Moderna filozofija

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Sa Hegelovom filozofijom se završava kontinuitet novovjekovne filozofije i od tada govorimo o modernoj filozofiji. Pod pojmom "savremeno" misli se na ono što odgovara biti vremena u kome živimo, a ne samo ono što je novo, što nastaje baš sada.

Moderna filozofija
dijalektički materijalizam
fenomenologija, filozofija egzistencije
analitička filozofija
frankfurtska škola
postmodernizam