Portal:Hemija

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Laboratorijsko posuđe 3.pngCitrus Red 2.png Portal:Hemija Patentblau V.svg Glass is Liquide.jpg
Sciences exactes.svg

Hemija je jedna od prirodnih nauka koja proučava sastav, strukturu, osobine i promjene supstance. Hemija se pretežno bavi atomima i molekulama kao i s njihovim interakcijama i pretvaranjima, naprimjer, osobinama hemijskih veza između atoma koje grade hemijske spojeve. Kao takva, hemija proučava interakcije elektrona i različitih oblika energije u fotohemijskim reakcijama, reakcijama oksidacije i redukcije, faznih tranzicija i odvajanja supstanci iz mješavina (smjesa). Dobijanje i osobine složenih supstanci, kao što su legure, polimeri, biomolekule i farmaceutska sredstva smatraju se specijaliziranim oblastima odnosno granama hemije.

Hemija se ponekad naziva i središnja nauka, jer ona premoštava druge prirodne nauke poput fizike, geologije i biologije. Hemija je grana fizičkih nauka ali postoji određena razlika od fizike. Etimologija pojma hemija nije u potpunosti razjašnjena, pa je u tom pogledu tema određenih neslaganja. Historija hemije se može pratiti i preko određenih faza u njenom razvoju, poput alhemije, koja se praktikovala hiljadama godina u mnogim dijelovima svijeta. više...

Odabrani hemičar
Дмитрий Иванович Менделеев 6.jpg

Dmitrij Ivanovič Mendeljejev (Tobolsk, 8. februar 1834. - Sankt Peterburg 2. februar 1907.) bio je ruski hemičar i izumitelj. Formulirao je Zakon periodičnosti, napravio svoju verziju periodnog sistema hemijskih elemenata i koristio ga za ispravljanje osobina nekih već otkrivenih elemenata, kao i previđanje osobina elemenata koji do tada još nisu bili otkriveni.

Periodni sistem elemenata je bio važna karika nauke u Drugoj industrijskoj revoluciji. Za razliku od ostalih naučnika, Mendeljejev je predvidio da će se mnogi elementi još otkriti. U nekoliko slučajeva poznato je njegovo neslaganje s prihvaćenim atomskim masama, govorio je da se one ne slažu s Periodnim zakonom, i to se pokazalo kao tačno.. Više...

Odabrani spoj
Manganese(IV) oxide.jpg

Mangan(IV) oksid je neorganski spoj sa formulom MnO2. Ovaj crni ili smeđi prah u prirodi se može pronaći kao mineral piroluzit, koji predstavlja glavnu rudu za dobijanje mangana, a ulazi i u sastav manganskih konkrecija. Osnovna upotreba MnO2 je u suhim baterijskim ćelijama, kao što su alkalne i cink-ugljik baterije. MnO2 se također koristi i kao pigment te sirovina za proizvodnju drugih spojeva mangana, kao što je KMnO4. Također se koristi i kao reagens u organskim sintezama, naprimjer, pri oksidaciji alil alkohola. više...

Odabrana slika
InsulinMonomer.jpg
Struktura inzulina
Odabrani element
Bi-crystal.jpg

Bizmut (lat.: bismutum) jeste hemijski element sa simbolom Bi i atomskim brojem 83. Bizmut, petovalentni, post-prijelazni metal, hemijski je sličan arsenu i antimonu. Elementarni bizmut se može javiti u prirodi, mada su njegove najvažnije komercijalne rude u vidu njegovih sulfida i oksida. Gustoća elementarnog bizmuta iznosi oko 86% gustoće olova. To je krhki metal svijetlo-srebrenog sjaja kada se svježe prelomi, međutim stajanjem na zraku poprimi ružičaste tragove na površini zbog oksidacije. Bizmut je najčešći dijamagnetični element u prirodi a ima i najnižu vrijednost toplotne provodljivosti među svim metalima. pročitajte više...

Da li ste znali
Emblem-question.svg

...IUPAC-ov naziv za protein titin se sastoji od 189819 slova i predstavlja najduže ime nekog hemijskog spoja. Njegova empirijska formula je C132983H211861N36149O40883S693.

*

...feromon parenja slonova i feromon parenja noćnih leptira sadrže isti hemijski spoj - (Z)-7-dodecenil-acetat.

*

...poznata su samo tri oksida elemenata sa najvišim oksidacijskim brojem 8, a to su osmij oksid, rutenij oksid i ksenon oksid.

*

...na svakih 300 milijardi atoma vodika u svemiru dođe tek jedan atom zlata

*

...neon je drugi najlakši plemeniti gas i ima 40 puta veću mogućnost zamrzavanja od tečnog helija i tri puta veću od tečnog vodika.

Potrebni članci
Science-symbol-2.png

Anorganska hemija:

Molekulska formula -- Hemijska jednačina


Chemistry flask matthew 02.svg

Fizikalna hemija:

Boja supstanci -- Stehiometrija -- Kinetička teorija plinova -- Koncentracija otopina -- Ukapljivanje -- Efekt zajedničkog iona -- Nuklearna hemija


Nuvola apps kalzium.png

Analitička hemija:

Atomska apsorpciona spektroskopija -- Gravimetrija -- Ultravioletna i vidljiva spektroskopija


Icono Gota de Agua.svg

Hemija okoline:
Herbicid -- Fungicid


Shuffle icon.svg

Historija hemije:

Flogistonska teorija -- Otkriće hemijskih elemenata

:Portal:Astronomija :Portal:Austrija :Portal:Avijacija :Portal:Biografija :Portal:Biologija :Portal:Bosna i Hercegovina
Astronomija Austrija Avijacija Biografija Biologija BiH
:Portal:Ekonomija :Portal:Fizika :Portal:Gabriel García Márquez :Portal:Hemija :Portal:Hrvatska :Portal:Informatika
Ekonomija Fizika Gabriel García
Márquez
Hemija Hrvatska Informatika
:Portal:Islam :Portal:Linux :Portal:Medicina :Portal:Muzika :Portal:Nogomet :Portal:Politika
Islam Linux Medicina Muzika Nogomet Politika
:Portal:Sarajevo :Portal:Snuker :Portal:Sport :Portal:Srbija :Portal:Tehnologija :Portal:Turska
Sarajevo Snuker Sport Srbija Tehnologija Turska