Moderna filozofija

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Sa Hegelovom filozofijom se završava kontinuitet novovjekovne filozofije i od tada govorimo o modernoj filozofiji. Pod pojmom "savremeno" misli se na ono što odgovara biti vremena u kome živimo, a ne samo ono što je novo, što nastaje baš sada.

Moderna filozofija


dijalektički materijalizam


fenomenologija, filozofija egzistencije


analitička filozofija


frankfurtska škola


postmodernizam