotorakalna hirurgija Opća hirurgija Odrasli T S - Dječija i adolescentna psihijatrija [[Psihijatrija Pediatric T I T
Klinička neurofiziologija Neurologija Sve D I Obje
Kolorektumska hirurgija Opća hirurgija Sve Oba S O
Dermatologija Nema Sve T I O
Razvojna pedijatrija Pedijatrija Pedijatrijski T I Ni jedno ni drugo
Hitna medicina Porodična medicina Sve Obje Obje Obje
Endokrinologija Interna medicina Odrasli T I O
Porodična medicina Nema Sve Obje Obje Multidisciplinarni
Sudska patologija Patologija Sve D Niti T
Sudska psihijatrija Psihijatrija Sve D I T
Gastroenterologija Interna medicina Odrasli T I O
Opća hirurgija Nema Odrasli T S T
Opća hirurška onkologija Opća hirurgija Odrasli T S T
Gerijatrija Porodična medicina
Interna medicina
Gerijatrijski T I Multidisciplinarni
Gerijatrijska psihijatrija Gerijatrija
Psihijatrija
Gerijatrijski T I Ni jedno ni drugo
Ginekološka onkologija Akušerstvo i ginekologija Sve T S O
Hematologija Interna medicina
patologija
Odrasli D I Ni jedno ni drugo
Hematološka patologija Hematologija
Patologija
Sve D Niti T
Zarazne bolesti Interna medicina
Pedijatrija
Sve Oba I Ni jedno ni drugo
Interna medicina Nema Odrasli T I Ni jedno ni drugo
Interventna radiologija Radiologija Sve Obje Multidisciplinarno
Intenzivna medicina Anesteziologija
Hitna medicina
Interna medicina
Sve T Obje Obje
Majčinsko-fetusna medicina Odrasli T S Obje
Medicinska biohemija Interna medicina Sve D I Ni jedno ni drugo
Medicinska genetika Nema Sve D I Ni jedno ni drugo
Medicinska onkologija Interna medicina Odrasli D I Ni jedno ni drugo
Neonatologija Pedijatrija Neonatalna T I Ni jedno ni drugo
Nefrologija Interna medicina Sve T I O
Neurologija Interna medicina Sve T I O
Neuropatologija Patologija Sve D Niti T
Neurohirurgija Nema Sve T S O
Nuklearna medicina Nema Sve Oba I T
Akušerstvo i ginekologija Porodična medicina Sve T S O
Medicina rada Porodična medicina
[[Interna medicinag
Odrasli T I Multidisciplinarno
Oftalmologija Nema Sve T S O
Ortopedska hirurgija Nema Sve T S O
Oralna i maksilofacijalna hirurgija Nema Sve T S O
Otorinolaringologija Nema Sve T S O
Palijativno zbrinjavanje Porodična medicina
Interna medicina
Pedijatrija
Sve Oba Niti Ni jedno ni drugo
Patologija Nema Sve D Niti T
Pedijatrija Nema Pedijatrijski T I Ni jedno ni drugo
Pedijatrijska alergija i imunologija Pedijatrija Pedijatrijski T I O
Pedijatrijska kardiologija Pedijatrija Pedijatrijski T I O
Pedijatrijska urgentna medicina Pedijatrija Pedijatrijski Oba Oba Oba
Pedijatrijska endokrinologija Pedijatrija Pedijatrijski T I O
Pedijatrijska gastroenterologija Pedijatrija Pedijatrijski T I O
Pedijatrijska hematologija i onkologija Pedijatrija Pedijatrijski T I O
Pedijatrijska infektologija Pedijatrija Pedijatrijski T I Pedijatrijska nefrologija Pedijatrija Pedijatrijski T I O
Pedijatrijska respiratorna medicina Pedijatrija Pedijatrijski T I O
Pedijatrijska reumatologija Pedijatrija Pedijatrijski T I O
Pedijatrijska hirurgija Opća hirurgija Pedijatrijski T S O
Fizikalna medicina i rehabilitacija Nema Sve T I Multidisciplinarno
Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija Opća hirurgija Sve T S O
Psihijatrija Porodična medicina Sve Oba I T
Javno zdravstvo Porodična medicina Sve Niti Niti T
Onkologija zračenja Nema Sve T Niti T
Radiologija Nema Sve Oba I T
Reproduktivna endokrinologija i neplodnost Akušerstvo i ginekologija Odrasli T S T
Respiratorna medicina Interna medicina Odrasli T I O
Reumatologija Interna medicina Odrasli T I Ni jedno ni drugo
Sportska medicina Porodična medicina Sve Oba Niti Multidisciplinarno
Torakalna hirurgija Opća hirurgija Odrasli T S T
Toksikologija Hitna medicina Sve Obje Nijedna O
Neuroradiologija Radiologija Sve Oba I Oba
Urologija Nema Sve T S O
Vaskularna hirurgija Opća hirurgija Sve T S O

Lista specijalnosti priznatih u Evropskoj uniji i Evropskom ekonomskom prostoru

[uredi | uredi izvor]

Evropska unija objavljuje listu specijalnosti priznatih u uniji, a samim tim i u Evropskom ekonomskom prostoru.[3] Može se uočiti značajno preklapanje između nekih specijalnosti i vjerovatno je da se na primjer "Klinička radiologija" i "Radiologija" u velikoj mjeri odnose na isti obrazac prakse širom Evrope.

Reference

[uredi | uredi izvor]
  1. ^ "Different Types of Doctors: Find the Specialist You Need". webmd.com. Pristupljeno 17 March 2018.
  2. ^ Weisz G (Fall 2003). "The Emergence of Medical Specialization in the Nineteenth Century". Bull Hist Med. 77 (3): 536–574. doi:10.1353/bhm.2003.0150. PMID 14523260. S2CID 23694173.
  3. ^ "Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications". European Parliament and Council. Pristupljeno 19 April 2011.

Vanjski linkovi

[uredi | uredi izvor]


Kagtegorija:Medicina