Operativna grupa Bosanska krajina

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Operativna grupa Bosanska krajina
Osnovana8. mart 1993
DržavaRepublika Bosna i Hercegovina
GranaKopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrstaoperativna grupa
DioTrećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine
Glavno sjedišteTravnik
Komandanti
Mehmed Alagić

Operativna grupa Bosanska krajina je vojna formacija koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.[1]

Formirana je 8. marta 1993. po naređenju Envera Hadžihasanovića, komandanta 3. korpusa. Cilj osnivanja bio je objedinjavanje manevarskih jedinica dijela 3. korpusa sa ciljem oslobađanja teritorija na pravcu ka Bosanskoj krajini. U njen sastav trebale su ući 17. slavna krajiška brdska brigada, 7. muslimanska brdska brigada i 305. brdska brigada, ali do toga nije došlo zbog napada HVO-a koji je spriječio ulazak 305. brigade u OG. Planirano je bilo i formiranje dvije nove brigade, 27. i 37. motorizovane od ljudstva iz Krajine.

Do početka sukoba sa HVO, OG BK je raspolagala samo sa 17. krajiškom i 1. bataljonom 7. muslimanske brigade. Povratkom 17. krajiške sa visočkog ratišta, komandant Mehmed Alagić priprema sve odbrambene resurse Travnika (306. brdska brigada, 312. motorizovana brigada, 17. krajiška brigada, Općinski štab odbrane, SJB Travnik i CSB Banja Luka) za odbranu. HVO je za tri dana poražen i ostvarena je komunikacija sa drugim jedinicama 3. korpusa preko Guče Gore i Ovnaka. U narednim danima, odbijen je napad HVO-a i VRS u rejonu Bijelog Bučja i Vilenice, izvršeno spajanje sa novotravničkom 308. brdskom brigadom, a u sadjejstvu sa OG Zapad oslobođeni su Kamenjaš i Mravinjac. U sadjejstvu sa 308. brigadom, razbijene su snage HVO-a na pravcu Rostovo-Peluka-Sebešić, čime su jedinice HVO-a u Lašvanskoj dolini dovedene u okruženje.

Do 19. jula u njen sastav ušle su travničke brigade, novotravnička 308. i 325. brdska brigada iz Viteza. U augustu je formirana 27. brdska brigada.

Krajem decembra 1993. i početkom 1994, jedinice Opetativne grupe učestvovale su u borbenim djejstvima u "Ciganluku", masakru u Buhinim kućama i masakru u Križančevom Selu sa jedinicama HVO-a.

Za zločine potčinjenih jedinica Mehmed Alagić je bila podignuta optužnica zbog navodnog ratnog zločina na Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.[2] Preminuo je 7. marta 2003. godine od srčanog udara. Tri dana kasnije (10. marta 2003) trebala je biti održana predstatusna konferencija o njegovom slučaju.

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Grupa autora (2011). Ratna 1993. godina - Džehenem u srednjoj Bosni. Travnik: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu.

Reference[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]