Planete (tabela)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Pregled Planeta u Sunčevom sistemu.

Merkur Venera Zemlja Mars (planeta) Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
Srednja udaljenost od Sunca
u Kilometrima
 Astronomskih jedinica - AU

57,909,175
0.38709893

108,208,930
0.72333199

149,597,870
1

227,936,640
1.52366231

778,412,010
5.20336301

1,426,725,400
9.53707032

2,870,972,200
19.19126393

4,498,252,900
30.06896348

5,906,376,200
39.48168677
Srednji radijus (u Kilometrima
Uspored. sa Zemljom
2,439.64
0.3825
6,051.59
0.9488
6,378.15
1.0000
3,397.00
0.53226
71,492.68
11.209
60,267.14
9.449
25,557.25
4.007
24,766.36
3.883
1,148.07
0.180
Zapremina (u Kubnim_kilometrima3)
Uspored. sa Zemljom
x · 1010
0.054
x · 1011
0.88
1.0832 · 1012
1.0000
x · 1010
0.149
x · 1014
1,316
x · 1014
755
x · 1013
52
x · 1013
44
x · 109
0.005
Masa (u Kilogramima) 3.302 · 1023 4.8690 · 1024 5.9742 · 1024 6.4191 · 1023 1.8987 · 1027 5.6851 · 1026 8.6849 · 1025 1.0244 · 1026 1.3 · 1022
Gustoća (u Gram/Centimetar3) 5.43 5.24 5.515 3.940 1.33 0.70 1.30 1.76 2.0
Ekvatorijalna gravitacija (u m/s2) 3.70 8.87 9.81 3.71 23.12 8.96 8.69 11.00 0.60
Brzina oslobađanja (u km/s) 4.25 10.36 11.18 5.02 59.54 35.49 21.29 23.71 1.2
Period rotacije
(u danima)
58.646225 -243.0187
(retrogradna)
0.99726968 1.02595675 0.41354 0.44401 -0.71833
(retrogradna)
0.67125 -6.38718
(retrogradna)
Orbitalni period
(u zemaljskim godinama)
0.2408467 0.61519726 1.0000174 1.8808476 11.862615 29.447498 84.016846 164.79132 247.92065
Srednja orbitalna brzina
(u km/s)
47.8725 35.0214 29.7859 24.1309 13.0697 9.6724 6.8352 5.4778 4.7490
Ekscentritet (orbite) 0.20563069 0.00677323 0.01671022 0.09341233 0.04839266 0.05415060 0.04716771 0.00858587 0.24880766
Inklinacija 7.00487° 3.39471° 0.00005° 1.85061° 1.30530° 2.48446° 0.76986° 1.76917° 17.14175°
Inklinacija ekvatora od orbite
(vidi osovinski nagib)
0.0° 177.3° 23.45° 25.19° 3.12° 26.73° 97.86° 29.58° 119.61°
Srednja temperatura na površini ( Kelvina) 440 730 288 - 293 186 - 268 152 - - - 40
Srednja temperatura zraka na nivou mora ( Kelvina) - - 288 - 165 135 76 73 -
Sastav atmosfere - CO2, N2 N2, O2 CO2, N2, Ar H2, He H2, He H2, He, CH4 H2, He, CH4 -
Broj Prirodnih satelita 0 0 1 2 61 31 21 11 1
Prstenovi Ne Ne Ne Ne Da Da Da Da Ne