Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Državni nivoBosna i Hercegovina
SjedišteSarajevo
Šef agencijeAlmir Džuvo
BudžetPovjerljivo
Sajtosa-oba.gov.ba

Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine (skr. OSA BiH) primarna je obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine smještena u Sarajevu.[1] Agencija je osnovana od strane Predstavničkog doma Bosne i Hercegovine i Doma naroda u martu 2004.[1]

U februaru 2023. godine, Vijeće ministara BiH imenovalo je Almira Džuvu za generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Ristu Zarića za zamjenika generalnog direktora, te Damira Bevandu za glavnog inspektora OSA-e, na mandat od četiri godine.[1]

Historija[uredi | uredi izvor]

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog i Doma naroda, usvojila je Zakon o osnivanju Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine u martu 2004. godine.[2] Agencija je zvanično počela sa radom 1. juna 2004. godine. Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine odgovorna je za prikupljanje, analiziranje i distribuiranje obavještajno-sigurnosnih podataka sa ciljem zaštite suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poredka Bosne i Hercegovine, kao i očuvanja opće sigurnosti svih građana Bosne i Hercegovine.[2]

Agencija je obavezna obavljati svoj rad u skladu s odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, što uključuje i odredbe Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenih protokola. OSA je civilna obavještajno-sigurnosna institucija koja ima status nezavisne administrativne organizacije Bosne i Hercegovine te ima status pravnog lica. Osnivanjem OSA-e u njen sastav ušle su sve civilne obavještajno-sigurnosne agencije koje su ranije djelovale u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj. Zakonom o osnivanju OSA-e određeno je da se na teritoriji Bosne i Hercegovine ne mogu osnivati ni djelovati druge civilne obavještajno-sigurnosne agencije. Agencija je od svog osnivanja smještena u Sarajevu, u ulici Mehmeda Spahe br. 7, ali raspolaže i sa nekoliko terenskih ureda širom Bosne i Hercegovine.[2]

Misija i funkcija[uredi | uredi izvor]

Obavještajno-sigurnosna agencija ima naredne dužnosti:[3]

 • prikupljanje informacija iz inozemstva za svrhe nacionalne sigurnosti;
 • poduzimanje obavještajne aktivnosti u cilju zaštite integriteta, nezavisnosti i ustavnog poretka;
 • prikupljanje informacija o terorističkim aktivnostima
 • prikupljanje informacija o proizvodnji i prometu opojnih droga
 • prikupljanje informacija o proizvodnji oružja za masovno uništenje
 • prikupljanje informacija o zločinima protiv okoliša
 • prikupljanje informacija o organizovanom kriminalu koji ugrožava nacionalnu sigurnost
 • prikupljanje informacija o špijunaži usmjerenoj protiv Bosne i Hercegovine
 • prikupljanje informacija o nezakonitoj trgovini proizvodima i tehnologijama koje su pod međunarodnom kontrolom
 • prikupljanje informacija o radnjama kažnjivim po međunarodnom humanitarnom pravu
 • prikupljanje informacija o djelima organiziranog nasilja ili zastrašivanja nacionalnih ili vjerskih grupa u Bosni i Hercegovini

Veza sa ostalim državnim organima[uredi | uredi izvor]

Obavještajno-sigurnosna agencije Zakon o osnivanju ima obavezu konstantne i efikasne suradnje sa svim relevantnim sigurnosnim i policijskim agencijama Bosne i Hercegovine, ali i sa međunarodnim obavještajnim službama i sigurnosnim agencijama poput: Interpola, EUPM-a i drugih. Pod time se prvobitno podrazumjeva saradnja OSA-e sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA), Federalnom upravom policije, Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, te Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.[3]

Obavještajno-sigurnosna agencija podpada pod autoritet Predsjedavajućeg Vijeća ministara BIH. Njeno rukovodstvo imenuje i razrješava Predsjedništvo BIH na savjet Predsjedavajućeg Vijeća ministara BIH. Parlamentarni nadzor nad radom Agencije vrši Sigurnosno-obavještajna komisija koja je zajednički osnovana od strane Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.[3]

Rad OSA-e[uredi | uredi izvor]

OSA je Zakonom o osnivanju ovlaštena da prikuplja, analizira, obrađuje, čuva i distribuira obavještajno-sigurnosne podatke relevantnim agencijama i službama unutar BiH u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o Agenciji i drugim relevantnim državnim zakonima. OSA ima ovlaštenje da prikuplja informacije iz svih javno raspoloživih izvora, zatim od drugih agencija i službi u Bosni i Hercegovini i poduzimanjem drugih mjera u skladu sa Zakonom o Agenciji. Također, OSA može vršiti tajno i povjerljivo prikupljanje relevantnih informacija u koliko su one bitne u obavještajno-sigurnosnom smislu, a sve u skladu sa Zakonom o Agenciji.[3]

Agencija ima mogućnost, zakonsku i tehničku, da vrši praćenje komunikacija putem telekomunikacijskih i drugih oblika elektronskih uređaja. Takav vid prikupljanja relevantnih informacija može se vršiti samo u slučajevima kada je dobiveno ovlaštenje od predsjednika Suda Bosne i Hercegovine ili sudije Suda Bosne i Hercegovine. Da bi se određena lica pratila putem telekomunikacija, direktor OSA-e je dužan dostaviti zahtjev sudiji Suda BIH za praćenje određenih lica putem telekomunikacija, ali za takav zahtjev mora imati valjane razloge. Takvi razlozi su najčešće iz reda prijetnje po sigurnost Bosne i Hercegovine.[3]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b c "OSA-OBA BiH". www.osa-oba.gov.ba. Pristupljeno 14. 8. 2016.
 2. ^ a b c "Nastanak OSA-OBA BiH". www.osa-oba.gov.ba. Pristupljeno 14. 8. 2016.
 3. ^ a b c d e "Često postavljana pitanja - OSA-OBA BiH". www.osa-oba.gov.ba. Pristupljeno 14. 8. 2016.