Portal:Hemija/Uvod

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Sciences exactes.svg

Hemija je prirodna nauka koja proučava sastav, strukturu, osobine i promjene supstance. Pretežno se bavi atomima i molekulama te njihovim interakcijama i pretvaranjima (naprimjer, osobinama hemijskih veza između atoma koje grade hemijske spojeve). Kao takva, hemija proučava interakcije elektrona i različitih oblika energije u fotohemijskim reakcijama, reakcijama oksidacije i redukcije, faznih tranzicija i odvajanja supstanci iz mješavina (smjesa). Dobijanje i osobine složenih supstanci, kao što su legure, polimeri, biomolekule i farmaceutska sredstva, smatraju se specijaliziranim granama hemije.

Hemija se ponekad naziva i centralnom naukom jer premoštava druge prirodne nauke, poput fizike, geologije i biologije. Hemija je grana fizičkih nauka, ali postoji određena razlika u odnosu na fiziku. Etimologija pojma hemija nije potpuno razjašnjena, pa je tema određenih neslaganja. Historija hemije može se pratiti i preko određenih faza u njenom razvoju, poput alhemije, koja se prakticirala hiljadama godina u mnogim dijelovima svijeta. (Više...)