Osmanlijsko tursko pismo

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Osmanlijsko tursko pismo je slično arapskom; slova osmanlijskog pisma se razlikuju zavisno od njihovog položaja u riječi: samostalano slovo (tj. samo slovo izvan riječi), krajnje (slovo na kraju riječi), srednje (u sredini riječi), početno (na početku riječi):

Samostalano Krajnje Srednje Početno Ime slova Moderni turski
elif a, e
hemze ', a, e, i, u, ü
be b
pe p
te t
se s
cim [džim] c
çim [ćim] ç
ha h
h
dal d
zel z
re r
ze z
je [že] j
sin s
şın [šin] ş
sat, sad s
ﺿ dat, dad d, z
t
z
ayın ', h
gayın g, ğ
fe f
kaf k
kef k, g, ğ, n
gef1 g, ğ
nef, sağır kef n
lam l
mim m
nun n
vav v, o, ö, u, ü
he h, e, a
lamelif la
ye [je] y, ı, i

1Ispravna osmanlijska varijanta slova gef imala bi "mali-kaf" ﻙ dok bi dvostruka kosa crtica bila iznad گ. No, ovo je prava rijetkost u trenutno korišćenim fontovima.