Minimum skupa duži

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Od svih duži koje spajaju datu tačku P koja leži van prave a sa tačkom te prave najmanja je ona koja je normalna na datu pravu. Za duži koje nisu normalne na pravu kazačemo da su kose prema toj pravoj.

Teorema

Rastojanje date tačke od date prave jeduž koja spaja datu tačku sa njenom projekcijom na datu pravu.

Dužinu te duži nazivamo rastojanje tačke od prave

Rastojanje vrha trougla od prave na kojoj leži stranica nasuprot tog vrha naziva si visina trougla spuštena iz tog vrha ili na tu stranicu.