Pomoćni glagoli

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Pomoćni glagoli u bosanskom jeziku su biti i htjeti. U nekim gramatičkim udžbenicima pominje se i treći pomoćni glagol- jesam. Posmatrano samo s obličke strane, to je sasvim poseban glagol. Međutim, riječi posmatramo u jedinstvu značenja, službe i oblika, pa u pogledu značenja i službe glagoli jesam i biti se dopunjuju. Zato se opredjuljujemo za stav da je jesam svršeni oblik prezenta glagola biti koji s nesvršenim oblikom - budem čini jedinstvo.

Zovu se pomoćni glagoli zato što pomažu u tvorbi složenih glagolskih oblika, i to: glagol biti svim svojim oblicima učestvuje u tvorbi složenih glagolskim oblika ( uzimajući u obzir i aktiv i pasiv), dok glagol htjeti samo svojim prezentskim enklitičkim oblicima (najčešće) služi za tvorbu futura I.

Biti[uredi | uredi izvor]

Glagol biti ima tri oblika sadašnjeg vremena: naglašeni nesvršeni, nenaglašeni nesvršeni i svršeni (dvovidni) oblik.

LICE naglašeni nesvršeni biti nenaglašeni nesvršeni biti svršeni prezent biti
ja jesam sam budem
ti jesi si budeš
on, ona, ono jest je bude
mi jesmo smo budemo
vi jeste ste budete
oni/one/ona jesu su budu

Htjeti[uredi | uredi izvor]

Glagol htjeti ima tri oblika sadašnjeg vremena: naglašeni i nenaglašeni nesvršeni oblik te svršeni oblik.

LICE naglašeni nesvršeni htjeti nenaglašeni nesvršeni htjeti svršeni prezent htjeti
ja hoću ću htjednem
ti hoćeš ćeš htjedneš
on, ona, ono hoće će htjedne
mi hoćemo ćemo htjednemo
vi hoćete ćete htjednete
oni, one, ona hoće će htjednu

Oblici glagola biti[uredi | uredi izvor]


Vrijeme/lice ja ti on/ona/ono mi vi oni/one/ona
Pluskvamperfekt bijah bio/bila

bio sam bio/bila
bijaše bio/bila

bio/bila si bio/bila
bijaše bio/bila/bilo

bio/bila/bilo je bio/bila/bilo
bijasmo bili/bile

bili/bile smo bili/bile
bijaste bili/bile

bili/bile ste bili/bile
bijahu bili/bile

bili/bile su bili/bile
Aorist bih
bih
bi
bi
bi
bi
bismo
bismo
biste
biste
biše
bi
Perfekt bio/bila sam
jesam bio/bila
bio/bila si
jesi bio/bila
bio/bila/bilo je
jest bio/bila/bilo
bili/bile smo
jesmo bili/bile
bili/bile ste
jeste bili/bile
bili/bile/bila su
jesu bili/bile/bila
Imperfekt bijah
bjeh
bijaše
bješe
bijaše
bješe
bijasmo
bjesmo
bijaste
bjeste
bijahu
bjehu
Prezent jesam
sam
jesi
si
jest
je
jesmo
smo
jeste
ste
jesu
su
Futur prvi bit ću
ću biti
hoću biti
bit ćeš
ćeš biti
hoćeš biti
bit će
će biti
hoće biti
bit ćemo
ćemo biti
hoćemo biti
bit ćete
ćete biti
hoćete biti
bit će
će biti
hoće biti
Futur drugi budem bio/bila budeš bio/bila bude bio/bila/bilo budemo bili/bile budete bili/bile budu bili/bile/bila
Kondicional prvi bio/bila bih
bih bio/bila
bio/bila bi
bi bio/bila
bio/bila/bilo bi
bi bio/bila/bilo
bili/bile bismo
bismo bili/bile
bili/bile biste
biste bili/bile
bili/bile/bila bi
bi bili/bile/bila
Kondicional drugi bio bih bio/bila bio/bila bi bio/bila bio/bila/bilo bi bio/bila/bilo bili/bile bismo bili/bile bili/bile biste bili/bile bili/bile/bila bi bili/bile/bila
Imperativ - budi neka bude * budimo budite neka budu *
Glagolski prilog sadašnji za sve: budući
Glagolski prilog prošli za sve: bivši

Oblici pomoćnog glagola htjeti[uredi | uredi izvor]


Vrijeme/lice ja ti on/ona/ono mi vi oni/one/ona
Pluskvamperfekt bijah htio/htjela

bio sam htio/htjela
bijaše htio/htjela

bio/bila si htio/htjela
bijaše htio/htjela/htjelo

bio/bila/bilo je htio/htjela/htjelo
bijasmo htjeli/htjele

bili/bile smo htjeli/htjele
bijaste htjeli/htjele

bili/bile ste htjeli/htjele
bijahu htjeli/htjele/htjela

bili/bile su htjeli/htjele/htjela
Aorist htjedoh
htjeh
htjede
htje
htjede
htje
htjedosmo
htjesmo
htjedoste
htjeste
htjedoše
htješe
Perfekt htio/htjela sam
jesam htio/htjela
htio/htjela si
jesi htio/htjela
htio/htjela/htjelo je
jest htio/htjela/htjelo
htjeli/htjele smo
jesmo htjeli/htjele
htjeli/htjele ste
jeste htjeli/htjele
htjeli/htjele/htjela su
jesu htjeli/htjele/htjela
Imperfekt hotijah
hoćah
hotjaše
hoćaše
hotijaše
hoćaše
hotijasmo
hoćasmo
hotijaste
hoćaste
hotijahu
hoćahu
Prezent hoću
ću
hoćeš
češ
hoće
će
hoćemo
ćemo
hoćete
ćete
hoće
će
Futur prvi htjet ću
ću htjeti
hoću htjeti
htjet ćeš
ćeš htjeti
hoćeš htjeti
htjet će
će htjeti
hoće htjeti
htjet ćemo
ćemo htjeti
hoćemo htjeti
htjet ćete
ćete htjeti
hoćete htjeti
htjet će
će htjeti
hoće htjeti
Futur drugi budem htio/htjela budeš htio/htjela bude htio/htjela/htjelo budemo htjeli/htjele budete htjeli/htjele budu htjeli/htjele/htjela
Kondicional prvi htio/htjela bih
bih htio/htjela
htio/htjela bi
bi htio/htjela
htio/htjela/htjelo bi
bi htio/htjela/htjelo
htjeli/htjele bismo
bismo htjeli/htjele
htjeli/htjele biste
biste htjeli/htjele
htjeli/htjele/htjela bi
bi htjeli/htjele/htjela
Kondicional drugi bio bih htio/htjela bio/bila bi htio/htjela bio/bila/bilo bi htio/htjela/htjelo bili/bile bismo htjeli/htjele bili/bile biste htjeli/htjele bili/bile/bila bi htjeli/htjele/htjela
Glagolski prilog sadašnji za sve: htijući
hoteći
Glagolski prilog prošli za sve: hotjevši
htjevši

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]