Portal:Hemija

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Laboratorijsko posuđe 3.pngCitrus Red 2.png Portal:Hemija Patentblau V.svg Glass is Liquide.jpg
Sciences exactes.svg

Hemija je jedna od prirodnih nauka koja proučava sastav, strukturu, osobine i promjene supstance. Hemija se pretežno bavi atomima i molekulama kao i s njihovim interakcijama i pretvaranjima, naprimjer, osobinama hemijskih veza između atoma koje grade hemijske spojeve. Kao takva, hemija proučava interakcije elektrona i različitih oblika energije u fotohemijskim reakcijama, reakcijama oksidacije i redukcije, faznih tranzicija i odvajanja supstanci iz mješavina (smjesa). Dobijanje i osobine složenih supstanci, kao što su legure, polimeri, biomolekule i farmaceutska sredstva smatraju se specijaliziranim oblastima odnosno granama hemije.

Hemija se ponekad naziva i središnja nauka, jer ona premoštava druge prirodne nauke poput fizike, geologije i biologije. Hemija je grana fizičkih nauka ali postoji određena razlika od fizike. Etimologija pojma hemija nije u potpunosti razjašnjena, pa je u tom pogledu tema određenih neslaganja. Historija hemije se može pratiti i preko određenih faza u njenom razvoju, poput alhemije, koja se praktikovala hiljadama godina u mnogim dijelovima svijeta. više...

Odabrani hemičar
Lomonosov.jpg

Mihail Vasiljevič Lomonosov (Михаи́л Васи́льевич Ломоно́сов) 19. novembar (8. novembar, po starom kalendaru), 171115. april (4. april, po starom kalendaru), 1765. je bio prvi ruski naučnik-prirodnjak i svestran čovjek koji je dao doprinose na poljima: literature, obrazovanja, fizike, astronomije, hemije i geologije. Bio je pjesnik koji je postavio temelje modernog ruskog književnog jezika, umjetnik, historičar i zagovornik razvoja domaćeg obrazovanja, nauke i privrede. 1748. godine osnovao je prvu rusku hemijsku laboratoriju na Akademiji nauka. Na njegovu inicijativu u Moskvi je 1775. godine osnovan univerzitet, danas poznat kao Moskovski državni univerzitet Lomonosov.

Odabrani spoj
Manganese(IV) oxide.jpg

Mangan(IV) oksid je neorganski spoj sa formulom MnO2. Ovaj crni ili smeđi prah u prirodi se može pronaći kao mineral piroluzit, koji predstavlja glavnu rudu za dobijanje mangana, a ulazi i u sastav manganskih konkrecija. Osnovna upotreba MnO2 je u suhim baterijskim ćelijama, kao što su alkalne i cink-ugljik baterije. MnO2 se također koristi i kao pigment te sirovina za proizvodnju drugih spojeva mangana, kao što je KMnO4. Također se koristi i kao reagens u organskim sintezama, naprimjer, pri oksidaciji alil alkohola. više...

Odabrana slika
Hg Mercury.jpg
Živa u posudi
Odabrani element
Manganese element.jpg

Mangan je hemijski element sa simbolom Mn i atomskim brojem 25. U periodnom sistemu, on se nalazi u sedmoj sporednoj grupi (grupa 7), nazvanoj po njemu grupa mangana. Mangan je srebrenasti, tvrdi, veoma krhki prelazni metal, koji u mnogim osobinama sliči željezu. U prirodi, ovaj element se pretežno javlja u vidu minerala, te se njegove rude iskopavaju u ogromnim količinama. Oko 90% ukupnog dobijenog mangana troši se u industriji čelika u obliku feromangana kao sastojak u legurama čelika. U čelicima, mangan ima osobinu izvlačenja kisika i sumpora, te na taj način poboljšava očvršćavanje čelika. U drugim industrijskim oblastima, također je važan u obliku mangan(IV)-oksida, koji se upotrebljava kao katoda u alkalno-manganovim baterijama. pročitajte više...

Da li ste znali
Emblem-question.svg

...IUPAC-ov naziv za protein titin se sastoji od 189819 slova i predstavlja najduže ime nekog hemijskog spoja. Njegova empirijska formula je C132983H211861N36149O40883S693.

*

...feromon parenja slonova i feromon parenja noćnih leptira sadrže isti hemijski spoj - (Z)-7-dodecenil-acetat.

*

...poznata su samo tri oksida elemenata sa najvišim oksidacijskim brojem 8, a to su osmij oksid, rutenij oksid i ksenon oksid.

*

...na svakih 300 milijardi atoma vodika u svemiru dođe tek jedan atom zlata

*

...neon je drugi najlakši plemeniti gas i ima 40 puta veću mogućnost zamrzavanja od tečnog helija i tri puta veću od tečnog vodika.

Potrebni članci
Science-symbol-2.png

Anorganska hemija:

Molekulska formula -- Hemijska jednačina


Chemistry flask matthew 02.svg

Fizikalna hemija:

Boja supstanci -- Stehiometrija -- Kinetička teorija plinova -- Koncentracija otopina -- Ukapljivanje -- Efekt zajedničkog iona -- Nuklearna hemija


Nuvola apps kalzium.png

Analitička hemija:

Atomska apsorpciona spektroskopija -- Gravimetrija -- Ultravioletna i vidljiva spektroskopija


Icono Gota de Agua.svg

Hemija okoline:
Herbicid -- Fungicid


Shuffle icon.svg

Historija hemije:

Flogistonska teorija -- Otkriće hemijskih elemenata

:Portal:Astronomija :Portal:Austrija :Portal:Avijacija :Portal:Biografija :Portal:Biologija :Portal:Bosna i Hercegovina
Astronomija Austrija Avijacija Biografija Biologija BiH
:Portal:Ekonomija :Portal:Fizika :Portal:Gabriel García Márquez :Portal:Hemija :Portal:Hrvatska :Portal:Informatika
Ekonomija Fizika Gabriel García
Márquez
Hemija Hrvatska Informatika
:Portal:Islam :Portal:Linux :Portal:Medicina :Portal:Muzika :Portal:Nogomet :Portal:Politika
Islam Linux Medicina Muzika Nogomet Politika
:Portal:Sarajevo :Portal:Snuker :Portal:Sport :Portal:Srbija :Portal:Tehnologija :Portal:Turska
Sarajevo Snuker Sport Srbija Tehnologija Turska