Poluostrvo

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Poluostrvo u Hrvatskoj

Poluostrvo ili poluotok je geografski pojam, koji označava kontinentalnu površinu, koja je sa tri strane okružena vodom. Poluostrva mogu imati površinu od nekoliko kvadratnih kilometara, ali isto tako njihova veličina i dužina ne moraju dosezati više od stotinjak metara.

Sama poluostrva mogu imati poluostrva, a ovi se dalje mogu dijeliti na manja poluostrva, kao što pokazuje primjer danskog poluostrva Jutland-Djursland-Mols.

Poluostrvo velikih razmjera se naziva polukontinent, poput Evrope, a njoj su pripojeni veća poluostrva, kao dijelovi koji sačinjavaju kontinent, kao što su: Apeninsko, Balkansko, Pirinejsko poluostrvo i Skandinavija, te manja: Bretagnaa, Jytland, Istra, Kanin, Kola, Krim, Pelopones i Halkidiki.

Neka od poluostrva:

Evropa

Afrika

Azija

Antarktik

Amerika

Australija