Idi na sadržaj

Metrički sistem

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Metrični sistem ili metrički sistem je naziv za decimalni sistem mjerenja, koji se zvanično koristi u SI sistemu mjerenja. Metrični sistem se razvio nakon pada francuske monarhije. Nacionalini savjet republike je 1795. poništio dotada vrijedne mjere koje su se u čitavoj Francuskoj razlikovale. Stare mjere su zamijenjene jedinicama metričkog sistema.

Jedinica dužine[uredi | uredi izvor]

Metar je definisan kao desetmilionski dio dužine razmaka između pola i ekvatora. Podjela metra podliježe decimalnom sistemu sa latinskim i grčkim prefiksima.

Jedinica mase[uredi | uredi izvor]

Kao jedinica mase je definisan kilogram. Jedan kilogram je jednak prototipu normnog kilograma, čuvanog u Internacinalnom Uredu za Težine i Mjerenja ( International Bureau of Weights and Measures ). Manja jedinica je gram koja po staroj definiciji odgovara težini jednog kubnog centimetra vode na temperaturi od 4 °C, kada voda ima najveću gustoću (anomalija vode). Nova definicija gram označuje kao hiljaditi dio normne jedinice kilograma (po SI-u) ili kao 1×10-3 kg.

Jedinica zapremine[uredi | uredi izvor]

Kao jedinica zapremine je definisan jedan litar što odgovara 1000 kubičnih centimetara.

Historija[uredi | uredi izvor]

Poslije uvođenja metričnog sistema mjere, u Francuskoj je napravljen jedan štap dužine od jednog metra od spoja platine i iridijuma čije su kopije podijeljene po cijelom svijetu kao standard. Za standardiziranje težine je napravljen jedan cilindar od platine težine 1000 g (1kg kao norma).

Na početku se francuzi nisu htjeli pomiriti sa novim jedinicama koje su se tek 1840. probile u čitavoj republici. U Velikoj Britaniji metrični sistem je uveden tek 1864. godine paralelno sa britanskim Imperial Units sistemom. 1866. metrični sistem je uveden i u SAD, a u Njemačku tek 1870/71.

Metrični sistem je prenešen na elektricitet, magnetizam, temperaturu itd. i od 1921 vrijedi kao Internationalni Sistem za mjeru (SI).[1]

Izvori[uredi | uredi izvor]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]