Požarevački mir

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Situacija nakon mira

Požarevački mir mir potpisan je u Požarevcu, u Srbiji, 21. jula 1718. između Osmanlijskog Carstva i Habsburške Monarhije i Mletačke Republike (Venecije).

Od 1714. do 1718. Osmanlije su uspješno vodile ratove protiv Venecije u Grčkoj i na Kreti, ali su poražene kod Petrovaradina 1716. od austrijske vojske, predvođene Eugenom Savojskim.

Požarevački mir bio je slika tadašnje vojne situacije u državi. Turska je izgubila Temišvarski Banat, sjevernu Srbiju (uključujući i Beograd), sjevernu Bosnu i manji dio Vlaške (Olteniju), koji je pripao Austriji. Venecija je izgubila posjede na Peloponezu i Kreti, koje je dobila Karlovačkim mirom, zadržavajući samo Jonska ostrva i Dalmaciju. Beograd i manji dio Vlaške Osmanlijsko Carstvo ponovo je dobilo Beogradskim mirom 1739.