Modul:Details

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Dokumentaciju za ovaj modul možete napraviti na stranici Modul:Details/dok

--[[
-- Ovaj modul proizvodi link "Za više detalja o ovoj temi". Koristi se
-- za šablon {{detalji}}.
--]]

local mHatnote = require('Modul:Hatnote')
local mHatlist = require('Modul:Hatnote list')
local mArguments -- lazily initialise
local mTableTools -- lazily initialise
local p = {}

function p.details (frame)
	mArguments = require('Modul:Arguments')
	mTableTools = require('Modul:TableTools')
	local args = mArguments.getArgs(frame, {parentOnly = true})
	local tema, kategorija = args.tema, args.kategorija
	local options = {samoref = args.samoref}
	args = mTableTools.compressSparseArray(args)
	if #args == 0 then
		return mHatnote.makeWikitextError(
			'niste naveli stranicu',
			'Šablon:Detalji#Greške',
			kategorija
		)
	end
	return p._details(args, tema, options)
end

function p._details (list, tema, options)
	list = mHatlist.andList(list, true)
	tema = tema or 'ovoj temi'
	local text = string.format('Za više detalja o %s, pogledajte %s.', tema, list)
	return mHatnote._hatnote(text, options)
end

return p